Mariam-4 (ex. Prinsesse Anne-Marie)

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Mariam-4 (ex. Prinsesse Anne-Marie)

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Mariam-4 (ex. Prinsesse Anne-Marie). For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

torsdag 13. januar, 1955
DSB beder trafikministeren om bemyndigelse til at detailprojektere færgen.

lørdag 5. februar, 1955
Finansministeriet tillader at DSB går i gang med detailprojektering af færgen.

tirsdag 10. april, 1956
DSB orienterer trafikministeren om, at der er indkommet følgende tilbud på en sådan færge:
Burmeister & Wain: Basispris 20,2 mio kr med levering marts/april 1960.
Helsingør: Basispris 19,18 mio kr for 8-cylindrede motorer, og 19,63 mio kr for 9-cylindrede motorer, leveringstid ikke opgivet.
Nakskov: Basispris 19,2 mio kr for 8-cylindrede motorer, og 19,59 mio kr for 9-cylindrede motorer, leveringstid 3. kvartal 1960.
Aalborg: Basispris 18,675 mio kr for 8-cylindrede motorer, og 19,1 mio kr for 9-cylindrede motorer, leveringstid marts 1959.

november, 1957
DSB søger finansudvalget om bevilling til færgen.

januar, 1958
Finansudvalget giver bevilling til færgen.

mandag 14. april, 1958
Direktør Krag, Aalborg værft til møde hos søfartschefen.

torsdag 8. maj, 1958
Kontraheret som nybygning nr. 119 ved Aalborg Værft A/S.

torsdag 8. maj, 1958
Værftets underskrift.

lørdag 10. maj, 1958
Kontrakten formentlig underskrevet af DSB her.

torsdag 10. september, 1959
Køllagt på Aalborg værft.

fredag 29. januar, 1960
DSB's generaldirektør skriver til hoffet, om færgen må få navnet Prinsesse Anne-Marie, og om færgen må få en prinsesse som gudmoder, samt med forslag til søsætningsdatoer mellem 30. marts og 5. april, alle tre ting til afgørelse af H.M. Kongen.

tirsdag 9. februar, 1960
DSB's generaldirektør skriver til H.H.Prinsesse Elisabeth, om hun vil vise DSB den ære at navngive skibet.

tirsdag 16. februar, 1960
DSB's generaldirektør skriver til Aalborg værft, at H.M. Kongen har besluttet, at færgen skal hedde Prinsesse Anne-Marie, og at den skal døbes den 5. april kl. ca. 16 af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth.

tirsdag 5. april, 1960
Navngivet af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth og søsat ved Aalborg værft.

tirsdag 5. april, 1960 - onsdag 5. oktober, 1960
Malet og udrustet ved Aalborg værft.

onsdag 5. oktober, 1960
Prøvetur i Limfjorden.

søndag 9. oktober, 1960
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn. Prøvetur i Øresund, blandt andet med dobbeltløb over Hveen milen. Opnåede hastighed på 20,2 knob.

søndag 9. oktober, 1960 - mandag 10. oktober, 1960
Prøvet lejer, og en dobbelttur på overfarten, samt kompasretning i Kalundborg.

mandag 10. oktober, 1960
Overtaget af DSB.

tirsdag 11. oktober, 1960 - torsdag 13. oktober, 1960
Instruktionssejlads.

fredag 14. oktober, 1960
Indvielsessejlads for særligt indbudte mellem Århus og Kalundborg.

lørdag 15. oktober, 1960
I fart på ruten Århus-Kalundborg.

lørdag 15. oktober, 1960 - fredag 23. december, 1960
I fart Århus-Kalundborg, normalt 2 dobbeltture i døgnet, nogle dage dog 3.

fredag 23. december, 1960 - lørdag 24. december, 1960
Bovporten kunne ikke løftes ved ankomst til Kalundborg, man arbejdede med det i 8 timer, passagererne overnattede ombord.

lørdag 24. december, 1960 - lørdag 14. januar, 1961
I fart Århus-Kalundborg, normalt 2 dobbeltture i døgnet, nogle dage dog 3.

lørdag 14. januar, 1961 - søndag 15. januar, 1961
Århus værft, reparation af KaMeWa bovpropel. I tidsrummet fra kl. 01.00 til kl. 03.45 blev skibet løftet til en dybgang på 1,27 meter for og 1,75 meter agter for reparation af KaMeWa.

søndag 15. januar, 1961 - lørdag 27. maj, 1961
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 28. maj, 1961 - søndag 15. oktober, 1961
I fart Århus-Kalundborg, normalt 3 dobbeltture i døgnet.

søndag 15. oktober, 1961
Forsejlet fra Århus til Aalborg.

mandag 16. oktober, 1961 - lørdag 21. oktober, 1961
Aalborg Værft, garantieftersyn, skruer skiftet.

lørdag 21. oktober, 1961 - mandag 6. november, 1961
I tørdok på Aalborg værft fra 21. oktober kl. 13.00 til 6. november kl. 14.00.

mandag 6. november, 1961 - søndag 12. november, 1961
Aalborg Værft, garantieftersyn, skruer skiftet.

søndag 12. november, 1961
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 8 timer 37 min, kompasrettet undervejs.

mandag 13. november, 1961 - fredag 1. juni, 1962
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 11. december, 1961
Færgen observerede om aftenen i det nordlige Storebælt en drivende motorbåd, der havde været efterlyst siden om morgenen. Færgen satte en båd i vandet, som undersøgte motorbåden, men den var tom for mennesker. (Det viste sig senere, at besætningen var blevet samlet op af et andet skib).

mandag 11. december, 1961 - fredag 8. juni, 1962
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 1. juni, 1962 - mandag 11. december, 1961
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 1. juni, 1962
I fart på tur 270 denne dag.

fredag 8. juni, 1962
Færgen forsøgte ved 05-tiden at yde assistance til en lystbåd i Århus-bugten hvis mast var knækket, men lystsejleren ønskede ikke at blive bugseret af færgen, hvorfor færgen hjalp med kontakt til Falck for at de kunne assistere.

fredag 8. juni, 1962 - mandag 30. juli, 1962
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 30. juli, 1962
På rejse fra Kalundborg til Århus med passagerer.
Kollideret den 30.juli i Kalundborg Fjord.
Søforklaring i Kalundborg den 7.august: Kl. ca. 11.43, da Prinsesse Anne Marie, hvis maskine gik halv kraft bak, befandt sig midt i den gravede rende i Kalundborg havn, sejlende med agterenden forrest i sejlretningen ud af havnen, observeredes S/S Uffe af København for indgående 2 streger om styrbord. Maskinen blev beordret langsomt bak, og roret lagt bagbord, samtidig med at der blev afgivet to korte toner med fløjten. Uffe sås ændre kurs bagbord over og kort efter styrbord over. Maskinen blev beordret fuld kraft frem, (bak i forhold til sejlretningen), samtidig med at der blev afgivet tre korte toner med fløjten. Da Prinsesse Anne-Marie var stoppet, tørnede Uffe kl. 11.45 med stævnen mod Prinsesse Anne-Marie's bagbord side.
Af den af Uffe's besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib befandt sig tværs af Gisseløre fyr sås Prinsesse Anne-Marie forlade færgelejet i Kalundborg havn. Da Prinsesse Anne-Marie sås ca. 45° om bagbord i en afstand af 300 m hørtes to korte toner, men færgen sås ikke ændre kurs. Da afstanden mellem skibene mindskedes, blev maskinen beordret langsomt frem og roret lagt hårdt styrbord. Kort efter blev maskinen beordret fuld kraft bak, samtidig med at der blev afgivet tre korte toner med fløjten. Umiddelbart efter hørtes tre korte toner fra Prinsesse Anne-Marie, og kl. 11.43 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Efter uheldet blev der bygget en cementkasse hen over den to meter lange flænge i færgen, inden den forsejlede til Helsingør værft for reparation.

mandag 30. juli, 1962 - tirsdag 31. juli, 1962
Forsejlet fra Kalundborg til Helsingør på 9 timer 13 minutter.

tirsdag 31. juli, 1962 - fredag 3. august, 1962
Helsingør værft, for udbedring af kollisonsskaderne. I dok fra 31. juli kl. 13.00 til 3. august kl. 00.35.

fredag 3. august, 1962
Forsejlet fra Helsingør til Århus på 6 timer 23 minutter.

fredag 3. august, 1962
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

fredag 3. august, 1962 - lørdag 15. september, 1962
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 15. september, 1962 - søndag 16. september, 1962
Forsejlet fra Århus ved 23-24 tiden til Aalborg.

søndag 16. september, 1962 - mandag 17. september, 1962
Aalborg værft, årligt eftersyn.

mandag 17. september, 1962 - tirsdag 18. september, 1962
I dok III på Aalborg værft fra 17. september kl. 09.00 til 18. september kl. 08.30 for udtagning af KaMeWa-propel.

tirsdag 18. september, 1962 - tirsdag 2. oktober, 1962
Aalborg værft, årligt eftersyn.

tirsdag 2. oktober, 1962 - torsdag 11. oktober, 1962
I dok II på Aalborg værft fra 2. oktober kl. 13.00 til 11. oktober kl. 06.45 for bundbehandling og for isætning af KaMeWa-propel.

torsdag 11. oktober, 1962 - fredag 12. oktober, 1962
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 12. oktober, 1962 - lørdag 13. oktober, 1962
I tørdok på Aalborg værft fra 12. oktober kl. 16.00 til 13. oktober kl. 05.45 for reparation af KaMeWa-propel.

lørdag 13. oktober, 1962 - søndag 14. oktober, 1962
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 12 timer og 50 minutter, kompasrettet undervejs.

søndag 14. oktober, 1962 - lørdag 16. februar, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 16. februar, 1963 - søndag 17. februar, 1963
Færgen deltog i brandslukning ombord på Julle, der havde et brændende lastvognstog på vogndækket på en position 4,2 sømil ret af Røsnæs. Prinsesse Anne-Marie lagde sig på siden af Julle, og satte røgdykkere samt tre brandslanger ombord i Julle.

søndag 17. februar, 1963 - mandag 18. februar, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 18. februar, 1963
Påsejlet af Freia under sejlads i is på vej fra Kalundborg. Kunne fortsætte sejlads.

mandag 18. februar, 1963 - lørdag 23. februar, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 24. februar, 1963 - mandag 25. februar, 1963
Kun sejlet 2 dobbeltture dagligt mod normalt 3, formentlig på grund af fjernelse af overisning eller midlertidig udbedring af skader i hækport efter Freias påsejling.

tirsdag 26. februar, 1963 - søndag 19. maj, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 20. maj, 1963 - tirsdag 21. maj, 1963
Forsejlet fra Århus til Aalborg på 8 timer 49 minutter.

tirsdag 21. maj, 1963 - lørdag 25. maj, 1963
Aalborg værft (isdokning, bundbehandling, skrueskift og hul i hækport efter kollision med Freia 18. februar udbedret). I flydedok III på Aalborg værft fra 22. maj kl. 16.00 til 25. maj kl. 14.30.

lørdag 25. maj, 1963 - søndag 26. maj, 1963
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 7 timer 36 minutter.

søndag 26. maj, 1963
I fart Århus-Kalundborg fra kl. 08.10.

søndag 26. maj, 1963 - lørdag 14. september, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 15. september, 1963
Forsejlet fra Århus til Frederikshavn på 8 timer 25 minutter.

søndag 15. september, 1963 - torsdag 26. september, 1963
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 26. september, 1963 - tirsdag 8. oktober, 1963
I tørdokken på Frederikshavn værft fra 26. september kl. 08.15 til 8. oktober kl. 14.15.

tirsdag 8. oktober, 1963 - lørdag 12. oktober, 1963
Frederikshavn værft.

lørdag 12. oktober, 1963
Forsejlet fra Frederikshavn til Århus på 13 timer 3 min, kompasrettet undervejs.

søndag 13. oktober, 1963 - tirsdag 18. juni, 1963
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 18. december, 1963
Færgen observerede nødraketter fra det vesttyske motorskib Anna af Brake var gået på grund ved Falske Bolskas i det nordlige Storebælt og var sprunget læk. Færgen var ved positionen 24 minutter efter nødraketternes opsendelse, senere overtog Svitzer redningsindsatsen.

onsdag 18. december, 1963 - tirsdag 15. september, 1964
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 16. september, 1964
Forsejlet fra Århus til København på 7 timer 28 minutter.

torsdag 17. september, 1964 - mandag 21. september, 1964
B&W værft i København, årligt eftersyn.

mandag 21. september, 1964 - onsdag 7. oktober, 1964
I tørdok II på B&W værft fra 21. september kl. 14.15 til 7. oktober kl. 12.30.

onsdag 7. oktober, 1964 - lørdag 10. oktober, 1964
B&W værft i København, årligt eftersyn.

lørdag 10. oktober, 1964
Forsejlet fra København til Århus på 12 timer 4 minutter, kompasrettet undervejs.

søndag 11. oktober, 1964 - fredag 11. juni, 1965
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 11. januar, 1965
Deltaget i eftersøgningen af Skagen-kutteren Ellen, der senere blev fundet i god behold.

mandag 11. januar, 1965 - lørdag 6. marts, 1965
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 7. marts, 1965 - lørdag 3. april, 1965
I fart Århus-Kalundborg i Prinsesse Elisabeth's ture.

søndag 4. april, 1965 - tirsdag 14. september, 1965
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 15. september, 1965 - torsdag 23. september, 1965
Århus værft, årligt eftersyn.

torsdag 23. september, 1965 - onsdag 6. oktober, 1965
I flydedokken på Århus værft fra 23. september kl. 09.15 til 6. oktober kl. 15.45.

onsdag 6. oktober, 1965 - tirsdag 12. oktober, 1965
Århus værft, årligt eftersyn.

tirsdag 12. oktober, 1965
Kompasrettet ved sejlads på bugten i 2 timer 26 minutter.

onsdag 13. oktober, 1965 - lørdag 26. marts, 1966
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 27. marts, 1966
Forhalede til værft.

søndag 27. marts, 1966 - tirsdag 29. marts, 1966
Århus værft, (dokning og bundbehandling efter sejlads i is).

mandag 28. marts, 1966 - tirsdag 29. marts, 1966
I flydedokken på Århus værft fra 28. marts kl. 09.40 til 29. marts kl. 16.00.

tirsdag 29. marts, 1966
I fart på Århus-Kalundborg kl. 23.00.

onsdag 30. marts, 1966 - mandag 5. september, 1966
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 5. september, 1966
Færgen gik til undsætning for en mand i en robåd, som man troede råbte på hjælp. Da man kom tæt på robåden spurgte manden om de havde en øl! Manden fik en sodavand, og færgen tilkaldte en fiskekutter i nærheden til at assistere manden.

mandag 5. september, 1966 - tirsdag 13. september, 1966
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 14. september, 1966
Ud af fart kl. 05.45, forsejlet fra Århus til Aalborg på 8 timer og 16 minutter.

tirsdag 11. oktober, 1966
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 9 timer 41 minutter, kompasrettet undervejs.

onsdag 12. oktober, 1966
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

onsdag 12. oktober, 1966 - mandag 27. februar, 1967
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 27. februar, 1967
Århus værft, (ekstraordinært) en dobbelttur aflyst.

mandag 27. februar, 1967 - onsdag 13. september, 1967
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 13. september, 1967
Ud af fart kl. 05.45, forsejlet fra Århus til Aalborg på 8 timer og 33 minutter.

onsdag 13. september, 1967 - torsdag 14. september, 1967
Aalborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 13. september, 1967 - onsdag 11. oktober, 1967
I tørdok på Aalborg værft fra 14. september kl. 12.45 til 3. oktober kl. 15.15.

tirsdag 3. oktober, 1967 - onsdag 11. oktober, 1967
Aalborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 11. oktober, 1967
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 12 timer 7 minutter, kompasrettet undervejs.

torsdag 12. oktober, 1967
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

torsdag 12. oktober, 1967 - onsdag 14. august, 1968
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 14. august, 1968
Ud af fart kl. 05.45, forsejlet fra Århus til Frederikshavn på 10 timer, 23 minutter.

torsdag 15. august, 1968 - fredag 16. august, 1968
Frederikshavn værft, årligt eftersyn (tilsynsbog siger i dok fra 17. august).

fredag 16. august, 1968 - torsdag 22. august, 1968
I tørdok III på Frederikshavn værft fra 16. august kl. 06.00 til 22. august kl. 17.10.

torsdag 22. august, 1968 - mandag 2. september, 1968
Frederikshavn værft.

mandag 2. september, 1968 - torsdag 5. september, 1968
I tørdok III på Frederikshavn værft fra 2. september kl. 08.00 til 5. september kl. 17.15.

torsdag 5. september, 1968 - tirsdag 10. september, 1968
Frederikshavn værft.

tirsdag 10. september, 1968
Forsejlet fra Frederikshavn til Århus på 10 timer 13 min, kompasrettet undervejs.

tirsdag 10. september, 1968
I fart på Århus-Kalundborg kl. 23.00.

tirsdag 10. september, 1968 - lørdag 2. november, 1968
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 2. november, 1968 - søndag 3. november, 1968
Denne lørdag nat udført en ekstra dobbelttur mellem Århus og Kalundborg.

søndag 3. november, 1968 - tirsdag 20. maj, 1969
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 20. maj, 1969
Færgen afgik om morgenen kl. 08.10 fra Århus og var netop kommet op på sin havnefart med kurs mellem værftsmolen og pier 1, da færgen ramtes af et totalt black-out, hvorved såvel hovedmotorer som hjælpemotorer gik i stå. Nødgeneratoren startede heller ikke, så skibet var totalt strømløst. Det drev ud langs værftsmolen med roret lagt en lille smule til styrbord drej. Det resulterede i, at færgen ramte en lille fyrbåke, der stod for enden af værftskajen. Båken væltede og færgen fortsatte  sit drej over inderhavnen mod oliekajen med retning mod en oplagt norsk bulkcarrier, Belmona. Der var efterhånden næsten ingen fart i færgen, som ramte det norske skibs agtertrosser. De ledte færgens stævn ned mod en fortøjningspullert, der holdt til trykket. To af havnens slæbebåde, der var startet op til andet arbejde, sejlede straks over og fik styr på færgen. Vi kunne hverken bruge VHF, maskintelefon eller højttaler. Fløjten kunne vi heller ikke bruge, så der var uhyggeligt stille om bord i færgen. Efter 38 min. forsinkelse kom vi ud af Århus havn og fandt endelig ud af, hvad der var i vejen. Om morgenen havde man afprøvet skibets hurtiglukker, som i en nødsituation skulle lukke for brændstoftilførslen. Den var formentlig ikke blevet sat ordentligt på plads og må have lukket for olietilførslen, da maskinerne blev opstartet. Det var helt stille vejr.

tirsdag 20. maj, 1969 - søndag 17. august, 1969
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 17. august, 1969
Forsejlet fra Århus til Helsingør værft. (Muligvis via Kalundborg, hvorfor?)

søndag 17. august, 1969 - lørdag 13. september, 1969
Helsingør værft, årligt eftersyn. Fik under dette værftsophold blandt andet indrettet legestue i hall på salondækket. I den store dok på Helsingør værft fra 22. august kl. 21.55 til 2. september kl. 15.00.

lørdag 13. september, 1969
Forsejlet fra Helsingør til Århus på 12 timer og 35 minutter, kompasrettet undervejs.

søndag 14. september, 1969
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

søndag 14. september, 1969 - onsdag 22. oktober, 1969
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 22. oktober, 1969
Kollision med M/S Getda K af Hamburg på rejse fra Århus til Kalundborg. Kollisionen skete ca. 3 sømil nord for Tunø-kosten i tåget vejr og færgen fik kun en let indtrykning midtskibs, der blev udbedret under havneopholdene i den næste uges tid. Søforklaring fra Getda K foreligger ikke.

onsdag 29. oktober, 1969 - fredag 20. marts, 1970
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 20. marts, 1970
Ud af fart kl. 05.45, forhalede kl. 06.15 til kl. 07.00.

fredag 20. marts, 1970
Århus værft, (bundbehandling efter sejlads i is).

fredag 20. marts, 1970 - mandag 23. marts, 1970
I flydedokken på Århus værft fra 20. marts kl. 08.35 til 23. marts kl. 11.33.

mandag 23. marts, 1970
Århus værft, (bundbehandling efter sejlads i is).

mandag 23. marts, 1970
Forhalede kl. 13.00 og i fart på Århus-Kalundborg kl. 15.20.

mandag 23. marts, 1970 - lørdag 15. august, 1970
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 15. august, 1970
Ud af fart kl. 21.55 og forhalet til Århus værft.

søndag 16. august, 1970
Lå ved Århus flydedok.

mandag 17. august, 1970 - fredag 11. september, 1970
Århus værft, årligt eftersyn. I Århus værfts flydedok fra 2. september kl. 07.55 til 9. september kl. 04.05.

fredag 11. september, 1970
Sejlede en prøvetur på 2 timer og 6 minutter.

lørdag 12. september, 1970
Kompasretning under en prøvetur på 7 timer og 4 minutter.

søndag 13. september, 1970
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

søndag 13. september, 1970 - lørdag 11. september, 1971
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 11. september, 1971
Ud af fart kl. 21.55.

søndag 12. september, 1971
Forsejlet fra Århus til København på 8 timer og 10 minutter.

søndag 12. september, 1971 - torsdag 14. oktober, 1971
B&W værft i København, årligt eftersyn, fik under dette værftsophold blandt andet ombygget opvaskerum og installeret fuldautomatisk opvaskemaskine.

onsdag 15. september, 1971 - tirsdag 12. oktober, 1971
I tørdok på B&W værft i København fra 15. september kl. 13.35 til 12. oktober kl. 11.36.

tirsdag 12. oktober, 1971 - torsdag 14. oktober, 1971
B&W værft i København, årligt eftersyn. På grund af maskinarbejde blev eftersynet forlænget med 1 døgn.

torsdag 14. oktober, 1971
Forsejlet fra København til Århus på 11 timer og 43 minutter incl. kompasretning, og gik i fart på Århus-Kalundborg kl. 23.00.

torsdag 14. oktober, 1971 - onsdag 29. december, 1971
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 29. december, 1971 - torsdag 30. december, 1971
Maskinreparerede i 1 døgn i Århus havn.

torsdag 30. december, 1971 - lørdag 9. september, 1972
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 9. september, 1972
Ud af fart kl. 21.55.

søndag 10. september, 1972
Forsejlet fra Århus til Aalborg på 7 timer og 41 minutter.

søndag 10. september, 1972 - tirsdag 19. september, 1972
Aalborg værft, årligt eftersyn, fik under dette værftsophold blandt andet installeret nye cafeteriadiske i agtersalon på salondæk (indrettet for ren selvbetjening).

søndag 10. september, 1972 - tirsdag 19. september, 1972
I tørdok på Aalborg værft fra 19. september kl. 08.00 til 29. september kl. 16.25.

fredag 29. september, 1972 - fredag 6. oktober, 1972
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 7. oktober, 1972
Sejlede fra Aalborg til Århus på 8 timer og 54 minutter.

søndag 8. oktober, 1972
I fart Århus-Kalundborg kl. 08.10.

søndag 8. oktober, 1972 - søndag 15. april, 1973
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 15. april, 1973 - mandag 16. april, 1973
Deltog i eftersøgning af speedbåd med motorstop fra kl. 23.44 til kl. 00.15.

mandag 16. april, 1973 - lørdag 1. september, 1973
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 1. september, 1973
Ud af fart kl. 21.55.

søndag 2. september, 1973
Forsejlet fra Århus til færgelejet i Københavns Frihavn på 7 timer og 35 min.

mandag 3. september, 1973
Forhalet fra Frihavnsfærgelejet til B&W på 30 minutter.

mandag 3. september, 1973
B&W værft i København, årligt eftersyn.

mandag 3. september, 1973 - fredag 28. september, 1973
I tørdok på B&W værft i København fra 3. september kl. 12.50 til 28. september kl. 05.20.

fredag 28. september, 1973 - lørdag 29. september, 1973
B&W værft i København, årligt eftersyn.

lørdag 29. september, 1973
Kompasrettet og forejlet fra København (B&W værft) til Århus på 8 timer og 33 minutter.

søndag 30. september, 1973
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.10.

søndag 30. september, 1973 - fredag 7. december, 1973
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 8. december, 1973 - lørdag 15. december, 1973
I fart Århus-Kalundborg, dog blev afgangen fra Århus kl. 15.20 og fra Kalundborg kl. 18.50 ikke udført på lørdage på grund af energikrisen.

søndag 16. december, 1973 - søndag 30. december, 1973
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 31. december, 1973 - lørdag 9. februar, 1974
I fart Århus-Kalundborg, dog blev afgangen fra Århus kl. 15.20 og fra Kalundborg kl. 18.50 ikke udført på lørdage på grund af energikrisen.

søndag 10. februar, 1974 - lørdag 23. marts, 1974
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 24. marts, 1974
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne søndag (men hovedmaskiner i gang 14 timer og 34 minutter mod normalt ca. 12 timer for 2 dobbeltture?)

søndag 24. marts, 1974 - torsdag 16. maj, 1974
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 16. maj, 1974 - fredag 17. maj, 1974
Som følge af blokader mod færgelejerne (demonstration mod et politisk forlig om afgiftsforhøjelser) mistede Prinsesse Anne-Marie to dobbeltture torsdag den 16. maj og en dobbelttur fredag den 17. maj.

fredag 17. maj, 1974 - lørdag 28. september, 1974
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 28. september, 1974
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 29. september, 1974
Forsejlet fra Århus til Svendborg på 7 timer og 23 minutter.

søndag 29. september, 1974 - onsdag 30. oktober, 1974
Svendborg værft, årligt eftersyn. Fik under dette værftsophold blandt andet installeret TV-anlæg i restaurant og cafeteria samt VHF-anlæg for offentlige samtaler. Stod i flydedokken fra 30. september kl. 07.50 til 3. oktober kl. 05.15.

onsdag 30. oktober, 1974
Forsejlet fra Svendborg til Århus på 8 timer og 34 minutter. Kompasrettet og i fart på Århus-Kalundborg kl. 22.45.

onsdag 30. oktober, 1974 - fredag 29. august, 1975
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 29. august, 1975
Formentlig denne dag sejlet 18 km for eftersøgning af brændende lystfartøj.

fredag 29. august, 1975 - lørdag 27. september, 1975
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 27. september, 1975
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 28. september, 1975
Forsejlet fra Århus til Svendborg på 7 timer og 59 minutter.

søndag 28. september, 1975 - onsdag 29. oktober, 1975
Svendborg værft, årligt eftersyn. Stod i flydedokken fra 29. september kl. 10.30 til 13. oktober kl. 06.40.

onsdag 29. oktober, 1975
Forsejlet fra Svendborg til Århus på 7 timer og 40 minutter. Kompasrettet og i fart på Århus-Kalundborg kl. 22.45.

onsdag 29. oktober, 1975 - lørdag 6. december, 1975
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 6. december, 1975
Der skete en mindre indtrykning om bagbord ved matrosmesse og skibsmaskinchefkammer ved forhaling.

lørdag 6. december, 1975 - onsdag 21. januar, 1976
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 21. januar, 1976
Ved anløb af færgelejet i Kalundborg i storm sket en indtrykning af fenderlisten og skibssiden mellem spant 54 og spant 62.

fredag 23. januar, 1976
Aflyst den ene af dagens to dobbeltture for midlertidig udbedring af skader fra den 21.januar, så færgen kunne sejle til næste ordinære værftsophold.

lørdag 24. januar, 1976 - lørdag 24. juli, 1976
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 24. juli, 1976
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 25. juli, 1976
Forsejlet fra Århus til Svendborg på 6 timer og 53 minutter.

søndag 25. juli, 1976 - onsdag 25. august, 1976
Svendborg værft, årligt eftersyn. Stod tørt i flydedok I fra 2. august kl. 07.30 til 9. august kl. 04.30.

onsdag 25. august, 1976
Forsejlet fra Svendborg til Århus på 6 timer og 53 minutter. Kompasrettet og i fart på Århus-Kalundborg kl. 22.45.

onsdag 25. august, 1976 - mandag 6. september, 1976
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 7. september, 1976
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt tre på denne tirsdag.

onsdag 8. september, 1976 - torsdag 10. februar, 1977
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 10. februar, 1977
Kontrakt skrevet med Dannebrog værft om indbygning af hængedæk.

torsdag 10. februar, 1977 - lørdag 12. februar, 1977
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 12. februar, 1977
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 13. februar, 1977 - torsdag 19. maj, 1977
Dannebrog Værft A/S for indbygning af hængedæk. Endvidere blev 1. kl spisesalon inddraget og ombygget til cafeteria. I dok I fra 14. februar kl. 07.00 til 13. april kl. 16.00.

fredag 4. marts, 1977
Denne dag blev "overskibet" løftet, for at gøre plads til hængedækket.

torsdag 19. maj, 1977
Gennemført krængningsprøve.

ca. fredag 20. maj, 1977
Sejlet en prøvetur på 150 km, kompasrettet undervejs.

lørdag 21. maj, 1977
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

lørdag 21. maj, 1977 - fredag 7. oktober, 1977
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 8. oktober, 1977
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt to på denne lørdag.

søndag 9. oktober, 1977 - lørdag 26. november, 1977
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 26. november, 1977
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 27. november, 1977 - fredag 16. december, 1977
Århus værft, eftersyn.

søndag 27. november, 1977 - onsdag 21. december, 1977
I dok I på Århus værft fra 16. december kl. 08.30 til 21. december kl. 17.00.

onsdag 21. december, 1977 - torsdag 22. december, 1977
Århus værft, eftersyn, sejlads med kompasretning.

torsdag 22. december, 1977
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

torsdag 22. december, 1977 - mandag 27. februar, 1978
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 27. februar, 1978
Berørte kaj nr 2 i Århus kl. 15.36, hvilket medførte indtrykning af klædning om bagbord ca. ½ meter under fenderlisten mellem spant 143 og spant 150. Indtrykning over ca. 3 meter og af ca. 20 cm bredde og max 10 cm dybde. Repareret midlertidigt af Århus værft.

mandag 27. februar, 1978 - onsdag 10. maj, 1978
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 10. maj, 1978
Færgelejet i Kalundborg var på én af de tre dobbeltture blokeret af fiskerne (blokade af mange havne i protest mod fiskernes situation), så færgen måtte vende om og sejle tilbage til Århus.

onsdag 10. maj, 1978 - lørdag 11. november, 1978
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 11. november, 1978
Ud af fart kl. 21.55´.

søndag 12. november, 1978
Forsejlet fra Århus til Aalborg på 9 timer.

søndag 12. november, 1978 - tirsdag 19. december, 1978
Aalborg værft, eftersyn. I flydedok III på Aalborg værft fra 24. november til 04. december.

tirsdag 19. december, 1978
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 10 timer, kompasrettet undervejs.

onsdag 20. december, 1978
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

onsdag 20. december, 1978 - torsdag 4. januar, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 4. januar, 1979 - fredag 5. januar, 1979
Såvel torsdag den 4. januar som fredag den 5. januar mistet én dobbelttur hver dag, i hvert fald den ene af dagene måtte afgangen fra Århus kl. 08.00 og fra Kalundborg kl. 11.35 aflyses for at fjerne overisning på bakken.

fredag 5. januar, 1979 - lørdag 27. januar, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 27. januar, 1979
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt to på denne lørdag.

lørdag 27. januar, 1979 - onsdag 14. februar, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 14. februar, 1979
Tørnede mod mole i Århus med agterenden, hvilket resulterede i lækage mod agterste styremaskinrum.

torsdag 15. februar, 1979
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne torsdag. (is eller udbedring af skader fra dagen før?)

fredag 16. februar, 1979 - torsdag 22. marts, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 22. marts, 1979
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne torsdag (strejker?)

fredag 23. marts, 1979 - torsdag 21. juni, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 21. juni, 1979
Dobbeltturen fra Århus kl. 15.20 og fra Kalundborg kl. 18.50 blev aflyst på grund af arbejdsnedlæggelse blandt overenstkomstansatte matroser.

torsdag 21. juni, 1979 - tirsdag 25. september, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 26. september, 1979
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne onsdag.

torsdag 27. september, 1979 - fredag 9. november, 1979
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 9. november, 1979
Ud af fart kl. 05.40, og forsejlet fra Århus til Helsingør værft.

fredag 9. november, 1979 - mandag 12. november, 1979
Helsingør værft, årligt eftersyn, bl.a. skrueskift.

fredag 9. november, 1979 - torsdag 20. december, 1979
I Helsingør værfts store tørdok.

onsdag 5. december, 1979 - torsdag 20. december, 1979
Helsingør værft, årligt eftersyn, bl.a. skrueskift. Kiosk ombygget. Telefonbox flyttet. Legestue flyttet fra hall bagbord til agterste cafeteria bagbord agter. Spillerum indrettet i hidtidige legerum, hall bagbord.

torsdag 20. december, 1979
Forsejlet fra Helsingør til Århus på 10 timer og 42 minutter.

fredag 21. december, 1979
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

fredag 21. december, 1979 - lørdag 2. februar, 1980
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 2. februar, 1980
Ud af fart kl. 21.50.

lørdag 2. februar, 1980 - tirsdag 5. februar, 1980
Århus værft. Under opholdet på Dannebrog værft blev på styrbord hovedmotor begge omstyringskrumtappene på omstyringsmekanismen fornyet. Samtlige bronzelejepander for dette blev ligeledes fornyet.

tirsdag 5. februar, 1980
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

tirsdag 5. februar, 1980 - fredag 8. februar, 1980
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 8. februar, 1980
Begge ankre affiret samt spil renbanket for is og sne. Udfiret 3 gange. Bremserne rørt. Alt OK. Foretaget under ophold i Samsø-lejet.

fredag 8. februar, 1980
Atter i fart.

fredag 8. februar, 1980 - august, 1980
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 12. august, 1980
Bruttoregistertonnage ændret fra 3.485,77 til 3.425,02. Nettoregistertonnage ændret fra 1.197,01 til 1.186,43.

august, 1980 - mandag 27. oktober, 1980
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 27. oktober, 1980
Ud af fart kl. 05.40, forsejlet fra Århus til Aalborg på 7 timer og 11 minutter.

mandag 27. oktober, 1980 - onsdag 5. november, 1980
Aalborg værft, årligt eftersyn, restaurant på bådedæk ombygget til selvbetjent cafe.

onsdag 5. november, 1980 - mandag 8. december, 1980
I tørdokken på Aalborg værft.

mandag 8. december, 1980 - lørdag 13. december, 1980
Aalborg værft, årligt eftersyn, restaurant på bådedæk ombygget til selvbetjent cafe.

lørdag 13. december, 1980
Forsejlet fra Aalborg til Århus på 10 timer og 16 minutter, kompasrettet undervejs.

søndag 14. december, 1980 - lørdag 20. december, 1980
Tilsyneladende sejlet som 2. færge i denne uge.

søndag 21. december, 1980 - torsdag 5. februar, 1981
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 5. februar, 1981
Ud af fart kl. 05.40.

torsdag 5. februar, 1981 - lørdag 7. februar, 1981
Århus værft.

søndag 8. februar, 1981 - tirsdag 24. november, 1981
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 24. november, 1981
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt tre på denne tirsdag (orkan).

tirsdag 24. november, 1981 - onsdag 6. januar, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 7. januar, 1982
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne torsdag, idet der var opstået et brud på en varmeledning.

fredag 8. januar, 1982 - lørdag 13. februar, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 13. februar, 1982
Ud af fart kl. 21.50.

lørdag 13. februar, 1982 - søndag 14. februar, 1982
Forsejlet fra Århus lørdag kl. 23.25, ankomst Frederikshavn søndag kl. 09.07.

søndag 14. februar, 1982 - lørdag 13. marts, 1982
Frederikshavn værft.

lørdag 13. marts, 1982
Forsejlet fra Frederikshavn lørdag kl. 08.44, og ankom til Århus kl. 19.07.

søndag 14. marts, 1982
Atter i fart.

søndag 14. marts, 1982 - torsdag 15. april, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 16. april, 1982
På grund af maskinhavari måtte dobbeltturen fra Århus kl. 08.00 og fra Kalundborg kl. 11.35 aflyses denne fredag.

lørdag 17. april, 1982 - tirsdag 27. april, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 27. april, 1982
Ud af fart kl. 05.40.

tirsdag 27. april, 1982 - lørdag 1. maj, 1982
Århus værft, for reparation af gangskiftning af bagbords hovedmotor.

lørdag 1. maj, 1982
Sejlede en prøvetur på 2 timer og 4 minutter.

søndag 2. maj, 1982
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne søndag.

mandag 3. maj, 1982 - mandag 2. august, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 3. august, 1982
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne tirsdag.

onsdag 4. august, 1982 - torsdag 30. september, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

torsdag 30. september, 1982
Ud af fart kl. 05.40.

torsdag 30. september, 1982 - torsdag 7. oktober, 1982
Århus værft, på grund af havari på styrbord hovedmotors gangskiftningsmaskineri.

torsdag 7. oktober, 1982
Sejlet prøvetur på 2 timer og 10 minutter.

fredag 8. oktober, 1982
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

fredag 8. oktober, 1982 - lørdag 18. december, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 8. oktober, 1982 - lørdag 18. december, 1982
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 19. december, 1982
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne søndag. Turen fra Århus kl. 15.20 aflyst på grund af maskinskade.

mandag 20. december, 1982 - tirsdag 18. januar, 1983
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 18. januar, 1983
Færgen sejlede fra Kalundborg mod Århus i en orkan, men måtte opgive og ankrede derfor ud for Ballen på Samsø. Det styrbord anker fik fat i et undersøisk stærkstrømskabel, og man måtte derfor lade alle 120 fod kæde løbe ud med ankeret, inden man returnerede til Århus ved 14-tiden.

onsdag 19. januar, 1983 - lørdag 29. januar, 1983
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 29. januar, 1983
Ud af fart kl. 21.50, forsejlet samme aften til Nakskov.

søndag 30. januar, 1983
Nakskov værft, ankom kl. 08.30.

søndag 30. januar, 1983 - februar, 1983
I Nakskov værfts dok I fra 30. januar til ? februar.

februar, 1983 - søndag 1. februar, 1801
Nakskov værft.

lørdag 26. februar, 1983
Forsejlet 26. februar kl. 07.55, ankom Århus kl. 16.32, kompasrettet undervejs.

søndag 27. februar, 1983
I fart på Århus-Kalundborg kl. 08.00.

søndag 27. februar, 1983 - fredag 28. oktober, 1983
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 28. oktober, 1983 - søndag 30. oktober, 1983
Åbenbart repareret fra fredag kl. 21.50 til søndag kl. 08.00, idet der ikke sejles nogen ture lørdag den 29. oktober.

søndag 30. oktober, 1983 - lørdag 7. januar, 1984
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 7. januar, 1984 - søndag 8. januar, 1984
Ud af fart lørdag kl. 21.50, forhalet til værft på 21 minutter.

mandag 9. januar, 1984 - fredag 27. januar, 1984
Århus værft.

fredag 27. januar, 1984
Rørt hovedmotorer og prøvetur på 1 time og 57 minutter i bugten.

lørdag 28. januar, 1984
Rettet kompasser på bugten i 2 timer og forhalet til "Samsø"-lejet i Århus.

søndag 29. januar, 1984
I fart Århus-Kalundborg kl. 08.00.

søndag 29. januar, 1984 - fredag 13. juli, 1984
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 13. juli, 1984 - lørdag 14. juli, 1984
Århus værft, ingen ture aflyst.

lørdag 14. juli, 1984 - fredag 7. september, 1984
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 7. september, 1984 - lørdag 8. september, 1984
Århus værft, ingen ture aflyst.

lørdag 8. september, 1984 - fredag 21. september, 1984
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 21. september, 1984
Ud af fart kl. 21.50, forhalede til værftet.

fredag 21. september, 1984 - torsdag 27. september, 1984
Århus værft (reparation af bovport).

fredag 28. september, 1984
Atter i fart. Første afgang fra Århus kl. 08.00.

fredag 28. september, 1984 - fredag 21. december, 1984
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 21. december, 1984
Danmarks Radio sendte "Trafikradio" fra færgen på afgangen fra Århus kl. 15.20.

fredag 21. december, 1984 - lørdag 5. januar, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

lørdag 5. januar, 1985
Ud af fart kl. 21.50.

søndag 6. januar, 1985 - lørdag 19. januar, 1985
Fredericia værft.

lørdag 19. januar, 1985
Forsejlet fra Fredericia til Århus, kompasrettet undervejs.

søndag 20. januar, 1985
Atter i fart. Første afgang fra Århus kl. 08.00.

søndag 20. januar, 1985 - søndag 31. marts, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

mandag 1. april, 1985 - torsdag 4. april, 1985
På grund af arbejdsmarkedskonflikt (strejke blandt overenskomstlønnede), var der følgende konsekvenser:

mandag 1. april, 1985 -
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt tre på denne mandag.

tirsdag 2. april, 1985
Ingen sejladser.

onsdag 3. april, 1985
Ingen sejladser.

torsdag 4. april, 1985
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt to på denne skærtorsdag.

fredag 5. april, 1985 - søndag 23. juni, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

søndag 23. juni, 1985
Kun sejlet to dobbeltture mod normalt tre på denne søndag.

søndag 23. juni, 1985 - fredag 6. september, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 6. september, 1985
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt to på denne fredag.

fredag 6. september, 1985 - tirsdag 24. september, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

tirsdag 24. september, 1985
Kun sejlet en dobbelttur mod normalt tre på denne tirsdag, blandt andet blev turen fra Århus kl. 15.20 og fra Kalundborg kl. 18.50 aflyst på grund af nødvendig færgereparation.

tirsdag 24. september, 1985 - onsdag 16. oktober, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

onsdag 16. oktober, 1985
På rejse fra Kalundborg til Århus med passagerer og biler.
Påsejling i Århus havn.
Søforklaring 8.november i Århus. Elsvigt. Maskintelegrafsvigt medførte, at maskinmanøvrer blev foretaget på grundlag af telefonkommunikation mellem bro og maskine. Herunder opstod en misforståelse således, at en forkert manøvre blev udført i maskinen med påsejling af færgeleje til følge (skete ved ankomst til Århus kl. 14.40).

torsdag 17. oktober, 1985 - torsdag 24. oktober, 1985
Århus værft, for udbedring af de ved påsejlingen opståede skader.

torsdag 24. oktober, 1985
Atter i fart. Første afgang fra Århus kl. 08.00.

torsdag 24. oktober, 1985 - fredag 25. oktober, 1985
I fart Århus-Kalundborg.

fredag 25. oktober, 1985
På Århus værft fra kl 22.15 til kl 06.30 nat efter fredag - ingen aflysninger.

fredag 25. oktober, 1985 - lørdag 16. november, 1985
I fart Århus-Kalundborg som 1.færge.

søndag 17. november, 1985 - tirsdag 19. november, 1985
2. færge på overfarten (Prinsesse Elisabeth's ture).

tirsdag 19. november, 1985 - onsdag 20. november, 1985
Oplagt fra kl. 13 den 19. november til kl. 05 den 20. november.

onsdag 20. november, 1985
Sejlede turen fra Århus kl. 05.00, og fra Kalundborg kl. 09.00, da Peder Paars var blevet en del forsinket på de første to dobbeltture.

onsdag 20. november, 1985 - torsdag 21. november, 1985
Århus værft.

torsdag 21. november, 1985 - fredag 22. november, 1985
Forsjlet fra Århus om natten til Knudshoved leje 2 for oplægning.

fredag 22. november, 1985 - lørdag 4. april, 1987
Oplagt i Knudshoved leje 2.

lørdag 4. april, 1987
Forsejlet fra Knudshoved til Howaldtswerke Deutsche Werft i Kiel.

lørdag 4. april, 1987 - fredag 24. april, 1987
Howaldtswerke Deutsche Werft i Kiel (istandsættelse, asbestfjernelse, nye ror og skruer samt fået hængedæk i den ene side fjernet).

fredag 24. april, 1987
Anmeldt til skibstilsynet at færgens hjemsted ændres til Helsingør.

fredag 24. april, 1987 - fredag 29. maj, 1987
Ombygget ved Howaldtswerke Deutsche Werft i Kiel. Istandsættelse og asbetsfjernelse. Der blev desuden etableret tax-free butik, ror og skruer blev skiftet, og bagbords hængedæk blev afmonteret.

mandag 27. april, 1987
Registreret i skibstilsynet at færgens hjemsted er ændret til Helsingør.

fredag 29. maj, 1987
Forsejlet fra Kiel til Helsingør.

lørdag 30. maj, 1987 - torsdag 4. juni, 1987
Indøvelsessejlads på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 4. juni, 1987
Afprøvet det nye linkspanleje om aftenen og kompasrettet.

fredag 5. juni, 1987 - lørdag 13. juni, 1987
I fart Helsingør-Helsingborg med 120 minutters omløbstid.

lørdag 13. juni, 1987
Maskinstop på reden ved Helsingør i ca. 4 timer.

lørdag 13. juni, 1987 - søndag 14. juni, 1987
Reparation i Helsingør. Atter i fart 14. juni.

søndag 14. juni, 1987 - mandag 22. juni, 1987
I fart Helsingør-Helsingborg med 120 minutters omløbstid.

tirsdag 23. juni, 1987
Færgen kunne ikke starte styrbord maskine om morgenen. Færgen udlosset igen, gik til søs for at reparere, tilbage i lejet og i fart ved middagstid.

tirsdag 23. juni, 1987 - torsdag 25. juni, 1987
I fart Helsingør-Helsingborg med 120 minutters omløbstid.

torsdag 25. juni, 1987 - fredag 17. juli, 1987
I denne periode aflyst 2 dobbeltture en dag, på grund af brand i en eltavle, øvrige tid i fart Helsingør-Helsingborg.

fredag 17. juli, 1987 - lørdag 18. juli, 1987
Oplagt som følge af storm.

lørdag 18. juli, 1987 - lørdag 26. september, 1987
I fart Helsingør-Helsingborg med 120 minutters omløbstid.

søndag 27. september, 1987 - onsdag 7. oktober, 1987
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg, med 80 minutters omløbstid.

torsdag 8. oktober, 1987
Ikke i fart denne dag.

torsdag 8. oktober, 1987 - onsdag 14. oktober, 1987
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg, med 80 minutters omløbstid.

torsdag 15. oktober, 1987
Oplagt ved kaj i Helsingør.

fredag 16. oktober, 1987 - tirsdag 20. oktober, 1987
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg, med 80 minutters omløbstid.

onsdag 21. oktober, 1987 - fredag 27. november, 1987
Svendborg værft.

onsdag 25. november, 1987
Prøvetur i Storebælt fra kl. 07, returneret til Svendborg værft kl. 17. Test af ændret bovtruster.

onsdag 25. november, 1987 - fredag 27. november, 1987
Svendborg værft.

fredag 27. november, 1987
Kompasrettet og forsejlet til Helsingør.

lørdag 28. november, 1987 - onsdag 9. november, 1988
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg, (dog nok 4. færge fra 7. februar 1988 til 28. marts 1988).

onsdag 9. november, 1988
På rejse fra Helsingborg til Helsingør.
Påsejlede søndre havnemole i Helsingør i dårligt vejr, på rejse fra Helsingborg til Helsingør (bovpropel gået i stykker).

onsdag 9. november, 1988 - fredag 11. november, 1988
Repareret på Helsingør værft.

fredag 11. november, 1988 - tirsdag 27. december, 1988
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

onsdag 28. december, 1988 - fredag 30. december, 1988
Færgelejet til Prinsesse-færger under reparation, færgen derfor oplagt.

lørdag 31. december, 1988 - søndag 2. april, 1989
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg, blandt andet i fart 02. februar.

mandag 3. april, 1989 - fredag 14. april, 1989
Nakskov værft.

fredag 14. april, 1989 - lørdag 15. april, 1989
Forsejlet fra Nakskov til Helsingør, kompasrettet undervejs.

lørdag 15. april, 1989 - søndag 23. april, 1989
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge.

mandag 24. april, 1989 - fredag 28. april, 1989
Formentlig sejlet som 4. færge på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 29. april, 1989 - søndag 25. marts, 1990
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge.

mandag 26. marts, 1990 - fredag 6. april, 1990
Formentlig sejlet som 4. færge på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 7. april, 1990 - søndag 29. april, 1990
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge.

mandag 30. april, 1990 - fredag 4. maj, 1990
Oplagt for off-hire.

lørdag 5. maj, 1990 - mandag 15. oktober, 1990
Skulle i den periode i princippet være i fart som 5. færge.

mandag 15. oktober, 1990
Påsejlede Kronborgpynten i Helsingør som følge af fejlbedømmelse af strøm.

mandag 15. oktober, 1990 - tidligst tirsdag 16. oktober, 1990
Skaderne efter påsejlingen midlertidigt udbedret på Helsingør værft.

ca. onsdag 24. oktober, 1990 - ca. tirsdag 13. november, 1990
Skaderne efter påsejlingen endeligt udbedret på Fredericia værft (lå på dette værft den 12. november 1990, planlagt der 24. oktober - 13 november).

ca. november, 1990 - torsdag 9. maj, 1991
Skulle i den periode i princippet sejle som 5. færge, blandt andet i fart 28. marts.

fredag 10. maj, 1991 - mandag 3. juni, 1991
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 4. juni, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

onsdag 5. juni, 1991
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

torsdag 6. juni, 1991 - fredag 14. juni, 1991
Helsingør værft.

lørdag 15. juni, 1991 - søndag 16. juni, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

mandag 17. juni, 1991 - lørdag 22. juni, 1991
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

lørdag 22. juni, 1991 - tirsdag 25. juni, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

onsdag 26. juni, 1991 - søndag 30. juni, 1991
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

søndag 30. juni, 1991 - mandag 1. juli, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 2. juli, 1991 - tirsdag 23. juli, 1991
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

onsdag 24. juli, 1991 - ca. mandag 30. september, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

ca. mandag 30. september, 1991
En af de sidste dage i september 1991 havde færgen en kollision med en mole i Helsingør statshavn.

mandag 30. september, 1991 - fredag 4. oktober, 1991
Reparation af skaderne efter kollisionen.

oktober, 1991 - fredag 1. november, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

fredag 1. november, 1991
På grund af vind over 20 sekundmeter måtte færgen indstille sejladsen idet det ikke var muligt at losse og laste forsvarligt i Link-span færgelejet.

fredag 1. november, 1991 - søndag 3. november, 1991
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

mandag 4. november, 1991
Fra denne dag reserve ved Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 5. november, 1991 - onsdag 6. november, 1991
Formentlig ligget oplagt.

torsdag 7. november, 1991 - fredag 29. november, 1991
I fart i stedet for Tycho Brahe efter dennes uheld.

lørdag 30. november, 1991 - mandag 16. december, 1991
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 17. december, 1991 - onsdag 18. december, 1991
I fart som 6. færge Helsingør-Helsingborg.

torsdag 19. december, 1991 - torsdag 2. januar, 1992
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

fredag 3. januar, 1992
Sat i fart for Tycho Brahe, der skulle skifte en utæt pakning i en truster.

lørdag 4. januar, 1992 - onsdag 22. januar, 1992
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

torsdag 23. januar, 1992
Sat i fart for Tycho Brahe, der skulle reparere en fejl i blæserhjulskonstruktionen.

fredag 24. januar, 1992 - fredag 7. februar, 1992
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

fredag 7. februar, 1992 - søndag 16. februar, 1992
I hvert fald indsat i disse to weekends på H-H overfarten.

mandag 17. februar, 1992 - maj, 1992
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

maj, 1992 - fredag 29. maj, 1992
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

lørdag 30. maj, 1992 - søndag 31. maj, 1992
Oplagt i Helsingør statshavn.

søndag 31. maj, 1992 - mandag 31. august, 1992
I fart som 6. færge Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 1. september, 1992 - mandag 19. oktober, 1992
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 20. oktober, 1992 - onsdag 11. november, 1992
Formentlig i fart under Tycho Brahes værftsophold.

mandag 9. november, 1992 - tirsdag 10. november, 1992
Aflyst 3 dobbeltture som følge af stærk vind og nordgående strøm (19 m/s).

tirsdag 10. november, 1992 - onsdag 11. november, 1992
Formentlig i fart under Tycho Brahes værftsophold.

torsdag 12. november, 1992 - søndag 31. januar, 1993
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

søndag 22. november, 1992
Fotograferet sejlende ud af Københavns Havn.

mandag 1. februar, 1993 - fredag 12. februar, 1993
Muligvis på værft (i så fald hvilket?) (intet i tilsynsbog).

lørdag 13. februar, 1993 - lørdag 20. februar, 1993
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

lørdag 20. februar, 1993
Menes oplagt i København denne dag.

lørdag 20. februar, 1993 - tirsdag 11. maj, 1993
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 11. maj, 1993
Fotograferet oplagt ved værftsgrundens østlige side i Helsingør.

tirsdag 11. maj, 1993 - søndag 16. maj, 1993
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

mandag 17. maj, 1993 - torsdag 10. juni, 1993
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

torsdag 10. juni, 1993
Reparation.

torsdag 10. juni, 1993 - fredag 11. juni, 1993
I fart som 4. færge Helsingør-Helsingborg.

lørdag 12. juni, 1993 - mandag 14. juni, 1993
Formentlig oplagt en del af tiden, ellers i fart Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 15. juni, 1993 - søndag 15. august, 1993
I fart Helsingør-Helsingborg.

fredag 6. august, 1993
Der indgås kontrakt med Helsingør reparationsværft A/S om ombygning af færgen for 6 mio. kr. til sejlads på ruten Køge-Karlskrona-Riga.

mandag 16. august, 1993 - onsdag 15. september, 1993
På Helsingør Reparationsværft for ombygning til sejlads på Østersøen.

torsdag 16. september, 1993
Det anmeldes, at færgen er overført til Dansk Internationalt Skibsregister.

torsdag 16. september, 1993 - fredag 17. september, 1993
Færgen er hvor - evt. instruktionssejlads for de nye besætninger?

fredag 17. september, 1993
Det registreres, at færgen er overført til Dansk Internationalt Skibsregister.

fredag 17. september, 1993 - mandag 20. september, 1993
Færgen er hvor - evt. instruktionssejlads for de nye besætninger?

tirsdag 21. september, 1993 - lørdag 25. september, 1993
Prøvetur fra Køge til Riga med fuldt lastet skib.

lørdag 25. september, 1993
Officiel indsættelse på ruten Køge-Karlskrona-Riga med afgang fra Køge kl. 10.55.

lørdag 25. september, 1993 - lørdag 9. oktober, 1993
I fart Køge-Karlskrona-Riga i charter til rederiet Let-Line.

lørdag 9. oktober, 1993 - søndag 10. oktober, 1993
Som følge af forsinkelser blev sejladsen Karlskrona-Køge-Karlskrona aflyst i denne weekend.

søndag 10. oktober, 1993 - torsdag 2. december, 1993
I fart Køge-Karlskrona-Riga i charter til rederiet Let-Line.

fredag 3. december, 1993
Prøveanløb af Liepaja på vej til eller fra Riga.

fredag 3. december, 1993 - torsdag 10. februar, 1994
I fart Køge-Karlskrona-Riga i charter til rederiet Let-Line.

torsdag 10. februar, 1994 - fredag 11. februar, 1994
Om natten påsejledes færgen af den tyske coaster Kamilla, der forsøgte at følge med i færgens kølvand under isbrydning i Riga-bugten.

lørdag 12. februar, 1994
Ankom til Køge lørdag morgen kl. 06.00.

lørdag 12. februar, 1994 - søndag 13. februar, 1994
Det blev nødvendigt at sejle til færgelejet i Helsingør for at losse de ombordværende trailere og lastbiler, der skulle have været af i Karlskrona, men nu ikke kunne komme fra borde på grund af den vædrede hækport.

søndag 13. februar, 1994 - onsdag 23. februar, 1994
På Helsingør værft for at få ny agterrampe, incl. ramme, hængsler og skalkningsarrangement efter påsejlingen.

onsdag 23. februar, 1994
Forsejlet fra Helsingør til Køge

torsdag 24. februar, 1994
Atter i fart.

torsdag 24. februar, 1994 - lørdag 26. februar, 1994
I fart Køge-Karlskrona-Riga i charter til rederiet Let-Line.

lørdag 26. februar, 1994
På vej hjem fra Riga knækkede et skrueblad, og der opstod skade på propellernavet.

lørdag 26. februar, 1994 - tirsdag 1. marts, 1994
På Karlskrona værft for reparation af propellernavets indre dele.

mandag 28. februar, 1994
Der underskrives aftale med Driftsselskabet Grenå-Hundested A/S, om chartrer af færgen fra maj 1994 til maj 1995.

marts, 1994 - mandag 9. maj, 1994
I fart Køge-Karlskrona-Riga i charter til rederiet Let-Line.

tirsdag 10. maj, 1994
Prøvesejlede færgelejet i Hundested, muligvis også det i Grenå.

tirsdag 10. maj, 1994 - onsdag 25. maj, 1994
Fredericia værft, herunder montering af nyt hængedæk i bagbord side, nyt redningsmiddelarrangement og to nye redningsbåde, indrettet passagerfaciliteter til at medtage 800 passagerer, og reparation af et propellerhavari.

onsdag 25. maj, 1994
Det anmeldes, at færgen er overført til det ordinære Skibsregister.

torsdag 26. maj, 1994
Afholdt kontrolsyn på færgen i Hundested havn.

torsdag 26. maj, 1994 - fredag 27. maj, 1994
Gennemført instruktionssejlads på Grenå-Hundested ruten.

lørdag 28. maj, 1994
Første dag med sejlads på Grenå-Hundested ruten. Ruten blev dog først "officielt" indviet dagen efter med afgangen fra Hundested kl. 09.00.

søndag 29. maj, 1994 - torsdag 2. juni, 1994
I fart Grenå-Hundested.

torsdag 2. juni, 1994
Det registreres, at færgen er overført til det ordinære Skibsregister.

torsdag 2. juni, 1994 - onsdag 27. juli, 1994
I fart Grenå-Hundested.

onsdag 27. juli, 1994
Ca. en time efter afgang fra Hundested opstod der brand i hovedstrømtavlen (vekselstrømsdel). og den måtte slæbes tilbage til Hundested, hvortil den ankom kl. 17.05.

onsdag 27. juli, 1994 - fredag 19. august, 1994
Reparation af strømtavlen langs kaj i Hundested.

lørdag 20. august, 1994 - onsdag 19. oktober, 1994
I fart Grenå-Hundested.

onsdag 19. oktober, 1994
Ved afgang fra Grenå kl. 19.55 kunne bovporten ikke lukkes. sejlede over agterenden på rejse til Hundested.

torsdag 20. oktober, 1994 - lørdag 22. oktober, 1994
I fart Grenå-Hundested.

lørdag 22. oktober, 1994
På vej ind til Hundested fik færgen beskadiget den ene skrue kort før anløbet af Hundested.

søndag 23. oktober, 1994 - mandag 7. november, 1994
Til reparation på Fredericia værft.

fredag 28. oktober, 1994
Efter disse hændelser hævede rederiet charterkontrakten, og sejladsen på ruten forblev indstillet, indtil hurtigfærgen Kattegat blev leveret året efter.

mandag 7. november, 1994
Sejlede fra Fredericia til Hundested.

tirsdag 8. november, 1994
"Off-Hire Survey" udført af BR Marine Consult A/S i Hundested havn.

ca. onsdag 9. november, 1994 - ca. tirsdag 3. januar, 1995
Oplagt i det gamle færgeleje ved i Københavns Frihavn, herunder gennemført stempeltræk og andre overhalingsarbejder.

onsdag 4. januar, 1995
Denne dag lå færgen i Helsingør.

tirsdag 10. januar, 1995 - onsdag 11. januar, 1995
Disse dage lå færgen i Helsingør.

fredag 13. januar, 1995 - fredag 27. januar, 1995
I fart Helsingør-Helsingborg (Prinsesse Elisabeth på værft).

lørdag 28. januar, 1995
Må være sejlet fra Helsingør til Storebælt denne dag.

søndag 29. januar, 1995
Lejeafprøvning i Halsskov og Knudshoved færgehavne.

mandag 30. januar, 1995 - tirsdag 31. januar, 1995
Instruktionssejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten.

onsdag 1. februar, 1995 - fredag 3. februar, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. februar, 1995 - søndag 5. februar, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 5. februar, 1995 - fredag 17. februar, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 17. februar, 1995 - søndag 19. februar, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 19. februar, 1995 - torsdag 2. marts, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 2. marts, 1995
Ved ankomsten til Knudshoved på tur 1091 påsejlede færgen den underste klap under anløbet, og porten blev trykket.

torsdag 2. marts, 1995 - fredag 3. marts, 1995
Færgen oplagt i Knudshoved leje 1 for reparation af port fra 02. marts kl. ca. 10.15 til fredag den 03. marts kl. 18.00 hvor den gik i fart på tur 2180. Reparationen blev udført af MacGregorNavire.

fredag 3. marts, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. marts, 1995 - søndag 5. marts, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 5. marts, 1995 - fredag 10. marts, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 10. marts, 1995 - søndag 12. marts, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 12. marts, 1995 - fredag 17. marts, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 17. marts, 1995 - mandag 20. marts, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 20. marts, 1995 - fredag 24. marts, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 24. marts, 1995 - søndag 26. marts, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 26. marts, 1995 - torsdag 6. april, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 6. april, 1995 - fredag 7. april, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 7. april, 1995 - onsdag 12. april, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 12. april, 1995 - torsdag 13. april, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 13. april, 1995 - mandag 17. april, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 17. april, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 18. april, 1995 - torsdag 4. maj, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 4. maj, 1995 - fredag 5. maj, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 5. maj, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 6. maj, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 7. maj, 1995 - torsdag 11. maj, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 11. maj, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 11. maj, 1995 - søndag 14. maj, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 14. maj, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 15. maj, 1995 - torsdag 25. maj, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 25. maj, 1995 - fredag 26. maj, 1995
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 26. maj, 1995 - torsdag 1. juni, 1995
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. juni, 1995 - mandag 5. juni, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 6. juni, 1995 - fredag 30. juni, 1995
På værft i Svendborg. Fik blandt andet ændret vogndæk agter fra at være træ og stål til kun at være stål.

fredag 30. juni, 1995
Anløb Korsør leje 3 på kl. ca. 04.15 vej fra Svendborg til Helsingør.

lørdag 1. juli, 1995 - lørdag 29. juli, 1995
I fart som 5. færge Helsingør-Helsingborg.

søndag 30. juli, 1995 - mandag 31. juli, 1995
Evt. indsat på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 1. august, 1995
Planlagt til at ankomme Halsskov leje 2 kl. ca. 14.00 fra Helsingør.

onsdag 2. august, 1995
Solgt til DSB Rederi.

onsdag 2. august, 1995 - fredag 4. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 4. august, 1995 - søndag 6. august, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 6. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 6. august, 1995 - onsdag 9. august, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 8. august, 1995
Anmeldt solgt til DSB Rederi.

onsdag 9. august, 1995 - fredag 11. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 11. august, 1995 - søndag 13. august, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 13. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 13. august, 1995 - onsdag 16. august, 1995
Reparerede i Korsør.

onsdag 16. august, 1995 - fredag 18. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 18. august, 1995 - søndag 20. august, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 20. august, 1995 - mandag 21. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 21. august, 1995 - onsdag 23. august, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

onsdag 23. august, 1995 - fredag 25. august, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 25. august, 1995 - lørdag 26. august, 1995
Sejlet fra Halsskov til Helsingør om natten.

lørdag 26. august, 1995 - søndag 24. september, 1995
Afløste på Helsingør-Helsingborg overfarten (øvrige færger på værft på skift).

onsdag 30. august, 1995
Reparerede, en dobbelttur aflyst.

mandag 25. september, 1995 - fredag 29. september, 1995
I fart som 6. færge Halsskov - Knudshoved.

fredag 29. september, 1995 - torsdag 5. oktober, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 5. oktober, 1995 - lørdag 7. oktober, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 7. oktober, 1995 - torsdag 12. oktober, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 12. oktober, 1995 - fredag 13. oktober, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 13. oktober, 1995 - torsdag 19. oktober, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 19. oktober, 1995 - fredag 20. oktober, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 20. oktober, 1995 - søndag 22. oktober, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 22. oktober, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 22. oktober, 1995 - torsdag 26. oktober, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 26. oktober, 1995 - fredag 27. oktober, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 28. oktober, 1995 - tirsdag 31. oktober, 1995
Afløste på Århus-Kalundborg overfarten (Ask på værft i Fredericia). Udførte 7 dobbeltture.

tirsdag 31. oktober, 1995 - torsdag 2. november, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 2. november, 1995 - fredag 3. november, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. november, 1995 - tirsdag 7. november, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 7. november, 1995 - fredag 10. november, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 10. november, 1995 - torsdag 16. november, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 14. november, 1995
Registreret solgt til DSB Rederi A/S.

torsdag 16. november, 1995 - fredag 17. november, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 17. november, 1995 - torsdag 23. november, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 23. november, 1995 - fredag 24. november, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 24. november, 1995 - torsdag 30. november, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 30. november, 1995 - lørdag 2. december, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 2. december, 1995 - torsdag 7. december, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 7. december, 1995 - lørdag 9. december, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 9. december, 1995 - torsdag 14. december, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 14. december, 1995 - lørdag 16. december, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 16. december, 1995 - søndag 17. december, 1995
Afløste for Kraka.

søndag 17. december, 1995 - torsdag 21. december, 1995
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 21. december, 1995 - lørdag 23. december, 1995
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 23. december, 1995 - tirsdag 2. januar, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 2. januar, 1996
Forsejlet fra Halsskov til Helsingør.

tirsdag 2. januar, 1996 - søndag 11. februar, 1996
Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 12. februar, 1996 - lørdag 17. februar, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved (hentet fra Helsingør for at have en stærk færge der kunne sejle i isen ved Knudshoved).

lørdag 17. februar, 1996 - søndag 18. februar, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 18. februar, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved (hentet fra Helsingør for at have en stærk færge der kunne sejle i isen ved Knudshoved).

mandag 19. februar, 1996 - torsdag 22. februar, 1996
Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 23. februar, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov - Knudshoved.

fredag 23. februar, 1996 - søndag 25. februar, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 25. februar, 1996 - tirsdag 27. februar, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 27. februar, 1996 - fredag 8. marts, 1996
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 8. marts, 1996 - torsdag 14. marts, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 14. marts, 1996 - fredag 15. marts, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 15. marts, 1996 - mandag 18. marts, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

mandag 18. marts, 1996 - fredag 22. marts, 1996
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. marts, 1996 - mandag 25. marts, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 25. marts, 1996
Skrivelse fra færgen: Ved anløb af færgeleje 1 i Knudshoved kl. 09.45 dags dato ramte fenderliste i styrbord side agter det yderste af det lange molehoved ved færgeleje 1, hvorved 3 stk. lodrette tømmer blev beskadiget (knækket). Årsagen må tillægges undertegnede der har misfortolket isens beskaffenhed og anløbet med for stor hastighed.

mandag 25. marts, 1996 - lørdag 30. marts, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 30. marts, 1996 - onsdag 3. april, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

onsdag 3. april, 1996 - torsdag 4. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 4. april, 1996 - mandag 8. april, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

mandag 8. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 9. april, 1996 - torsdag 11. april, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

torsdag 11. april, 1996 - fredag 12. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 12. april, 1996 - onsdag 14. august, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 14. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 15. april, 1996 - onsdag 17. april, 1996
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 18. april, 1996 - fredag 19. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. april, 1996 - søndag 21. april, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 21. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 22. april, 1996 - fredag 26. april, 1996
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 26. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 26. april, 1996 - søndag 28. april, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 28. april, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 29. april, 1996 - torsdag 2. maj, 1996
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 2. maj, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. maj, 1996 - søndag 5. maj, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 5. maj, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 6. maj, 1996 - torsdag 9. maj, 1996
Nakskov værft.

fredag 10. maj, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 10. maj, 1996 - søndag 12. maj, 1996
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 12. maj, 1996
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 12. maj, 1996 - tirsdag 14. maj, 1996
Oplagt i Halsskov.

onsdag 15. maj, 1996 - mandag 2. september, 1996
Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 3. september, 1996 - fredag 4. oktober, 1996
Færgen havde planlagt off-hire her.

lørdag 5. oktober, 1996 - torsdag 17. oktober, 1996
Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 15. oktober, 1996 - torsdag 17. oktober, 1996
Ud af fart efter påsejling af en kaj i Helsingør.

fredag 18. oktober, 1996 - onsdag 30. oktober, 1996
Reparation på Öresundsvarvet i Landskrona i 1-2 uger efter sammenstød med kajen i Helsingør i tæt tåge.

onsdag 30. oktober, 1996 - søndag 3. august, 1997
Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 1. januar, 1997
DSB Rederi A/S skiftede formelt navn til Scandlines A/S.

onsdag 21. maj, 1997
Generalforsamlingsbeslutning om navneændring fra DSB Rederi A/S til Scandlines A/S.

torsdag 19. juni, 1997
Rederiets navneændring til Scandlines A/S registreret.

søndag 3. august, 1997
Sidste dag i fart med passagerer til/fra dansk havn. Sidste dobbelttur: Helsingborg afgang 17.38, Helsingør ankomst 18.00, Helsingør afgang 18.13, Helsingborg ankomst 18.39 (med 148 passagerer ombord). Derefter forhalet til andet leje fra 18.50 til 19.10 for afrigning og rengøring.

mandag 4. august, 1997
Kl. ca. 12.00 var færgen rengjort, tømt for udstyr og Sweferry's personale forlod færgen. Kl. 15.05 færdig i Helsingborg, afgået til Helsingør kl. 15.15, kl. 15.50 fortøjet på strækning 3 i Helsingør.

mandag 4. august, 1997 - tirsdag 5. august, 1997
Langs kaj i Helsingør (afrigning og klargøring til oplægning).

tirsdag 5. august, 1997
Bundsyn med dykker fra Bureau Veritas.

onsdag 6. august, 1997
Sejlede fra Helsingør kl. 06.00, ankom til Nakskov kl. 16.05, fortøjet i Dokgraven med bagbord side langs kaj. Kl. 17.10 fast overalt, maskinerne stoppet "for sidste gang". Ekstra forsyningskæder taget i land for strømforsyning. Prinsesse Elisabeth ankom og fortøjede langs siden.

torsdag 7. august, 1997
Overdækket alt løst udstyr taget ind hvor det er muligt at aflåse. Fjernet affald, oprydning overalt.

fredag 8. august, 1997
Indført i skibsdagbogen: Efter en sidste vellykket rejse er "Prinsessen" nu pakket ned og anbragt på plejehjem i Nakskov. Efter et langt og aktivt liv i de danske farvande og med en enkelt afstikker til "Baltikum" har den aldersstegne dame lagt sig til hvile i "Dokgraven" på Nakskov skibsværft. Den høje alder til trods er hun i absolut topform både fysisk og psykisk, og det er med vemod vi forlader hende her, jeg håber ikke kajpladsens navn, får betydning for hendes fremtidige skæbne. M/F Prinsesse Anne-Marie blev bygget på Aalborg Værft i 1960. Se det var en rigtig prinsesse.

fredag 8. august, 1997 - mandag 23. marts, 1998
Oplagt i Nakskov. Maskinbesætning ombord: 14/8, 15/8, 19/8, 21/8, 16/9, 17/9, 26/9 til 30/9, 14/10 til 16/10, 20/10, 4/11 til 6/11, 22/11, 23/11, 16/12 til 20/12, 3/1-98-4/1-98, 12/1-13/1, 5/2-6/2, 20/2-21/2.

mandag 23. marts, 1998
Anmeldt solgt til Elbe-Ferry GmbH & Co. KG (E.H. Harms GmbH & Co.) for 762.000 US-Dollars.

mandag 23. marts, 1998 - torsdag 26. marts, 1998
Oplagt i Nakskov.

torsdag 26. marts, 1998
Registreret solgt til Elbe-Ferry GmbH & Co. KG (E.H. Harms GmbH & Co.).

torsdag 26. marts, 1998 - mandag 27. april, 1998
Oplagt i Nakskov.

mandag 27. april, 1998
Afsejlede fra Nakskov som Jochen Steffen af Cuxhaven.

ca. tirsdag 28. april, 1998 - lørdag 31. juli, 1999
Klargøring til den nye overfart Cuxhaven-Brunsbüttel.

søndag 1. august, 1999
1. dag på overfarten overfart Cuxhaven-Brunsbüttel.

søndag 1. august, 1999 - tirsdag 21. september, 1999
I fart Cuxhaven-Brunsbüttel.

tirsdag 21. september, 1999
Involveret i en kollision med containerskibet Punjab Senator. 9 personer på færgen blev kvæstet, heraf en alvorligt. Minimale skader på skibet, der kunne fortsætte sejladsen ved egen kraft.

tirsdag 21. september, 1999 - torsdag 8. marts, 2001
I fart Cuxhaven-Brunsbüttel.

torsdag 8. marts, 2001 - onsdag 13. juni, 2001
Oplagt, i Cuxhaven.

onsdag 13. juni, 2001
Flyttet fra Cuxhaven til Bremerhaven.

onsdag 13. juni, 2001 - november, 2002
Oplagt i Bremerhaven.

november, 2002
Solgt til Mariam Shipmanagement S.A., Wonsan, Nordkorea, og omdøbt til Mariam. Handelen blev dog senere annulleret.

november, 2002 - marts, 2004
På et tidspunkt i denne periode solgt til ophugning i Indien, med hjemsted i Ulan Bator, Mongoliet. Omdøbt til Jochen.

mandag 29. marts, 2004
Omdøbt til Mariam.

tirsdag 30. marts, 2004
Omdøbt til Mariam 4, med hjemsted i Wonsan, Nordkorea.

onsdag 7. april, 2004
Afgik Bremerhaven mod Suez.

lørdag 8. maj, 2004
Sat på stranden i Alang, Indien for ophugning.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Mariam-4 (ex. Prinsesse Anne-Marie)Oprettet: 29. juli 2018. Senest revideret: 14. november 2020.
35 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS