Al Qamar (ex. Halsskov)

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Al Qamar (ex. Halsskov)

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Al Qamar (ex. Halsskov). For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

1954 - 195?
I løbet af sommeren 1954 meddelt at DSB ville udbyde en 2-dækker bilfærge.

18. oktober, 1954 - 20. oktober, 1954
En af disse to datoer er færgen udbudt til værfterne.

6. november, 1954
Kontraheret som nybygning nr. 327, værftets underskrift.

19. november, 1954
Kontraheret som nybygning nr. 327, ved Helsingør Jernskibs- og maskinbyggeri A/S, DSBs underskrift.

30. september, 1955
Køllagt på Helsingør værft, vestre bedding.

3. februar, 1956
Navngivet Halsskov af Maja Lindberg (gift med trafikministeren) og søsat ved Helsingør værft kl. 12.00.

4. februar, 1956
Afleveringsprøve af den styrbords hovedmotor efter 35 timers kørsel.

2. marts, 1956
Afleveringsprøve af den bagbords hovedmotor efter 32 timers kørsel.

8. juni, 1956
Teknisk prøvetur i Øresund (11 ½ time), blandt andet med løb over Hveen milen Helsingør afgang 08.00.

9. juni, 1956
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 5 timer 52 minutter. Kontrolmålt kl. 07.00. Præsenteret for H.M.Kongen ved en sejlads fra Frihavnen kl. 12.00 og ud i Øresund med frokost undervejs.

10. juni, 1956
Kompasrettet kl. 10.00.

10. juni, 1956 - 11. juni, 1956
Forsejlet kl. 22.00 fra Frihavnen til Grossenbrode på 7 timer 3 minutter.

11. juni, 1956
Afprøvet lejet i Grossenbrode, afgik 11.00, forsejlet i 17 timer 20 minutter i alt. Ankom til Korsør sidst på eftermiddagen, gik til Fæstningen i Korsør.

12. juni, 1956
Gået fra Fæstningen i Korsør til leje 3 for at medtage gæsterne til præsentationsturen. Efter afprøvning af lejerne i Korsør og Nyborg. Overtaget af DSB under en præsentationstur, pris 18.348.944,62 dkr.

13. juni, 1956
Sejlads med turistforening og Politiken i 3 timer og 11 minutter, i alt 700 gæster.

14. juni, 1956
Manøvreprøver i 3 timer og 49 minutter. Om aftenen var københavnske rejsebureaufolk ombord til fremvisning.

15. juni, 1956
Gik i fart fra Korsør kl. 08.55.

15. juni, 1956 - 17. september, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

17. september, 1956 - 18. september, 1956
Forsejlet fra Korsør til Helsingør, ankomst 18. september kl. 06 (10 timer og 15 minutter).

18. september, 1956 - 22. september, 1956
Helsingør værft.

22. september, 1956 - 23. september, 1956
Forsejlet fra Helsingør til Korsør (13 timer og 50 minutter).

23. september, 1956 - 2. december, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

3. december, 1956 - 9. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

10. december, 1956
Fartprøver på Halsskov-Knudshoved ruten i 5 timer og 20 minutter.

11. december, 1956 - 14. december, 1956
Oplagt i Nyborg.

15. december, 1956
Manøvreprøver på Storebælt, i fart 1 time og 52 minutter.

16. december, 1956 - 20. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

21. december, 1956 - 3. februar, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

3. februar, 1957
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer.
Kollideret den 3.februar på Korsør Red.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 7.februar.Kl. 18.45 afgik Dronning Ingrid under tæt tåge fra færgeleje 1 i Korsør på rejse mod Nyborg, afgivende tågesignaler. Da Dronning Ingrid passerede molerne sås på radarskærmen et ekko fra en genstand, der befandt sig 10 grader om bagbord i en afstand af ca. 1 ½ sømil, og som senere viste sig at hidrøre fra motorfærgen Halsskov af Korsør. Da Dronning Ingrid kort efter med stoppet maskine havde passeret Korsør båke (Koen), sås Halsskovs toplys tæt om bagbord, hvorefter roret lagdes hårdt styrbord, og bagbords maskine beordredes fuld kraft frem, idet der samtidig afgaves en kort tone med fløjten. Umiddelbart herefter hørtes tre korte toner fra Halsskov, som nu sås ca. 45 grader om bagbord i en afstand af ca. 30 meter, og styrbords og bagbords maskiner beordredes henholdsvis fuld kraft frem og fuld kraft bak. Umiddelbart efter tørnede Halsskovs bagbords side mod Dronning Ingrids bagbord side, hvorved Dronning Ingrids fender blev beskadiget over en længde af ca. to meter.
Af den af Halsskovs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag styrende 68 grader havde "Koen" ret for i en afstand af 0,4 sømil sås på radarskærmen ekkoet fra Dronning Ingrid sammenfaldende med ekkoet fra "Koen". Maskinen, der gik fuld kraft frem, beordredes halv kraft frem. Da det af ekkoet syntes at fremgå, at Dronning Ingrid herefter trak sydover, beordredes maskinen langsomt frem. Kl. 18.53 sås Dronning Ingrids ekko trække nordover, og begge maskiner beordredes stop. Kl. 18.55 sås Dronning Ingrids toplanterne og røde sidelys, hvorefter begge maskiner beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter forceret bak. Kl. ca. 18.58 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at Halsskov sejlede med for stærk fart og undlod at stoppe sine motorer, da tågesignal fra Dronning Ingrid hørtes forude.
Nyt retsmøde i sagen om kollisionen med Dronning Ingrid den 3. februar 1957 afholdtes den 26.september 1957.
Ved dom i Korsør søret den 3. oktober 1957 blev Halsskovs fører idømt en bøde på 200 kroner for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16.

3. februar, 1957 - 27. februar, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

27. februar, 1957 - 28. februar, 1957
Forsejlet fra Korsør til Helsingør på 10 timer 28 minutter (til ankers kl. 03.00 - 06.07).

28. februar, 1957 - 19. marts, 1957
Helsingør værft, færgen har været underkastet garantieftersyn.

19. marts, 1957 - 28. marts, 1957
I dok på Helsingør værft ifølge Jønnes optegnelser.

28. marts, 1957 - 3. april, 1957
Helsingør værft, færgen har været underkastet garantieftersyn.

3. april, 1957
Forsejlet fra Helsingør kl. 16.00 til København på 4 timer 25 minutter undervejs foretaget manøvreprøver og bakprøver.

4. april, 1957
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 2 timer 36 minutter. Kontrolmålt kl. 08.00.

5. april, 1957
Forsejlet fra København til Korsør på 11 timer 10 minutter (manøvreprøver undervejs).

6. april, 1957 - 15. maj, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

15. maj, 1957 - 16. maj, 1957
En af disse to dage har færgen formentlig prøvet lejer i Halsskov og Knudshoved, mest sandsynligt den 16. maj.

16. maj, 1957 - 27. maj, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

27. maj, 1957
Foretaget indvielsessejladsen på Halsskov-Knudshoved ruten ved at sejle en dobbelttur med indbudte gæster.

28. maj, 1957
Indsat i ordinær fart på Halsskov-Knudshoved ruten.

28. maj, 1957 - 14. juni, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

14. juni, 1957
Meldt beskadiget på bladtip på bagbords skrue.

14. juni, 1957 - 16. juni, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

16. juni, 1957
Færgen dykkerundersøges.

16. juni, 1957 - 29. august, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

29. august, 1957
Ingeniør Thiele dykker for undersøgelse af Halsskov's skruer.

29. august, 1957 - 11. november, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

12. november, 1957
Forsejlet fra Korsør til Aalborg på 9 timer 30 minutter.

12. november, 1957 - 10. december, 1957
Aalborg værft, årligt eftersyn.

11. december, 1957
Forsejlet fra Aalborg kl. ca. 07 til København på 9 timer 47 minutter.

12. december, 1957
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 4 timer 30 minutter.

13. december, 1957
Forsvaret siger afmagnetisering denne dato?

13. december, 1957
Forsejlet fra København til Korsør på 9 timer 13 minutter.

14. december, 1957
Kompasretning og i fart på Halsskov-Knudshoved.

15. december, 1957 - 2. februar, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

2. februar, 1958
Turene 511 og 512 udgået på grund af motorskade.

2. februar, 1958 - 21. februar, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

21. februar, 1958
Ud af fart om aftenen for reparation af gangskiftningen på styrbord hovedmotor.

21. februar, 1958 - 23. februar, 1958
Reparation af gangskiftningen på styrbord hovedmotor i Halsskov leje 1.

24. februar, 1958 - 17. marts, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

17. marts, 1958
Forhalet fra Halsskov til Fæstningen i Korsør på 27 minutter.

17. marts, 1958 - 26. marts, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af fenderlisten.

26. marts, 1958
Forhalet fra Fæstningen i Korsør til Halsskov på 27 minutter.

27. marts, 1958
I fart om aftenen på Halsskov-Knudshoved.

27. marts, 1958 - 10. juni, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

10. juni, 1958 - 11. juni, 1958
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 21.55, Helsingør ankomst kl. 06.30.

11. juni, 1958
I dok på Helsingør værft, dokken læns kl. 09.45.

11. juni, 1958 - 16. juni, 1958
Helsingør værft (reparation af rorskade).

16. juni, 1958
Ud af dokken lidt før kl. kl. 18.00.

16. juni, 1958 - 17. juni, 1958
Forsejlet fra Helsingør kl. 17.57, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 01.55.

17. juni, 1958
I fart på tur 511.

17. juni, 1958 - 8. oktober, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

8. oktober, 1958
Denne dag planlagt ankomst Halsskov kl. 09.25, afgang Halsskov kl. 09.50.

8. oktober, 1958 - 21. oktober, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

21. oktober, 1958
Revnet topstykke på den ene hovedmotor, turene 571-572 aflyst.

22. oktober, 1958
I fart igen fra kl. 00.05.

22. oktober, 1958 - 13. november, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

13. november, 1958
Forsejlet til Nakskov værft på 4 timer, 21 minutter, ankom 13. november kl. 14.35.

14. november, 1958 - november, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

november, 1958 - 29. november, 1958
I Nakskov værfts dok I fra 2x. november til 29. november.

29. november, 1958 - 16. december, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

16. december, 1958
På prøvetur i Langelandsbælt på 6 timer og 20 minutter.

16. december, 1958 - 17. december, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

17. december, 1958
Forsejlet til Halsskov(Korsør) på 5 timer og 30 minutter, afgik kl. 08.45. Kompasretning undervejs.

18. december, 1958 - 4. oktober, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

4. oktober, 1959
Maskinreparation.

5. oktober, 1959 - 26. oktober, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

26. oktober, 1959
Udført turene, på grund af stærk storm måtte der køres med halv kraft mod broklappen under ophold i havn.

26. oktober, 1959 - 15. november, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

16. november, 1959
Forsejlet fra Halsskov til Råå (hvor der ankredes) på 8 timer og 14 minutter.

17. november, 1959
Forsejlet fra Råå til Helsingør værft på 2 timer og 18 min.

17. november, 1959 - 25. november, 1959
Helsingør værft, årligt eftersyn.

25. november, 1959 - 5. december, 1959
I dok på Helsingør værft ifølge Jønnes optegnelser.

5. december, 1959 - 14. december, 1959
Helsingør værft, årligt eftersyn.

14. december, 1959
Forsejlet fra Helsingør til Knudshoved på 8 timer 50 minutter.

15. december, 1959
Forsejlet fra Knudshoved til Halsskov på 3 timer med kompasretning.

15. december, 1959 - 13. november, 1960
I fart Halsskov-Knudshoved.

13. november, 1960
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør på 8 timer og 10 minutter.

13. november, 1960 - 17. december, 1960
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik på bådedækket påbygget en ny kabys med elektrisk udstyr.

17. december, 1960 - 18. december, 1960
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør) på 10 timer og 32 minutter.

18. december, 1960 - 10. januar, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

10. januar, 1961
På rejse fra Halsskov til Knudshoved med biler og passagerer.
Tørnet færgeleje den 10. januar i Knudshoved havn.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 23. januar. Kl. ca. 22.25, da Halsskov under en let nordnordøstlig brise var under indsejling til Knudshoved havn, blev maskinerne for at stoppe skibet beordret forceret fuld kraft bak. Under udførelsen af manøvren gik bagbord maskine på grund af svigtende lufttilførsel ned i omdrejninger og kort efter tørnede Halsskov med stor kraft mod færgelejet. Ved kollisionen skete der en del skade på færgeleje og skib samt på flere af de ombordværende biler.
Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes fejlbedømmelse af Halsskovs fart og afstand til færgelejet i forbindelse med fejlbetjening af bagbord motor.

10. januar, 1961 - 19. marts, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

19. marts, 1961 - 20. marts, 1961
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør på 9 timer og 45 minutter.

20. marts, 1961 - 25. marts, 1961
Helsingør værft.

25. marts, 1961 - 26. marts, 1961
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør) på 8 timer og 55 minutter.

26. marts, 1961 - 7. juni, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

7. juni, 1961
Denne dag sejlet 3 dobbeltture mindre end normalt - hvorfor?

7. juni, 1961 - 22. juni, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

23. juni, 1961 - 15. juli, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved (8/9 dobbeltture sammen med Knudshoved).

15. juli, 1961
Ifølge Freia's journal har færgen Halsskov rorhavari denne dag.

15. juli, 1961 - 13. august, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved (8/9 dobbeltture sammen med Knudshoved).

14. august, 1961 - 15. november, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

16. november, 1961
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

16. november, 1961 - 20. december, 1961
Helsingør værft, årligt eftersyn.

20. december, 1961
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør).

21. december, 1961 - 11. november, 1962
I fart Halsskov-Knudshoved.

12. november, 1962
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn værft.

13. november, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

13. november, 1962 - 1. december, 1962
I tørdok III på Frederikshavn værft.

1. december, 1962 - 8. december, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

8. december, 1962
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 04.47, ankom Fæstningen i Korsør kl. 14.40.

9. december, 1962 - 16. december, 1962
Færgen lå oplagt ved Fæstningen i Korsør.

17. december, 1962
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør til Knudshoved for at afprøve det nye færgeleje, kompasrettet undervejs.

17. december, 1962 - 3. januar, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

3. januar, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

3. januar, 1963 - 9. februar, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

9. februar, 1963 - 12. februar, 1963
Ud af drift midt på dagen 09. februar kl. ?, repareret til 12. februar kl. ?

12. februar, 1963 - 2. marts, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

2. marts, 1963
På rejse fra Knudshoved til Halsskov.
Kollideret den 2.marts i Storebælt.
Søforklaring i Korsør den 4. marts. Kl. 01.54 afgik Halsskov i stille vejr med tæt tåge og svær drivis fra Knudshoved. På radaren sås forude ekkoet af et objekt, der antoges at være en medgående færge, motorfærgen Korsør af Korsør. Da afstanden til Korsør ved hjælp af radaren bestemtes til 1/2 sømil, beordredes kursen ændret fra 70 grader til 40 grader. Da Halsskov på grund af is ikke lystrede roret, forsøgtes det at ændre kursen styrbord over. Da Korsør samtidig sås forude, stoppedes maskinerne, og kort efter beordredes der fuld kraft bak. Kl. 02.37 på en position ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø tørnede Halsskov imidlertid med stævnen mod Korsørs styrbords side. Af den af Korsørs besætning afgivne forklaring fremgår, at Korsør afgik fra Nyborg den 1. marts kl. 23.55 i tæt tåge med svær is. Den 2. marts kl. ca. 02.35, da Korsør, der da befandt sig ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø, efter at have bakket en skibslængde og derpå gik fuld kraft frem for at forcere svær is, sås Halsskov agten for tværs om styrbord, og kort efter indtraf kollisionen, som ovenfor anført. Ved kollisionen fik Korsør mindre ovenbords skader.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes isforholdene i forbindelse med tåge.

2. marts, 1963 - 29. marts, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

29. marts, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

30. marts, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

30. marts, 1963 - 18. april, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

18. april, 1963
På rejse fra Halsskov til Knudshoved med passagerer og biler.
Tørnet mole den 18. april i Knudshoved havn.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 23. april. Kl. ca. 19.50, da Halsskov, som under en svag sydvestlig luftning med tæt tåge var under indsejling til Knudshoved havn, efter Deccaobservation befandt sig lidt syd for fyrlinien sejlende med agterenden forrest i sejlretningen, blev kursen ændret til 280 grader retvisende. Da færgen efter Decca befandt sig i fyrlinien ændredes kursen til 265 grader retvisende. Da det nordlige molehoved på radar sås ret forude ændredes kursen til 260 grader retvisende. Kort efter sås tågelyset på det nordlige molehoved ret forude, hvorfor kursen ændredes til 250 grader retvisende. Da færgen stadig ikke trak sydover blev først forroret og kort efter agterroret lagt hårdt bagbord samtidig med at styrbord maskine blev stoppet. Kort efter beordredes begge maskiner fuld kraft frem, men umiddelbart efter tørnede Halsskov med agterstævnen mod det nordlige molehoved. Ved kolisionen kvæstedes 3 personer, ligesom der skete en del skade på Halsskov.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes strømsætning.

18. april, 1963 - 19. april, 1963
En af disse dage forsejlet fra Knudshoved/Halsskov(Korsør) til Svendborg.

19. april, 1963 - 9. maj, 1963
Reparation af havari efter påsejling af molen i Knudshoved samt dokning efter sejlads i is på Svendborg værft.

9. maj, 1963
Forsejlet fra Svendborg til Knudshoved for lejeafprøvning, derfra til Halsskov(Korsør).

9. maj, 1963 - 21. oktober, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

22. oktober, 1963
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Aalborg.

23. oktober, 1963 - 16. november, 1963
Aalborg værft, årligt eftersyn.

16. november, 1963 - 17. november, 1963
Forsejlet til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

17. november, 1963 - 26. november, 1964
I fart Halsskov-Knudshoved.

26. november, 1964
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

27. november, 1964 - 19. december, 1964
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik installeret centralsamtaleanlæg.

20. december, 1964
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

20. december, 1964 - 11. januar, 1965
I fart Halsskov-Knudshoved.

11. januar, 1965
Åbenbart reparation denne dag frem til kl. ca. 15.00.

11. januar, 1965 - 24. oktober, 1965
I fart Halsskov-Knudshoved.

25. oktober, 1965
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

26. oktober, 1965 - 4. november, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

4. november, 1965 - 13. november, 1965
I tørdok III på Frederikshavn værft.

13. november, 1965 - 20. november, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

20. november, 1965
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

21. november, 1965 - 30. august, 1966
I fart Halsskov-Knudshoved.

30. august, 1966
Maskinreparation.

30. august, 1966 - 24. oktober, 1966
I fart Halsskov-Knudshoved.

24. oktober, 1966
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn på 9 timer 50 minutter.

25. oktober, 1966 - 4. november, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

4. november, 1966 - 9. november, 1966
I tørdok III på Frederikshavn værft.

9. november, 1966 - 18. november, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

19. november, 1966
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør) i 12 timer 40 minutter. Kompasrettet undervejs.

20. november, 1966 - 8. januar, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

8. januar, 1967
Maskinrepareret.

9. januar, 1967 - 23. februar, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

23. februar, 1967 - 24. februar, 1967
Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm.

24. februar, 1967 - 15. juni, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

15. juni, 1967 - 16. juni, 1967
Maskinrepareret om natten.

16. juni, 1967 - 31. juli, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

31. juli, 1967 - 1. august, 1967
Maskinrepareret om natten.

1. august, 1967 - 2. januar, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

2. januar, 1968 - 3. januar, 1968
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 23.54, ankomst Frederikshavn kl. 09.54.

3. januar, 1968 - 24. januar, 1968
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

24. januar, 1968 - 31. januar, 1968
I tørdok III på Frederikshavn værft.

31. januar, 1968 - 6. februar, 1968
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

7. februar, 1968
Forsejlet fra Frederikshavn via Knudshoved til Halsskov (Korsør) i 12 timer 30 minutter, kompasrettet undervejs.

8. februar, 1968 - 27. februar, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

27. februar, 1968
På rejse fra Halsskov til Knudshoved.
Kollideret den 27. februar i Storebælt.
Søforklaring i Korsør den 1. marts. Kl. 17.46 afgik Halsskov i tæt tåge fra færgeleje 1 i Halsskov havn. Inden færgen passerede molerne foretoges en svajning, hvorefter der styredes 220 grader samtidig med, at maskinerne beordredes fuld kraft frem. Da det på radar observeredes at Dronning Ingrid kom nærmere, blev roret lagt styrbord, og maskinerne blev beordret langsomt frem. Da Dronning Ingrid fortsat kom nærmere, blev maskinerne beordret fuldt kraft bak, og roret blev lagt midtskibs. Kort efter tørnede Halsskov kl. 17.54 med styrbords bov mod Dronning Ingrids styrbords bov. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Halsskov.
Af den af Dronning Ingrids besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge kl. ca. 17.45 i tæt tåge befandt sig ca. 1,2 sømil fra Tyren fyrbåke, hvorefter maskinerne blev stoppet. Over radio modtoges oplysning om at Halsskov var under svajning i havnen, hvorefter der fortsattes mod havnen under langsom fart og på vekslende kurser. Da Halsskov på radar observeredes under udsejling fra havnen tæt forude om styrbord blev roret lagt styrbord, og kort efter blev maskinerne beordret fuld kraft bak. Kl. 17.54 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Dronning Ingrid. Skaderne på Dronning Ingrid blev midlertidigt udbedret ved doblinger og påsvejsning af nye spanteknæ mellem spant 160 og spant 156 samt svejsning af spanteknæ mellem spant 146 og spant 140. Fenderlisten svejset ved spant 158.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldtes tåge.

27. februar, 1968 - 3. marts, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

4. marts, 1968 - 8. marts, 1968
Reparation af skibsside for samt udskifte bagbord "storc" kæde i Halsskov.

3. juli, 1968
Maskinreparation.

3. juli, 1968 - 16. juli, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

16. juli, 1968
Maskinreparation.

16. juli, 1968 - 21. oktober, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

21. oktober, 1968
Ud af fart kl. 02.47, forsejlet fra Halsskov kl. 07.00, Aalborg ankomst kl. 17.25.

21. oktober, 1968 - 22. oktober, 1968
Aalborg værft, årligt eftersyn.

22. oktober, 1968 - 11. november, 1968
I dok på Aalborg værft ifølge Jønnes notater, årligt eftersyn.

11. november, 1968 - 15. november, 1968
Aalborg værft, årligt eftersyn.

16. november, 1968
Forsejlet fra Aalborg kl. 07.00, Halsskov ankomst kl. 19.20, kompasrettet undervejs.

17. november, 1968 - 28. januar, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

28. januar, 1969
Aflyst 1 dobbelttur midt på dagen for reparation af bovporten.

28. januar, 1969 - 14. marts, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

14. marts, 1969 - 15. marts, 1969
Fra midt på dagen den 14/3 til midt på dagen den 15/3 sejlet Halsskov-Nyborg på grund af storm.

15. marts, 1969 - 27. oktober, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

27. oktober, 1969
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 06.20, Frederikshavn ankomst kl. 20.48.

28. oktober, 1969 - 3. november, 1969
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget baderum for chauffører på mellemdæk forskibs.

3. november, 1969 - 14. november, 1969
I tørdok III på Frederikshavn værft.

14. november, 1969 - 21. november, 1969
Frederikshavn værft.

22. november, 1969
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 06.00, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 18.42, kompasrettet undervejs.

23. november, 1969 - 27. april, 1970
I fart Halsskov-Knudshoved.

27. april, 1970
Forsejlet kl. 05.30 fra Halsskov til København, hvm i gang i 10 timer og 12 minutter.

27. april, 1970 - 29. april, 1970
B&W værft i København,dokning og bundbehandling efter sejlads i is, cylinderskift.

29. april, 1970 - 30. april, 1970
Forsejlet kl. 16.00 fra København til Halsskov(Korsør), hvm i gang 9 timer 27 minutter.

1. maj, 1970 - 29. november, 1970
I fart Halsskov-Knudshoved.

29. november, 1970 - 30. november, 1970
I disse døgn sejlet 1 dobbelttur hver dag på Korsør-Nyborg, hvorfor?

30. november, 1970 - 30. januar, 1971
I fart Halsskov-Knudshoved.

31. januar, 1971
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov.

1. februar, 1971
Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 31. januar kl. 12.00. Radar nr. 2 installeret på forbro.

1. februar, 1971 - 16. februar, 1971
I Nakskov værfts dok I.

16. februar, 1971 - 26. februar, 1971
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 26. februar kl. 15.30.

26. februar, 1971
Forsejlet, kompasrettet, planlagt ankomst Halsskov leje 2 kl. ca. 20.00 for tilrigning.

27. februar, 1971 - 26. februar, 1972
I fart Halsskov-Knudshoved.

27. februar, 1972
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov værft, ankomst kl. 12.30.

28. februar, 1972 - 13. marts, 1972
Nakskov værft, årligt eftersyn.

13. marts, 1972 - 22. marts, 1972
I Nakskov værfts dok I.

22. marts, 1972 - 24. marts, 1972
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 24. marts kl. 16.00.

24. marts, 1972
Forsejlet fra Nakskov til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

25. marts, 1972 - 26. november, 1972
I fart Halsskov-Knudshoved.

27. november, 1972
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg.

27. november, 1972 - 1. december, 1972
Svendborg værft, reparation af fender-beklædning samt maskinreparationer.

1. december, 1972
Forsejlet fra Svendborg til Halsskov(Korsør).

1. december, 1972 - 5. april, 1973
I fart Halsskov-Knudshoved.

5. april, 1973
Aflyst en dobbelttur 2108-2121 for maskinreparation.

5. april, 1973 - 30. april, 1973
I fart Halsskov-Knudshoved.

1. maj, 1973 - 4. maj, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. maj, 1973
Aflyst en dobbelttur 2121-2132 for maskinreparation.

4. maj, 1973 - 21. maj, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. maj, 1973
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov.

22. maj, 1973 - 24. maj, 1973
Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 22. maj kl. 06.30. Færgen fik udvidet elevatorforbindelse mellem kabys og hovedstirrids fra 1 til 2 elevatorer.

24. maj, 1973 - 19. juni, 1973
I Nakskov værfts dok I.

19. juni, 1973 - 21. juni, 1973
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 21. juni kl. 15.40.

21. juni, 1973
Forsejlet fra Nakskov til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

22. juni, 1973 - 16. juli, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. juli, 1973 - 17. juli, 1973
Aflyst 3 dobbeltture om natten for reparation af defekt strømkoblingsaggregat til forror.

17. juli, 1973 - 30. juli, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. juli, 1973 - 31. juli, 1973
Ude af drift fra kl. 22.00 den 30. juli til kl. 09.54 den 31. juli for udbedring af maskinhavari (utæt stempeltop på styrbords hovedmotor cylinder 2).

31. juli, 1973 - 12. september, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. september, 1973 - 13. september, 1973
Reparation i Halsskov.

13. september, 1973 - 30. oktober, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. oktober, 1973
turene 1001-2012-1022-2033 blev aflyst for udskiftning af en defekt udstødsventil på bagbord hovedmotor cylinder nr. 1.

30. oktober, 1973 - 7. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. november, 1973 - 8. november, 1973
Udførte en ekstra dobbelttur på grund af maskinhavari på Arveprins Knud.

8. november, 1973 - 17. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

17. november, 1973
Skrivelse fra færgen: Vedrørende beskadigelse af oplæggerpier i Halsskov havn. Under anløb og fortøjning af M/F Halsskov ved oplægger-pieren i Halsskov havn dags dato kl. 17.20 beskadigedes beklageligvis yderste nordlige del af betondæk samt dettes gelænder under følgende omstændigheder: Færgen blev under anløbet lagt "død" - bilagets position 1 - med diametralplanet dannende en vinkel på ca. 20 grader med pieren. Under forhalingen frem til fortøjningspositionen - bilagets position II - skrænsede styrbords låring, ca. 1 meter under fenderlisten, under stærkt vindpres, mod pierens betondæk og gelænder, som beskadigedes ret stærkt under en nedadbøjning. Færgen påførtes, udover afskrabning af maling, ingen skade. Årsagen til uheldet skyldes dels den årsag, at vinden var Vest til Nord styrke 6-7 i byger, hvorfor den beskrevne anløbskurs benyttedes, og dels pierens uhensigtsmæssige konstruktion med de lange ubeskyttede betondæk mellem de tre lodrette friholdere.

17. november, 1973 - 29. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. november, 1973
Aflyst en dobbelttur 1143-2155 for at reparere på strømomskifteren mellem for- og agterbro for agterroret.

29. november, 1973 - 4. marts, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. marts, 1974
Skrivelse fra færgen: Dags dato tur 1120 kl. 12.14 efter endt svaj på svajeplads Halsskov og efter passage af "Revkrog SW" lystønde berørte færgen kant af pullen. Efter endt svaj blev der slået fuld kraft frem på begge maskiner, langsomt rundt til kurs 210 devierende. Tværs af lystønden ville færgen luve op hvorfor slået stop på styrbord maskine for at komme rundt til kurs 235 devierende af hensyn til indgående færge. Efter passage af lystønde langsomt frem på begge maskiner på grund af tværgående fiskefartøj, sydgående. Herefter berørte færgen pullen, let berøring, hvorfor det må antages, at der ingen skade er sket. Pejlede tomme tanke kl. 14.30. Ingen ændring i disses tilstand. Kurs 240 devierende, vind Øst 6, strøm jævnt nordgående, vandstand minus 25 cm.

4. marts, 1974 - 9. marts, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. marts, 1974
Cylinderskift denne dag.

9. marts, 1974 - 10. april, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

10. april, 1974
kl. ca. 14.16 på tur 2133 tørnede færgen kajmuren mellem leje 1 og leje 2 i Halsskov havn, og fik nogen skade, ligesom 3 biler fik skader, og en del restaurationsgods blev smadret, og to medarbejdere fra restaurationen måtte på skadestuen. Færgen repareret og genoptog sejladsen kl. 17.05.

10. april, 1974 - 16. april, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. april, 1974
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

16. april, 1974 - 3. maj, 1974
Reparation af havari i forstævn samt udskiftning af trædæk på Helsingør værft.

3. maj, 1974
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

3. maj, 1974 - 9. maj, 1974
Reparation i Halsskov.

9. maj, 1974 - 22. juli, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. juli, 1974
Skrivelse fra skibet: Under svajning i Revkrogen på tur 1022 Halsskov afgang kl. 02.25, opstod maskinsvigt på styrbord maskine, fortsatte sejladsen til Knudshoved på bagbord maskine. Styrbord maskine atter i gang kl. 03.25, ankomst Knudshoved kl. 03.38. Afgang Knudshoved kl. 03.44, minus 14 minutter.
Maskinen skriver: På tur 1022 fik færgen havari på gangskiftningsmekanismen på styrbord hovedmotor, overfartstiden forlænget da kun bagbord hovedmotor var i drift. På tur 2033 blev afgang fra Knudshoved forsinket i 15 minutter for på grund af reparation af ovenstående.

22. juli, 1974 - 28. september, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. september, 1974
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

30. september, 1974 - 25. oktober, 1974
Frederikshavn værft, årligt eftersyn (ikke i dok). Færgen har fået installeret gyroanlæg. Færgen har fået indrettet cafeteria i agtersalon på salondæk. Omformer 3 x 380/220 volt til strømforsyning af cafeteriaanlæg installeret. Køleskabskapacitet udvidet i kabys og smørrebrødsbord med kølegrav installeret i smørrebrødsstue. Færgen har fået installeret VHF-anlæg til offentlige samtaler.

26. oktober, 1974
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

27. oktober, 1974 - 8. januar, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. januar, 1975
Fenderreparation i Halsskov.

10. januar, 1975 - 14. juni, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. juni, 1975 - 15. juni, 1975
Reparation i Halsskov.

15. juni, 1975 - 26. juli, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. juli, 1975 - 27. juli, 1975
Reparation i Halsskov.

27. juli, 1975 - 23. august, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

23. august, 1975 - 24. august, 1975
Reparation i Halsskov.

24. august, 1975 - 27. september, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. september, 1975
Planlagt til at afsejle fra Halsskov leje 3 kl. ca. 10.00 til Nakskov, men åbenbart forhalet til Korsør denne dag.

29. september, 1975
Forsejlet fra Korsør til Nakskov.

29. september, 1975 - 30. september, 1975
Nakskov værft, ankom 29. september kl. 06.15, hvm i gang i 5 timer 26 min.

30. september, 1975 - 22. oktober, 1975
I Nakskov værfts dok I.

22. oktober, 1975 - 25. oktober, 1975
Nakskov værft, afsejlede 25. oktober kl. 07.00, hvm i gang i 4 timer 39 min.

26. oktober, 1975 - 27. oktober, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. oktober, 1975 - 10. november, 1975
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. november, 1975 - 7. maj, 1976
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. maj, 1976 - 9. maj, 1976
Reparation i Halsskov.

9. maj, 1976 - 16. oktober, 1976
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

17. oktober, 1976 - 19. oktober, 1976
Nakskov værft, ankom 17. oktober kl. 15.15 fra Halsskov.

19. oktober, 1976 - 10. november, 1976
I Nakskov værfts dok I.

10. november, 1976 - 13. november, 1976
Nakskov værft, afsejlede 13. november kl. 08.00 til Halsskov.

14. november, 1976 - 3. maj, 1977
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. maj, 1977 - 5. maj, 1977
Reparation i Halsskov.

5. maj, 1977 - 15. oktober, 1977
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. oktober, 1977
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

16. oktober, 1977 - 18. oktober, 1977
Frederikshavn værft.

18. oktober, 1977 - 2. november, 1977
I Frederikshavn værfts tørdok.

2. november, 1977 - 11. november, 1977
Frederikshavn værft.

13. november, 1977
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov.

13. november, 1977 - 22. november, 1977
Fik lagt nyt overflade på nederste bildæk i Halsskov.

22. november, 1977 - 2. januar, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. januar, 1978 - 23. februar, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

23. februar, 1978 - 13. april, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. april, 1978 - 16. april, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. april, 1978 - 27. april, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. april, 1978 - 7. maj, 1978
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. maj, 1978 - 7. august, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. august, 1978 - 8. august, 1978
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. august, 1978 - 14. august, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. august, 1978 - 17. august, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

17. august, 1978 - 10. september, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. september, 1978 - 16. september, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

17. september, 1978 - 30. september, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. oktober, 1978
Forsejlet kl. 09.57 fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

1. oktober, 1978 - 2. oktober, 1978
Svendborg værft.

2. oktober, 1978 - 9. oktober, 1978
I flydedok på Svendborg værft.

9. oktober, 1978 - 12. oktober, 1978
Svendborg værft.

12. oktober, 1978
Forsejlet fra Svendborg værft til Storebælt, ankom kl. 14.12, kompasretning foretaget syd for Knudshoved.

13. oktober, 1978 - 2. januar, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. januar, 1979 - 15. februar, 1979
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. februar, 1979 - 19. februar, 1979
Oplagt fra 15. februar i løbet af dagen til 19. februar i løbet af dagen som følge af at isen havde lukket Storebælt til.

19. februar, 1979 - 16. marts, 1979
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. marts, 1979 - 30. april, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. maj, 1979
Oplagt i Halsskov.

2. maj, 1979
Forsejlet kl. 03.00 fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

2. maj, 1979 - 8. maj, 1979
Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is.

8. maj, 1979
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør), ankom kl. 23.00.

9. maj, 1979 - 13. maj, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. maj, 1979 - 19. maj, 1979
I fart Halsskov-Knudshoved i 8. færges bilture.

20. maj, 1979 - 21. juni, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. juni, 1979
Oplagt, formentlig på grund af overenskomstansattes strejke.

23. juni, 1979 - 28. oktober, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. oktober, 1979 - 1. november, 1979
I fart Halsskov-Knudshoved i 1. bilfærges ture.

1. november, 1979 - 19. november, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. november, 1979
Forsejlet kl. 01.00 fra Halsskov(Korsør) til Aarhus værft.

20. november, 1979 - 18. december, 1979
I flydedok på Aarhus værft.

18. december, 1979 - 19. december, 1979
Aarhus værft.

19. december, 1979 - 20. december, 1979
Forsejlet fra Aarhus værft, ankom Halsskov(Korsør) kl. 01.00.

20. december, 1979 - 2. februar, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. februar, 1980 - 1. marts, 1980
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. marts, 1980 - 7. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. marts, 1980 - 9. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

9. marts, 1980 - 14. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. marts, 1980 - 16. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

16. marts, 1980 - 21. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. marts, 1980
I fart Halsskov-Knudshoved i 8. færges bilture (turene 1082……2170).

23. marts, 1980 - 28. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. marts, 1980 - 30. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

30. marts, 1980 - 4. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. april, 1980 - 6. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

6. april, 1980 - 11. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. april, 1980 - 13. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

13. april, 1980 - 18. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. april, 1980 - 20. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

20. april, 1980 - 18. juni, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. juni, 1980 - 1. august, 1980
Oplagt i Knudshoved på grund af arbejdsnedlæggelse af ikke-tjenestemandsansatte sømænd.

1. august, 1980 - 3. januar, 1981
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. januar, 1981 - 19. marts, 1981
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. marts, 1981
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

19. marts, 1981 - 1. april, 1981
Svendborg værft ( I dok).

1. april, 1981
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

1. april, 1981 - 13. november, 1981
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. november, 1981
ligget oplagt.

15. november, 1981
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Fredericia værft.

15. november, 1981 - 18. december, 1981
Fredericia værft, årligt eftersyn.

18. december, 1981
Forsejlet fra Fredericia værft til Halsskov(Korsør).

18. december, 1981 - 23. december, 1981
Oplagt i Halsskov.

23. december, 1981 - 24. december, 1981
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. december, 1981 - 3. januar, 1982
Oplagt i Halsskov.

3. januar, 1982 - 12. januar, 1982
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. januar, 1982 - 7. marts, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. marts, 1982 - 3. april, 1982
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. april, 1982 - 4. april, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. april, 1982 - 6. april, 1982
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. april, 1982 - 8. april, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. april, 1982
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

9. april, 1982 - 11. april, 1982
Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is.

11. april, 1982
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

12. april, 1982 - 24. maj, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. maj, 1982 - 28. maj, 1982
Oplagt i Korsør.

28. maj, 1982
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. maj, 1982 - 31. maj, 1982
Oplagt i Halsskov.

31. maj, 1982 - 26. juni, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. juni, 1982 - 28. august, 1982
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. august, 1982 - 5. november, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. november, 1982 - 3. januar, 1983
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for indbygning af centralvarmeanlæg.

3. januar, 1983 - 18. januar, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. januar, 1983
Oplagt i Halsskov som følge af storm.

18. januar, 1983 - 28. januar, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. januar, 1983 - 30. januar, 1983
Oplagt i Halsskov.

30. januar, 1983
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

30. januar, 1983 - 6. februar, 1983
Svendborg værft.

6. februar, 1983
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

6. februar, 1983 - 7. februar, 1983
Oplagt i Korsør.

7. februar, 1983 - 14. februar, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. februar, 1983 - 4. marts, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. marts, 1983 - 22. marts, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. marts, 1983 - 23. marts, 1983
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

23. marts, 1983 - 29. marts, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. marts, 1983
sejlet instruktionssejlads i 4 timer 37 min (demonstration af redningsflåder).

29. marts, 1983 - 5. april, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. april, 1983 - 21. april, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. april, 1983 - 28. april, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. april, 1983 - 6. maj, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. maj, 1983 - 3. juli, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. juli, 1983 - 30. juli, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. juli, 1983 - 2. august, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. august, 1983 - 4. august, 1983
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. august, 1983 - 29. august, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. august, 1983 - 1. september, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. september, 1983 - 10. september, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. september, 1983 - 8. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. oktober, 1983 - 10. oktober, 1983
I fart i 6. færges bilture på Halsskov-Knudshoved.

10. oktober, 1983 - 13. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. oktober, 1983 - 23. oktober, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. oktober, 1983 - 28. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. oktober, 1983 - 20. november, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. november, 1983 - 26. november, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. november, 1983 - 2. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. december, 1983 - 7. december, 1983
Oplagt i Knudshoved leje 2.

7. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. december, 1983 - 9. december, 1983
Oplagt i Knudshoved leje 2.

9. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. december, 1983 - 16. december, 1983
Oplagt i Knudshoved.

16. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. december, 1983 - 1. januar, 1984
Oplagt i Knudshoved.

1. januar, 1984
Forsejlet fra Knudshoved til Fredericia værft.

1. januar, 1984 - 21. januar, 1984
Fredericia værft.

21. januar, 1984
Forsejlet fra Fredericia værft til Halsskov(Korsør).

22. januar, 1984
Oplagt.

23. januar, 1984 - 1. februar, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. februar, 1984 - 8. februar, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

8. februar, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. februar, 1984 - 24. februar, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

24. februar, 1984
Sejlet fra Korsør til Nyborg leje 2 for at ombordtage stole fra den oplagte Fyn, derefter tilbage til Korsør.

24. februar, 1984 - 27. februar, 1984
Oplagt i Korsør.

27. februar, 1984 - 29. marts, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. marts, 1984 - 13. april, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. april, 1984 - 26. april, 1984
Oplagt i Knudshoved.

26. april, 1984 - 8. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. maj, 1984
En dobbelttur Korsør-Nyborg? Hvorfor?

8. maj, 1984 - 20. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. maj, 1984 - 25. maj, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

25. maj, 1984 - 30. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. maj, 1984 - 8. juni, 1984
Oplagt i Knudshoved.

8. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. juni, 1984 - 12. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

12. juni, 1984 - 19. juni, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. juni, 1984 - 22. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

22. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. juni, 1984 - 25. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

25. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. juni, 1984 - 27. juni, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. juni, 1984 - 29. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

29. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. juni, 1984 - 2. juli, 1984
Oplagt i Korsør.

2. juli, 1984 - 3. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. august, 1984 - 6. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

6. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (mandag).

6. august, 1984 - 10. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

10. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

10. august, 1984 - 17. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

17. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

17. august, 1984 - 24. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

24. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

24. august, 1984 - 31. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag middag).

31. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

31. august, 1984 - 7. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

7. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

7. september, 1984 - 9. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

9. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

10. september, 1984 - 12. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (mandag-onsdag morgen).

12. september, 1984 - 14. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (onsdag-fredag).

14. september, 1984 - 16. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

16. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

16. september, 1984 - 20. september, 1984
Oplagt i Knudshoved leje 2 (søndag-torsdag formiddag).

20. september, 1984 - 21. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (torsdag-fredag).

21. september, 1984 - 28. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

28. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

28. september, 1984 - 5. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag formiddag).

5. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

5. oktober, 1984 - 10. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-onsdag formiddag).

10. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (onsdag).

10. oktober, 1984 - 12. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (onsdag aften-fredag formiddag).

12. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

12. oktober, 1984 - 16. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-tirsdag morgen).

16. oktober, 1984
Forhalet fra Korsør leje 1 til Halsskov leje 3 i løbet af formiddagen for udskiftning af redningsflåder, derefter til Korsør leje 1 for oplægning.

16. oktober, 1984 - 19. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (tirsdag aften-fredag formiddag).

19. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

19. oktober, 1984 - 21. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

21. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

21. oktober, 1984 - 26. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (søndag aften-fredag formiddag).

26. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

26. oktober, 1984 - 28. oktober, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

28. oktober, 1984 - 2. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-fredag aften).

2. november, 1984 - 4. november, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

4. november, 1984 - 16. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-fredag aften).

16. november, 1984 - 18. november, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

18. november, 1984 - 20. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-tirsdag aften).

20. november, 1984 - 23. november, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (tirsdag aften-fredag formiddag).

23. november, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

23. november, 1984 - 30. november, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fredag aften-fredag formiddag).

30. november, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

30. november, 1984 - 9. december, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fredag aften-søndag formiddag).

9. december, 1984 - 14. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag-fredag).

14. december, 1984 - 17. december, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-mandag morgen).

17. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (mandag).

17. december, 1984 - 21. december, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (mandag aften-fredag formiddag).

21. december, 1984 - 22. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. december, 1984 - 26. december, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

26. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. december, 1984 - 6. januar, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i Korsør leje 1.

6. januar, 1985
Forsejlet fra Korsør leje 1 til Helsingør, planlagt til afgang ca. kl. 06.00.

6. januar, 1985 - 19. januar, 1985
Helsingør værft.

19. januar, 1985
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør).

20. januar, 1985 - 22. marts, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. marts, 1985 - 29. marts, 1985
Oplagt i Korsør leje 1.

29. marts, 1985
Åbenbart forhalet til Fæstningen i Korsør denne dag.

29. marts, 1985 - 4. april, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

4. april, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. april, 1985 - 8. april, 1985
Oplagt i Halsskov.

8. april, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. april, 1985 - 1. maj, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. maj, 1985 - 2. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. maj, 1985 - 6. maj, 1985
Oplagt i Korsør.

6. maj, 1985 - 14. maj, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. maj, 1985 - 16. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. maj, 1985 - 24. maj, 1985
Oplagt i Halsskov.

24. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. maj, 1985 - 27. maj, 1985
Oplagt i Korsør.

27. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. maj, 1985 - 2. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

2. juni, 1985 - 11. juni, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. juni, 1985 - 13. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

13. juni, 1985 - 14. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. juni, 1985 - 15. juni, 1985
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

14. juni, 1985 - 20. juni, 1985
Helsingør værft, begge drivskruer skiftet.

21. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. juni, 1985 - 24. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

24. juni, 1985 - 28. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. juni, 1985 - 30. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

30. juni, 1985 - 5. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. juli, 1985 - 8. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

8. juli, 1985 - 12. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. juli, 1985 - 15. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

15. juli, 1985 - 19. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. juli, 1985 - 22. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

22. juli, 1985 - 2. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

2. august, 1985 - 4. august, 1985
Oplagt i Korsør.

4. august, 1985 - 9. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. august, 1985 - 11. august, 1985
Oplagt i Korsør.

11. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. august, 1985 - 15. august, 1985
Oplagt i Korsør.

15. august, 1985 - 16. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. august, 1985 - 18. august, 1985
Oplagt i Korsør.

19. august, 1985 - 23. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. august, 1985 - 25. august, 1985
Oplagt i Halsskov.

26. august, 1985 - 28. august, 1985
Oplagt for malerarbejde i Halsskov.

29. august, 1985 - 30. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. august, 1985 - 1. september, 1985
Oplagt i Korsør.

1. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. september, 1985 - 5. september, 1985
Oplagt i Korsør.

5. september, 1985 - 6. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

6. september, 1985 - 8. september, 1985
Oplagt i Korsør.

8. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. september, 1985 - 10. september, 1985
Oplagt i Korsør.

10. september, 1985 - 13. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. september, 1985 - 15. september, 1985
Oplagt i Korsør.

15. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. september, 1985 - 19. september, 1985
Oplagt i Korsør.

19. september, 1985 - 20. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. september, 1985 - 22. september, 1985
Oplagt i Korsør.

22. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. september, 1985 - 25. september, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

25. september, 1985 - 27. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. september, 1985 - 29. september, 1985
Oplagt i Korsør.

29. september, 1985 - 11. oktober, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. oktober, 1985 - 15. oktober, 1985
Oplagt i Korsør.

15. oktober, 1985 - 19. december, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. december, 1985 - 21. december, 1985
Oplagt i Korsør.

21. december, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. december, 1985 - 26. december, 1985
Oplagt i Korsør.

26. december, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. december, 1985 - 6. januar, 1986
Oplagt i Korsør.

6. januar, 1986 - 25. marts, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. marts, 1986 - 27. marts, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. marts, 1986 - 31. marts, 1986
Oplagt i Korsør.

31. marts, 1986 - 13. april, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. april, 1986 - 17. april, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

17. april, 1986 - 18. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. april, 1986 - 21. april, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

21. april, 1986 - 22. april, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. april, 1986 - 24. april, 1986
Oplagt i Korsør.

24. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

25. april, 1986 - 27. april, 1986
Oplagt i Korsør.

27. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. april, 1986 - 7. maj, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. maj, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. maj, 1986
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 12.58, Fredericia ankomst kl. 17.30.

8. maj, 1986 - 17. maj, 1986
Fredericia værft.

17. maj, 1986
Forsejlet fra Fredericia kl. 06.43, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 11.14.

18. maj, 1986 - 20. maj, 1986
Oplagt i Korsør.

20. maj, 1986 - 27. maj, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. maj, 1986 - 30. maj, 1986
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. maj, 1986
Reparation i Knudshoved.

30. maj, 1986
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. maj, 1986 - 24. juni, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

25. juni, 1986 - 19. juli, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. juli, 1986 - 20. juli, 1986
Reparation i Korsør.

20. juli, 1986 - 31. juli, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. august, 1986 - 6. august, 1986
Oplagt i Korsør.

7. august, 1986 - 10. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

10. august, 1986 - 12. august, 1986
Oplagt i Korsør.

12. august, 1986 - 15. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. august, 1986 - 19. august, 1986
Oplagt i Korsør.

19. august, 1986 - 22. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. august, 1986 - 23. august, 1986
Oplagt i Korsør.

24. august, 1986
Muligvis i fart på 3 dobbeltture.

25. august, 1986 - 26. august, 1986
Oplagt i Korsør.

26. august, 1986 - 29. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. august, 1986 - 31. august, 1986
Oplagt i Korsør.

31. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. september, 1986 - 2. september, 1986
Oplagt i Korsør.

2. september, 1986 - 5. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. september, 1986 - 7. september, 1986
Oplagt i Korsør.

7. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. september, 1986 - 9. september, 1986
Oplagt i Korsør.

9. september, 1986 - 12. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. september, 1986 - 14. september, 1986
Oplagt i Korsør.

14. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. september, 1986 - 16. september, 1986
Oplagt i Korsør.

16. september, 1986 - 19. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. september, 1986 - 21. september, 1986
Oplagt i Korsør.

21. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. september, 1986
Oplagt for flådeskift i Halsskov.

23. september, 1986 - 26. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. september, 1986 - 28. september, 1986
Oplagt i Korsør.

28. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. september, 1986 - 30. september, 1986
Oplagt i Halsskov.

30. september, 1986 - 3. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. oktober, 1986 - 5. oktober, 1986
Oplagt i Korsør.

5. oktober, 1986 - 10. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

10. oktober, 1986 - 12. oktober, 1986
Oplagt i Halsskov.

12. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. oktober, 1986 - 16. oktober, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

16. oktober, 1986 - 17. oktober, 1986
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

17. oktober, 1986 - 28. oktober, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

28. oktober, 1986 - 22. december, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. december, 1986
På rejse fra Halsskov til Knudshoved.
Påsejlet molehoved i Knudshoved havn kl. 15.54, under anløb af færgeleje. Kraftig tværgående vind. Ud af fart med det samme. Beskadiget agterporten. Der blev vistnok slået hul i skroget ved vandlinien.

22. december, 1986 - 23. december, 1986
Oplagt i Knudshoved for midlertidig reparation af skader.

23. december, 1986
Sejlet tom fra Knudshoved kl. 16.27, ankom Halsskov kl. 17.30.

23. december, 1986 - 28. december, 1986
Oplagt i Halsskov.

28. december, 1986
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.40, Fredericia værft ankomst kl. 14.01.

28. december, 1986 - 17. januar, 1987
Fredericia værft for udbedring af skader m.v.

17. januar, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 11.20, til Fæstningen i Korsør ankomst kl. 17.50.

18. januar, 1987
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl. 11.08, til Knudshoved for lejeprøve fra kl. 12.40 til kl. 12.56, derefter forsejlet tom Knudshoved afgang kl. 12.56, Halsskov ankomst kl. 13.53.

19. januar, 1987 - 4. februar, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. februar, 1987 - 6. februar, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. februar, 1987 - 8. februar, 1987
Eventuelt i fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. februar, 1987 - 10. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

10. februar, 1987
Eventuelt i fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

10. februar, 1987 - 12. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

12. februar, 1987 - 13. februar, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. februar, 1987 - 15. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

15. februar, 1987 - 18. februar, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. februar, 1987 - 19. februar, 1987
Forsejlet fra Halsskov til Fredericia ankomst kl. 06.27, hovedmotor i gang i 7 timer 38 min.

19. februar, 1987 - 21. februar, 1987
Fredericia værft.

21. februar, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 08.14, Korsør leje 1 ankomst kl. 12.56.

22. februar, 1987 - 6. marts, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

7. marts, 1987 - 12. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

12. marts, 1987 - 13. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. marts, 1987 - 16. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

17. marts, 1987
Muligvis i fart på 4 dobbeltture.

18. marts, 1987 - 19. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

19. marts, 1987 - 20. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. marts, 1987 - 26. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

26. marts, 1987 - 27. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. marts, 1987 - 29. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

29. marts, 1987 - 30. marts, 1987
Forsejlet fra Korsør til Fredericia på 6 timer 28 min nat efter 29. marts.

30. marts, 1987 - 31. marts, 1987
Fredericia værft.

31. marts, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 18.05, Korsør leje 1 ankomst kl. 22.57.

1. april, 1987 - 10. april, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

10. april, 1987 - 15. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

15. april, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. april, 1987 - 23. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

23. april, 1987 - 24. april, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

24. april, 1987 - 26. april, 1987
Oplagt i Halsskov.

26. april, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. april, 1987 - 30. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

30. april, 1987 - 1. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

1. maj, 1987 - 3. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

3. maj, 1987 - 5. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. maj, 1987 - 7. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

7. maj, 1987 - 8. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. maj, 1987 - 10. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

10. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. maj, 1987 - 14. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i Korsør leje 1.

14. maj, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

14. maj, 1987 - 17. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

17. maj, 1987 - 18. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. maj, 1987 - 20. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

20. maj, 1987
Åbenbart i fart, da der aflyses en dobbelttur for maskinreparation.

20. maj, 1987 - 21. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

21. maj, 1987 - 22. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. maj, 1987 - 25. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

25. maj, 1987 - 27. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. maj, 1987 - 31. maj, 1987
Oplagt i Halsskov.

31. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. maj, 1987 - 2. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

2. juni, 1987 - 5. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. juni, 1987 - 8. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

8. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. juni, 1987 - 12. juni, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. juni, 1987 - 15. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

15. juni, 1987 - 18. juni, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. juni, 1987 - 21. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

22. juni, 1987 - 5. juli, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

6. juli, 1987 - 20. juli, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. juli, 1987
Aflyste en dobbelttur for maskinreparation.

20. juli, 1987 - 13. august, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. august, 1987 - 14. august, 1987
Maskinreparation om natten, skifte Bagbord 6 cylinder.

14. august, 1987 - 17. august, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. august, 1987 - 23. august, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved. 22. august - skifte Bagbord 5 cylinder dæksel.

23. august, 1987 - 25. august, 1987
Oplagt i Korsør.

25. august, 1987 - 28. august, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. august, 1987 - 30. august, 1987
Oplagt i Korsør.

30. august, 1987 - 4. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. september, 1987 - 6. september, 1987
Oplagt i Korsør.

6. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

6. september, 1987 - 8. september, 1987
Oplagt i Korsør.

8. september, 1987 - 11. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. september, 1987 - 13. september, 1987
Oplagt i Korsør.

13. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

13. september, 1987 - 15. september, 1987
Oplagt i Korsør.

15. september, 1987 - 18. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. september, 1987 - 20. september, 1987
Oplagt i Korsør.

20. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

20. september, 1987 - 22. september, 1987
Oplagt i Korsør.

22. september, 1987 - 25. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. september, 1987
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.34, Orehoved ankomst kl. 11.47. Sejlede fra kl. 13.15 med de indbudte gæster en tur og landsatte de indbudte gæster ved 15-tiden i Masnedøværkets havn (ankomst kl. 14.46). Om aftenen sejlede færgen "Showboat", Masnedø afgang kl. 18.15, med gæster og dans ombord, og direkte transmission i Danmarks Radio. Var på Storstrømmen kl. 23.08.

27. september, 1987
Gæsterne blev ilandsat efter midnat. Forsejlet fra Masnedø havn kl. 02.46, ankomst Halsskov kl. 05.29.

27. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. september, 1987
Flådeskift i Halsskov.

29. september, 1987 - 2. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. oktober, 1987 - 4. oktober, 1987
Oplagt i Halsskov.

4. oktober, 1987 - 9. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

9. oktober, 1987 - 11. oktober, 1987
Oplagt i Halsskov.

11. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. oktober, 1987 - 13. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

13. oktober, 1987 - 16. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

16. oktober, 1987 - 18. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

18. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

18. oktober, 1987 - 20. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

20. oktober, 1987 - 22. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. oktober, 1987 - 3. november, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

3. november, 1987 - 8. november, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. november, 1987 - 29. november, 1987
Oplagt og reparationer ved Fæstningen i Korsør.

29. november, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

30. november, 1987
Til søs i Storebælt, dykkerundersøgelse gennemført, hovedmotor i gang 2 timer 27 min.

1. december, 1987 - 4. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. december, 1987 - 6. december, 1987
Oplagt i Korsør.

6. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

6. december, 1987 - 8. december, 1987
Oplagt i Halsskov.

8. december, 1987 - 11. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

11. december, 1987 - 23. december, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

23. december, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

23. december, 1987 - 7. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

7. januar, 1988 - 8. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. januar, 1988 - 14. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

14. januar, 1988 - 15. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. januar, 1988 - 21. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

21. januar, 1988 - 22. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. januar, 1988 - 28. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

28. januar, 1988 - 29. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

29. januar, 1988 - 1. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

1. februar, 1988 - 5. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

5. februar, 1988 - 8. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

8. februar, 1988 - 12. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. februar, 1988 - 15. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

15. februar, 1988 - 18. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. februar, 1988 - 18. marts, 1988
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. marts, 1988
Eventuelt oplagt ved Fæstningen i Korsør.

20. marts, 1988
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. marts, 1988 - 30. marts, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør, herunder foretaget maskinreparationer.

30. marts, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

31. marts, 1988 - 6. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

6. april, 1988 - 8. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. april, 1988 - 10. april, 1988
Oplagt i Korsør.

10. april, 1988 - 15. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

15. april, 1988 - 17. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

17. april, 1988 - 22. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

22. april, 1988 - 24. april, 1988
Oplagt i Korsør leje 1.

24. april, 1988 - 26. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

26. april, 1988 - 27. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

27. april, 1988
Menes observeret i fart, ifølge anden kilde oplagt ved Fæstningen i Korsør.

27. april, 1988 - 28. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

28. april, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

28. april, 1988 - 3. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør. Forsejlet?

3. maj, 1988 - 10. maj, 1988
Udchartret til Dansk Arbejde's udstilling i Haderslev. Forsejlet?

10. maj, 1988 - 15. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

15. maj, 1988 - 20. maj, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

21. maj, 1988 - 23. maj, 1988
Oplagt i Korsør leje 2.

23. maj, 1988 - 27. maj, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

27. maj, 1988 - 29. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

29. maj, 1988 - 3. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

4. juni, 1988 - 5. juni, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

5. juni, 1988 - 10. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

12. juni, 1988 - 22. juni, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

23. juni, 1988
Udlånt til udflugtssejlads i anledning af at det første spadestik til Storebæltsbroen skulle tages i Halsskov og i Knudshoved.

23. juni, 1988 - 7. juli, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

7. juli, 1988 - 12. juli, 1988
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved. Forsejlet?

13. juli, 1988 - 14. juli, 1988
Fredericia værft. Forsejlet?

14. juli, 1988 - 7. august, 1988
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

8. august, 1988 - 19. august, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i leje 1 i Korsør?

19. august, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

19. august, 1988 - 3. september, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

3. september, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

3. september, 1988 - 9. september, 1988
Oplagt i Knudshoved.

9. september, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved. Sidste dag i fart på Storebælt.

9. september, 1988
Hårdt anløb i Knudshoved på tur 1162 kl. ca. 17.20 gav nogle skader på færgen, der derfor gik ud af fart og forsejlede til Nyborg leje 1.

9. september, 1988 - 1988
Skaderne udbedret i Nyborg leje 1.

1988
Udbudt til salg.

12. oktober, 1988
Solgt til Brothers Shipping Co. Ltd. (Nausimar General Marine Enterprises) i Valletta, der omdøbte den til Melody.
Andet sted står solgt til Nausimar Shipping S.A. Piræus, men registreret hos Brothers Shipping.

28. oktober, 1988
Overtaget af rederiet.

5. november, 1988
Sejlet fra Nyborg som Melody af Valletta.

6. november, 1988
Kl. 06.05 kommet ud af slusen ved Brunsbüttel.

7. november, 1988
Registreret at den er under Malta-flag.

11. november, 1988
Passeret Gibraltar.

16. november, 1988
Ankom til Piræus denne dag, for ombygning til natfærge, samt ny stævn, og indretning af 350 køjepladser.

9. juni, 1989
Set ved Nea Molea I Keratsini i Grækenland af Bent Mikkelsen.

1989 - 1990
I fart mellem Brindisi-Igoumenitsa-Patras og Sidon-Larnaca. Menes også at have besejlet Corfu.

1990 - 1991
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

1991
Management overgået til European Seaways Inc. (Nikolaos Arkoumanis).

1991 - 1993
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

1993
Chartret ud til Topas Maritime Lines, Tyrkiet, for service i sommer-trafikken mellem Ancona, Piræus og Cesme.

1993 - 30. januar, 1995
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

31. januar, 1995 - juni, 1995
Oplagt.

juni, 1995
Skiftet navn til Al Madina, registreret den 1. september og under Panama-flag.

juni, 1995 - 3. juli, 1995
Oplagt.

3. juli, 1995
Ejet af Dr. Khalid Foudi, Cairo.

3. juli, 1995 - 7. september, 1995
Oplagt.

7. september, 1995 - september, 1997
I fart mellem Indien og De Forenede Arabiske Emirater (Golfen) og mellem Suez og Jeddah.

september, 1997 - 16. april, 1998
Management nu Maily Vely Shipping Co.; Cairo, hjemsted ændret til San Lorenzo.

21. september, 1997
Under Honduras flag.

17. april, 1998 - 29. december, 1998
Oplagt.

1998
Solgt til Gulf Cruise & Transport S.A., Panama, Open Sea Open Sea Investment & Ship Management, Gizan, Egypten og omdøbt til Al Qamar.

25. november, 1999
Fotograferet oplagt i Suez-kanalen.

2000
Så vidt vides oplagt i dette år.

19. april, 2000
Skulle være sunket i en havn denne dag.

2013
Video viser vraget af ex. Halsskov liggende på havets bund, formentlig i Rødehavet. Videoen kaster ikke lys over de nærmere omstændigheder om forliset eller position, men stedet angives til "Red Sea". Samme video viser videoklip af Halsskov i drift med stedangivelsen "Norway". Det sunkne skib kan dog med rimelig sikkerhed identificeres som værende Al Qamar, dvs. den tidligere DSB-færge Halsskov.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Al Qamar (ex. Halsskov)Oprettet: 10. maj 2020.
23 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS