Maria A (ex. Fynshav)

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Maria A (ex. Fynshav)

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Maria A (ex. Fynshav). For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

16. april, 1963
Kontraheret ved A/S Svendborg værft som nybygning nr. 103, værftets underskrift.

17. april, 1963
Kontraheret ved A/S Svendborg værft som nybygning nr. 103, DSBs underskrift.

19. august, 1963
Kølstrakt.

31. januar, 1964
Kl. 11.30 navngivet Fynshav af frk. Else Kristensen, datter af skibsinspektør i søfartstjenesten Tage Kristensen, og søsat.

15. maj, 1964
Navnet Fynshav anmeldt til skibsregistret.

9. juni, 1964
Teknisk prøvetur i Lillebælt.

11. juni, 1964
Navnet Fynshav registreret i skibsregistret.

12. juni, 1964
Præsentationssejlads for trafikministeren og en række indbudte gæster, Faaborg afgang kl. 11.15, Mommark ankomst kl. 15.30.

12. juni, 1964
Overtaget af DSB med forbehold (formentlig problemer med fartskravet).

13. juni, 1964
Præsenteret for offentligheden.

14. juni, 1964
Indsat i drift på ruten Fåborg-Mommark.

14. juni, 1964 - 16. juni, 1964
I princippet sejlet på Fåborg-Mommark.

16. juni, 1964
Der sejles ture for målinger Fåborg-Mommark og laves fartprøver i Lillebælt.

16. juni, 1964 - 17. juni, 1964
Der udførtes fartprøver i Lillebælt.

18. juni, 1964 - 21. oktober, 1964
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

21. oktober, 1964
Ved afsejling fra Mommark beskadiges bagbord skrue ved at berøre en undervandshindring, hvoved den ene bladtip brækkede af, og de to andre var let bøjede. Færgen kunne dog fortsætte sejladsen.

21. oktober, 1964 - 20. april, 1965
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

20. april, 1965
Færgen taget ud af drift kl. 17.50 i Fåborg, og umiddelbart efter forsejlet til Svendborg værft, med ankomst samme aften kl. 20.10.

20. april, 1965 - 23. april, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

23. april, 1965
I dok på Svendborg værft.

23. april, 1965 - 7. maj, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

7. maj, 1965 - 12. maj, 1965
I dok på Svendborg værft fra 7. maj kl. 14.00 til 12. maj kl. 15.10.

12. maj, 1965 - 13. maj, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

13. maj, 1965
Forsejlet fra Svendborg kl. 15.50, rettet kompasser undervejs, ankom Fåborg kl. 18.25 og indsattes i fart samme aften kl. 19.15.

13. maj, 1965 - 1. februar, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

1. februar, 1966
På rejse fra Mommark til Fåborg grundstødte færgen kl. 21.55 ved "Gammelrøn" ved Dyneborg. Efter en række lænsninger lykkedes det kl. 00.23 at bakke færgen fri af grunden, og den ankom kl. 00.43 til Fåborg.

2. februar, 1966 - 3. februar, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

3. februar, 1966
Dykkerundersøgt fra kl. 16.00 til kl. 16.35 i Mommark, undersøgelsen viste skurestriber og indtrykninger, men intet til hinder for fortsat sejlads.

3. februar, 1966 - 12. april, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

12. april, 1966
Ud af fart kl. 12.10 i Mommark, og umiddelbart herefter forsejlet til Helsingør værft, hvor den ankom 13. april kl. 07.30.

13. april, 1966 - 19. april, 1966
Helsingør værft, årligt eftersyn.

19. april, 1966 - 25. april, 1966
I dok på Helsingør værft.

25. april, 1966 - 3. maj, 1966
Helsingør værft, årligt eftersyn.

3. maj, 1966
Forsejlet fra Helsingør kl. 05.00, ankom Fåborg kl. 19.25, kompasrettet undervejs.

4. maj, 1966
I fart med afgang fra Fåborg kl. 07.30.

4. maj, 1966 - 30. november, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

30. november, 1966
1 dobbelttur aflyst på grund af storm.

30. november, 1966 - 23. februar, 1967
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

23. februar, 1967
Færgen afgik planmæssigt fra Fåborg kl. 14.45, men som følge af voldsomt tiltagende vindstyrke fra sydvest, lykkedes det ikke at komme klar af kulkajen i Fåborg, hvor færgen kom til at ligge med bagbords låring og med forenden på grund ved siden af Geltingfærgens leje. Det lykkedes at hive færgen klar af grunden og kajen ved hjælp af trosser i land. Færgen var klar af kajen kl. 15.25 og afgik derefter til Mommark, hvor færgen ankom kl. 17.40. Vindstyrke 11. Vindretning SV. Undervejs til Mommark og efter ankomst til Mommark pejledes tanke, men der fandtes intet at bemærke.

23. februar, 1967 - 24. februar, 1967
Sejladsen var herefter indstillet i henved 24 timer på grund af storm fra vest, indtil færgen indgik i normal drift med afgangen fra Mommark kl. 16.35 den 24. februar.

24. februar, 1967 - 30. april, 1967
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

30. april, 1967
Ud af fart efter ankomst til Fåborg kl. 22.07. Sidste tur på ruten Fåborg-Mommark for denne færge.

1. maj, 1967
Færgen afgik fra Fåborg kl. 06.00, prøvede lejer i henholdsvis Fynshav og Bøjden, og forsejlede derefter til Orlogsværftet i København, med ankomst den 2. maj kl. 07.55.

2. maj, 1967 - 25. maj, 1967
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn. Bagbord skrue skiftet.

25. maj, 1967
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 22.37.

26. maj, 1967
Oplagt i Bøjden, formentlig klargøring til indvielsessejlads.

27. maj, 1967
Sejlet indvielses- og præsentationssejlads på Bøjden-Fynshav ruten.

28. maj, 1967
I fart fra kl. 08.20 på Bøjden-Fynshav overfarten.

28. maj, 1967 - 17. oktober, 1967
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

17. oktober, 1967 - 18. oktober, 1967
Sejladsen indstillet i 17 timer på grund af storm til orkan fra vest.

18. oktober, 1967 - 5. december, 1967
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

5. december, 1967
Ved anløb af Bøjden færgehavn kl. 12.40 under storm fra Nordvest til Vest, sigtbart vejr, vandstand 85 cm under dagligt vande, påsejlede færgen bagbords ledeværk således at forreste del af færgens bagbords skanseklædning, som bovporten ligger an imod, når den er lukket, trykket indtil ca. 10 cm agterover i en højde over dækket fra 2 meter til 3,2 meter. Efter påsejlingen gik færgen tværs i drej hårdt styrbord over, hvorefter den af vinden blev trykket hårdt sidelæns mod enden af bagbords ledeværk, således at færgens bagbord side lidt foran for midtskibs, ramte ledeværket, hvorved skanseklædningen blev trykket nogle mm. mellem 2 støtter (spanter), som er placeret lodret under agterkant af tredje salonvindue. Det skal bemærkes at fenderlisten har været under ledeværket. Skaden på bovportanslaget, blev af en lokal smedemester udbedret dagen efter, medens indtrykningen på skansebeklædningen i bagbord side ikke blev udbedret. Efter uheldet blev alle tanke pejlede, og det konstateredes at færgens skrog var tæt. To dobbeltture aflyst.

5. december, 1967 - 11. januar, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

11. januar, 1968
Sejladsen indstillet fra kl. 10 på grund af sneuvejr.

11. januar, 1968 - 15. januar, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

15. januar, 1968 - 16. januar, 1968
Sejladsen indstillet i 20 timer på grund af stærk vestenstorm.

16. januar, 1968 - 16. april, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

16. april, 1968
Ud af fart efter ankomst til Bøjden kl. 21.17, og sejlet til Fynshav kl. 22.15.

17. april, 1968
Forsejlet fra Fynshav kl. 05.00 til Orlogsværftet med ankomst kl. 19.45.

17. april, 1968 - 15. maj, 1968
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn.

15. maj, 1968
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.25.

16. maj, 1968
Færgen gik i normal drift fra kl. 08.20.

16. maj, 1968 - 20. juni, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

21. juni, 1968 - 4. juli, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

5. juli, 1968
Repareret om morgenen (turene kl. 07 fra Bøjden og kl. 08 fra Fynshav).

5. juli, 1968
I fart fra kl. 09 på Bøjden-Fynshav.

5. juli, 1968 - 7. november, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

7. november, 1968 - 8. november, 1968
Sejladsen indstillet i 26 timer på grund af storm eller højvande.

8. november, 1968 - 8. marts, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

8. marts, 1969
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.47.

9. marts, 1969
Færgen forsejlede kl. 05.00 til Orlogsværftet i København, ankomst kl. 21.20.

9. marts, 1969 - 1. april, 1969
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn.

1. april, 1969
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.23.

2. april, 1969
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

2. april, 1969 - 8. april, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

9. april, 1969 - 22. april, 1969
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

23. april, 1969 - 31. maj, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

1. juni, 1969 - 31. august, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

1. september, 1969 - 5. september, 1969
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

6. september, 1969 - 7. september, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

8. september, 1969
Oplagt.

9. september, 1969 - 26. oktober, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

27. oktober, 1969 - 29. oktober, 1969
Oplagt i oplæggerlejet for sandblæsning og behandling af vogndækket.

29. oktober, 1969 - 10. januar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

4. januar, 1970 - 6. februar, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

10. januar, 1970 - 11. januar, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is (evt også lavvande).

12. januar, 1970 - 1. februar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

2. februar, 1970 - 12. februar, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is.

13. februar, 1970 - 18. februar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

19. februar, 1970 - ca. 11. marts, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is. (til 12. marts?)

12. marts, 1970 - 16. marts, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

16. marts, 1970 - 17. marts, 1970
Søfartschefens bog siger at sejladsen blev indstillet 16. marts kl. 18 p.g.a. is.

18. marts, 1970
Udført 4 dobbeltture fra kl. 07.00 til kl. 16.18 hvorefter sejladsen blev stoppet grundet is.

19. marts, 1970
Ikke udført turene 314-312-316-319, sejlads slut kl. 18.10 på grund af isforhold.

20. marts, 1970 - 31. marts, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

31. marts, 1970
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.45.

31. marts, 1970 - 1. april, 1970
Færgen forsejlede kl. 23.37 til Aalborg værft, med ankomst kl. 17.15.

2. april, 1970 - 20. april, 1970
Aalborg værft, årligt eftersyn.

21. april, 1970 - 22. april, 1970
Færgen forsejlede fra Aalborg værft kl. 05.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 01.47.

22. april, 1970
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

22. april, 1970 - 10. maj, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

11. maj, 1970 - 14. maj, 1970
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

14. maj, 1970
Om aftenen lidt før kl. 23 skiftet fra oplæggerleje til driftsleje.

15. maj, 1970 - 1. september, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

2. september, 1970 - 3. januar, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

6. februar, 1971
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.47.

6. februar, 1971 - 7. februar, 1971
Færgen forsejlede kl. 23.52 til Aalborg værft, med ankomst kl. 16.10.

7. februar, 1971 - 5. marts, 1971
Aalborg værft, årligt eftersyn.

5. marts, 1971
Færgen forsejlede fra Aalborg værft kl. 06.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.15.

6. marts, 1971 - 7. marts, 1971
Ligget i oplæggerlejet i Bøjden.

8. marts, 1971
I fart fra kl. 07 på Bøjden-Fynshav.

8. marts, 1971 - 6. juni, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

6. juni, 1971
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.43.

6. juni, 1971 - 7. juni, 1971
Forsejlet fra Bøjden kl. 23.15 med ankomst til Nakskov værft 7. juni kl. 06.30.

7. juni, 1971 - 10. juni, 1971
I tørdok I fra 7. juni kl. 06.30 til 10. juni, agterror og rorstamme udtaget og oprettet, bunden skrabet og børstet samt givet antifouling.

10. juni, 1971
Nakskov værft, forsejlede fra Nakskov kl. 17.20, ankom Bøjden kl. 23.07.

11. juni, 1971
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

11. juni, 1971 - 27. juni, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

28. juni, 1971 - 22. oktober, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

22. oktober, 1971 - 23. oktober, 1971
Sejladsen indstillet fra den 22. oktober om formiddagen til den 23. oktober kl. 07.00.

23. oktober, 1971 - 17. november, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

17. november, 1971 - 18. november, 1971
Sejladsen indstillet fra den 17. november kl. 12.00 til den 18. november kl. 07.00.

18. november, 1971 - 21. november, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

21. november, 1971 - 22. november, 1971
Sejladsen indstillet fra den 21. november kl. 12.00 til i løbet af den 22. november.

22. november, 1971 - 8. december, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

8. december, 1971
Sejladsen indstillet fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

8. december, 1971 - 16. januar, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

16. januar, 1972 - 17. januar, 1972
Sejladsen indstillet fra kl. 21.00 den 16. januar til i løbet af den næste dag.

17. januar, 1972
Bovporten blev ved et anløb af Fynshav færgehavn beskadiget så meget at den ikke kunne lukke tæt.

17. januar, 1972 - 18. januar, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

18. januar, 1972
Efter at være synet af Bureau Veritas, gav søfartschefen ordre til at færgen skulle tages ud af drift kl. 09.00 og sejle til værft for reparation. Færgen forsejlede kl. 14.18 fra Bøjden til Svendborg værft, ankom kl. 16.55.

18. januar, 1972 - 18. februar, 1972
Repareret bovport og gennemført årligt eftersyn på Svendborg værft.

18. februar, 1972
Færgen forsejlede fra Svendborg værft kl. 16.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 19.20.

19. februar, 1972
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

19. februar, 1972 - 2. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

3. marts, 1972 - 5. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

6. marts, 1972 - 9. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

10. marts, 1972 - 12. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

13. marts, 1972 - 16. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

17. marts, 1972 - 19. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

20. marts, 1972 - 10. april, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

11. april, 1972 - 12. april, 1972
I dok på Svendborg værft for bundbehandling.

13. april, 1972 - 11. maj, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

12. maj, 1972 - 22. november, 1972
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

23. november, 1972
Forsejlet til Svendborg værft for reparation af rorskade.

24. november, 1972
Inddokket og stod tør kl. 09.45.

24. november, 1972 - 30. november, 1972
I dok på Svendborg værft for undersøgelse af forroret (rorstamme udtaget).

30. november, 1972
Uddokket, færgen flød kl. 14.15.

1. december, 1972 - 2. januar, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

3. januar, 1973 - 27. januar, 1973
Aarhus Flydedok for årligt eftersyn, sidehuse agter ændret for bedre udkørsel for lastbiler.

27. januar, 1973
Færgen forsejlede fra Aarhus Flydedok, kompasrettet undervejs, og ankom til Bøjden Færgehavn.

28. januar, 1973 - 5. februar, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

6. februar, 1973
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

6. februar, 1973
Sejladsen på ruten indstillet fra kl. 19.00 og resten af dagen på grund af storm.

7. februar, 1973 - 1. marts, 1973
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

2. marts, 1973 - 31. marts, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

1. april, 1973 - 10. november, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

1. april, 1973 - 31. marts, 1974
I dette driftsår blev ca. 60 dobbeltture aflyst som følge af storm.

11. november, 1973 - 12. november, 1973
B&W værft i København for udbedring af havari på det agterste ror (ny rorstamme isat) og gennemførelse af det årlige eftersyn, incl. bundrensning.

12. november, 1973 - 7. december, 1973
I dok på B&W fra 12. november kl. 15.30 til 7. december kl. 13.15.

7. december, 1973 - 8. december, 1973
Færgen forsejlede fra B&W, foretog kompasretning undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn.

8. december, 1973 - 31. marts, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

1. april, 1974 - 21. april, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

1. april, 1974 - 31. marts, 1975
I dette driftsår blev ca. 30 dobbeltture aflyst som følge af storm.

22. april, 1974 - 25. april, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

26. april, 1974 - 21. juli, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

22. juli, 1974 - 20. august, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

21. august, 1974 - 22. august, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

23. august, 1974 - 8. september, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

9. september, 1974 - 10. oktober, 1974
Nordhavnsværftet i København, påbygget stabiliseringspuder (sponsortanke) i begge skibssider mellem spant 28 og spant 63 udvendigt på skibet, således at færgen fik mere stabilitet og større lasteevne. Desuden blev indrettet cafeteria på salondæk.

11. oktober, 1974
Så vidt vides sejlet hjem fra København til Bøjden denne dag, kompasrettet undervejs.

12. oktober, 1974 - 13. februar, 1975
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

13. februar, 1975
Kontrakt om ombygning og forlængelse af færgen på Aarhus Flydedok A/S underskrevet.

13. februar, 1975 - 15. februar, 1975
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

16. februar, 1975 - 17. februar, 1975
Forsejlet fra Bøjden til Århus.

17. februar, 1975 - 1. marts, 1975
Ombygning og forlængelse på 8,4 meter på Aarhus Flydedok A/S.

1. marts, 1975 - 23. marts, 1975
En dag i denne måned før 23. maris blev færgen "trukket fra hinanden" så ny skibsdel kunne indsættes i færgen.

23. marts, 1975 - 21. juni, 1975
Ombygning og forlængelse på 8,4 meter til 66,10 meter overalt på Aarhus Flydedok A/S. På brodæk blev det eksisterende brohus forlænget agterefter og indrettet med aptering for to styrmænd og ventilationsrum. På agterbro blev opsat styrehus i aluminium og opsat en Atlas radar. Enkeltror agter blev ændret til dobbeltror, inclusive udskiftning af styremaskine. En bovpropel blev indbygget. Bilkapacitet øget til ca. 45 personbiler. Et stk. 30-personers og et stk. 21-personers redningsbåd taget i land og erstattet af 20 stk. 25-personers oppustelige redningsflåder.

21. juni, 1975
Teknisk prøvetur. Det blev konstateret at farten var nedsat med 0,2 knob.

21. juni, 1975 - 22. juni, 1975
Kompasrettet en af disse dage.

22. juni, 1975
Færdiggørelse på værftet og aflevering af det ombyggede skib.

23. juni, 1975
Forsejlet fra Århus til Bøjden med kompasretning undervejs.

24. juni, 1975
Sejlet indvielsessejlads med den forlængede færge.

25. juni, 1975 - 31. marts, 1976
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav. I dette driftsår blev ca. 10 dobbeltture aflyst som følge af storm.

1. april, 1976 - 15. maj, 1976
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

1. april, 1976 - 31. marts, 1977
I dette driftsår blev 2 dobbeltture aflyst som følge af storm.

16. maj, 1976
Forsejlet fra Bøjden til Århus.

17. maj, 1976 - 9. juni, 1976
Aarhus værft for garantieftersyn, radarer på forbro udskiftet med nye.

10. juni, 1976
Forsejlet fra Århus til Bøjden, kompasrettet undervejs.

11. juni, 1976 - 24. september, 1977
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

25. september, 1977
Fredericia værft for årligt eftersyn.

25. september, 1977 - 3. oktober, 1977
I dok på Fredericia værft fra 25. september kl. 21.45 til 3. oktober kl. 16.07.

3. oktober, 1977 - 19. oktober, 1977
Fredericia værft for årligt eftersyn, og udbedring af havari på fender i stævn.

19. oktober, 1977 - 20. oktober, 1977
Forsejlet fra Fredericia til Bøjden.

20. oktober, 1977 - 23. oktober, 1977
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

23. oktober, 1977
Kompasrettet.

23. oktober, 1977 - februar, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

februar, 1979 - marts, 1979
Overfarten må have været ramt af isvanskeligheder ligesom øvrige overfarter.

marts, 1979 - 17. april, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

18. april, 1979
Nakskov værft, ankom 18.04 kl. 15.00 for årligt eftersyn.

18. april, 1979 - 9. maj, 1979
I Nakskov værfts dok I fra 18. april kl. 19.15 til 9. maj kl. 10.15.

9. maj, 1979 - 10. maj, 1979
Nakskov værft, forsejlede fra Nakskov 10. maj kl. 12.00, kompasrettet undervejs.

11. maj, 1979 - 3. oktober, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

3. oktober, 1979
Efter kollision med det sydlige molehoved i Fynshav kl. 07.48, forsejlede færgen kl. 13.15 til Svendborg Skibsværft for reparation, hvortil færgen ankom kl. 16.00.

3. oktober, 1979 - 4. oktober, 1979
Svendborg værft.

4. oktober, 1979
Inddokket på Svendborg værft kl. 13.00, stod tør kl. 16.00. Det viste sig at styrbords ror var knækket af ved rorpeakdåsen, ligesom styrbord skrue var skadet og skrueakslen var bøjet. Det afknækkede ror blev fisket op af frømænd i indsejlingen til Fynshav og transporteret til Svendborg, hvor det kom i værksted for opretning. Bagbord ror blev taget ud og kontrolmålt, og der viste sig en skævhed på 6,3 mm.

4. oktober, 1979 - 12. oktober, 1979
Svendborg værft.

12. oktober, 1979
Uddokket kl. 07.00, færgen flød kl. 08.15, forsejlede kl. 14.30 til Bøjden, hvortil den ankom kl. 17.00, formentlig gået i fart kl. 19.00.

12. oktober, 1979 - 26. november, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

26. november, 1979
Færgen tørnede denne dag ledeværket i Fynshav. På grund af lavvande (1,25 meter) gik fenderlisten ind under lejekonstruktionen. Trykket blev herved opfanget af styrbords låring således at skansebeklædningen blev trykket ca. ½ meter ind.

27. november, 1979
Færgen forsejlede kl. 6.15 til Svendborg Skibsværft for reparation, hvortil færgen ankom kl. 09.05.

27. november, 1979 - 29. november, 1979
Svendborg skibsværft for reparation.

29. november, 1979
Færgen forsejlede kl. 15.10 fra Svendborg værft, ankom til Bøjden kl. 17.42, formentlig gået i fart kl. 19.00.

30. november, 1979 - 10. maj, 1980
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

11. maj, 1980
Formentlig sejlet fra Bøjden til Aalborg denne dag.

12. maj, 1980
I Aalborg værft's tørdok fra 12. maj kl. 07.00 (stod tør kl. 14.30).

12. maj, 1980 - 4. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok.

4. juni, 1980
Uddokket den 4.juni hvor færgen flød kl. 14.55.

4. juni, 1980 - 9. juni, 1980
Ved Aalborg værft for eftersyn.

9. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok fra 9. juni kl. 07.00 (stod tør kl. 14.00).

9. juni, 1980 - 19. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok.

19. juni, 1980
Uddokket den 19.juni kl. 04.45, hvor færgen flød kl. 05.45. Forsejlet fra Aalborg til Bøjden med ankomst kl. 23.30, kompasrettet undervejs.

20. juni, 1980 - 17. maj, 1981
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

18. maj, 1981
Svendborg værft.

18. maj, 1981 - 22. maj, 1981
I Svendborg Værfts Flydedok, hvor færgen stod tør den 18. maj kl. 11.15, og hvor uddokning fandt sted den 22. maj kl. 06.30.

22. maj, 1981
Svendborg værft. Forsejlet fra Svendborg til Bøjden ankomst kl. 23.25, kompasrettet undervejs.

23. maj, 1981 - 4. februar, 1982
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

4. februar, 1982
Ved ankomst til Fynshav kl. 15.45 blev der konstateret havari på bagbord skrue.

5. februar, 1982
Færgen forsejlet kl. 07.00 til Svendborg Skibsværft A/S for reparation, kl. 13.00 stod færgen tør i flydedok. Det konstateredes at der også var havari på styrbord spaderor, der var vredet betydeligt på rorstammen.

5. februar, 1982 - 6. februar, 1982
I Svendborg Værfts Flydedok, hvor færgen blev uddokket den 6. februar kl. 18.30, hvorefter færgen forsejlede til Bøjden.

7. februar, 1982 - 10. maj, 1982
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

11. maj, 1982 - 27. maj, 1982
Svendborg værft for eftersyn, i flydedokken under hele opholdet.

27. maj, 1982
Forsejlet fra Svendborg til Bøjden, kompasrettet undervejs.

28. maj, 1982 - 2. maj, 1983
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

3. maj, 1983 - 18. maj, 1983
Svendborg værft for eftersyn, i flydedokken under hele opholdet. Forsejlet fra Svendborg til Bøjden ankomst kl. 23.00, kompasrettet undervejs.

19. maj, 1983 - 10. september, 1983
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

10. september, 1983
På rejse fra Fynshav til Bøjden med passagerer og biler. En af færgen udsat redningsbåd kæntrede i forbindelse med en redningsaktion i Lillebælt. Manglende erfaring ved udsætning af redningsbåd. Ikke samtidig udhugning af taljeløbere.

10. september, 1983 - 6. maj, 1984
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

7. maj, 1984 - 10. maj, 1984
Svendborg værft.

10. maj, 1984 - 14. maj, 1984
I dok fra den 10. maj kl. 07.00 til den 14. maj kl. 06.30.

14. maj, 1984 - 17. maj, 1984
Svendborg værft.

17. maj, 1984
Forsejlet fra Svendborg til Bøjden-Fynshav, kompasrettet undervejs.

18. maj, 1984 - 15. februar, 1985
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

15. februar, 1985 - 16. februar, 1985
På turen fra Bøjden kl. 17.00 gået fast i isen ca. 2 km fra Fynshav færgehavn kl. ca. 17.55. Statsisbryderen Isbjørn, nåede frem til positionen kl. 23.40 og hjalp færgen ind til Fynshav hvortil den ankom kl. 00.10. Efter losningen gik færgeklappen itu!

16. februar, 1985
Efter reparation af færgeklappen sejlede færgen turen fra Fynshav kl. 14.00 til Bøjden, hvorefter færgen på grund af isvanskeligehederne blev oplagt og sejladsen aflyst.

17. februar, 1985
Sejladsen søgt gennemført, men måtte ret hurtigt opgives.

18. februar, 1985
Al sejlads indstillet fra denne dag, da roret var bøjet i isen.

18. februar, 1985 - 25. februar, 1985
Ligget oplagt i Bøjden.

25. februar, 1985 - 8. marts, 1985
"Off-hire"/maskineftersyn i Bøjden, al sejlads aflyst.

8. marts, 1985
Forsejlet fra Bøjden ca. kl. 09, måtte på det meste af turen have hjælp af isbryderen Isbjørn, ankom til Svendborg ved middagstid.

8. marts, 1985 - 21. marts, 1985
Svendborg værft, for isdokning og reparation, blandt andet af rorskade alle dage i flydedokken.

21. marts, 1985
Kompasrettet denne dag.

22. marts, 1985
Formentlig forsejlet fra Svendborg til Bøjden denne dag.

23. marts, 1985 - 31. marts, 1985
Oplagt i Bøjden på grund af is-situationen.

1. april, 1985 - 6. april, 1985
Færgen oplagt i Bøjden, besætningerne sendt på Storebælt som sikkerhedsbesætning som følge af konflikt på arbejdsmarkedet (restaurations-strejke), så de påskerejsende kunne komme over Storebælt.

7. april, 1985
Sejladsen genoptaget med afgang fra Bøjden kl. 09 og fra Fynshav kl. 10.

7. april, 1985 - 23. februar, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

24. februar, 1986 - 6. marts, 1986
"Off-hire"/maskineftersyn i Bøjden, al sejlads aflyst.

6. marts, 1986 - 29. maj, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

29. maj, 1986 - 15. juni, 1986
Oplagt for maskinreparation. En krumtapaksel på styrbord hovedmotor var skredet og måtte udskiftes. Færgen blev i sommerens løb af en lokal smed ændret på vogndæk, så færgen kunne overføre busser, lastbiler og maskiner på 3,80 meter højde, mod 3,75 meter før, hvilket betød at færgen nu kunne overføre 40 % af den danske lastbil- og buspark mod 20 % før. Forhøjelsen skete ved blandt andet at flytte nogen koblinger til sprinkleranlægget.

15. juni, 1986 - 25. juni, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

26. juni, 1986
Forsejlet fra Bøjden til Helsingør.

27. juni, 1986 - 17. august, 1986
Sejlet som 7. færge (bilfærge) på Helsingør-Helsingborg overfarten. Færgen udførte 8 dobbeltture dagligt i tidsrummet kl. 09.55 – kl. 19.40, oplagt ved "Trekanten" i Helsingør den øvrige del af døgnet. Sejlplanen var planlagt så man skulle svaje to gange fra Helsingør til Hälsingborg, men i praksis gik man hurtigt over til at bakke hele vejen.

17. august, 1986 - 18. august, 1986
Forsejlet fra Helsingør til Fredericia.

18. august, 1986 - 20. august, 1986
Fredericia værft.

20. august, 1986
Forsejlet fra Fredericia til Bøjden.

21. august, 1986 - 15. juni, 1987
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

15. juni, 1987
Færgen dykkerundersøgt "på strømmen" for bundsyn af Bureau Veritas.

15. juni, 1987 - 24. juni, 1987
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

25. juni, 1987 - 6. juli, 1987
Oplagt i Bøjden.

7. juli, 1987
Forsejlet fra Bøjden til Kalundborg for oplægning (ved Honnørkajen).

8. juli, 1987 - 6. september, 1987
Oplagt i Kalundborg.

7. september, 1987
Indsat på Kalundborg-Samsø kl. 07.55, på den første tur var der stormvejr og færgen måtte vende om ved Vesborg og opgive at anløbe Kolby Kås. Returnerede til Kalundborg med ankomst kl. 13.05. Prøvede igen kl. 17.45, og denne gang lykkedes det at ankomme til Kolby Kås kl. 20.05.

7. september, 1987 - 13. september, 1987
Indsat på Kalundborg-Samsø ruten (Kalundborg maskineftersyn ved Honnørkajen i Kalundborg).

14. september, 1987 - 17. april, 1988
Oplagt i Kalundborg (Honnørkajen).

18. april, 1988 - 22. april, 1988
Indsat på Kalundborg-Samsø ruten (Kalundborg på Fredericia værft).

23. april, 1988 - 5. august, 1988
Oplagt i Kalundborg.

6. august, 1988
Afgang Kalundborg (Honnørkajen) til Tuborg havn med ankomst hertil samme dag.

7. august, 1988
Udchartret til Tuborg-bryggeriet for specialsejlads som ledsageskib i anledning af flytningen af den store TUBORG-flaske fra Tuborg havn til kajplads 115. Flasken skulle udstilles på Rådhuspladsen. Færgen havde i den anledning fået tilladelse til at sejle med 300 passagerer fra Tuborg Havn til København.

8. august, 1988 - marts, 1989
Oplagt i Kalundborg, sat til salg.

marts, 1989
Solgt til det græske rederi Saronic Cruises Shipping Co., Piræus for 3,5 mio. kr..

21. marts, 1989
Overtaget af Saronic Cruises i Kalundborg under navnet Agora Flagskifte samme dag.

26. marts, 1989
Afsejlet Kalundborg kl. 07.45 til Piræus, derfra til Marina Flisvos i Grækenland, hvor skibet blev lagt op.

11. april, 1989
Ser ud til at skibet blev oplagt I Grækenland denne dag.

april, 1989 - juni, 1989
Oplagt i Marina Flisvos/Porto Faliro, lidt syd for Piræus, Grækenland.

juni, 1989
Ser ud til at færgen er registreret som Angora, men 9. juni fotograferet af Bent Mikkelsen hvor navnet Agora står på færgen.

juni, 1989 - august, 1991
Oplagt i Marina Flisvos/Porto Faliro, lidt syd for Piræus, Grækenland.

august, 1991
Skiftet navn til Star One.

august, 1991 - 1992
Oplagt i Marina Flisvos, Grækenland.

1992
Påbegyndt ombygning til "minikrydstogtskib", blandt andet med forlængelse og lukning af bovporten, skiftet navn til Maria A.

24. maj, 1992
Sænket ved sabotage i Phaliron. (var muligvis forsikringssvindel, da ejeren senere blev tiltalt for dette).

august, 1992
Hævet og solgt til Piræus.

19. november, 1992
Lagt op i Perama. Ombygning fortsat (ny bro og forreste part af skibets passagerafdeling).

december, 1992
Registreret med navnet Maria A.

1993
Registreres som ejet af Falcon A. Shipping Ltd. (Naftilos Tir Lines Shipping Co.) I Piræus.

juni, 1997
Solgt til Kalamata Maritime S.A. Piræus.

1999
Ombygningen stoppet, (var ikke færdig), af finansielle årsager.

februar, 2003
Solgt til Belize.

8. april, 2003
Ankommet til Sok Gemi Sokum Ltd. I Aliaga i Tyrkiet for ophugning.

2003
Rapporteret som ophugget.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Maria A (ex. Fynshav)Oprettet: 30. september 2020.
84 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS