Broen

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Broen

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Broen. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

7. juni, 1950
Finansudvalget bevilger 7 mio. kr til bygning af en ny bilfærge til Storebæltsoverfarten.

16. juni, 1950
Sorø Amtstidende skriver: Den nye bilfærge til Storebælt udbydes i licitation om en måned.

9. oktober, 1950
Frederikshavn Værft & Flydedok A/S fremsender tilbud på færgen.

23. oktober, 1950
Frederikshavn Værft & Flydedok A/S underskrev kontrakt om nybygning nr 218.

25. oktober, 1950
DSB underskrev kontrakten.

27. februar, 1951
Køllagt i Frederikshavn.

7. juni, 1951
Der tegnes en forsikring på 8.500.000 mellem Baltica og Danske Statsbaner for den under bygning værende færge, gældende indtil DSB overtager færgen.

23. november, 1951
DSB skriver til Frederikshavn værft, at generaldirektøren har besluttet, at færgen skal hedde Broen.

8. december, 1951
Navngivet Broen af fru trafikchef Johnsen og søsat i Frederikshavn kl. 11.30.

8. december, 1951 - 21. december, 1951
I dok II på Frederikshavn værft.

21. december, 1951
Alle hjælpemotorerne afprøvet denne dag.

21. december, 1951 - 23. februar, 1952
I dok II på Frederikshavn værft.

23. februar, 1952 - 28. marts, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

28. marts, 1952 - 15. april, 1952
I dok II på Frederikshavn værft.

5. april, 1952
Værftet meddeler DSB, at færgen påregnes at sejle fra værftet 23. maj 1952.

15. april, 1952 - 17. maj, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

24. april, 1952
Bilbrev udstedt, Frederikshavn.

2. maj, 1952
Målebrev udstedt i København.

17. maj, 1952 - 20. maj, 1952
I flydedokken på Frederikshavn værft.

20. maj, 1952 - 3. juni, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

27. maj, 1952
Anmeldt til skibsregistret. Registreret samme dag. Også anmeldt til registret 6. december 1951 og 9. december 1951.

30. maj, 1952
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

3. juni, 1952
Færgen er færdig ved skibsværftet (kontrakten sagde 2.maj 1952).

4. juni, 1952
Færgen afsejler fra værftet, planlagt til kl. 08, og foretager forskellige prøver undervejs, hvorefter der sejles til Helsingør, hvor der ankres.

5. juni, 1952
Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen. Under denne prøvetur viser det sig at færgen ikke kan opnå den i kontrakten opnåede fart på 18 knob, idet der kun opnås 17,67 knob ved 5465 IHK. Der indgås derfor den 7. juni en tillægskontrakt, hvoraf det fremgår, at "Værftet foranlediger uden udgift for Statsbanerne levering og påsætning af 2 stk nye drivskruer af en konstruktion, der tillader overførsel af de til den kontraktlige fart nødvendige IHK ved højst 315 omdr/min, mod at Statsbanerne til gengæld afgiver færgen i den til udskiftningen nødvendige tid, samt lader afholde prøvetur med de nye drivskruer, hvilket formentlig kan udskydes til færgens garantieftersyn om et år. Da det i øvrigt under prøveturen og under sejladsen fra Frederikshavn til København har vist sig, at de nuværende drivskruer ved alle de forskellige omdrejningstal frembringer en meget genererende støj i agterskibet, må man alene af den grund, under henvisning til skibsspecifikationens side 6 foroven, være berettiget til uden beregning at forlange de nuværende drivskruer udskiftet med andre, der kan gå uden at "synge" ved såvel maximalt som normalt omdrejningstal".

5. juni, 1952 - 6. juni, 1952
Lå i Frihavnsfærgelejet om natten.

6. juni, 1952
Færgen afmagnetiseres, derefter Frihavnen.

7. juni, 1952
Færgen forevises for pressen og indbudte gæster ved en sejlads med afgang fra Københavns Frihavn kl. 10.00, tilbage ca. kl. 14.00. Under sejladsen serveres frokost. Efter denne sejlads Kompasrettet og retning af radiopejler. Overtaget af DSB.

7. juni, 1952 - 8. juni, 1952
Ligget i Frihavnsfærgelejet om dagen (fejlretning med hjælp fra folk fra B&W) .

8. juni, 1952
Forsejlede til Korsør kl. ca. 23.00.

9. juni, 1952
Ankom til Korsør (bilfærgelejet) kl. ca. 10.30. Derefter foretoges afprøvning af et af jernbanefærgelejerne. Efter middag sejledes til Nyborg for at prøve lejer der.

10. juni, 1952
Formentlig instruktionssejlads.

11. juni, 1952
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

12. juni, 1952 - 13. juni, 1952
Instruktionssejlads og Kompasrettet.

13. juni, 1952 - 14. juni, 1952
Første tur på Storebæltsoverfarten, Korsør af kl. 21.20, Nyborg afgang kl. 01.30 med lastbiler.

14. juni, 1952 - 21. juni, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

21. juni, 1952 - 27. juni, 1952
Oplagt for maskinreparation, med hjælp fra folk fra B&W.

27. juni, 1952
Atter i fart, afgang Korsør kl. 13.00 efter en prøvetur Korsør-Nyborg og retur.

27. juni, 1952 - 2. juli, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

2. juli, 1952
På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Tørnet stensætning den 2. juli 1952.
Søforklaring i Nyborg den 4. juli 1952. Kl. ca. 14.15, da Broen under en jævn til frisk sydøstlig brise under bakning med langsom fart var for indgående til bilfærgelejet i Nyborg og befandt sig ved molehovedet, blev motorerne beordret langsomt frem. Da færgen var midt i lejet, blev agterenden af vinden tvunget op mod den østlige mole. Styrbords maskine blev nu beordret fuld kraft bak, og kort efter blev bagbords maskine beordret fuld kraft bak. Kort derefter beordredes først styrbords, derefter bagbords maskine fuld kraft frem; men et øjeblik senere tørnede Broen med agterenden mod stensætningen ved færgelejets vestlige side. Ved påsejlingen trykkedes konsol og agterstævn ind tillige med de tilstødende plader. Endvidere blev 15 automobiler beskadiget.
Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes, at færgen mistede styringen under påvirkning af vinden.

2. juli, 1952 - 3. juli, 1952
Tømt for biler i lejet, derefter forhalet til et af jernbanefærgeleje 1 og midlertidigt repareret der med hjælp fra DSB's værksted i Nyborg.

3. juli, 1952
Forsejlet tom fra Nyborg til Korsør, derfra til København kl. 09.50. Ankommet i Frihavnsfærgelejet, gået til B&W 4. juli kl. 06.30.

4. juli, 1952
Søforklaring i Nyborg i anledning af uheldet den 2 juli.

4. juli, 1952 - 17. juli, 1952
Repareret på B&W værft i København.

17. juli, 1952 - 18. juli, 1952
Forsejlet fra København om aftenen, prøvet leje i Nyborg, til Korsør og i fart.

17. juli, 1952 - 21. juli, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

21. juli, 1952
På grund af vinden blev Broen under afsejling fra Korsør først presset op ad Langelands-færgen Tranekjær, og derefter ramte man brohovedet ved 1. færgeleje.

21. juli, 1952 - 6. august, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

6. august, 1952
På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Kollideret den 6. august 1952 på Nyborg fjord.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 8. august 1952. Kl. 09.45 afgik Broen fra Korsør. Da færgen, der gjorde en fart af ca. 17 knob, kort efter at have passeret Knudshoved befandt sig i Nyborg Fjord ledefyrlinie, sås over land om styrbord to patruljebåde sejle ud fra slipshavn med kurs tværs over fyrlinien. Patruljebådene, der sejlede med en indbyrdes afstand af ca. 150 meter, trak tilsyneladende forefter på en sådan måde, at de begge ville gå foran Broen. Lidt senere, kl. 10.35, bemærkedes det, at pejlingen af den agterste patruljebåd, Y. 340, ikke ændrede sig, og der blev slået klar på begge maskintelegrafer samtidig med, at der afgaves en lang tone med sirenen. Kort efter blev motorerne beordret fuld kraft bak, hvilket tilkendegaves ved tre korte toner med sirenen, men umiddelbart efter tørnede Broen med stævnen mod Y 340, der sank øjeblikkelig.
Af den af Y 340's besætning afgivne forklaring fremgår, at kort efter, at dette fartøj var afsejlet fra Slipshavn, sås om bagbord færgen nærme sig. Y 340 holdt kurs og fart, indtil der hørtes 1 lang tone fra Broen, hvorefter motoren sattes på fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord. Umiddelbart derefter skete kollisionen som ovenfor anført. Y 340's besætning - 9 mand - blev reddet af tililende fartøjer.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes dels, at Broen, der havde vigepligt, ikke gik af vejen for Y 340, og dels, at der ikke om bord i Y 340 blev udvist tilstrækkelig agtpågivenhed.

6. august, 1952 - 8. august, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

8. august, 1952
Søforklaring og søforhør i Nyborg d. 8/8 52 i anledning af kollisionen den 6. august.

8. august, 1952 - 1. september, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

2. september, 1952 - 4. september, 1952
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for mindre tilpasning af bovporten.

5. september, 1952 - 21. september, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

22. september, 1952
På grund af storm måtte Broen vente et par timer med at afsejle fra Korsør, indtil Langelandsskibet Tranekjær var afsejlet kl. 10.

22. september, 1952 - 22. februar, 1953
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

22. februar, 1953
Måtte anløbe lejet i Korsør over agterenden i kraftig blæst, da man ikke fik fat med trosser hurtigt nok under anløbet, og så drev færgen ud, bilerne måtte bakke i land.

22. februar, 1953 - 7. april, 1953
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

8. april, 1953
Må være forsejlet denne dag fra Storebælt til Frederikshavn.

8. april, 1953 - 20. april, 1953
Frederikshavn værft, garantieftersyn.

20. april, 1953 - 30. april, 1953
I flydedokken på Frederikshavn værft, bl.a. skrueskift.

30. april, 1953 - 17. maj, 1953
Frederikshavn værft, garantieftersyn.

17. maj, 1953
Sejlads Frederikshavn-Øresund.

18. maj, 1953
Ny prøvetur i Øresund på Hveen-milen, denne gang sejlet 18,04 knob.

18. maj, 1953
Afmagnetisering i København.

19. maj, 1953
Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag.

20. maj, 1953 - 7. januar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

7. januar, 1954
Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn.

7. januar, 1954 - 5. februar, 1954
Frederikshavn værft. I tørdok II 18-29. januar, bl.a. skrueskift

6. februar, 1954
Afmagnetisering i København.

7. februar, 1954
Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag.

8. februar, 1954 - februar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

13. februar, 1954 - 14. februar, 1954
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

15. februar, 1954 - 18. februar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

19. februar, 1954 - 23. februar, 1954
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

23. februar, 1954
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og motorkøretøjer. Kollideret 23.02.1954 på Nyborg fjord.
Søforklaring og søforhør i Nyborg 24. februar 1954. Sag i Søretten i Nyborg 25. november 1954. Kl 20.47 afgik Broen fra færgeleje 3 i Nyborg, hvorefter der styredes sydsydøst gennem en brudt rende i isen, med Nyborg røde ledefyr overet ret agter. Ca. 3 streger om bagbord sås isbryderen Holger Danske samt motorfærgen Sjælland i en afstand af ca. ½ sømil. Da Broen lidt senere befandt sig i nærheden af pladsen for lystønden "Lindholm Grund W." tre-fire skibslængder fra Holger Danske hørtes tre toner, der opfattedes som signal for indstilling af isbrydning, fra Holger Danske, der sås holde i bagbords side i farvandet foran om Broen. Motorerne, der gik fuld kraft frem, blev herefter, kl. 20.55, beordret stoppet og straks efter forceret fuld kraft bak samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord, og der blev afgivet tre korte toner med fløjten, men umiddelbart efter tørnede Broen med voldsom kraft med stævnen mod Holger Danskes styrbord side ud for kedelrummet, hvorved Holger Danskes skibsside blev revet op, og Broens bovport blev stærkt beskadiget. Broen returnerede til færgeleje 5 i Nyborg for udlosning.
Af den af Holger Danskes besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag kort før kl. 21.00 havde assisteret Sjælland gennem isen til den brudte rende ind til Nyborg, fortsattes sejladsen ind ad fjorden med Nyborg Fjord hvide ledefyr overet ret for. Kort efter at pladsen for lystønden „Lindholm Grund W.“ var passeret, afgaves 2 korte toner for at tilkendegive over for Broen, der sås for udgående, og hvis kurs antoges at ville skære Holger Danskes kurs et stykke foran for Holger Danske, at det var hensigten at fortsætte indefter i bagbords side af farvandet. Da Broen imidlertid holdt sin kurs og ikke som forventet drejede til bagbord for at passere mellem Holger Danske og Sjælland, afgaves, da afstanden mellem færgerne hurtigt mindskedes, en række korte toner, hvorefter maskinerne blev beordret fuld kraft bak og straks efter fuld kraft frem samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord. Umiddelbart efter, kl. ca. 21.00, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen mistede 2 fyrbødere livet, og en maskinmester kom til skade. Holger Danske der var læk, blev senere slæbt på grund af en tililende færge.

Anm. 1. De omkomne var: Fyrbøderne Frank Christian Thorvald Guldbrandsen og Erik Henning Krohøffer, begge af Korsør.
Anm. 2. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels at Holger Danske undlod at gå af vejen for Broen, dels at føreren af Broen undlod at træffe passende forsigtighedsregler og forsømte at foranledige behørig udkig.
Ved Nyborg sørets dom af 2. december 1954 blev Broens fører idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regler 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe. Holger Danskes fører frifundet for tiltale i medfør af sølovens § 289. Sagen er indanket for Østre Landsret.
Ved Østre Landsrets dom af 10. marts 1955 blev Broens fører, der ved Nyborg søret den 2. december 1954 var idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe fik dommen stadfæstet. Holger Danskes fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev idømt en bøde på 1.000 kr.
Ved Højesterets dom af 16. oktober 1956 var Broens fører, der ved Nyborg søret den 2. december 1954 var idømt en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29, samt af anordning nr 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe og fik dommen stadfæstet ved Østre landsret den 10. marts 1955. Holger Danskes fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev den 10. marts 1955 ved Østre Landsret idømt en bøde på 1.000 kr. Sagen indankedes for Højesteret af Holger Danskes fører til frifindelse og af anklagemyndigheden til skærpelse af straffen. Seks dommere har deltaget. Fire dommere finder ikke, at tiltalte ved de forhold, der i dommen er anset bevist, har begået grove fejl i tjenesten. Dom: Sørettens dom bør, såvidt påanket er, ved magt at stande. (Det vil sige at kun Broens fører dømtes.).

23. februar, 1954
Broen returneret til færgeleje 5 i Nyborg for udlosning.

23. februar, 1954 - 26. februar, 1954
Ligget i færgeleje 5 i Nyborg.

26. februar, 1954
Sejlet fra Nyborg til Korsør, ankom Korsør kl. 16.30.

26. februar, 1954 - 27. februar, 1954
Ligget ved Fæstningen i Korsør.

27. februar, 1954
Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft for reparation.

28. februar, 1954 - 10. april, 1954
Helsingør værft for reparation af bovporten efter kollisionen med Holger Danske.

10. april, 1954
Afmagnetisering i København.

11. april, 1954
Forsejlet fra København til Korsør, hvortil den ankom om aftenen.

12. april, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten fra om morgenen.

12. april, 1954 - 7. september, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

7. september, 1954
Forsejlet fra Storebælt til Kalundborg fjord tidligt om morgenen. Gæster til prøveturen ombord kl. 06.30 om morgenen.

7. september, 1954
Prøvesejlads mellem Kalundborg og Århus om formiddagen.
Afsejlede fra reden på Kalundborg fjord kl. 07.43.
Ankom reden ud for Århus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl. 10.42½.
Afsejlede reden ud for Århus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl. 12.02½.
Ankom til reden på Kalundborg fjord kl. 15.19½.
Forsejlet fra Kalundborg til Korsør samme aften.

7. september, 1954 - 4. januar, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

4. januar, 1955 - 9. januar, 1955
Ligget oplagt i Korsør.

9. januar, 1955 - 30. januar, 1955
Frederikshavn værft.

30. januar, 1955 - 5. februar, 1955
I tørdok II på Frederikshavn værft.

5. februar, 1955 - 11. februar, 1955
Frederikshavn værft.

11. februar, 1955
Forsejlet fra Frederikshavn til København.

12. februar, 1955
Kontrolmåling i København.

13. februar, 1955
Forsejlet fra København til Korsør.

14. februar, 1955 - 12. april, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

13. april, 1955
Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn.

13. april, 1955 - 14. april, 1955
Frederikshavn værft.

14. april, 1955 - 16. april, 1955
I flydedokken på Frederikshavn værft.

16. april, 1955
Frederikshavn værft.

16. april, 1955 - 17. april, 1955
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør med ankomst om formiddagen.

17. april, 1955
I fart om aftenen.

17. april, 1955 - 8. november, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

8. november, 1955
Kl. 01.20 havde færgen en let bundberøring af "Dynen" i Nyborg fjord.

8. november, 1955 - 22. november, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

22. november, 1955 - 24. november, 1955
Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør.

24. november, 1955 - 1. januar, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

2. januar, 1956
Forsejlet fra Korsør til Århus.

2. januar, 1956 - 1. februar, 1956
Århus værft, færgen har været underkastet hovedsyn.

1. februar, 1956
Færgen kontrolmåles i Århus med kompasretter ombord.

1. februar, 1956 - 2. februar, 1956
Forsejlet fra Århus til København for afmagnetisering, derfra til Korsør.

3. februar, 1956 - 13. februar, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

14. februar, 1956 - 20. februar, 1956
Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne.

20. februar, 1956 - 21. februar, 1956
Færgen afgik Nyborg ved 21-22 tiden. Måtte have hjælp af Holger Danske i nærheden af Gælle-grunden. Kom først fri i morgentimerne og ankom Korsør ved 09-tiden.

21. februar, 1956 - 23. februar, 1956
Oplagt på grund af isen, Holger Danske sejler alene.

23. februar, 1956
I fart igen.

23. februar, 1956 - 5. marts, 1956
Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne.

5. marts, 1956 - 13. marts, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

14. marts, 1956
Forsejlet fra Korsør kl. 10 til Helsingør værft.

14. marts, 1956 - 17. marts, 1956
Helsingør værft, formentlig bundbehandling efter sejlads i is.

18. marts, 1956 - 21. marts, 1956
Ligget stille, eller fortsat ved Helsingør værft.

22. marts, 1956 - 23. marts, 1956
Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel.

24. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

27. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

28. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

28. marts, 1956 - 6. april, 1956
Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel.

7. april, 1956 - 22. april, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

14. juni, 1956
I fart på tur 542 denne dag.

14. juni, 1956 - 22. juli, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

22. juli, 1956
Mistet styrbord anker og 15 fod kæde (sjækkel sprængt), kostede 20.000 kr.

22. juli, 1956 - 29. juli, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

29. juli, 1956
Det mistede anker blev bjærget denne dag.

29. juli, 1956 - 10. november, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

11. november, 1956
Forsejlet fra Storebælt til Århus.

12. november, 1956 - 12. december, 1956
Århus værft, færgen har været underkastet hovedsyn. Her blev installeret et stk. ensretter for landtilslutning.

12. december, 1956
Færgen kontrolmålt i Århus og forsejlet fra Århus til Korsør.

12. december, 1956 - 21. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

22. december, 1956 - 1. januar, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

2. januar, 1957
Forsejlet fra Korsør om morgenen til Gedser, i fart der om aftenen (kl. 18.55).

2. januar, 1957 - 13. januar, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten, (Deutschland på værft i Kiel).

13. januar, 1957
Bovporten beskadiget i dårligt vejr ud for Gedser. Midlertidigt repareret.

13. januar, 1957 - 1. februar, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten, (Deutschland på værft i Kiel).

1. februar, 1957 - 4. februar, 1957
Må have ligget i Gedser, måske som reserve hvis Deutschland havde problemer.

4. februar, 1957
Forsejlet fra Gedser til Nakskov værft, ankom kl. 09.30 .

4. februar, 1957 - 21. februar, 1957
Nakskov værft for endelig reparation af bovporten, (ikke i dok).

21. februar, 1957
Forsejlet fra Nakskov kl. 14.30 til Fæstningen i Korsør.

22. februar, 1957 - 27. februar, 1957
Ligget oplagt i Korsør.

27. februar, 1957 - 15. maj, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

15. maj, 1957
Om eftermiddagen afprøvet lejer i de nye færgehavne i Halsskov og Knudshoved.

16. maj, 1957 - 27. maj, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

28. maj, 1957 - 23. oktober, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

23. oktober, 1957
Ud af fart kl. 07.21, forhalet fra Halsskov kl. 07.34, Fæstningen ankomst 07.58.

23. oktober, 1957 - 25. oktober, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af bovport.

25. oktober, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 06.54, Halsskov ankomst 07.19, i fart 07.42.

25. oktober, 1957 - 14. december, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

14. december, 1957
Enkelte færgeture måtte aflyses denne dag som følge af storm og lavvande.

14. december, 1957 - 18. december, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

18. december, 1957
Denne dag sejlet fra Halsskov kl. 10.10.

18. december, 1957 - 2. januar, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

3. januar, 1958 - 4. januar, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

5. januar, 1958
Forsejlet fra Korsør kl 05.38, ved ankomst til Frederikshavn var det så stormende at lodsen ikke turde gå ind til Frederikshavn, så forsøgte man efter en hård sejlads at gå i læ af Læsø, det lykkedes heller ikke, så til sidst måtte man sejle tilbage så man kunne komme i læ af Djursland i Randers Fjord.

5. januar, 1958 - 6. januar, 1958
Ankret i knap 24 timer ved Udbyhøj og afventet at stormen faldt til ro. Ankom til Frederikshavn den 6. januar kl 17.00/17.30.

6. januar, 1958 - 7. januar, 1958
På grund af vejret kunne færgen ikke gå til værftets kaj, men måtte anløbe oliekajen.

7. januar, 1958 - 23. januar, 1958
Frederikshavn værft. I flydedokken 10-18. januar.

23. januar, 1958
Aviserne omtaler, at DSB overvejer at forlænge færgen med 10 meter, denne ombygning blev dog aldrig udført.

23. januar, 1958 - 7. februar, 1958
Frederikshavn værft.

8. februar, 1958
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 07.20, ankom Frihavnsfærgelejet kl. 17.53.

8. februar, 1958 - 9. februar, 1958
Ligget i Frihavnsfærgelejet om natten.

9. februar, 1958
Kontrolmålt kl. 08.55, rettet kompasser mellem 10.35 og 11.30, forsejlet fra København kl. 11.52, ankom Korsør kl. 21.10.

10. februar, 1958
Lå oplagt.

11. februar, 1958
Prøvesejlads i Halsskov.

12. februar, 1958 - 21. februar, 1958
Ligget oplagt.

21. februar, 1958 - 24. februar, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved.

24. februar, 1958 - 28. februar, 1958
Muligvis ikke i fart.

28. februar, 1958 - 27. marts, 1958
I fart for Halsskov på Halsskov-Knudshoved ruten?

28. marts, 1958 - 20. maj, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

20. maj, 1958
Oplagt mellem kl. 07.15 og kl. 20.15 for maskinreparation.

20. maj, 1958 - 21. oktober, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

21. oktober, 1958 - 22. oktober, 1958
Ud af fart kl. 17.15 for cylinderreparation, i fart 22.10 kl. 07.40.

22. oktober, 1958 - 5. januar, 1959
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

6. januar, 1959 - 10. januar, 1959
Ligget oplagt.

11. januar, 1959
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

12. januar, 1959 - 17. januar, 1959
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg(Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

17. januar, 1959 - 23. januar, 1959
I flydedokken på Frederikshavn værft.

23. januar, 1959 - 11. februar, 1959
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

12. februar, 1959
Forsejlet fra Frederikshavn til Fæstningen i Korsør.

13. februar, 1959 - 28. februar, 1959
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

1. marts, 1959 - 7. december, 1959
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

7. december, 1959 - 9. december, 1959
Stærkt uregelmæssig sejlads på grund af storm og stærkt snefald, som betød at Knudshoved ikke kunne anløbes efter færge 564 den 7. december, og 5 dobbeltture blev aflyst den 7. december. Først den 9. december kl. 11.30 var sejladsen normal.

9. december, 1959 - 4. januar, 1960
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

5. januar, 1960 - 9. januar, 1960
Oplagt i Korsør.

10. januar, 1960
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

10. januar, 1960 - 15. januar, 1960
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

15. januar, 1960 - 26. januar, 1960
I flydedokken på Frederikshavn værft.

26. januar, 1960 - 12. februar, 1960
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

12. februar, 1960
Kompasrettet og forsejlet fra Frederikshavn til Korsør.

12. februar, 1960 - 26. februar, 1960
Oplagt i Korsør. (bemandet om natten fra nat efter 16. februar til nat efter 19. februar?)

23. maj, 1960 - 10. november, 1960
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

10. november, 1960
Reparation af styremaskine.

10. november, 1960 - 3. januar, 1961
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

4. januar, 1961 - 7. januar, 1961
Oplagt i Korsør.

8. januar, 1961
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

8. januar, 1961 - 19. januar, 1961
Frederikshavn værft.

19. januar, 1961 - 5. februar, 1961
I tørdok II på Frederikshavn værft.

3. februar, 1961 - 8. februar, 1961
Frederikshavn værft.

8. februar, 1961 - 9. februar, 1961
Forsejlet fra Frederikshavn til Storebælt.

10. februar, 1961 - 3. januar, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

4. januar, 1962 - 7. januar, 1962
Oplagt i Korsør.

7. januar, 1962
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

8. januar, 1962 - 19. januar, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

19. januar, 1962 - 5. februar, 1962
I tørdok II på Frederikshavn værft.

5. februar, 1962 - 6. februar, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

7. februar, 1962
Kompasrettet. Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov.

8. februar, 1962 - 19. august, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

19. august, 1962
På rejse fra Halsskov til Knudshoved reddedes kl. 16.50 i nærheden af Knudshoved to mænd fra en kæntret piratjolle.

19. august, 1962 - 30. august, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

30. oktober, 1962
Forhalet fra Halsskov kl. 12.00 til Fæstningen i Korsør ankomst kl. 13.30, da færgen lå yderst uroligt i Halsskov havn på grund af stormende vejr.

30. oktober, 1962 - 20. december, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

21. december, 1962
Påsejlet inspektionsskibet Faros og Sprogø-båden Sprogø ved afgang fra Fæstningen i Korsør kl. ca. 09.30 på grund af stærk blæst fra sydost. Ingen skader på Broen.

21. december, 1962 - 5. januar, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

6. januar, 1963
Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til København.

7. januar, 1963 - 2. februar, 1963
B&W værft i København, årligt eftersyn, ændring i bovport til udkig.

3. februar, 1963
Forsejlet fra København til Korsør.

4. februar, 1963 - 20. februar, 1963
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

21. februar, 1963 - 30. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

31. marts, 1963 - 4. juni, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

4. juni, 1963 - 5. juni, 1963
Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til Svendborg en af disse dage.

5. juni, 1963 - 14. juni, 1963
Svendborg værft, isdokning og skrueskift.

14. juni, 1963
Forsejlet fra Svendborg til Korsør (Halsskov?)

15. juni, 1963 - 13. september, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

14. september, 1963 - 10. oktober, 1963
Oplagt.

11. oktober, 1963 - 17. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

18. oktober, 1963 - 24. oktober, 1963
Oplagt.

25. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

26. oktober, 1963
Oplagt.

27. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

28. oktober, 1963 - 29. oktober, 1963
Oplagt.

30. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

31. oktober, 1963
Oplagt.

1. november, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

2. november, 1963 - 20. december, 1963
Oplagt.

21. december, 1963 - 24. december, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

25. december, 1963
Oplagt.

26. december, 1963 - 28. december, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

28. december, 1963 - 31. december, 1963
Oplagt.

1. januar, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

2. januar, 1964 - 1. februar, 1964
Oplagt.

2. februar, 1964
Forsejlet fra Korsør til Orlogsværftet.

3. februar, 1964 - 4. marts, 1964
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn.

5. marts, 1964
Forsejlet fra København til Korsør.

6. marts, 1964 - 11. marts, 1964
Oplagt i bilfærgelejet i Korsør.

11. marts, 1964 - 13. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

14. marts, 1964 - 19. marts, 1964
Oplagt.

20. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

21. marts, 1964 - 24. marts, 1964
Oplagt.

25. marts, 1964 - 26. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

27. marts, 1964 - 28. marts, 1964
Oplagt.

29. marts, 1964 - 31. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

1. april, 1964 - 2. april, 1964
Oplagt.

3. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

4. april, 1964 - 9. april, 1964
Oplagt.

10. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

11. april, 1964 - 16. april, 1964
Oplagt.

17. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

18. april, 1964 - 22. april, 1964
Oplagt.

23. april, 1964 - 24. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

25. april, 1964 - 30. april, 1964
Oplagt.

1. maj, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

2. maj, 1964 - 14. maj, 1964
Oplagt.

15. maj, 1964
Evt. i fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

16. maj, 1964 - 25. juni, 1964
Oplagt.

26. juni, 1964 - 29. juni, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

30. juni, 1964
Oplagt.

1. juli, 1964 - 16. august, 1964
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

17. august, 1964 - 29. august, 1964
Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved.

30. august, 1964
Oplagt på grund af storm.

31. august, 1964 - 28. september, 1964
Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved.

29. september, 1964 - 25. oktober, 1964
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved, dog nok lidt i efterårsferien.

26. oktober, 1964 - 30. januar, 1965
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

31. januar, 1965 - 6. februar, 1965
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

7. februar, 1965
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

8. februar, 1965 - 11. februar, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

11. februar, 1965 - 15. februar, 1965
I tørdok II på Frederikshavn værft.

15. februar, 1965 - 24. februar, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

25. februar, 1965
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør.

26. februar, 1965 - 12. maj, 1965
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

13. maj, 1965 - 29. maj, 1965
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

30. maj, 1965 - 17. august, 1965
Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl. 13.20 til kl. 20.25.

17. august, 1965
Afprøvede det nye færgeleje i Kalundborg.

17. august, 1965 - 22. september, 1965
Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl. 13.20 til kl. 20.25.

23. september, 1965 - 18. januar, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

18. januar, 1966
Anmeldt til skibsregistret navn ændret til Kalundborg, hjemsted Kalundborg.

25. januar, 1966
Skibsregistret registrerede navn og hjemsted ændret til Kalundborg af Kalundborg.

31. januar, 1966
Forsejlet fra Korsør til Århus.

31. januar, 1966 - 6. marts, 1966
Århus værft, årligt eftersyn, færgen fik her installeret centralvarmeanlæg med radiatorer og skrueskift.

6. marts, 1966
Det er tilsyneladende denne dag at færgen udvendigt skifter navn til Kalundborg af Kalundborg.

6. marts, 1966 - 31. marts, 1966
Århus værft, på grund af fornyelse af tanktop med tilhørende adkomstarbejde blev værftsopholdet forlænget.

31. marts, 1966
Kompasrettet og forsejlet fra Århus til Korsør.

1. april, 1966 - 5. maj, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved (i fart i påsketrafikken).

6. april, 1966 - 13. april, 1966
I fart nogle af dagene i påsketrafikken, ellers oplagt ved Fæstningen.

14. april, 1966 - 3. maj, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

4. maj, 1966
I fart på Halsskov-Knudshoved ruten fra kl. 13.20 til kl. ca. 23.20 i samsejling med Prinsesse Benedikte (Store Bededagsferie-udrejse).

5. maj, 1966 - 6. maj, 1966
I fart på Halsskov-Knudshoved ruten.

6. maj, 1966 - 7. maj, 1966
Formentlig ligget oplagt.

8. maj, 1966
Evt. i fart på Halsskov-Knudshoved ruten for sidste gang.

9. maj, 1966 - 16. maj, 1966
Formentlig ligget oplagt i Korsør.

17. maj, 1966
Sejlet fra Korsør om morgenen til Kolby Kås på Samsø på knap tre timer for at afprøve det nye færgeleje der, derefter tilbage til Korsør.

18. maj, 1966 - 20. maj, 1966
Ligget oplagt i Korsør.

21. maj, 1966
Forsejlet fra Korsør til Kolby Kås og derfra videre til Århus.

22. maj, 1966
Første dag i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten med første afgang fra Århus.

22. maj, 1966 - 23. maj, 1966
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

23. maj, 1966
På grund af storm vanskeligheder med at anløbe færgelejet i Kalundborg. Det lykkedes efter flere forsøg, men med en forsinkelse på 50 min..

23. maj, 1966 - 14. februar, 1967
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

15. februar, 1967 - 10. marts, 1967
Århus værft, årligt eftersyn.

11. marts, 1967
Kompasrettet.

12. marts, 1967 - 10. februar, 1968
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

11. februar, 1968
Formentlig forsejlet tom til Århus.

12. februar, 1968 - 9. marts, 1968
Århus værft, årligt eftersyn.

9. marts, 1968
Kompasrettet.

10. marts, 1968 - 11. marts, 1968
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

12. marts, 1968 - 5. februar, 1969
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

6. februar, 1969
Ankommer til København.

7. februar, 1969 - 8. marts, 1969
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen fik her indrettet selvbetjeningssalg i enten hall og/eller forsalon.

8. marts, 1969
Forsejlet fra Orlogsværftet til Kalundborg, kompasrettet undervejs.

9. marts, 1969 - 15. marts, 1969
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

16. marts, 1969 - 1. oktober, 1969
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

1. oktober, 1969
Denne dag måtte en dobbelttur aflyses mellem Århus og Kolby Kås som følge af lavvande.

1. oktober, 1969 - 8. februar, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

8. februar, 1970
Ud af fart i Kalundborg kl. 14.15, forsejlet tom til Århus senere denne dag.

9. februar, 1970 - 27. februar, 1970
Århus værft, årligt eftersyn.

28. februar, 1970
Kompasrettet og forsejlet fra Århus til Kalundborg.

1. marts, 1970 - 6. april, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten. (Ifølge søfartstjenestens bog i fart fra 1. marts kl. 14.35 og ikke først 7. marts).

7. marts, 1970 - 19. april, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

19. april, 1970 - 20. april, 1970
Ankom til Kalundborg kl. 21.55, derefter forsejlet tom til Århus.

20. april, 1970 - 23. april, 1970
Århus værft, isdokning.

23. april, 1970
Planlagt forsejlet fra Århus mellem 10 og 11 til Kalundborg, i fart kl. 18.52.

23. april, 1970 - 5. februar, 1971
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

6. februar, 1971 - 5. marts, 1971
Aalborg værft, årligt eftersyn, evt. til 13. marts (søfartstjenesten siger 8. februar - 4. marts).

5. marts, 1971
kompasrettet denne dag ifølge søfartstjenestens bog.

6. marts, 1971 - 13. marts, 1971
Aalborg værft eller i fart eller oplagt? kompasretter udsat også 13. marts?

14. marts, 1971 - 2. januar, 1972
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

3. januar, 1972 - 20. januar, 1972
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

20. januar, 1972 - 26. januar, 1972
I tørdok III på Frederikshavn værft.

26. januar, 1972 - 28. januar, 1972
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

29. januar, 1972
Formentlig forsejlet til Kalundborg denne dag.

30. januar, 1972 - 1. januar, 1973
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

2. januar, 1973 - 3. januar, 1973
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

3. januar, 1973 - 12. januar, 1973
I tørdok II på Frederikshavn værft.

12. januar, 1973 - 26. januar, 1973
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

26. januar, 1973
Kompasrettet denne dag ifølge søfartstjenesten.

27. januar, 1973 - 2. februar, 1973
Færgen må have ligget oplagt.

3. februar, 1973
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

4. februar, 1973 - 2. januar, 1974
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

3. januar, 1974
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Århus denne dag.

3. januar, 1974 - 16. januar, 1974
Århus værft, årligt eftersyn.

16. januar, 1974 - 22. januar, 1974
I dok på Århus værft.

22. januar, 1974 - 31. januar, 1974
Århus værft, årligt eftersyn.

1. februar, 1974
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

2. februar, 1974 - 1. januar, 1975
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

2. januar, 1975 - 4. januar, 1975
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

5. januar, 1975 - 1. februar, 1975
Århus værft, også dokning, færgen fik her installeret VHF-anlæg for offentlige samtaler.

1. februar, 1975
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

2. februar, 1975 - 26. september, 1975
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

27. september, 1975 - 1. oktober, 1975
Århus værft, bundbehandling.

2. oktober, 1975 - 20. april, 1976
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

21. april, 1976 - 12. maj, 1976
Svendborg værft, årligt eftersyn.

12. maj, 1976
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

13. maj, 1976 - 15. april, 1977
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

15. april, 1977 - 17. april, 1977
Enten Kalundborg eller Hälsingborg i fart.

18. april, 1977 - 20. april, 1977
Århus værft, bundbehandling.

21. april, 1977 - 28. april, 1977
Færgen foretog eftersyn ved eget mandskab ved honnørkajen i Kalundborg.

29. april, 1977 - 27. august, 1977
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

28. august, 1977
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Svendborg denne dag.

28. august, 1977 - 21. september, 1977
Svendborg værft, årligt eftersyn, der blev etableret styrehus på agterbro af en konstruktion i 6 mm gl plade, fastskruet i lønning af trædæk (gl = galvalume?).

21. september, 1977
Kompasrettet ud for Thurø rev.

22. september, 1977 - 24. september, 1977
Enten Kalundborg eller Hälsingborg i fart.

25. september, 1977 - 8. oktober, 1978
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

8. oktober, 1977
Indsat som hurtigrutefærge på én afgang fra Kalundborg kl. 18.45 direkte til Århus, idet såvel Prinsesse Anne-Marie som Prinsesse Elisabeth havde maskinskade.

8. oktober, 1977 - 10. september, 1978
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

11. september, 1978 - 29. september, 1978
Århus værft, årligt eftersyn, også i dok.

30. september, 1978
Kompasretning i Århusbugten.

1. oktober, 1978 - 30. januar, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

30. januar, 1979
Færgen sejlede så tæt som 200 meter på Tunø, så der kunne skaffes forbindelse til den indefrosne ø, (øens postbåd kunne ikke sejle i isen).

30. januar, 1979 - februar, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

februar, 1979 - 27. februar, 1979
Sejlet med store forsinkelser og aflysninger på grund af meget is på ruten.

27. februar, 1979 - 28. februar, 1979
Maskinreparation, cylinderparti nr. 6 på styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti, enkelte ture aflyst.

1. marts, 1979 - 19. marts, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

19. marts, 1979 - 20. marts, 1979
Århus værft, maskinreparation, cylinderparti nr 8, styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti. Trunkleje for stempel samt krumtapleje bagbord hovedmotor cylinder 3 udskiftet. Slagbolt i borde, cylinder 1 og 2 på styrbord hovedmotor udskiftet.

20. marts, 1979 - 26. maj, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

26. maj, 1979
Sidste planlagte dag med sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Århus, men da nybygningen til Hou-Samsø ruten var forsinket, blev sejladsen fortsat til 15. juni.

15. juni, 1979
Sidste dag med normal sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

16. juni, 1979 - 18. august, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

19. august, 1979 - 15. september, 1979
Helsingør værft, årligt eftersyn, også i dok.

15. september, 1979
Kompasrettet under sejladsen fra Helsingør til Kalundborg.

16. september, 1979 - 16. august, 1980
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

17. august, 1980
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Helsingør denne dag.

18. august, 1980 - 10. september, 1980
Helsingør værft, i dok, årligt eftersyn.

10. september, 1980 - 12. september, 1980
Helsingør værft, årligt eftersyn.

13. september, 1980
Formentlig forsejlet fra Helsingør til Kalundborg denne dag.

14. september, 1980 - 30. august, 1981
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

31. august, 1981 - 3. september, 1981
Århus værft, i dok, årligt eftersyn.

3. september, 1981 - 4. september, 1981
Århus værft, årligt eftersyn.

5. september, 1981
Forsejlet fra Århus til Kalundborg.

5. september, 1981 - 11. januar, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

12. januar, 1982 - 5. februar, 1982
Særlig sejlplan da færgen sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus efter et tidligere givet tilsagn om at sejle helt til Århus med en daglig dobbelttur når isen nødvendiggjorde indstilling af Hou-Sælvig overfarten.

6. februar, 1982 - 15. februar, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

15. februar, 1982
Særtur fra Kolby Kås til "Svanegrunden" med 150 politikere, som undervejs drøftede "Svanegrundsforbindelsen", der var på tale på dette tidspunkt. Efter et par timer returnerede færgen til Kolby Kås..

15. februar, 1982 - 21. august, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

22. august, 1982
Sejlet fra Kalundborg til Århus.

22. august, 1982 - 11. september, 1982
Århus værft, årligt eftersyn.

12. september, 1982 - 20. august, 1983
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

21. august, 1983 - 10. september, 1983
Århus værft, årligt eftersyn.

11. september, 1983 - 25. august, 1984
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

26. august, 1984 - 1. september, 1984
Århus værft.

2. september, 1984 - 24. februar, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

25. februar, 1985 - 12. marts, 1985
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

13. marts, 1985 - 6. juni, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

7. juni, 1985 - 11. juni, 1985
Fredericia værft, isdokning.

12. juni, 1985 - 1. september, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

2. september, 1985 - 17. september, 1985
Fredericia værft.

18. september, 1985 - 23. februar, 1986
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

24. februar, 1986 - 5. marts, 1986
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

5. marts, 1986 - 6. marts, 1986
Forsinkelserne ved sejlads i isen blev så store at færgen overnattede i Kolby Kås denne nat, og at afgangen fra Kalundborg kl. 06.00 torsdag blev aflyst.

6. marts, 1986 - 9. marts, 1986
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus (evt. helt til 16. marts).

10. marts, 1986 - 25. juni, 1986
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten (evt. fra 17. marts).

25. juni, 1986
Forsejlet fra Kolby Kås til Bøjden.

26. juni, 1986 - 20. august, 1986
Indsat på Bøjden-Fynshav overfarten (Fynshav indsat på Helsingør-Helsingborg).

21. august, 1986 - 29. august, 1986
Fredericia værft.

30. august, 1986 - 16. januar, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

ca. 17. januar, 1987 - 12. februar, 1987
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

13. februar, 1987 - 4. april, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

4. april, 1987
Kl. ca. 17.00 brand ombord i rygesalonen på promenadedækket, under oplægning i Kalundborg havn, (årsag til branden: fejl i landstrøm) (andet steds opgives årsagen at være overbelastning af kasseapparat).

4. april, 1987 - 9. april, 1987
Oplagt i Kalundborg for reparation af brandskader (lørdag - torsdag).

9. april, 1987
I fart kl. 09.55 denne torsdag fra Kalundborg.

9. april, 1987 - 6. september, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

7. september, 1987 - 13. september, 1987
Foretaget maskineftersyn ved kaj i Kalundborg.

14. september, 1987 - 17. april, 1988
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

18. april, 1988 - 22. april, 1988
Fredericia værft.

23. april, 1988 - 30. april, 1989
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

1. maj, 1989 - 12. maj, 1989
Fredericia værft.

13. maj, 1989 - 2. februar, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

2. februar, 1991
Aarhus Stiftstidende skriver at færgen måske skal være restaurationsskib i Århus fra engang i 1992.

2. februar, 1991 - 27. april, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

28. april, 1991 - 6. maj, 1991
Svendborg værft.

7. maj, 1991 - 8. august, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

8. august, 1991
Kalundborg Folkeblad skriver at færgen sidst på året tages ud af drift og erstattes af Holger Danske, der kommer fra Helsingør-overfarten.

8. august, 1991 - 27. januar, 1992
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

27. januar, 1992
Under anløb af Kolby Kås kollideret med en mole. Faldt på tværs i havnen. Den ene skrue beskadiget..

27. januar, 1992 - 1. februar, 1992
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

1. februar, 1992
Sidste tur i fart, Kalundborg kl. 09.55 og tilbage fra Kolby Kås kl. 12.10. Efter udlosning forhalet til Kalundborg Østhavn for oplægning.

1. februar, 1992 - 1. maj, 1992
Oplagt i Kalundborg Østhavn.

1. maj, 1992
Sejlet fra Kalundborg (Østhavnen) til Århus for overlevering til ny ejer. og ombygning til restaurationsskib, i teorien omdøbt til Broen denne dag. I Århus modtaget af borgmesteren, havneudvalget og den nye direktør Jørgen Østergård og mange flere ved ankomsten til Honnørkajen kl. 11.

6. maj, 1992
Solgt til Broen Århus ApS, Århus (Skive) for 2.5 mio kroner.

26. august, 1992
Omdøbt til Broen, hjemsted Århus.

september, 1992 - 2010
Diskotek i Århus. En del af tiden i Århus fungerede Broen som diskotek for Crazy Daisy. En periode under navnet showboat, men diskoteket var også kendt under forskellige øgenavne, blandet Snowboat og Speedbåden.

september, 1992
Indviet som restaurantsskib og diskotek i Århus havn.

15. november, 1992
Solgt til Topcan A/S, Byggeselskabet, Højbjerg for 2.5 mio kroner.

15. november, 1992
Solgt til M/F Broen K/S, Højbjerg for 3.5 mio kroner.

29. december, 1992 - 9. januar, 1993
Århus værft, for demontering af skruerne og ændring til pram.

26. januar, 1993
Registreret som Pram - Teater/Rest/Hotel.

19. februar, 1993
Selskabet går konkurs på grund af for lille omsætning og rekonstrueres af de 6 af 7 hidtidige ejere (uden Jørgen Østergaard).

19. februar, 1993 - 5. marts, 1993
Betinget skøde til Restaurationsselskabet af 18/2 1993 Århus C for 5 mio kr.

10. maj, 1993
Solgt til M/F Broen af 1. maj 1993 K/S, Århus C for 5.6 mio kr.

1995
Udlejet til diskotekskæden Crazy Daisy Aps, I Århus.

26. maj, 1997
Skiftet fra Honnørkaj til kaj 31 i Århus, nu som diskotek Crazy Daisy. blev trukket af slæbebådene Hermes og Aros fra Århus Havnevæsen.

1997 - 1998
Må have været dokket (5-års fristen).

2001
Udlejet til Diskotekskæden Showboat Aps, I Århus. Skorstenen fik påmalet Shorboat.

2001 - 2002
Må have været dokket (5-års fristen).

august, 2006 - september, 2006
I dok ved Århus Værft A/S for overhaling.

25. september, 2006
Skiftet til ny plads ved Pier 1, kaj 17 i Århus.

21. november, 2006
Solgt til Clips A/S, Thisted for 1.3 mio kr.

1. april, 2010
Ligger fortsat som diskotek/natklub Broen i Århus havn.

8. april, 2010
Skiftet navn til Spektrum.

10. oktober, 2010 - 12. oktober, 2010
Slæbt fra Århus til Thisted af Egesund og Storesund.

12. oktober, 2010 - februar, 2011
Ændret til sejlende natklub under opholdet i Thisted.

2010
Solgt til Thomas Jørgensen og Poul Kjærgaard.

slutningen af februar, 2011
Slæbt fra Thisted til Oslo. Afgang fra Thisted var flere dage forsinket på grund af isen.

22. februar, 2011
Solgt til rederiet Spektrum of Scandinavia Ltd. i Saint Kitts and Newis.

4. marts, 2011 - marts, 2011
Natklub i Oslo.

23. marts, 2011
Fik afslag på forlængelse af udskænkningsbevilling i Oslo.

29. marts, 2011
Under slæb fra Oslo mod Haugesund kollideret med forreste slæbebåd, derefter taget ind til Horten for reparation.

1. juni, 2011 - 4. juni, 2011
STÖJ på Skive Festival.

juni, 2011 - 19. juni, 2011
Bugseret fra Skive til Hobro. Ankom til Hobro 19. juni.

24. juni, 2011 - 25. juni, 2011
DGI Festival i Hobro.

29. juni, 2011 - starten af september, 2011
Omkring 5 uger som diskotek i Hadsund.

14. august, 2011 - 22. september, 2011
I en del af denne periode har skibet været en tur i dok på Jeppe Ørskovs værft i Frederikshavn.

22. september, 2011
Skiftet navnet til Spektrum of Scandinavia hjemmehørende i Belize City.

10. maj, 2012
Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn.

22. august, 2012
Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn.

2012
Flyttet fra Frederikshavn til København sidst i august eller først i september.

2012 - 17. november, 2012
Lå i København.

4. september, 2012 - september, 2012
Bugseret fra Frederikshavn til København.

17. november, 2012 - 17. december, 2012
Lå i København ihvert fald i denne periode. Lå på kajplads 114 i København.

9. april, 2013
Forlod Kajplads 114 i København i slæb af Storesund og Baltsund.

11. april, 2013
Ankom til Odense.

ca. maj, 2013 - efteråret 2013
Diskotek i Odense.

22. maj, 2015 - 24. maj, 2015
Bugseret fra Odense til Nyborg af Storesund. Ankommet til Nyborg pinsesøndag kl. ca. 09.30.

27. august, 2017
Bevaringsplan for færgen i Nyborg droppes af byrådet.

4. juli, 2018
Bugseret fra Nyborg mod Grenå af slæbebådene Egesund og Hunter. Afgang kl. cs. 14.30.

5. juli, 2018
Ankom til Grenå i slæb og lagt til kaj i det mellemste færgeleje, der i mange år blev benyttet af Lion Ferry, senere Stena Line. Det undersøges, om Grenå Havn kan definere et økonomisk realisabelt projekt for bevaring af færgen som museum og turistattraktion.

11. maj, 2020
Slagelse kommune underskrev købsaftale.

15. maj, 2020
Bugseret til Nordhavnen i Grenå og lagt langs kaj ved Nordre Kajgade. Blandt andet skal inventar fra diskotekstiden fjernes.

maj, 2020 - 1. august, 2020
Uoriginalt inventar fjernet under opholdet i Grenå. Skroget vasket under vandlinjen. Højtryksrenset over vandlinjen - huller, der herved opstod, lappet. Malet udvendigt over fenderlisten. Færgen er ikke registreret, men har fået malet navnet Broen på siderne.

2. august, 2020 - 3. august, 2020
Bugseret fra Grenå mod Halsskov af slæbebådene Nadir (IMO 7401277) og Valdemar (IMO 8108121). Afgang fra Grenå kl. 12.00. Ankom til færgehavnen i Halsskov kl. 10.30, og var på plads i færgelejet ved middagstid.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om BroenOprettet: 15. marts 2020. Senest revideret: 6. august 2020.
92 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS