Princess Selandia (ex. Dronning Ingrid)

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Princess Selandia (ex. Dronning Ingrid)

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Princess Selandia (ex. Dronning Ingrid). For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

onsdag 10. december, 1947
DSBs blad Vingehjulet skriver: En forøgelse af overfartens kapacitet vil ganske vil ganske vist være mulig ved bygning af en ny Storebæltsfærge, og den tid er måske ikke fjern, da Statsbanerne må tage denne mulighed op til alvorlig drøftelse.

torsdag 1. juli, 1948
Finansudvalget bevilger 10 mio. kr til en ny Storebæltsfærge.

august, 1948 - september, 1948
Statsbanerne udsender udbud af ny færge til værfterne. Værfterne i Nakskov, Odense, B&W og Helsingør byder.

tirsdag 2. november, 1948
DSB meddeler Helsingør Skibsværft at de får ordren.

torsdag 16. december, 1948
Kontrakt blev underskrevet af Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, om nybygning nr. 302.

mandag 27. december, 1948
Kontrakten blev underskrevet af DSB.

lørdag 3. juni, 1950
Køllagt på Helsingør værft.

fredag 24. november, 1950
Navngivet Dronning Ingrid af H.K.H. Prinsesse Benedikte og søsat på Helsingør værft kl. 12.00.

lørdag 25. november, 1950
Afprøvning på prøveplan af bagbord hovedmotor, kørt i 34 timer.

torsdag 28. december, 1950
Afprøvning på prøveplan af styrbord hovedmotor, kørt i 26½ time.

mandag 12. marts, 1951
Smøreolie tages ombord.

torsdag 15. marts, 1951
Brændselsolie tages ombord.

mandag 19. marts, 1951
Anmodning om optagelse af skib Dronning Ingrid i skibsregistret.

mandag 19. marts, 1951 - fredag 30. marts, 1951
Skibet i dok for afsluttende bundbehandling.

fredag 30. marts, 1951
Registreret navnet Dronning Ingrid i skibsregistret.

tirsdag 10. april, 1951
Teknisk prøvetur i Øresund hvor færgen løb 16,935 knob på Hveen-milen.

onsdag 11. april, 1951
Lå ved værftet i Helsingør.

torsdag 12. april, 1951
Forsejlet fra Helsingør til København, afmagnetisering i Lynetteløbet inden ankomst til Frihavnsfærgelejet.

fredag 13. april, 1951
Sejlads for kompasretning og retning af radiopejler.

fredag 13. april, 1951
Sejlads for kompasretning og retning af radiopejler.

lørdag 14. april, 1951
Sejlads i Øresund med Kongeparret ombord. Reception i Frihavnen.

søndag 15. april, 1951
Forsejlet fra København kl. 08.30 til Korsør med forskellige prøver undervejs, blandt andet forbrugsprøve.

mandag 16. april, 1951
Afprøvning af færgelejerne i Korsør og Nyborg.

tirsdag 17. april, 1951
Præsentationssejlads på Storebælt, Korsør afgang ca. kl. 11.35.

tirsdag 17. april, 1951
Overtaget af DSB om eftermiddagen på Storebælt. Total pris for DSB 13.586.282,48 kr.

onsdag 18. april, 1951 - søndag 22. april, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten som godsfærge (indøvelsessejlads).

mandag 23. april, 1951 - tirsdag 8. maj, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten i ordinær passager- og godssejlads.

tirsdag 8. maj, 1951 - fredag 11. maj, 1951
Ikke i fart (?).

fredag 11. maj, 1951 - søndag 23. september, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 23. september, 1951
På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer og jernbanevogne. Grundstødt ved Fyns østligste kyst.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 25. septemver 1951: Kl. 04.43 passerede Dronning Ingrid i tæt tåge lys- og fløjtetønden på 55 grader 16'4 Nord, 10 grader 50'9 Øst. I en afstand af ca. 50 meter, hvorefter farten mindskedes. Lidt senere passeredes lystønden. Lindholm grund W. inden for synsvidde om styrbord. Herfra styredes retvisende 322 grader, og motorerne beordredes langsomt frem. På radarens indikatorskærm sås nu fyrpælen Avernakke Hage Syd aftegnet til bagbord for kurslinien, ligesom tågesignalet derfra hørtes om bagbord. Kursen ændredes derefter 3-4 grader til bagbord. Kort efter sås fyrpælen aftegnet på indikatorskærmen lidt om styrbord. Roret lagdes straks hårdt styrbord, og begge motorer kastedes fuld kraft bak, men umiddelbart efter tog færgen grunden på Avernakke Hage og blev stående.
Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes usigtbart vejr, eventuelt i forbindelse med, at kursen ændredes for meget bagbord over.

søndag 23. september, 1951 - tirsdag 25. september, 1951
Stået på grunden ved Avernakke.

tirsdag 25. september, 1951
Flotbragt af Prins Christian og Freia kl. 18.58.

onsdag 26. september, 1951
Notat fra færgens tilsynsbog: Færgen grundstødte den 23. september i tæt tåge ved Avernakkepælen. Kom flot den 25. september ved hjælp af Freia og Prins Christian. Ved dykkerundersøgelse viste bunden sig at være ubeskadiget. To blade på hver skrue har en mindre bøjning af spidserne agterover. Alle bådene var i vandet. Efter flottagning blev hele sikringssystemet gennemgået og fundet i orden.

onsdag 26. september, 1951
I fart igen med afgang fra Korsør kl. 18.36.

onsdag 26. september, 1951 - lørdag 27. oktober, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 27. oktober, 1951
Sejlet fra Nyborg til Avernakke og manøvreret der fra kl. 01.28 til kl. 03.06 for at medvirke til at trække M/F FYN af grunden.

lørdag 27. oktober, 1951 - mandag 29. oktober, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

mandag 29. oktober, 1951
Kompasretning.

mandag 29. oktober, 1951 - onsdag 9. januar, 1952
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 9. januar, 1952
Under anløb af Korsør leje 1 i storm blev molehovedet mellem leje 1 og leje 2 påsejlet. Skanseklædningen blev trykket, således at bovporten ikke kunne lukkes.

torsdag 10. januar, 1952
Ud af fart kl. 02.26, repareret bovport fra kl. 03.15 til kl. 12.29.

torsdag 10. januar, 1952 - lørdag 16. februar, 1952
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 16. februar, 1952
Ud af fart kl. 08.10, forhalet fra færgelejet til Fæstningen fra kl. 10.12 til kl. 10.22.

søndag 17. februar, 1952
Forsejlet fra Korsør (Fæstningen) kl. 07.30, ankomst Helsingør værft kl. 16.50.

søndag 17. februar, 1952 - tirsdag 1. april, 1952
Helsingør værft. Færgen har været underkastet garantieftersyn. Under dette blev dækket forstærket midtskibs med en langskibsdrager for at ophæve rystelser i fællesklasse rygesalon.

tirsdag 1. april, 1952
Forsejlet fra Helsingør værft kl. 08.00, ankomst København kl. 12.00. Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn samt kompasrettet.

onsdag 2. april, 1952
Ved dykkerundersøgelse viste bunden sig at være ubeskadiget.

torsdag 3. april, 1952
I fart på Korsør-Nyborg overfarten kl. 08.45.

torsdag 3. april, 1952 - onsdag 31. december, 1952
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 31. december, 1952
Ud af fart kl. 12.25 i Korsør, forhalet til Fæstningen fra kl. 15.30 til kl. 15.55.

torsdag 1. januar, 1953
Forsejlet fra Korsør kl. 05.30, taget lods kl. 14.10, ankomst Helsingør værft kl. 15.00.

torsdag 1. januar, 1953 - onsdag 15. april, 1953
Helsingør værft, hovedsyn. Under hovedsynet blev færgen ombygget således, at den kunne anvendes som afløsningsfærge ved Gedser-Grossenbrodeoverfarten. Ombygningen omfattede følgende arbejder: Vogndækket blev lukket fra det opstående og forefter ved påbygning af bakdæk i forlængelse af promenadedæk, og færgen blev forsynet med ny elektrisk bovport svarende hertil. Agterskibet blev ombygget med bred konsol og ny sporføring svarende til det tresporede færgeleje i Grossenbrode Kai. Endvidere indrettedes elektrisk hækport, et sæt elektrisk bevægede puffere for hvert sporpar af hensyn til sejlads på Gedser-Grossenbrode ruten og et sæt aftagelige puffere for hvert sporpar for sejlads på Storebæltsoverfarten. Begge ankerspillene blev flyttet fra hoveddækket, og 2 stk. joller blev flyttet fra lædæk til bakdæk. På bakdækket blev anbragt 4 stk. 600 mm ventilatorer, heraf 2 elektriske. På agterdækket blev lyntogstrapperne flyttet 3 m forefter af hensyn til den nye sporføring. En tobaks- og chokoladekiosk blev indrettet på promenadedæk agter, og 2 stk. redningsbåde blev udskiftet med 2 nye både forsynet med "Flamingogear". Endvidere blev der på hoveddækket anbragt trykluftstandere til brug for jernbanevognenes trykluftbremseanlæg. Den internationale konvention har krævet følgende installationer: 2 stk. nøddieselaggregater samt 1 stk. nødakkumulator (dieselaggregaterne er beregnet til drift i en nødsituation af nødbelysningsanlægget, agterste styremaskine samt 1 lænse- og brandpumpe, der er anbragt udenfor maskinrummet. Nødakkumulatoren indgår automatisk i drift, når hovedstrømkilden svigter), anordning for stop af ventilatorer fra kommandobro og anordning for dræn af brændselsolie fra forbrugstank til bundtanke, et skumslukningsanlæg kun til brug i maskin- og kedelrum samt et elektrisk brandmelderanlæg for hele færgen.

onsdag 15. april, 1953
Rørt hovedmotorerne.

onsdag 15. april, 1953 - søndag 19. april, 1953
Helsingør værft.

søndag 19. april, 1953
Forsejlet fra Helsingør kl. 07.14, afmagnetiseret i Lynette-løbet i København. Ankom til Frihavnsfærgelejet kl. 10.14.

mandag 20. april, 1953
Forsejlet fra København kl. 06.46, rettet kompasser til kl. 10.16, lods i land kl. 10.45, fortsat til Gedser med 130 o/m, fra kl. 12.30 til kl. 14.00 sejlet med forceret = 155 o/m, ankom Gedser kl. 18.20.

tirsdag 21. april, 1953
Prøvetur fra Gedser kl. 11.50, Grossenbrode ankomst kl. 14.35 (155 o/m) med middelfart mellem svajepladser på 16,40 knob og udviklet 4.098 IHK. Forsejlet fra Grossenbrode kl. 16.32, ankom Korsør kl. 23.31.

onsdag 22. april, 1953
Prøvet lejer i Korsør, derefter sejlet Korsør afgang kl. 09.49, Nyborg ankomst kl. 11.02. Skiftet lejer i Nyborg en gang (prøvet lejer).

torsdag 23. april, 1953
Skiftet lejer i Nyborg to gange (prøvet lejer).

torsdag 23. april, 1953 - lørdag 25. april, 1953
Ligget oplagt i Nyborg for at rette noget, der vanskeliggjorde placeringen af jernbanevognenes puffere i agterstavnen.

lørdag 25. april, 1953
Sejlet ekstratur Nyborg afgang kl. 10.55, Korsør ankomst kl. 12.06 og i fart fra tur 33.

lørdag 25. april, 1953 - søndag 14. juni, 1953
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 14. juni, 1953
Ud af fart efter tur 58, forhalet fra lejet kl. 17.33, Fæstningen ankomst kl. 17.46.

mandag 15. juni, 1953
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

tirsdag 16. juni, 1953
Forsejlet fra Korsør (Fæstningen) kl. 09.48, ankomst Gedser kl. 19.32. I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl. 21.27. Første sejlads med passagerer på denne overfart.

tirsdag 16. juni, 1953 - fredag 19. juni, 1953
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

fredag 19. juni, 1953
Ud af fart kl. 09.27, forsejlet fra Gedser kl. 11.06, ankom Korsør kl. 18.51. Forhalet fra lejet kl. 19.35, Fæstningen ankomst kl. 20.05.

lørdag 20. juni, 1953
Forhalet fra Fæstningen kl. 08.22, ankomst lejet kl. 08.39 og i fart på tur 15.

lørdag 20. juni, 1953 - tirsdag 13. oktober, 1953
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 13. oktober, 1953
Ud af fart kl. 11.55 i Korsør efter tur 42.

tirsdag 13. oktober, 1953 - onsdag 14. oktober, 1953
Forsejlet fra Korsør kl. 16.05, ankomst Frihavnsfærgelejet kl. 02.10.

onsdag 14. oktober, 1953
Forhalet fra Frihavnsfærgelejet kl. 07.29, ankom B&W kl. 08.14.

onsdag 14. oktober, 1953 - lørdag 17. oktober, 1953
B&W værft i København, bl.a installation af Decca og bundrensning.

lørdag 17. oktober, 1953
Forhalet fra B&W kl. 08.52, ankom Frihavnsfærgelejet kl. 09.12.

søndag 18. oktober, 1953
Kontrolmålt og afmagnetiseret i Lynette-løbet i København fra kl. 08.50 til kl. 12.50.

mandag 19. oktober, 1953
Kompasretning fra kl. 08.10 til kl. 11.30. Forsejlet fra København kl. 11.30, ankomst Gedser kl. 19.48.

tirsdag 20. oktober, 1953
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl. 11.58.

tirsdag 20. oktober, 1953 - søndag 8. november, 1953
Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

søndag 8. november, 1953
På tur K fra Grossenbrode kl. 08.12 måtte styrbord hovedmotor stoppes kl. 08.37 på grund af kraftig støj ved styrbord skrue og stærke rystelser i færgen. Styrbord hovedmotor i gang kl. 11.42 for manøvrer i havn, Gedser ankomst kl. 11.57. Turen fra Gedser kl. 11.45, og fra Grossenbrode kl. 15.25 aflyst. I fart på tur O, Gedser afgang kl. 19.15.

søndag 8. november, 1953 - onsdag 11. november, 1953
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

onsdag 11. november, 1953
Ud af fart kl. 10.50, skiftet leje fra kl. 10.55 til kl. 11.13.

onsdag 11. november, 1953 - torsdag 12. november, 1953
Forsejlet fra Gedser kl. 15.55, ankom Korsør kl. 00.17.

torsdag 12. november, 1953
Skiftet leje fra kl. 00.46 til kl. 00.56, og fra kl. 08.05 til kl. 08.15. I fart på Korsør-Nyborg overfarten fra tur 17 kl. 08.45.

torsdag 12. november, 1953 - mandag 4. januar, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 5. januar, 1954
Ud af fart kl. 01.23 efter tur 2016. Forsejlet fra Korsør kl. 02.30, ankomst Gedser kl. 09.42. I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl. 12.05.

tirsdag 5. januar, 1954 - torsdag 7. januar, 1954
Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

torsdag 7. januar, 1954 - fredag 8. januar, 1954
Ud af fart kl. 22.20, forsejlet fra Grossenbrode kl. 23.05, Korsør ankomst kl. 07.05.

fredag 8. januar, 1954
Skiftet leje fra kl. 10.03 til kl. 11.50, og i fart fra tur 33 kl. 13.03.

lørdag 9. januar, 1954 - torsdag 18. februar, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

fredag 19. februar, 1954 - tirsdag 23. februar, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten, længere overfartstider som følge af isen.

tirsdag 23. februar, 1954 - onsdag 24. februar, 1954
Oplagt i Nyborg fra den 23.02 kl. 23.11 til den 24.02 kl. 07.42 (issituationen).

onsdag 24. februar, 1954
Overført H.M.Dronningen på tur 33 fra Korsør kl. 13.14 til Nyborg.

onsdag 24. februar, 1954 - onsdag 3. marts, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 4. marts, 1954
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

torsdag 4. marts, 1954 - torsdag 1. april, 1954
Helsingør værft, årligt eftersyn (hovedsyn). Under hovedsynet blev der installeret elektriske nødtelegrafer på agterste bro.

torsdag 1. april, 1954
Da der vistnok på grund af lavvande ikke kunne inddokkes, blev færgen forsejlet fra Helsingør til København.

torsdag 1. april, 1954 - lørdag 3. april, 1954
B&W værft i København, dokning.

lørdag 3. april, 1954
Uddokket og forhalet fra B&W til Frihavnsfærgelejet.

søndag 4. april, 1954
Afmagnetiseret i Lynette-løbet i København. Forsejlet fra København til Helsingør.

søndag 4. april, 1954 - torsdag 8. april, 1954
Helsingør værft.

torsdag 8. april, 1954
Forsejlet fra Helsingør kl. 16.05, ankommet København kl. 18.15.

fredag 9. april, 1954
Kompasrettet fra kl. 06.00 til kl. 08.55. Forsejlet fra København kl. 08.55, ankomst Korsør kl. 18.46.

lørdag 10. april, 1954 - tirsdag 13. april, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 13. april, 1954
På rejse fra Nyborg til Korsør med jernbanevogne, biler og passagerer. Tørnet fyrbåke den 13. april 1954 i Storebælt.
Søforklaring i Korsør 24. april 1954 Kl. 20.36 afsejlede Dronning Ingrid fra Nyborg. Da færgen ved indsejlingen til Korsør under en vestnordvestlig kuling med meget hård indadgående havnestrøm befandt sig noget uden for Korsør Båke, sås to færger for udadgående. Da Dronning Ingrid, der havde sydskel i ledefyrene, passerede den første færge tæt om bagbord lidt uden for fyrbåken, sås den anden færge, der befandt sig lidt nordligere, lige ud for båken. Dronning Ingrid's ror blev lagt bagbord, men færgen reagerede ikke, hvorfor roret blev lagt hårdt bagbord. Da Dronning Ingrid befandt sig for fyrbåken, drejede færgen voldsomt til bagbord, og roret blev straks beordret hårdt styrbord, men umiddelbart efter, kl. 21.43, tørnede færgen med styrbords side ret kraftigt mod båken, hvorved 8 meter af fenderlisten knustes, og der fremkom en bule i skibssiden. Endvidere sprængtes et par kølevandsrør. Ca. 10 minutter senere ankom Dronning Ingrid til Korsør. (ankom kl. 21.53)
Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes vind- og strømforholdene.
Notat i færgens tilsynsbog: Havari styrbord midtskibs efter kollision med fyrbåke KOEN den 13. april 1954. Skaden midlertidig repareret ved påsvejsning af dobling på undersiden af stingerpladen udfor nedgang. Revner i bankholtsrang tætnet med svejsning. Knæ anbragt og svejst til dæk og skibsside som erstatning for havarerede spanteknæ. Pladekanal anbragt og svejst til skibsside som erstatning for havareret fenderliste. Færgen erklæres herved at være i sødygtig stand for sejlads ved Storebæltsoverfarten og ruten Gedser-Grossenbrode. Permanent reparation skal udføres ved førstkommende værftseftersyn.

onsdag 14. april, 1954 - torsdag 15. april, 1954
Sejlede særlige ekstra-ture på Korsør-Nyborg, muligvis kun med gods.

torsdag 15. april, 1954
Forsejlet tom fra Nyborg kl. 18.33, Fæstningen ankomst kl. 20.10.

torsdag 15. april, 1954 - lørdag 17. april, 1954
Oplagt ved Fæstningen i Korsør, blandt andet langfredag for midlertidig reparation af skader.

søndag 18. april, 1954 - tirsdag 20. april, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 20. april, 1954
Ud af fart kl. 16.25.

tirsdag 20. april, 1954 - onsdag 21. april, 1954
Forsejlet fra Korsør kl. 22.00, ankomst Gedser kl. 05.30. I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten fra kl. 13.25 (planlagt afgang kl. 11.45).

onsdag 21. april, 1954 - søndag 16. maj, 1954
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

søndag 16. maj, 1954
Ud af fart kl. 10.59, skiftet leje fra kl. 11.30 til kl. 11.39. Forsejlet fra Gedser kl. 14.10, ankom til Helsingør værft kl. 23.12.

mandag 17. maj, 1954 - torsdag 20. maj, 1954
Helsingør værft, for reparation af bovport.

torsdag 20. maj, 1954
Forsejlet fra Helsingør værft kl. 13.28, foretaget afmagnetisering i Lynette-løbet i København, ankom Frihavnsfærgelejet kl. 18.20.

fredag 21. maj, 1954
Foretaget kompasretning ud for København fra kl. 11.20 til kl. 14.17.

lørdag 22. maj, 1954
Forsejlet fra København kl. 08.00, ankommet til Gedser kl. 15.40. Gået ud "på strømmen" fra kl. 17.46 til kl. 20.00.

søndag 23. maj, 1954
Gået i fart fra Gedser kl. 00.40, Grossenbrode ankomst kl. 03.30. Grossenbrode afgang kl. 05.56, Gedser ankomst kl. 08.41. Gedser afgang kl. 10.42, Grossenbrode kl. 13.26 til kl. 14.15, Gedser ankomst kl. 16.56. Gedser afgang kl. 17.29, Grossenbrode kl. 20.14 til kl. 21.26, Gedser ankomst kl. 00.09.

søndag 23. maj, 1954 - lørdag 2. oktober, 1954
Sejlet i samme mønster hele sommeren med 3 dobbeltture på. Gedser-Grossenbrode overfarten.

lørdag 2. oktober, 1954
Ud af fart i Grossenbrode kl. 20.05, afgået kl. 21.33, ankomst Gedser kl. 00.13.

søndag 3. oktober, 1954
Gået i fart Gedser kl. 01.00, Grossenbrode kl. 03.44 til kl. 08.26, Gedser kl. 11.06.

søndag 3. oktober, 1954 - torsdag 14. oktober, 1954
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland væk).

fredag 15. oktober, 1954 - torsdag 4. november, 1954
I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (Danmark på B&W). Sejlede én daglig dobbelttur Gedser-Grossenbrode og herudover sejledes i alt 10 ekstrature på Gedser-Grossenbrode i perioden.

torsdag 4. november, 1954 - fredag 5. november, 1954
Ud af fart kl. 16.39, forsejlet fra Gedser kl. 21.38, ankom Korsør kl. 04.41.

fredag 5. november, 1954
Forhalet fra kl. 07.09 til kl. 07.36.

fredag 5. november, 1954 - mandag 8. november, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

mandag 8. november, 1954 - fredag 12. november, 1954
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 12. november, 1954 - fredag 17. december, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

fredag 17. december, 1954
Overførte Salonvogn nr 1 med H.M.Kongen fra Korsør til Nyborg.

fredag 17. december, 1954 - lørdag 19. februar, 1955
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 20. februar, 1955
Forsejlet fra Korsør kl. 10.10, lods ved Hals Barre kl. 18.55, Aalborg ankomst kl. 20.55.

mandag 21. februar, 1955 - lørdag 26. marts, 1955
Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev havariskader på bovport og skibssider repareret (blandt andet dem fra 13. april 1954) og to stk. smøreoliefinfiltre for hjælpemotorer blev installeret.

søndag 27. marts, 1955
Forsejlet fra Aalborg kl. 07.05, København ankomst kl. 17.40.

mandag 28. marts, 1955
Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn fra kl. 07.30 til kl. 09.24.

tirsdag 29. marts, 1955
Forsejlet fra København kl. 07.18, kompasrettet til kl. 10.50, Korsør ankomst kl. 20.00.

onsdag 30. marts, 1955 - mandag 13. februar, 1956
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 14. februar, 1956 - mandag 20. februar, 1956
Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is.

mandag 20. februar, 1956 - torsdag 23. februar, 1956
Oplagt i Nyborg.

torsdag 23. februar, 1956 - lørdag 3. marts, 1956
Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is.

søndag 4. marts, 1956 - fredag 23. marts, 1956
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

fredag 23. marts, 1956 - lørdag 24. marts, 1956
Forsejlet fra Korsør kl. 20.52, Gedser ankomst kl. 04.55.

lørdag 24. marts, 1956
Første sejlads fra Gedser til Warnemünde (det tidligere DDR).

lørdag 24. marts, 1956 - lørdag 28. april, 1956
I fart på Gedser-Grossenbrode/Warnemünde overfarten fra 24.03 kl. 13.00 (Danmark låst fast på B&W på grund af strejke).

søndag 29. april, 1956
Forsejlet fra Gedser kl. 04.03, Helsingør ankomst kl. 14.27.

mandag 30. april, 1956 - lørdag 2. juni, 1956
Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn.

lørdag 2. juni, 1956
Forsejlet fra Helsingør kl. 15.08 til Københavns Frihavn ankomst kl. 17.02.

søndag 3. juni, 1956
Kl. 08.40 til kl. 10.04 afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn.

mandag 4. juni, 1956
Kompasrettet fra kl. 07.05 til kl. 10.20, derefter forsejlet fra København kl. 10.20, ankomst Korsør kl. 22.51.

tirsdag 5. juni, 1956 - lørdag 28. juli, 1956
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 28. juli, 1956 - mandag 30. juli, 1956
Oplagt i Korsør på grund af maskinhavari.

mandag 30. juli, 1956 - torsdag 16. august, 1956
I fart på Korsør-Nyborg overfarten, fra tog 23 den 30. juli.

torsdag 16. august, 1956 - lørdag 18. august, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for cylinderreparation.

søndag 19. august, 1956 - søndag 9. december, 1956
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

mandag 10. december, 1956 - fredag 14. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør, i fart 14.12.

fredag 14. december, 1956 - søndag 3. februar, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 3. februar, 1957
På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer. Kollideret den 3. februar på Korsør Red.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 7.februar. Kl. 18.45 afgik Dronning Ingrid under tæt tåge fra færgeleje 1 i Korsør på rejse mod Nyborg, afgivende tågesignaler. Da Dronning Ingrid passerede molerne sås på radarskærmen et ekko fra en genstand, der befandt sig 10 grader om bagbord i en afstand af ca. 1 ½ sømil, og som senere viste sig at hidrøre fra motorfærgen Halsskov af Korsør. Da Dronning Ingrid kort efter med stoppet maskine havde passeret Korsør båke (Koen), sås Halsskovs toplys tæt om bagbord, hvorefter roret lagdes hårdt styrbord, og bagbords maskine beordredes fuld kraft frem, idet der samtidig afgaves en kort tone med fløjten. Umiddelbart herefter hørtes tre korte toner fra Halsskov, som nu sås ca. 45 grader om bagbord i en afstand af ca. 30 meter, og styrbords og bagbords maskiner beordredes henholdsvis fuld kraft frem og fuld kraft bak. Umiddelbart efter tørnede Halsskovs bagbords side mod Dronning Ingrids bagbord side, hvorved Dronning Ingrids fender blev beskadiget over en længde af ca. to meter.
Af den af Halsskovs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag styrende 68 grader havde "Koen" ret for i en afstand af 0,4 sømil sås på radarskærmen ekkoet fra Dronning Ingrid sammenfaldende med ekkoet fra "Koen". Maskinen, der gik fuld kraft frem, beordredes halv kraft frem. Da det af ekkoet syntes at fremgå, at Dronning Ingrid herefter trak sydover, beordredes maskinen langsomt frem. Kl. 18.53 sås Dronning Ingrids ekko trække nordover, og begge maskiner beordredes stop. Kl. 18.55 sås Dronning Ingrids toplanterne og røde sidelys, hvorefter begge maskiner beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter forceret bak. Kl. ca. 18.58 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at Halsskov sejlede med for stærk fart og undlod at stoppe sine motorer, da tågesignal fra Dronning Ingrid hørtes forude.
Nyt retsmøde i sagen om kollisionen med Halsskov den 3. februar 1957 afholdtes den 26.september 1957. Ved dom i Korsør søret den 3. oktober 1957 blev Halsskovs fører idømt en bøde på 200 kroner for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16.

søndag 3. februar, 1957
Færgen gik tilbage til Korsør hvor den blev inspiceret fra kl. 19.15 til kl. 19.40. I fart kl. ca. 19.40 fra Korsør til Nyborg.

søndag 3. februar, 1957 - lørdag 9. marts, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 10. marts, 1957
Forsejlet fra Korsør kl. 04.00, lods ved Hals Barre kl. 13.03, ankomst Aalborg kl. 15.15.

mandag 11. marts, 1957 - fredag 22. marts, 1957
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 22. marts, 1957 - lørdag 30. marts, 1957
Stod tør i Aalborg værfts dok fra 22. marts kl. 16.30 til 30. marts kl. 08.30.

lørdag 30. marts, 1957 - tirsdag 9. april, 1957
Aalborg værft.

onsdag 10. april, 1957
Forsejlet fra Aalborg værft kl. 07.15, København ankomst kl. 17.45.

torsdag 11. april, 1957
Kontrolmålt og kompasrettet i København fra kl. 07.56 til kl. 09.30.

fredag 12. april, 1957
Forsejlet fra København kl. 07.18, ankomst Korsør kl. 19.50.

lørdag 13. april, 1957 - tirsdag 21. maj, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 21. maj, 1957
Prøvet leje i Halsskov og Knudshoved færgehavne, Korsør afgang kl. 12.06, Halsskov ankomst kl. 12.29, Halsskov afgang kl. 13.16, Knudshoved ankomst kl. 14.16, skiftet leje i Knudshoved fra kl. 14.34 til kl. 14.54, sejlet Knudshoved afgang kl. 16.03, Korsør ankomst kl. 16.53.

tirsdag 21. maj, 1957 - torsdag 6. juni, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

fredag 7. juni, 1957
Halsskov-Knudshoved overfarten, første sejladser på denne rute.

fredag 7. juni, 1957 - tirsdag 11. juni, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

onsdag 12. juni, 1957
Forsejlet fra Korsør kl. 06.15, ankomst Gedser kl. 13.40, i fart fra Gedser kl. 21.35.

onsdag 12. juni, 1957 - mandag 17. juni, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten (Deutschland på værft).

mandag 17. juni, 1957 - onsdag 19. juni, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten (Kong Frederik IX i København).

onsdag 19. juni, 1957
Ud af fart efter ankomst til Gedser kl. 23.30 på tur 783.

torsdag 20. juni, 1957
Forsejlet fra Gedser kl. 01.15, Korsør ankomst kl. 08.20.

torsdag 20. juni, 1957 - torsdag 4. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

torsdag 4. juli, 1957
På rejse fra Halsskov til Knudshoved med passagerer og motorkøretøjer. Kollideret den 4. juli i Storebælt.
Afhøringer i Korsør den 5. juli i anledning af kollisionen.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 6. juli kl. 10.00. Kl. ca. 18.45, da Dronning Ingrid nærmede sig lys- og fløjtetønden nærmede sig lys- og fløjtetønden punkt 13 i rute 28 b, sås en svær byge forude. Radaren, der var i funktion, registrerede ikke forefter som følge af bygen. Maskinen blev straks stoppet, og umiddelbart efter da Dronning Ingrid løb ind i bygen, sås ret forude et skib, som senere viste sig at være motorfærgen Freia af Korsør. Maskinen beordredes fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord over samtidig med, at en kort tone afgaves med fløjten. Straks efter, da skibene var ved at passere hinanden, lagdes roret bagbord over, men i det samme tørnede Dronning Ingrids agterende mod Freias bagbord side agter.
Af den af Freia's besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib kl. 18.42 passerede lystønden punkt 4 i rute 28 b i ca. 100 m afstand om styrbord på kurs 100°. Kl. 18.43 ændredes kurs til 65°, og omtrent samtidig blev vejret usigtbart på grund af en svær regnbyge. Radaranlægget, der var i funktion, var uanvendeligt som følge af vejrforholdene. Kl. 1845, da Dronning Ingrid sås tæt forude, beordredes maskinen forceret bak, og roret lagdes styrbord, men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led Freia nogen ovenbordsskade.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at ingen af færgerne har gået med moderat fart. Sejlads fortsat fra kl. 18.50, konstateret nogle afskrabninger af malingen
Ministeriet begærede tiltale mod de to færgers vagthavende styrmænd for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16 a.
Tiltalesag i retten i Korsør 27. marts 1958. Ved Korsør sørets dom af 16. juni 1958 blev begge tiltalte frifundet.
Tiltalesag i landsretten i Slagelse 2. oktober 1958. Dommen blev af handelsministeriet påanket for Østre landsret, hvor hver af de to tiltalte ved dom af 9. oktober 1958 blev idømt en bøde på 300 kr.

torsdag 4. juli, 1957 - mandag 15. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

mandag 15. juli, 1957
Sejlet fra Knudshoved kl. 19.34, losset biler i Korsør ankomst kl. 20.22, forhalet fra lejet kl. 20.52 til Fæstningen ankomst kl. 21.09.

mandag 15. juli, 1957 - tirsdag 16. juli, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved bagbord hovedmotor cylinder 5.

tirsdag 16. juli, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 10.15, Halsskov ankomst kl. 10.45, i fart kl. 11.07.

tirsdag 16. juli, 1957 - torsdag 18. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

torsdag 18. juli, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 20.50, ankomst Fæstningen kl. 21.08.

torsdag 18. juli, 1957 - fredag 19. juli, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af kugleleje i bovport.

fredag 19. juli, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.42, ankom Halsskov kl. 10.26.

fredag 19. juli, 1957 - torsdag 25. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

torsdag 25. juli, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 20.45, ankomst Fæstningen kl. 21.11.

torsdag 25. juli, 1957 - fredag 26. juli, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved styrbord hovedmotor cylinder 6.

fredag 26. juli, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.50, Halsskov ankomst kl. 10.32.

fredag 26. juli, 1957 - mandag 29. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

mandag 29. juli, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 20.37, ankomst Fæstningen kl. 21.01.

mandag 29. juli, 1957 - tirsdag 30. juli, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved bagbord hovedmotor cylinder 3.

tirsdag 30. juli, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.36, Halsskov ankomst kl. 10.33.

tirsdag 30. juli, 1957 - onsdag 7. august, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. august, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 20.45, Halsskov ankomst kl. 21.07 med blokvogn K 60010. Forhalet fra Halsskov kl. 21.11, ankomst Fæstningen kl. 21.49.

onsdag 7. august, 1957 - torsdag 8. august, 1957
Maskinreparation.

torsdag 8. august, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.44, Halsskov ankomst kl. 10.23.

torsdag 8. august, 1957 - tirsdag 13. august, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 13. august, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 21.22, ankomst Fæstningen kl. 21.59.

tirsdag 13. august, 1957 - torsdag 15. august, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for malerarbejde og småreparationer.

torsdag 15. august, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.45, Halsskov ankomst kl. 10.17.

torsdag 15. august, 1957 - mandag 19. august, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 20. august, 1957 - søndag 29. september, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 29. september, 1957
Forhalet fra Korsør kl. 21.07, ankomst Fæstningen kl. 21.36.

søndag 29. september, 1957 - mandag 30. september, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved styrbord hovedmotor cylinder 5.

mandag 30. september, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.46, Korsør ankomst kl. 10.19, i fart kl. 11.09.

mandag 30. september, 1957 - lørdag 7. december, 1957
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 7. december, 1957 - mandag 9. december, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 10. december, 1957
Ud af fart efter tur 204's ankomst til Korsør kl. 02.14, forhalet til Fæstningen i Korsør fra kl. 02.39 til kl. 03.12. Oplagt for maskinreparation ved Fæstningen fra kl. 03.12 og indtil kl. 17.47. Forhalet til leje 1 ankomst kl. 18.12 og i fart som 1. færge kl. 18.49 på tur 63.

tirsdag 10. december, 1957 - tirsdag 24. december, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne, sejlads som 1. færge.

tirsdag 24. december, 1957
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer. Grundstødt den 24. december i Nyborg Fjord.
Søforhør i Nyborg den 27.december.
Møde i Handelsministeriet angående grundstødningen den 22. april 1958 Kl. 10.54 afgik Dronning Ingrid i tæt tåge fra færgeleje nr. 4 i Nyborg havn på rejse mod Korsør. Da færgen, der sejlede med agterstævnen i sejlretningen, umiddelbart efter afsejlingen lå 160 grader på agterkompasset pejledes Lindholm grund lystønde 15 grader om bagbord, hvorefter kursen ændredes, således at bøjen holdtes ret for. Lidt efter passeredes det hvide blinkfyr på Avernakke Hage. Der taltes 7 omdrejninger på taccometret, hvorefter roret lagdes styrbord. Da færgen lå vestsydvest an på agterkompasset, stoppedes maskinen, og da færgen lå vest an på kompasset, beordredes maskinen fuld kraft frem og et øjeblik forceret fuld kraft frem og derefter stop, hvorefter der skiftedes sejlretning. Da Dronning Ingrid nu havde lidt fart fremover, beordredes roret styrbord. Færgen drejede imidlertid bagbord, hvorfor maskinen beordredes forceret fuld kraft bak, men kort efter, kl. 11.04, tog færgen grunden ved Dynehøjene og blev stående. Flotbragt af grunden kl. 15.42 af færgen Freia og Em.Z.Svitzers Skuld
Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at der ikke er holdt kontrol med at færgen ved svajningen drejede således som tilsigtet med rormanøvren.

tirsdag 24. december, 1957 - lørdag 15. februar, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 16. februar, 1958
Forsejlet fra Korsør (evt Halsskov) kl. 10.35, ankomst Nakskov kl. 15.41.

mandag 17. februar, 1958 - tirsdag 11. marts, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

tirsdag 11. marts, 1958 - torsdag 20. marts, 1958
I Nakskov værfts flydedok fra 11. marts kl. 16.00 til 20. marts kl. 12.40.

torsdag 20. marts, 1958 - torsdag 27. marts, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

torsdag 27. marts, 1958
Forsejlet fra Nakskov kl. 15.08 til Korsør, ankomst kl. 19.38.

torsdag 27. marts, 1958 - onsdag 7. maj, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 7. maj, 1958
Overført specialtransport med generator fra Nyborg til Korsør.

onsdag 7. maj, 1958 - tirsdag 10. juni, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 10. juni, 1958 - mandag 16. juni, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved (Halsskov på Helsingør værft).

tirsdag 17. juni, 1958
I fart igen som 6.færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 17. juni, 1958 - lørdag 21. juni, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 22. juni, 1958 - mandag 11. august, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 12. august, 1958 - torsdag 28. august, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 28. august, 1958
Forhalet fra Korsør kl. 20.00, ankomst Fæstningen kl. 20.25.

torsdag 28. august, 1958 - lørdag 30. august, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation.

lørdag 30. august, 1958
Forhalet fra Fæstningen kl. 20.25, Korsør ankomst kl. 21.25, i fart på tur 85.

lørdag 30. august, 1958 - søndag 26. oktober, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 26. oktober, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved.

søndag 26. oktober, 1958 - fredag 12. december, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 12. december, 1958
Ud af fart kl. 07.23, forhalet fra Korsør kl. 07.46, ankomst Fæstningen kl. 08.02.

fredag 12. december, 1958 - søndag 14. december, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 14. december, 1958
Forhalet fra Fæstningen kl. 09.02, Korsør ankomst 09.28, i fart på tur 609.

søndag 14. december, 1958 - torsdag 25. december, 1958
Ud af fart efter tur 618, forhalet fra lejet kl. 19.48, ankomst Fæstningen kl. 20.05.

torsdag 25. december, 1958 - lørdag 27. december, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

lørdag 27. december, 1958
Forhalet fra Fæstningen kl. 23.02, Korsør leje 3 ankomst kl. 23.40, i fart på tur 601.

lørdag 27. december, 1958 - onsdag 31. december, 1958
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 31. december, 1958
Ud af fart efter tur 610, forhalet fra lejet kl. 15.35, ankomst Fæstningen kl. 16.10.

onsdag 31. december, 1958 - torsdag 1. januar, 1959
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 1. januar, 1959
Sejlet en dobbelttur på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 1. januar, 1959 - fredag 2. januar, 1959
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 2. januar, 1959
Forhalet fra Fæstningen kl. 18.12, Korsør ankomst kl. 19.00, i fart på tur 65.

fredag 2. januar, 1959 - lørdag 21. februar, 1959
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 21. februar, 1959
Ud af fart efter tur 254 kl. 15.15 i Korsør.

søndag 22. februar, 1959
Forsejlet fra Korsør kl. 07.12, ankomst Gedser kl. 14.10. I fart kl. 20.45 (færge 165) på Gedser-Warnemünde.

søndag 22. februar, 1959 - torsdag 19. marts, 1959
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Danmark på B&W).

torsdag 19. marts, 1959
Ud af fart efter tur 150, Gedser ankomst kl. 07.50, forhalet fra kl. 08.15 til kl. 08.26, forsejlet fra Gedser kl. 12.15, ankomst Korsør kl. 19.18, i fart på tur 185 kl. 21.14.

torsdag 19. marts, 1959 - onsdag 25. marts, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 25. marts, 1959
Ved anløb af Knudshoved Færgehavn kunne hækporten ikke åbnes. Færgen måtte gå til søs for nyt anløb med forstævnen i leje 2. De ombordværende biler måtte bakke i land.

onsdag 25. marts, 1959 - lørdag 11. april, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 12. april, 1959
Forsejlet fra Fæstningen kl. 06.20, ankomst København kl. 16.40.

mandag 13. april, 1959 - mandag 27. april, 1959
B&W værft i København, årligt eftersyn (hovedsyn), færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk. Færgen fik installeret halvautomatisk oliefyr for varmekedler. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg. (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

mandag 27. april, 1959 - onsdag 6. maj, 1959
I dok på B&W værft i København fra 27. april kl. 10.30 til 6. maj kl. 15.30.

onsdag 6. maj, 1959 - torsdag 14. maj, 1959
B&W værft i København, årligt eftersyn.

torsdag 14. maj, 1959 - fredag 15. maj, 1959
Forsejlet fra København kl. 16.30, Korsør ankomst kl. 04.03.

fredag 15. maj, 1959 - tirsdag 2. juni, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 2. juni, 1959
Ud af fart kl. 05.28, forsejlet fra Korsør kl. 08.48, ankomst Gedser kl. 15.22.

tirsdag 2. juni, 1959 - tirsdag 16. juni, 1959
Gedser-Grossenbrode/Warnemünde overfarten (Danmark på B&W).

tirsdag 16. juni, 1959 - onsdag 17. juni, 1959
Ud af fart efter tur 755, forsejlet fra Gedser kl. 19.57, ankomst Korsør kl. 03.34.

onsdag 17. juni, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne kl. 05.11.

onsdag 17. juni, 1959 - mandag 28. december, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 29. december, 1959
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 30. december, 1959 - søndag 13. marts, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 13. marts, 1960 - mandag 14. marts, 1960
Forsejlet fra Korsør kl. 15.40, taget lods ved Hals Barre fra kl. 02.27 til kl. 03.11, ankret fra kl. 03.56, til kl. 06.??, ankomst Aalborg værft kl. 07.48.

mandag 14. marts, 1960 - mandag 28. marts, 1960
Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik installeret nyt skumslukningsanlæg af typen Ellehammer.

mandag 28. marts, 1960 - onsdag 6. april, 1960
I dok på Aalborg værft fra 28. marts kl. 13.30 til 6. april kl. 06.00.

onsdag 6. april, 1960 - lørdag 9. april, 1960
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 9. april, 1960
Forsejlet fra Aalborg kl. 13.20, ankomst Fæstningen i Korsør kl. 23.56.

søndag 10. april, 1960
Til søs for kompasretning fra kl. 08.43 til kl. 11.50, i fart kl. 14.43.

søndag 10. april, 1960 - søndag 8. maj, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 9. maj, 1960
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

tirsdag 10. maj, 1960 - tirsdag 16. august, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 16. august, 1960
Ud af fart efter tur 228, Korsør ankomst kl. 07.55, forhalet fra lejet kl. 08.35, Fæstningen ankomst kl. 09.09, oplagt ved Fæstningen i Korsør til kl. 18.05. Forhalet kl. 18.05, til lejet ankomst kl. 18.31, i fart kl. 19.34 på tur 65.

tirsdag 16. august, 1960 - lørdag 12. november, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 13. november, 1960 - tirsdag 29. november, 1960
I fart Halsskov-Knudshoved i døgnsejlads (Halsskov på værft).

tirsdag 29. november, 1960 - søndag 4. december, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 4. december, 1960 - mandag 5. december, 1960
Maskinreparation.

mandag 5. december, 1960 - mandag 19. december, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 19. december, 1960
Maskinreparation.

mandag 19. december, 1960 - torsdag 26. januar, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 27. januar, 1961
Forsejlet fra Halsskov kl. 06.43 til København ankomst kl. 17.22.

lørdag 28. januar, 1961 - torsdag 2. februar, 1961
B&W værft i København, årligt eftersyn.

torsdag 2. februar, 1961 - fredag 10. februar, 1961
I dok på B&W værft i København fra 2. februar kl. 10.00 til 10. februar kl. 14.00.

fredag 10. februar, 1961 - onsdag 22. februar, 1961
B&W værft i København.

torsdag 23. februar, 1961 - fredag 24. februar, 1961
Forsejlet fra København kl. 16.06, kompasrettet til kl. 18.30, ankomst Korsør kl. 04.29.

fredag 24. februar, 1961 - søndag 7. januar, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 7. januar, 1962 - mandag 8. januar, 1962
Ud af fart kl. 22.17, forhalet fra lejet kl. 23.47, Fæstningen ankomst kl. 00.06.

mandag 8. januar, 1962
Forhalet fra Fæstningen kl. 18.48, ankomst lejet kl. 19.17 og i fart kl. 20.00.

mandag 8. januar, 1962 - onsdag 10. januar, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 10. januar, 1962
Forsejlet fra Korsør kl. 06.00, ankom København kl. 16.47.

torsdag 11. januar, 1962 - fredag 19. januar, 1962
B&W værft i København, årligt eftersyn, samtlige lamper på hoveddæk blev udskiftet til lysrør, og fenderlisten, cirka 5 meter fra for i begge sider fjernet. Nye stålfenderlister anbragt.

fredag 19. januar, 1962 - fredag 26. januar, 1962
I dok på B&W værft i København fra 19. januar kl. 10.00 til 26. januar kl. 10.30.

fredag 26. januar, 1962 - lørdag 10. februar, 1962
B&W værft i København, årligt eftersyn, samtlige lamper på hoveddæk blev udskiftet til lysrør, og fenderlisten, cirka 5 meter fra for i begge sider fjernet. Nye stålfenderlister anbragt.

lørdag 10. februar, 1962
Kompasretning.

lørdag 10. februar, 1962
Forsejlet fra København kl. 11.35, ankom Korsør kl. 22.40.

søndag 11. februar, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne kl. 00.18.

søndag 11. februar, 1962 - fredag 16. februar, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 16. februar, 1962
Kl. ca. 21.15 påsejler færgen Bajamar under manøvrer i Korsør Havn, ingen skade på Dronning Ingrid.

fredag 16. februar, 1962 - tirsdag 3. april, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 3. april, 1962
Maskinreparation.

tirsdag 3. april, 1962 - torsdag 27. december, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 28. december, 1962
Forsejlet fra Halsskov kl. 04.30, Nakskov ankomst kl. 09.32.

fredag 28. december, 1962 - fredag 11. januar, 1963
Nakskov værft, årligt eftersyn, installeret omformer til nye lyntog. Endvidere blev der installeret nye hængslede landgangsporte i stedet for el-vippeportene, og der blev lavet landgange til brug for færgens sejlads ved Rødby-Puttgarden overfarten.

fredag 11. januar, 1963 - fredag 25. januar, 1963
I Nakskov værfts dok I fra 11. januar kl. 13.30 til 25. januar kl. 12.30.

fredag 25. januar, 1963 - onsdag 30. januar, 1963
Nakskov værft.

onsdag 30. januar, 1963
Forsejlet fra Nakskov kl. 11.25, Korsør ankomst kl. 19.15.

onsdag 30. januar, 1963 - lørdag 9. februar, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

søndag 10. februar, 1963 - mandag 11. februar, 1963
Alle færger oplagte på grund af is,kun isbryderen Holger Danske sejler.

tirsdag 12. februar, 1963 - torsdag 14. februar, 1963
Ligget oplagt på grund af isen.

torsdag 14. februar, 1963 - lørdag 30. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

lørdag 30. marts, 1963 - fredag 19. april, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 19. april, 1963
Under anløb af Knudshoved kl. ca. 21.15 i tæt tåge og hård nordgående strøm grundstødt i havnen. Kom flot ved egen hjælp og kunne fortsætte sejladsen.

fredag 19. april, 1963 - tirsdag 23. april, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 23. april, 1963
Forsejlet fra Halsskov kl. 10.25, Gedser ankomst kl. 18.38.

onsdag 24. april, 1963
I fart på tur 704.

onsdag 24. april, 1963 - torsdag 25. april, 1963
Gedser-Grossenbrode overfarten (Theodor Heuss i dok).

torsdag 25. april, 1963
Forsejlet fra Gedser kl. 12.06, ankomst Rødby Færge kl. 14.39.

torsdag 25. april, 1963
Lejeprøver i Rødby Færge, skiftet leje fra kl. 15.04 til kl. 15.16.

torsdag 25. april, 1963
Forsejlet fra Rødby kl. 16.06, ankomst Halsskov kl. 21.26.

fredag 26. april, 1963 - søndag 28. april, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 29. april, 1963
Forsejlet fra Halsskov kl. 02.01, ankomst Nakskov kl. 08.35.

mandag 29. april, 1963 - fredag 3. maj, 1963
I Nakskov værfts flydedok fra 29.april kl. 09.00 til 3.maj kl. 11.00 for bundbehandling efter sejlads i is.

fredag 3. maj, 1963
Forsejlet fra Nakskov kl. 15.30, Korsør ankomst kl. 20.20.

fredag 3. maj, 1963 - søndag 12. maj, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 13. maj, 1963
Forsejlet fra Halsskov kl. 02.38, Puttgarden ankomst kl. 08.35. Lejeprøver i Puttgarden, skiftet leje fra kl. 09.17 til kl. 09.36. Forsejlet fra Puttgarden kl. 11.40, ankomst Gedser kl. 14.38.

mandag 13. maj, 1963 - tirsdag 14. maj, 1963
Gedser-Grossenbrode overfarten (Kong Frederik IX i Rødby).

tirsdag 14. maj, 1963
Gedser afgang kl. 10.21, Grossenbrode ankomst kl. 13.03, Grossenbrode afgang kl. 14.45, Gedser ankomst kl. 17.18. Dette var sidste færge på ruten Gedser-Grossenbrode.

onsdag 15. maj, 1963
Forsejlet fra Gedser kl. 07.17, ankom Rødby Færge kl. 10.07. Sejlet fra Rødby kl. 11.12, Puttgarden ankomst kl. 13.10, Puttgarden afgang kl. 14.55, Rødby ankomst kl. 15.55. Færgen sejlede med "andendags-gæster" mellem Rødby og Puttgarden som en slags "præsentationstur" for dem der ikke var plads til ved indvielsen dagen før.

onsdag 15. maj, 1963 - torsdag 16. maj, 1963
Skiftet leje kl. 17.20 til kl. 17.30, forsejlet fra Rødby kl. 19.16, Korsør ankomst kl. 00.47.

torsdag 16. maj, 1963 - lørdag 18. maj, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 19. maj, 1963 - tirsdag 16. juli, 1963
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 16. juli, 1963 - onsdag 17. juli, 1963
Forsejlet fra Nyborg kl. 22.30, Gedser ankomst kl. 06.03.

onsdag 17. juli, 1963 - torsdag 18. juli, 1963
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Warnemünde maskineftersyn).

torsdag 18. juli, 1963 - fredag 19. juli, 1963
Forsejlet fra Gedser kl. 21.11, Korsør ankomst kl. 04.19.

fredag 19. juli, 1963 - søndag 11. august, 1963
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 11. august, 1963 - mandag 12. august, 1963
Maskinreparation.

mandag 12. august, 1963 - tirsdag 19. november, 1963
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 20. november, 1963 - torsdag 21. november, 1963
Forsejlet fra Halsskov kl. 15.47, ankomst B&W i København kl. 02.12.

torsdag 21. november, 1963 - fredag 13. december, 1963
B&W værft i København, årligt eftersyn, i dok fra 21. november til 13. december.

fredag 13. december, 1963 - onsdag 18. december, 1963
B&W værft i København.

torsdag 19. december, 1963
Forsejlet fra København kl. 06.04, kompasrettet kl. 08.15 til kl. 08.55, Halsskov ankomst kl. 16.26.

fredag 20. december, 1963 - lørdag 30. maj, 1964
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 31. maj, 1964
Planlagt indsat som 1. færge på Korsør-Nyborg.

søndag 31. maj, 1964 - søndag 13. september, 1964
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 13. september, 1964
Ud af fart kl. 20.31, forhalet fra lejet kl. 21.03, Fæstningen ankomst kl. 21.26.

søndag 13. september, 1964 - mandag 14. september, 1964
Maskinreparation af bagbord hovedmotor cylinder 3, trukket stempel og påsat nye stempel og skraberinge.

mandag 14. september, 1964
Forhalet fra Fæstningen kl. 07.00, ankomst lejet kl. 07.22 og i fart kl. 08.07.

onsdag 28. oktober, 1964
Forsejlet fra Halsskov kl. 09.00, taget lods kl. 17.16 til kl. 17.23, Aalborg ankomst kl. 19.47.

torsdag 29. oktober, 1964 - lørdag 7. november, 1964
Aalborg værft, i dok fra 29. oktober kl. 10.30 til 07. november kl. 08.20.

lørdag 7. november, 1964 - lørdag 21. november, 1964
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 21. november, 1964
Kompasrettet og forsejlet fra Aalborg kl. 16.17, ankomst Halsskov kl. 04.35.

søndag 22. november, 1964 - fredag 17. september, 1965
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 18. september, 1965
Forsejlet fra Korsør kl. 06.30, Rødby ankomst kl. 12.28.

lørdag 18. september, 1965 - søndag 19. september, 1965
Rødby-Puttgarden overfarten (Knudshoved på værft i Aalborg).

søndag 19. september, 1965
Forsejlet fra Rødby kl. 01.13, Korsør ankomst kl. 07.26.

søndag 19. september, 1965 - søndag 3. oktober, 1965
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 3. oktober, 1965
Forsejlet fra Korsør kl. 01.28, Gedser ankomst kl. 09.45.

søndag 3. oktober, 1965 - mandag 4. oktober, 1965
I fart Gedser-Warnemünde (ekstrafærge, som følge af vognophobning).

mandag 4. oktober, 1965
Forsejlet fra Gedser kl. 11.36, Korsør ankomst kl. 18.53.

mandag 4. oktober, 1965 - onsdag 13. oktober, 1965
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 13. oktober, 1965
Forsejlet fra Halsskov kl. 12.47, Gedser ankomst kl. 19.47.

onsdag 13. oktober, 1965 - torsdag 14. oktober, 1965
I fart Gedser-Warnemünde (ekstrafærge, som følge af vognophobning).

torsdag 14. oktober, 1965 - fredag 15. oktober, 1965
Forsejlet fra Gedser kl. 23.08, Halsskov ankomst kl. 07.02.

fredag 15. oktober, 1965 - lørdag 23. oktober, 1965
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 24. oktober, 1965
Forsejlet fra Halsskov kl. 08.17, ankomst Nakskov kl. 12.53.

søndag 24. oktober, 1965 - mandag 25. oktober, 1965
Nakskov værft, årligt eftersyn.

mandag 25. oktober, 1965 - fredag 12. november, 1965
I Nakskov værfts dok I fra 25. oktober kl. 10.00 til 12. november kl. 10.00, årligt eftersyn.

fredag 12. november, 1965 - lørdag 20. november, 1965
Nakskov værft, årligt eftersyn.

lørdag 20. november, 1965
Forsejlet fra Nakskov kl. 12.03, Halsskov ankomst kl. 16.45, kompasrettet undervejs?

lørdag 20. november, 1965 - søndag 2. januar, 1966
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 2. januar, 1966 - lørdag 29. januar, 1966
2./3. Storebæltsfærge (skiftede dagligt).

søndag 30. januar, 1966 - onsdag 30. marts, 1966
4. Storebæltsfærge.

torsdag 31. marts, 1966 - torsdag 23. juni, 1966
I fart på Korsør-Nyborg overfarten (en del af tiden som 2./3. Storebæltsfærge) (skiftede dagligt).

fredag 24. juni, 1966 - fredag 12. august, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 12. august, 1966 - lørdag 13. august, 1966
Forsejlet fra Halsskov kl. 20.46, Gedser ankomst kl. 04.15.

lørdag 13. august, 1966 - mandag 22. august, 1966
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Warnemünde rorskade).

mandag 22. august, 1966
Forsejlet fra Gedser kl. 16.44, ankomst Fæstningen i Korsør kl. 23.20.

tirsdag 23. august, 1966 - lørdag 22. oktober, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 23. oktober, 1966
Forsejlet fra Korsør kl. 08.23, ankomst B&W i København kl. 18.52.

mandag 24. oktober, 1966 - torsdag 27. oktober, 1966
B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.

torsdag 27. oktober, 1966 - tirsdag 8. november, 1966
I dok på B&W værft i København.

tirsdag 8. november, 1966 - lørdag 19. november, 1966
B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.

lørdag 19. november, 1966 - søndag 20. november, 1966
Forsejlet fra København kl. 16.07 til kl. 16.37, kompasrettet fra kl. 17.30 til kl 20.00, forsejlet fra kl. 20.00, Korsør ankomst kl. 06.34.

søndag 20. november, 1966 - fredag 16. december, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 17. december, 1966 - torsdag 23. februar, 1967
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 23. februar, 1967 - fredag 24. februar, 1967
Oplagt i Nyborg som følge af storm fra 23. februar kl. 18.10 til 24. februar kl. 08.58.

fredag 24. februar, 1967 - tirsdag 28. marts, 1967
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 29. marts, 1967 - torsdag 30. marts, 1967
Maskinreparation, skiftet cylinderforing styrbord hovedmotor cylinder 2.

fredag 31. marts, 1967 - torsdag 1. juni, 1967
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

fredag 2. juni, 1967 - lørdag 19. august, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 20. august, 1967
Forsejlet fra Korsør kl. 08.52, B&W i København ankomst kl. 19.20.

mandag 21. august, 1967 - torsdag 31. august, 1967
I tørdok på B&W værft i København, årligt eftersyn.

torsdag 31. august, 1967 - onsdag 13. september, 1967
B&W værft i København, årligt eftersyn.

torsdag 14. september, 1967
Forsejlet fra B&W kl. 06.40, rettet kompasser fra kl. 07.00 til kl. 08.00 og fra kl 09.50 til kl. 10.50, Halsskov ankomst kl. 18.32.

fredag 15. september, 1967 - torsdag 21. september, 1967
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 21. september, 1967
Ud af fart kl. 05.18, forhalet fra lejet kl. 05.44, Halsskov ankomst kl. 06.07.

torsdag 21. september, 1967 - fredag 22. september, 1967
Maskinreparation, skiftet revnet cylinder styrbord hovedmotor cylinder 4.

fredag 22. september, 1967
Forhalet fra Halsskov kl. 11.21, ankomst lejet kl. 11.41 og i fart kl. 12.14.

fredag 22. september, 1967 - tirsdag 17. oktober, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 17. oktober, 1967 - onsdag 18. oktober, 1967
Oplagt i Korsør som følge af storm fra 17. oktober kl. 17.19 til 18. oktober kl. 00.50.

onsdag 18. oktober, 1967 - tirsdag 27. februar, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 27. februar, 1968
På rejse fra Knudshoved til Halsskov. Kollideret den 27. februar i Storebælt.
Søforklaring i Korsør den 1.marts: Kl. 17.46 afgik Halsskov i tæt tåge fra færgeleje 1 i Halsskov havn. Inden færgen passerede molerne foretoges en svajning, hvorefter der styredes 220 grader samtidig med, at maskinerne beordredes fuld kraft frem. Da det på radar observeredes at Dronning Ingrid kom nærmere, blev roret lagt styrbord, og maskinerne blev beordret langsomt frem. Da Dronning Ingrid fortsat kom nærmere, blev maskinerne beordret fuldt kraft bak, og roret blev lagt midtskibs. Kort efter tørnede Halsskov kl 17.54 med styrbords bov mod Dronning Ingrids styrbords bov. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Halsskov.
Af den af Dronning Ingrids besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge kl. ca. 17.45 i tæt tåge befandt sig ca. 1,2 sømil fra Tyren fyrbåke, hvorefter maskinerne blev stoppet. Over radio modtoges oplysning om at Halsskov var under svajning i havnen, hvorefter der fortsattes mod havnen under langsom fart og på vekslende kurser. Da Halsskov på radar observeredes under udsejling fra havnen tæt forude om styrbord blev roret lagt styrbord, og kort efter blev maskinerne beordret fuld kraft bak. Kl. 17.54 indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Dronning Ingrid.

Notat i tilsynsbogen: Skaderne på Dronning Ingrid blev midlertidigt udbedret ved doblinger og påsvejsning af nye spanteknæ mellem spant 160 og spant 156 samt svejsning af spanteknæ mellem spant 146 og spant 140. Fenderlisten svejset ved spant 158. Færgen er i sødygtig stand for sejlads ved Storebæltsoverfarterne og Østersøoverfarterne. Permanent reparation skal udføres ved førstkommende værftseftersyn.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldtes tåge.

tirsdag 27. februar, 1968 - torsdag 7. marts, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 8. marts, 1968 - tirsdag 9. april, 1968
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 10. april, 1968 - mandag 15. april, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 16. april, 1968 - onsdag 17. april, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne som 2./3.færge.

onsdag 17. april, 1968
Ud af fart kl. 04.46, forhalet fra Korsør kl. 05.05, Halsskov ankomst kl. 05.27.

onsdag 17. april, 1968 - torsdag 18. april, 1968
Oplagt i Halsskov.

torsdag 18. april, 1968
Forsejlet fra Halsskov kl. 09.57, Gedser ankomst kl. 17.44.

torsdag 18. april, 1968 - fredag 19. april, 1968
Ud af lejet fra kl. 20.40 til kl. 23.00 og fra kl. 02.29 til kl. 03.53.

fredag 19. april, 1968
I fart på tur 908 fra Gedser kl. 09.47.

fredag 19. april, 1968 - lørdag 25. maj, 1968
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Danmark solgt).

lørdag 25. maj, 1968 - søndag 26. maj, 1968
Ud af fart efter tur 909 og oplagt i Danmarks leje i Gedser.

søndag 26. maj, 1968
Forsejlet fra Gedser kl. 12.00, Halsskov ankomst kl. 18.54.

søndag 26. maj, 1968 - onsdag 29. maj, 1968
I fart på Halsskov-Knudshoved overfarten.

onsdag 29. maj, 1968
Fik ødelagt bovporten ved anløb af Halsskov kl. 14.12, da øverste broklap i Halsskov ikke var hævet højt nok.

onsdag 29. maj, 1968
Forsejlet fra Halsskov kl. 17.30, lods kl. 20.04, Nakskov ankomst kl. 21.35.

onsdag 29. maj, 1968 - torsdag 30. maj, 1968
Nakskov værft, fik fjernet den ødelagte bovport, (ikke i dok), forhalet fra kl. 09.59 til kl. 10.40.

torsdag 30. maj, 1968 - fredag 31. maj, 1968
Forsejlet fra Nakskov kl. 21.46, Halsskov ankomst kl. 01.27.

fredag 31. maj, 1968 - lørdag 8. juni, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne, i fart uden bovport.

lørdag 8. juni, 1968
Ud af fart kl. 17.57, forhalet fra Halsskov kl. 18.54, Fæstningen ankomst kl. 19.26.

lørdag 8. juni, 1968 - mandag 10. juni, 1968
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 10. juni, 1968
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl. 02.30, ankomst Nakskov kl. 06.27.

mandag 10. juni, 1968 - fredag 14. juni, 1968
Nakskov værft, fik monteret bovporten igen, (ikke i dok).

fredag 14. juni, 1968
Forsejlet fra Nakskov kl. 16.58, Korsør (evt Halsskov) ankomst kl. 20.33.

lørdag 15. juni, 1968 - lørdag 13. juli, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 14. juli, 1968
Forsejlet fra Korsør kl. 07.01, Gedser ankomst kl. 14.18.

søndag 14. juli, 1968 - mandag 15. juli, 1968
I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde havde havari på bovpropel).

mandag 15. juli, 1968
Forsejlet fra Gedser kl. 10.40, Halsskov ankomst kl. 17.14.

mandag 15. juli, 1968 - lørdag 19. oktober, 1968
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 19. oktober, 1968
Repareret styrbord hovedmotor cylinder 5, mindre lækage ved stempeltop.

lørdag 19. oktober, 1968 - lørdag 16. november, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 17. november, 1968
Forsejlet fra Korsør kl. 11.50, Svendborg værft ankomst kl. 15.31.

søndag 17. november, 1968 - fredag 22. november, 1968
Svendborg værft, årligt eftersyn.

fredag 22. november, 1968 - mandag 2. december, 1968
I flydedokken på Svendborg værft.

mandag 2. december, 1968 - fredag 13. december, 1968
Svendborg værft, årligt eftersyn. Skaderne efter kollisionen den 27. februar blev udbedret. På forbro blev bagbord telegraf flyttet ind i styrehuset og styrbord telegraf fjernet. På agterbro blev opbygget et styrehus mellem bestående læhuse.

lørdag 14. december, 1968
Forsejlet fra Svendborg kl. 12.13, Korsør ankomst kl. 20.00.

søndag 15. december, 1968 - torsdag 19. december, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 20. december, 1968 - lørdag 21. december, 1968
5. Storebæltsfærge i fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 21. december, 1968 - onsdag 1. januar, 1969
2./3. Storebæltsfærge i fart på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 2. januar, 1969
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.03 til Warnemünde, ankomst kl. 14.48. Prøvelastede vogne. Afgået Warnemünde kl. 15.40, ankom Gedser kl. 17.47.

fredag 3. januar, 1969
I fart fra kl. 01.18 på tur 906.

fredag 3. januar, 1969 - lørdag 1. februar, 1969
I fart Gedser-Warnemünde (Kong Frederik IX på værft i Frederikshavn).

lørdag 1. februar, 1969
Ud af fart kl. 06.05 (tur 905). Forsejlet fra Gedser kl. 07.48, Halsskov ankomst kl. 15.30.

lørdag 1. februar, 1969 - tirsdag 25. februar, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 25. februar, 1969
Forsejlet fra Korsør kl. 01.03, Rødby ankomst kl. 09.30.

tirsdag 25. februar, 1969 - onsdag 26. februar, 1969
Rødby-Puttgarden overfarten (Danmark maskinhavari) I fart fra 25. februar kl. 10.05 til 26. februar kl. 10.30.

onsdag 26. februar, 1969
Forsejlet fra Rødby kl. 11.20, Halsskov ankomst kl. 16.12.

torsdag 27. februar, 1969 - tirsdag 18. marts, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 19. marts, 1969
Forsejlet Korsør afgang kl. 06.57, Halsskov kl. 07.18 til kl. 09.17, Rødby ankomst kl. 14.38.

onsdag 19. marts, 1969 - fredag 21. marts, 1969
Rødby-Puttgarden overfarten (Theodor Heuss havareret under stormen den 14. marts, samt måske Deutschlands værftsophold fra 20. marts).

fredag 21. marts, 1969 - lørdag 22. marts, 1969
Forsejlet Rødby afgang kl. 21.17, Halsskov kl. 02.07 til kl. 05.42, Korsør ankomst kl. 06.10.

lørdag 22. marts, 1969 - fredag 28. marts, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 28. marts, 1969
Udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 1.

fredag 28. marts, 1969 - søndag 20. april, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 21. april, 1969 - tirsdag 22. april, 1969
Maskinreparation i Halsskov, udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 2.

onsdag 23. april, 1969 - tirsdag 29. april, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 29. april, 1969 - onsdag 30. april, 1969
Maskinreparation i Halsskov, udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 3.

onsdag 30. april, 1969 - mandag 5. maj, 1969
2./3. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

tirsdag 6. maj, 1969 - torsdag 29. maj, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 29. maj, 1969
Oversejlede og kappede slæbetrosse mellem Orlogskutteren Barsø og et skydemål på Nyborg fjord.

torsdag 29. maj, 1969 - onsdag 18. juni, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 19. juni, 1969 - fredag 20. juni, 1969
Forsejlet Korsør afgang kl. 18.08-Rødby ankomst kl. 00.25.

fredag 20. juni, 1969 - torsdag 26. juni, 1969
Rødby-Puttgarden overfarten (Danmark på værft i Nakskov efter havari).

fredag 27. juni, 1969
Forsejlet Rødby afgang kl. 03.30-Korsør ankomst kl. 08.55.

fredag 27. juni, 1969 - onsdag 23. juli, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 24. juli, 1969
Forsejlet Korsør afgang kl. 00.06-Rødby ankomst kl. 07.24.

torsdag 24. juli, 1969 - torsdag 31. juli, 1969
Rødby-Puttgarden overfarten (Deutschland skadet ved at påsejle molen i Puttgarden den 23. juli).

torsdag 31. juli, 1969
Forsejlet Rødby afgang kl. 04.29-Korsør ankomst kl. 09.40.

fredag 1. august, 1969 - onsdag 17. september, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 17. september, 1969 - fredag 19. september, 1969
Oplagt i Halsskov leje 3 for reparationer af bagbord nødmotor.

fredag 19. september, 1969
I fart på Halsskov-Knudshoved overfarten.

lørdag 20. september, 1969 - søndag 21. september, 1969
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 21. september, 1969 - mandag 3. november, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 3. november, 1969
Forsejlet Korsør afgang kl. 15.26-Rødby ankomst kl. 20.20.

mandag 3. november, 1969 - lørdag 8. november, 1969
Rødby-Puttgarden overfarten (Danmark på værft i Nakskov).

lørdag 8. november, 1969 - søndag 9. november, 1969
Forsejlet Rødby afgang kl. 19.04 - Korsør ankomst kl. 00.38.

søndag 9. november, 1969 - lørdag 22. november, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 22. november, 1969 - søndag 23. november, 1969
Oplagt i Halsskov leje 3.

søndag 23. november, 1969
Forsejlet fra Halsskov leje 3 kl. 07.12, ankomst Frihavnsfærgelejet kl. 17.26.

mandag 24. november, 1969
Forhalet fra Frihavnsfærgelejet kl. 07.03, ankomst B&W kl. 07.34.

mandag 24. november, 1969 - mandag 15. december, 1969
I flydedokken på B&W værft i København, årligt eftersyn.

mandag 24. november, 1969 - mandag 15. december, 1969
I flydedokken på B&W værft i København, årligt eftersyn.

mandag 15. december, 1969 - fredag 19. december, 1969
B&W værft i København, årligt eftersyn.

lørdag 20. december, 1969
Forsejlet fra B&W i København kl. 06.29, ankomst Korsør kl. 19.12.

søndag 21. december, 1969 - torsdag 19. februar, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 19. februar, 1970
Forsejlet fra Halsskov kl. 06.38, Gedser ankomst 14.42, I fart kl. 15.33.

torsdag 19. februar, 1970 - onsdag 25. februar, 1970
I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde nedbrudt og Kong Frederik IX på B&W værft).

onsdag 25. februar, 1970 - torsdag 26. februar, 1970
Ud af fart kl. 20.47, forsejlet fra Gedser kl. 22.00, Halsskov ankomst kl. 04.27.

torsdag 26. februar, 1970
Forhalet fra Halsskov kl. 07.03 til Korsør ankomst kl. 07.25, i fart med tur 17.

torsdag 26. februar, 1970 - torsdag 5. marts, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 5. marts, 1970 - fredag 6. marts, 1970
Maskinreparation i Halsskov fra den 05.03 kl. 06.43 til 06.03 kl. 11.18 Forsejlet fra Halsskov kl. 11.18, Gedser ankomst kl. 18.04.

lørdag 7. marts, 1970
I fart fra færge 906 kl. 01.15.

lørdag 7. marts, 1970 - fredag 20. marts, 1970
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten da Kong Frederik IX ikke var færdig på B&W værft på grund af strejker.

fredag 20. marts, 1970
Skiftet leje i Gedser fra kl. 09.04 til kl. 09.32. Forsejlet fra Gedser kl. 10.33, Halsskov ankomst kl. 17.31.

lørdag 21. marts, 1970
Forhalet fra Halsskov kl. 07.42 til Korsør ankomst kl. 08.02 og i fart.

lørdag 21. marts, 1970 - tirsdag 31. marts, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 1. april, 1970 - onsdag 22. april, 1970
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

torsdag 23. april, 1970 - mandag 11. maj, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 11. maj, 1970
Ud af fart kl. 04.05 og forhalede fra Korsør kl. 04.22, ankomst Fæstningen kl. 04.58.

mandag 11. maj, 1970 - torsdag 14. maj, 1970
Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 14. maj, 1970
Forhalet fra fæstningen kl. 07.58 til Korsør ankomst kl. 08.23 og i fart kl. 08.51.

torsdag 14. maj, 1970 - søndag 24. maj, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 25. maj, 1970 - mandag 3. august, 1970
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 4. august, 1970 - torsdag 22. oktober, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 22. oktober, 1970
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation.

torsdag 22. oktober, 1970 - søndag 25. oktober, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 26. oktober, 1970
Forsejlet fra Halsskov kl. 05.07 til Gedser ankomst kl. 11.56, i fart på tur 914 kl. 15.59.

mandag 26. oktober, 1970 - lørdag 28. november, 1970
I fart på Gedser-Warnemünde (Kong Frederik IX ved Rødby-overfarten).

lørdag 28. november, 1970 - søndag 29. november, 1970
Ud af fart kl. 19.30 efter tur 913,forsejlet fra Gedser kl. 22.34, Korsør ankomst kl. 05.49.

søndag 29. november, 1970 - lørdag 30. januar, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 31. januar, 1971 - mandag 1. februar, 1971
Forsejlet fra Fæstningen kl. 21.17, ankomst Helsingør kl. 09.03.

mandag 1. februar, 1971 - mandag 15. februar, 1971
Helsingør værft, årligt eftersyn.

mandag 15. februar, 1971 - fredag 26. februar, 1971
I dok på Helsingør værft til 26. februar kl. 04.45.

fredag 26. februar, 1971
Kompasretning.

fredag 26. februar, 1971 - lørdag 27. februar, 1971
Forsejlet fra Helsingør kl. 17.50 til Halsskov leje 3, ankomst kl. 03.45.

lørdag 27. februar, 1971
4. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 28. februar, 1971 - lørdag 22. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 22. maj, 1971 - søndag 23. maj, 1971
5. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 23. maj, 1971 - fredag 28. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 29. maj, 1971 - mandag 31. maj, 1971
5. Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg.

tirsdag 1. juni, 1971 - fredag 19. november, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 19. november, 1971
Ud af fart kl. 15.30 og forhalet fra Korsør kl. 15.57, ankomst Halsskov kl. 16.19.

fredag 19. november, 1971 - lørdag 20. november, 1971
Maskinreparation i Halsskov fra 19. november kl. 17.00 til 20. november kl. 18.00.

lørdag 20. november, 1971
Forhalet fra Halsskov kl. 18.20 til Korsør ankomst kl. 18.41, og i fart kl. 19.12.

lørdag 20. november, 1971 - søndag 21. november, 1971
I fart på Korsør-Nyborg overfarten frem til 21.november kl. 17.02.

mandag 22. november, 1971 - mandag 27. december, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 28. december, 1971 - torsdag 30. december, 1971
5. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

fredag 31. december, 1971 - mandag 31. januar, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 31. januar, 1972
På tur 42 stoppet bagbord hovedmotor kl. 10.37, kraftig røgudvikling fra krumtaphus ud for cylinder 1, tryk og temparaturer normale, gået i leje på styrbord hovedmotor alene. Ud af fart kl. 11.17, forhalet fra Korsør kl. 14.55, ankomst Halsskov kl. 16.30.

mandag 31. januar, 1972 - tirsdag 1. februar, 1972
Maskinreparation på Halsskov oplæggerplads.

tirsdag 1. februar, 1972
Forhalet fra Halsskov kl. 21.18 til Korsør ankomst kl. 22.26, og i fart kl. 23.36.

tirsdag 1. februar, 1972 - lørdag 26. februar, 1972
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

lørdag 26. februar, 1972
Ud af fart kl. 22.15 i Korsør.

søndag 27. februar, 1972
Forsejlet fra Korsør kl. 06.29, ankomst Helsingør værft kl. 15.30.

søndag 27. februar, 1972 - lørdag 25. marts, 1972
Helsingør værft, årligt eftersyn, fik installeret radar nr 2 på forbro, vindfang bygget om på 4 trappeopgange på vingedæk, infravarme installeret på salondæk. Cafeteria indrettet i 2. klasses agtersalon på salondæk.

mandag 28. februar, 1972 - tirsdag 7. marts, 1972
I dok på Helsingør værft.

tirsdag 7. marts, 1972 - fredag 24. marts, 1972
Helsingør værft.

lørdag 25. marts, 1972
Kompasretning. Forsejlet fra Helsingør værft kl. 06.53, ankomst Korsør kl. 18.55.

søndag 26. marts, 1972
I fart fra Korsør kl. 07.28.

søndag 26. marts, 1972 - onsdag 26. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 26. marts, 1972 - lørdag 17. marts, 1973
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 27. april, 1972
5. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

fredag 28. april, 1972 - onsdag 10. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 11. maj, 1972
5. Storebæltsfærge, i fart Korsør-Nyborg.

fredag 12. maj, 1972 - torsdag 18. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 19. maj, 1972 - tirsdag 23. maj, 1972
5. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

tirsdag 23. maj, 1972 - lørdag 17. juni, 1972
7. Storebæltsfærge i fart på begge overfarter (SPROGØ på Helsingør værft).

lørdag 17. juni, 1972 - lørdag 12. august, 1972
2. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 13. august, 1972 - søndag 8. oktober, 1972
1. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 8. oktober, 1972 - tirsdag 2. januar, 1973
2. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

tirsdag 2. januar, 1973 - lørdag 27. januar, 1973
1. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 28. januar, 1973 - lørdag 17. marts, 1973
2. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg.

søndag 18. marts, 1973
Forsejlet fra Storebælt til Aalborg.

mandag 19. marts, 1973 - torsdag 3. maj, 1973
I dok på Aalborg værft, fik moderniseret baderum for matroser og motormænd.

torsdag 3. maj, 1973 - fredag 11. maj, 1973
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 11. maj, 1973
Forsejlet fra Aalborg til Storebælt.

lørdag 12. maj, 1973 - mandag 21. maj, 1973
2. Storebæltsfærge21.05.1973 31.05.1973 7. Storebæltsfærge.

torsdag 31. maj, 1973 - mandag 11. juni, 1973
2. Storebæltsfærge.

tirsdag 12. juni, 1973 - fredag 15. juni, 1973
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 15. juni, 1973 - fredag 22. juni, 1973
2. Storebæltsfærge.

fredag 22. juni, 1973 - lørdag 4. august, 1973
3. Storebæltsfærge.

lørdag 4. august, 1973 - lørdag 8. september, 1973
2. Storebæltsfærge.

lørdag 8. september, 1973 - søndag 9. september, 1973
Reparation i Halsskov.

søndag 9. september, 1973 - tirsdag 18. september, 1973
2. Storebæltsfærge.

tirsdag 18. september, 1973
Skrivelse fra færgen: Løftede dæksten på klapgraven i leje 4 i Nyborg. Ved anløb af færge 127, havde vi noget besvær med at få klappen ned, da færgen vred i lejet, på grund af at anstødspælene er meget medtaget. Da det under opholdet i Nyborg yderligere blæste op fra SydØst, vred færgen så meget, at klappen tog på styrbord side af klapgraven. Da den maskine som satte lyntoget (42) ombord kørte i land, og færgen hævede, tog klappen 6 dæksten og nogle fliser med op.

tirsdag 18. september, 1973 - lørdag 15. december, 1973
2. Storebæltsfærge.

lørdag 15. december, 1973 - onsdag 16. januar, 1974
3. Storebæltsfærge.

onsdag 16. januar, 1974
Skrivelse fra færgen: Ved afsejling fra Korsør den 16. januar, kl. 08.45, fandtes to skabsdøre i agterste styrehus opbrudt. Færgens krudtkasse med nødraketter m v var fjernet. Ved en eftersøgning fandtes omtalte krudtkasse på kabyshusets tag opbrudt. Som værktøj var anvendt en fastnøgle stammende fra mandskabskabys på vogndæk. Sagen er anmeldt til politiet i Korsør, som optag rapport dags dato kl. 11.50.

onsdag 16. januar, 1974 - søndag 27. januar, 1974
3. Storebæltsfærge.

søndag 27. januar, 1974 - mandag 28. januar, 1974
2. Storebæltsfærge.

mandag 28. januar, 1974 - torsdag 7. februar, 1974
1. Storebæltsfærge.

torsdag 7. februar, 1974 - søndag 24. februar, 1974
2. Storebæltsfærge.

søndag 24. februar, 1974 - fredag 1. marts, 1974
7. Storebæltsfærge.

fredag 1. marts, 1974 - søndag 24. marts, 1974
3. Storebæltsfærge.

søndag 24. marts, 1974 - mandag 25. marts, 1974
4. Storebæltsfærge.

mandag 25. marts, 1974 - onsdag 27. marts, 1974
7. Storebæltsfærge.

onsdag 27. marts, 1974 - torsdag 28. marts, 1974
Reparation i Halsskov.

torsdag 28. marts, 1974 - mandag 8. april, 1974
3. Storebæltsfærge.

mandag 8. april, 1974 - tirsdag 9. april, 1974
Reparation i Halsskov.

tirsdag 9. april, 1974 - søndag 26. maj, 1974
3. Storebæltsfærge.

søndag 26. maj, 1974 - lørdag 1. juni, 1974
4. Storebæltsfærge.

lørdag 1. juni, 1974
Forsejlet fra Korsør kl. 07.32, Aalborg ankomst kl. 18.17.

lørdag 1. juni, 1974 - mandag 1. juli, 1974
Aalborg værft, færgen fik installeret nyt smørrebrødsbord med kølegrav i smørrebrødsstue. Køleskabskapaciteten blev udvidet i hovedstirrids og kabys. I 1. kl. og 2. kl. rygesaloner er installeret "tjenerøer" med indbyggede køleskabe.

tirsdag 4. juni, 1974 - fredag 14. juni, 1974
I dok på Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 14. juni, 1974 - mandag 1. juli, 1974
Aalborg værft, årligt eftersyn.

mandag 1. juli, 1974
Forsejlet fra Aalborg kl. 05.21, Korsør ankomst kl. 17.55, kompasrettet undervejs.

mandag 1. juli, 1974 - mandag 8. juli, 1974
Oplagt i Halsskov.

mandag 8. juli, 1974 - mandag 29. juli, 1974
4. Storebæltsfærge.

mandag 29. juli, 1974 - tirsdag 13. august, 1974
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 13. august, 1974
Ombyttet redningsbåde med Nyborg.

tirsdag 13. august, 1974 - torsdag 15. august, 1974
7. Storebæltsfærge.

torsdag 15. august, 1974 - lørdag 17. august, 1974
2. Storebæltsfærge = InterCity.

søndag 18. august, 1974 - onsdag 21. august, 1974
7. Storebæltsfærge.

onsdag 21. august, 1974 - fredag 23. august, 1974
2. Storebæltsfærge = InterCity.

fredag 23. august, 1974 - torsdag 29. august, 1974
7. Storebæltsfærge.

torsdag 29. august, 1974
Ombyttet redningsbåde med Sjælland.

torsdag 29. august, 1974 - søndag 8. september, 1974
7. Storebæltsfærge.

søndag 8. september, 1974 - fredag 13. september, 1974
8. Storebæltsfærge.

fredag 13. september, 1974 - søndag 29. september, 1974
7. Storebæltsfærge.

søndag 29. september, 1974 - fredag 4. oktober, 1974
8. Storebæltsfærge.

fredag 4. oktober, 1974 - lørdag 26. oktober, 1974
4. Storebæltsfærge.

lørdag 26. oktober, 1974 - søndag 27. oktober, 1974
Forsejlet fra Korsør leje 3 kl. ca. 19.30 til Gedser.

søndag 27. oktober, 1974
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten som ekstrafærge.

mandag 28. oktober, 1974 - torsdag 31. oktober, 1974
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Warnemünde væk).

torsdag 31. oktober, 1974 - lørdag 9. november, 1974
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten som ekstrafærge.

lørdag 9. november, 1974
Planlagt forsejlet fra Warnemünde kl. ca. 07.35, ankomst Fæstningen i Korsør kl. ca. 16.30.

søndag 10. november, 1974
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 11. november, 1974 - lørdag 23. november, 1974
4. Storebæltsfærge.

lørdag 23. november, 1974
Skrivelse fra færgen: Den 23. november kl. 17.30 afgik færgen planmæssigt til Halsskov havn for oplægning ved oplæggerpladsen. Ved fortøjningen drev færgens forende ud fra kajen. Ved indhivningen på springet sakkede færgen så meget, at agterportens styrbord side ramte kajanlæggets yderste sektion, hvorved der skete indtrykning på portens udvendige styrbord side. Portens løftemekanisme tog ingen skade, men på grund af indtrykningen, kunne porten ikke fires helt af. Smedemester Henningsen har foretaget en midlertidig reparation, så porten atter virker normalt. Vinden var i syd styrke 5.

lørdag 23. november, 1974 - søndag 24. november, 1974
4. Storebæltsfærge.

søndag 24. november, 1974 - lørdag 7. december, 1974
8. Storebæltsfærge.

lørdag 7. december, 1974 - søndag 8. december, 1974
Maskinreparation i Halsskov leje 3.

søndag 8. december, 1974 - fredag 20. december, 1974
8. Storebæltsfærge.

fredag 20. december, 1974 - mandag 6. januar, 1975
4. Storebæltsfærge.

mandag 6. januar, 1975 - fredag 14. februar, 1975
8. Storebæltsfærge.

fredag 14. februar, 1975
Skrivelse fra færgen: Beskadigelse af klapfortøjning i Halsskovhavn leje 2. Det meddeles herved at M/F Dronning Ingrid dags dato ved afgang tur 1205 sprængte styrbord klapfortøjning i leje 2. Uheldet forløb som følger: Færgen var fuldlastet kl. 20.53. Da klap og tap var fri af færgen, gives et slag på klokken. Der gives afgangssignal, og bromanden forlader spillet og springer ned og kaster færgens fortøjning los. Styrmanden slår to slag på klokken, uden at have sikret sig, at fortøjningerne var los, og færgen afsejler. Styrmanden, der har dårligt udsyn på grund af lastbil som sidste enhed, opdager at styrbord klapfortøjning ikke er los. Der gives besked til broen over samtaleanlæg, og færgen sejler igen frem mod klappen. Under denne manøvre bøjes styrbord overfaldsplade let. Styrbord klapfortøjning kastes los, men det konstateres, den er sprængt. Færgen afsejler med 5 minutters forsinkelse.

fredag 14. februar, 1975 - lørdag 8. marts, 1975
8. Storebæltsfærge.

lørdag 8. marts, 1975 - søndag 9. marts, 1975
2. Storebæltsfærge = InterCity.

søndag 9. marts, 1975 - lørdag 15. marts, 1975
8. Storebæltsfærge.

lørdag 15. marts, 1975 - fredag 11. april, 1975
4. Storebæltsfærge.

fredag 11. april, 1975
Forsejlet fra Korsør kl. 08.26, Gedser ankomst kl. 15.45.

fredag 11. april, 1975 - lørdag 12. april, 1975
Sejlet 3 dobbeltture på I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge.

lørdag 12. april, 1975
I fart Gedser-Warnemünde (Kong Frederik IX maskinreparerede).
Skrivelse fra færgen: Under indsejling i vestlige færgeleje i Warnemünde tur 21095 den 13. april kl. ca. 12.06 varskoede styrmanden på vogndækket, at en jernbjælke ragede ca. 1 meter ud i lejet i lejets østlige side ca. 25 meter fra bunden af lejet og ca. 3,5 meter over vandoverfladen. Anløbet af lejet kunne ikke afbrydes, da vinden var nordvest styrke 9. Jernbjælken blev skubbet til side, da færgen rørte den, og eneste skade på færgen var tilsyneladende en kraftig skramme i malingen. Jernbjælken menes at stamme fra et stillads. De tyske myndigheder i færgehavnen gav ingen forklaring på bjælkens tilstedeværelse i færgelejet, men lovede, at den straks ville blive fjernet.

lørdag 12. april, 1975 - søndag 13. april, 1975
I fart Gedser-Warnemünde (Kong Frederik IX maskinreparerede).

søndag 13. april, 1975 - mandag 14. april, 1975
Ud af fart kl. 21.35, forsejlet fra Gedser kl. 22.17, enten inde i Gedser eller i Rødby fra kl. 00.19 til kl. 00.52, Korsør ankomst kl. 08.27.

mandag 14. april, 1975 - onsdag 30. april, 1975
4. Storebæltsfærge.

onsdag 30. april, 1975 - fredag 2. maj, 1975
8. Storebæltsfærge.

fredag 2. maj, 1975 - mandag 9. juni, 1975
4. Storebæltsfærge.

mandag 9. juni, 1975 - lørdag 5. juli, 1975
7. Storebæltsfærge.

lørdag 5. juli, 1975 - lørdag 26. juli, 1975
4. Storebæltsfærge.

søndag 27. juli, 1975
Forsejlet fra Halsskov kl. 06.59, Aalborg ankomst kl. 18.28.

mandag 28. juli, 1975 - onsdag 30. juli, 1975
Aalborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 30. juli, 1975 - tirsdag 19. august, 1975
I tørdok på Aalborg værft, årligt eftersyn, hækporten blev repareret efter havari.

tirsdag 19. august, 1975 - onsdag 27. august, 1975
Aalborg værft, blev liggende i tørdokken, der vandfyldtes den 19. august.

onsdag 27. august, 1975
Forsejlet fra Aalborg kl. 05.00, Korsør ankomst kl. 17.42. Kompasrettet undervejs.

onsdag 27. august, 1975 - onsdag 1. oktober, 1975
7. Storebæltsfærge.

onsdag 1. oktober, 1975 - torsdag 2. oktober, 1975
8. Storebæltsfærge.

torsdag 2. oktober, 1975 - onsdag 8. oktober, 1975
7. Storebæltsfærge.

onsdag 8. oktober, 1975
Ud af fart kl. 06.12 i Halsskov efter tur 2051.2. Forsejlet fra Halsskov kl. 07.16, ankomst Gedser kl. 13.38, i fart på tur 21151.

onsdag 8. oktober, 1975 - søndag 19. oktober, 1975
I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde væk).

søndag 19. oktober, 1975
Forsejlet fra Gedser kl. 17.43, Halsskov ankomst kl. 23.27.

mandag 20. oktober, 1975 - lørdag 25. oktober, 1975
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 25. oktober, 1975 - mandag 5. januar, 1976
7. Storebæltsfærge.

mandag 5. januar, 1976 - onsdag 4. februar, 1976
8. Storebæltsfærge.

onsdag 4. februar, 1976 - søndag 29. februar, 1976
7. Storebæltsfærge.

mandag 1. marts, 1976 - tirsdag 2. marts, 1976
8. Storebæltsfærge.

tirsdag 2. marts, 1976
Skrivelse fra færgen: Kort efter ankomst til Knudshoved kl. ca. 14.25 meddelte kokken, at et olierør i kabyssen var sprængt og olien sprøjtede ud på komfur og dørk. Der blev hurtigt lukket for al tilgang af olie til kabys. Da der efterhånden flød meget olie på dørken, og komfuret var rødglødende, besluttedes det at slukke med skum og pulver. Da slukningen begyndte brændte det blandt andet under ovnen og udenfor selve forbrændingskammeret.
Supplerende skrivelse fra færgen: I tilknytning til rapport indsendt i går kan meddeles følgende: Ventilen for olietilgangen til komfuret i kabyssen er blevet åbnet for meget. Der har samlet sig olie i potten. Kokken har for at få mindre varme på komfuret lukket for lufttilgangen. Den brændende olie i potten er løbet tilbage i lufttilgangsrøret og har her overbrændt en pakning, således at olie har kunnet løbe ud på dørken. Efter afspærring af alt tilgang af olie til kabys skulle komfuret teoretisk køle ned af sig selv, men i betragtning af oliespildet på dørken var det en absolut klog foranstaltning at fremskynde denne nedkøling med skum med mere. Den ganske unge kok, der var tjenestegørende, var ret ukendt med brug af oliefyret komfur. Der har således ikke været tale om et sprængt olierør. En brugsanvisning for komfuret vil snarest blive opsat i kabyssen (opsat dags dato).

tirsdag 2. marts, 1976 - torsdag 4. marts, 1976
8. Storebæltsfærge.

torsdag 4. marts, 1976 - tirsdag 20. april, 1976
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 20. april, 1976
Forsejlet fra Korsør kl. 07.55, Helsingør ankomst kl. 16.34.

tirsdag 20. april, 1976 - fredag 7. maj, 1976
Helsingør værft, færgen fik hoveddækket forstærket, således at den kunne lastes til en dybgang på 4,516 meter med 1140 passagerer.

fredag 7. maj, 1976 - mandag 17. maj, 1976
Færgen stod tør i dok I fra 7. maj kl. 00.20 til 17. maj kl. 13.00.

mandag 17. maj, 1976 - torsdag 20. maj, 1976
Helsingør værft.

torsdag 20. maj, 1976
Forsejlet fra Helsingør kl. 18.23, Korsør ankomst kl. 06.01, kompasrettet undervejs.

fredag 21. maj, 1976 - mandag 24. maj, 1976
Reparation i Halsskov.

mandag 24. maj, 1976 - tirsdag 29. juni, 1976
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 29. juni, 1976 - mandag 19. juli, 1976
5. Storebæltsfærge.

mandag 19. juli, 1976 - lørdag 11. september, 1976
7. Storebæltsfærge.

lørdag 11. september, 1976
Anløb af Halsskov oplæggerplads måtte opgives, da vinden var SydVest styrke 5-6. I stedet gik færgen til Fæstningen i Korsør, hvor de givne vejrforhold gjorde at færgen måtte holdes op imod træværket nord for oplæggerpladsen, hvorved dette blev en del beskadiget. Ingen skader på færgen.

lørdag 11. september, 1976 - søndag 19. september, 1976
7. Storebæltsfærge.

søndag 19. september, 1976 - fredag 1. oktober, 1976
4. Storebæltsfærge.

fredag 1. oktober, 1976
Færgen måtte kl. ca. 20.50 foretage en 360 graders vending, da et canadisk krigsskib nr. "509" ikke overholdt søvejsreglerne.

fredag 1. oktober, 1976 - torsdag 14. oktober, 1976
4. Storebæltsfærge.

torsdag 14. oktober, 1976
Forsejlet fra Korsør kl. 08.35, Rødby ankomst kl. 15.31.

torsdag 14. oktober, 1976 - søndag 28. november, 1976
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

søndag 28. november, 1976
Forsejlet fra Rødby kl. 09.37 med ankomst til Korsør leje 3 kl. 14.10. Derefter skulle færgen til oplægning ved Fæstningen i Korsør, men under indsejling hertil friskede vinden op i en byge til SV styrke 7-8, hvilket betød at agterenden faldt af (der var 2 fortøjningsvirer i land fra forenden), og uanset kraftig manøvrering var det ikke muligt at tvinge agterenden til kaj. Heldigvis kom slæbebåden Urd forbi, og i løbet af en lille time lykkedes det at få færgen tvunget til kaj og forsvarligt fortøjet.

mandag 29. november, 1976 - mandag 20. december, 1976
5. Storebæltsfærge.

mandag 20. december, 1976 - tirsdag 11. januar, 1977
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 11. januar, 1977
Reparation af hækport i Halsskov.

tirsdag 11. januar, 1977 - fredag 21. januar, 1977
7. Storebæltsfærge.

fredag 21. januar, 1977 - lørdag 22. januar, 1977
Maskinreparation i Halsskov.

søndag 23. januar, 1977 - søndag 30. januar, 1977
7. Storebæltsfærge.

søndag 30. januar, 1977 - onsdag 9. februar, 1977
8. Storebæltsfærge.

torsdag 10. februar, 1977
Forsejlet fra Korsør kl. 01.00, Rødby ankomst kl. 07.13.

torsdag 10. februar, 1977 - tirsdag 8. marts, 1977
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

tirsdag 8. marts, 1977
Denne dag reddet 2 østtyske flygtninge ud for Warnemünde.

tirsdag 8. marts, 1977 - lørdag 21. maj, 1977
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

lørdag 21. maj, 1977 - søndag 22. maj, 1977
Forsejlet fra Rødby kl. 23.02, Korsør ankomst kl. 03.39.

søndag 22. maj, 1977
9. Storebæltsfærge.

søndag 22. maj, 1977 - mandag 23. maj, 1977
3. Storebæltsfærge = InterCity, turene 195 og 1502.

mandag 23. maj, 1977 - torsdag 26. maj, 1977
8. Storebæltsfærge.

torsdag 26. maj, 1977 - onsdag 1. juni, 1977
7. Storebæltsfærge.

onsdag 1. juni, 1977 - fredag 3. juni, 1977
8. Storebæltsfærge.

fredag 3. juni, 1977 - lørdag 30. juli, 1977
7. Storebæltsfærge.

søndag 31. juli, 1977
Forhalet fra Korsør kl. 07.46, Halsskov ankomst kl. 08.12, forsejlet fra Halsskov kl. 09.30, ankomst Helsingør værft kl. 18.51.

søndag 31. juli, 1977 - mandag 1. august, 1977
Helsingør værft, færgen blev yderligere brandsikret. 6 stk redningsbåde af letmetal og resterende 34 styk letmetalsflåder og 15 styk plasticflåder blev taget i land, og i stedet herfor fik færgen leveret og opsat 4 styk 2 fags- lejdere og 2 styk 1 fags-evakueringslejdere, alt anbragt i forskriftsmæssige stativer på bådedækket midtskibs.

mandag 1. august, 1977 - onsdag 10. august, 1977
I dok på Helsingør værft fra 1. august kl. 12.45 til 10.08 kl. 14.30.

onsdag 10. august, 1977 - tirsdag 30. august, 1977
Helsingør værft, færgen blev yderligere brandsikret. 6 stk redningsbåde af letmetal og resterende 34 styk letmetalsflåder og 15 styk plasticflåder blev taget i land, og i stedet herfor fik færgen leveret og opsat 4 styk 2 fags- lejdere og 2 styk 1 fags-evakueringslejdere, alt anbragt i forskriftsmæssige stativer på bådedækket midtskibs.

tirsdag 30. august, 1977 - onsdag 31. august, 1977
Forsejlet fra Helsingør kl. 16.03, Fæstningen i Korsør ankomst kl. 01.12.

onsdag 31. august, 1977 - søndag 18. september, 1977
5. Storebæltsfærge.

søndag 18. september, 1977 - tirsdag 20. september, 1977
8. Storebæltsfærge.

tirsdag 20. september, 1977
Ved anløb af Knudshoved færgehavn på tur 1132 tørnede færgen så hårdt i bunden af færgelejet at fenderlisten fik større skader.

tirsdag 20. september, 1977 - fredag 23. september, 1977
8. Storebæltsfærge.

fredag 23. september, 1977 - lørdag 24. september, 1977
Reparation af fenderlisten i Halsskov, hvor det viste sig, at spant 3 og 4 var indtrykket henholdsvis 135 og 150 mm, og at der var læk mellem det indvendige kanaljern og vogndækket, samt at træfenderen i styrbord side var knust.

lørdag 24. september, 1977 - søndag 25. september, 1977
Forsejlet fra Halsskov kl. 19.45, Rødby ankomst kl. 02.30.

lørdag 24. september, 1977 - lørdag 24. december, 1977
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

lørdag 24. december, 1977
Forsejlet fra Rødby kl. 08.00, Nyborg ankomst kl. 13.00, forhalet fra kl. 13.05 til kl. 13.35.

lørdag 24. december, 1977 - tirsdag 27. december, 1977
Oplagt i Nyborg.

tirsdag 27. december, 1977
Forsejlet fra Nyborg kl. 09.34, Korsør ankomst kl. 10.47, forhalet fra Korsør kl. 11.45, ankom oplæggerpladsen i Halsskov kl. 12.33.

tirsdag 27. december, 1977 - fredag 30. december, 1977
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov for maskinreparation.

fredag 30. december, 1977 - onsdag 4. januar, 1978
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

onsdag 4. januar, 1978 - torsdag 5. januar, 1978
Forhalet fra Halsskov kl. 22.55, Korsør ankomst kl. 23.20, forsejlet fra Korsør kl. 23.55, Rødby Færge ankomst kl. 06.15.

torsdag 5. januar, 1978 - lørdag 27. maj, 1978
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

lørdag 27. maj, 1978
Planlagt forsejlet fra Rødby, med ankomst Halsskov oplæggerplads kl. ca. 18.00.

lørdag 27. maj, 1978 - torsdag 8. juni, 1978
7. Storebæltsfærge.

torsdag 8. juni, 1978 - mandag 12. juni, 1978
Reparation i Halsskov.

mandag 12. juni, 1978 - torsdag 15. juni, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

torsdag 15. juni, 1978 - lørdag 24. juni, 1978
7. Storebæltsfærge.

lørdag 24. juni, 1978
Efter tur 7712 forsøgtes anløb af nordlige oplæggerplads i Halsskov havn kl. 06.55 i SW vind med 10-12 meter pr sekund. Det var ikke muligt at manøvrere færgen på plads med skruerne eller få trosser i land agter, hvorfor springet måtte kastes los, og færgen måtte sejle ud igen og gå til Knudshoved færgehavn for oplægning.

lørdag 24. juni, 1978 - onsdag 26. juli, 1978
7. Storebæltsfærge.

onsdag 26. juli, 1978
Rorstopbolt beskadiget under sejlads på tur 1124.2, sejlads fortsat, repareret to dage senere under planlagt oplægning.

onsdag 26. juli, 1978 - mandag 7. august, 1978
7. Storebæltsfærge.

mandag 7. august, 1978
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 7. august, 1978 - tirsdag 15. august, 1978
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 15. august, 1978 - onsdag 16. august, 1978
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 16. august, 1978
7. Storebæltsfærge. Kl. 23.45 på tur 7761 konstateredes det, at en brandhane stod åben, og at der stod ca. 10 cm vand i chaufførsalon, gang og storesrum. Falck blev tilkaldt og kom ombord kl. 00.25 i leje 5 i Nyborg. Lænsning blev udført af Falck på den næste dobbelttur i tidsrummet fra kl. 01.10 til kl. 03.00, Falck i land ved næste ankomst til Nyborg kl. 04.30.

torsdag 17. august, 1978 - lørdag 19. august, 1978
7. Storebæltsfærge.

lørdag 19. august, 1978 - mandag 21. august, 1978
Malearbejder i Halsskov leje 2.

mandag 21. august, 1978 - tirsdag 12. september, 1978
7. Storebæltsfærge.

tirsdag 12. september, 1978 - fredag 15. september, 1978
Sejlede en kombination af 7. Storebæltsfærge og 2. bilfærge.

fredag 15. september, 1978
Under indsejling til Halsskov på tur 2155 konstateredes det at bovportsurringen havde sat sig fast, således at det ikke var muligt at løfte porten. Færgen returnerede til søs indtil bovportsurringen var aftaget, og kom i havn med 40 minutters forsinkelse. (Vindstyrke 20-24 m/sek fra VSV).

fredag 15. september, 1978 - lørdag 16. september, 1978
Sejlede en kombination af 7. Storebæltsfærge og 2. bilfærge.

søndag 17. september, 1978
Forsejlet fra Storebælt til Gedser om dagen.

søndag 17. september, 1978 - torsdag 21. september, 1978
I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (Warnemünde på værft).

torsdag 21. september, 1978
Kort efter afgang fra Gedser kl. 08.35 blev færgen kaldt tilbage på grund af nogle manglende toldpapirer. Ved skift fra ud- til indgående retning, drev færgen hen og berørte kosten mellem inderbåken og Østre mole. Kosten rev sig løs, mens der tilsyneladende ingen skade skete på skibet. Planlagt forsejlet fra Gedser til Korsør leje 1 med ankomst ca. kl. 17.00.

torsdag 21. september, 1978 - lørdag 30. september, 1978
7. Storebæltsfærge.

lørdag 30. september, 1978
Planlagt forsejlet fra Korsør leje 1 til Rødby med afgang kl. 17.30.

lørdag 30. september, 1978 - søndag 10. december, 1978
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

søndag 10. december, 1978 - mandag 11. december, 1978
Forsejlet fra Rødby kl. 20.02 til Halsskov leje 3 ankomst kl. 00.42.

mandag 11. december, 1978 - fredag 15. december, 1978
8. Storebæltsfærge.

fredag 15. december, 1978 - lørdag 6. januar, 1979
4. Storebæltsfærge.

søndag 7. januar, 1979
Forsejlet fra Korsør leje 1 kl. 06.50 til Frederikshavn, ankomst kl. 19.03.

søndag 7. januar, 1979 - mandag 8. januar, 1979
Frederikshavn værft.

mandag 8. januar, 1979 - fredag 19. januar, 1979
I dok på Frederikshavn værft.

fredag 19. januar, 1979 - fredag 2. februar, 1979
Frederikshavn værft.

fredag 2. februar, 1979 - lørdag 3. februar, 1979
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 16.33, med ankomst til Rødby kl. 10.00.

lørdag 3. februar, 1979 - tirsdag 13. februar, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

onsdag 14. februar, 1979
Sejlet tur 6012, derefter oplagt i Rødby på grund af snestormen.

onsdag 14. februar, 1979 - mandag 19. februar, 1979
Oplagt i Rødby Færge på grund af vejrsituationen.

mandag 19. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 13.32-Korsør kl. 18.04 med 2 MZ og 12 læssede godsvogne.

mandag 19. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 19.20-Rødby kl. 00.25 med 23 læssede godsvogne.

tirsdag 20. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 19.00-Korsør kl. 23.57 med 2 personvogne og 15 godsvogne.

onsdag 21. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 01.00-Rødby kl. 06.49 med 17 læssede godsvogne.

onsdag 21. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 07.53-Korsør kl. 13.27 med 2 personvogne og 14 godsvogne.

onsdag 21. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 14.07-Rødby kl. 19.15 med 5 læssede godsvogne.

onsdag 21. februar, 1979 - torsdag 22. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 20.10-Korsør kl. 00.55 med last.

torsdag 22. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 01.42-Rødby kl. 07.40 uden last.

torsdag 22. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 08.21-Korsør kl. 13.25 med 13 læssede og 2 tomme godsvogne.

torsdag 22. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 14.00-Rødby kl. 19.03 med 3 læssede godsvogne.

torsdag 22. februar, 1979 - fredag 23. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 20.03-Korsør kl. 01.47 med 18 læssede og 2 tomme godsvogne.

fredag 23. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 02.23-Rødby kl. 07.28 med 2 læssede godsvogne.

fredag 23. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 07.58-Korsør kl. 12.40 med 13 læssede godsvogne.

fredag 23. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 13.23-Rødby kl. 18.39 med 11 tomme godsvogne.

fredag 23. februar, 1979
Sejlet Rødby kl. 19.28-Korsør kl. 00.04 med 2 personvogne og 14 godsvogne.

lørdag 24. februar, 1979
Sejlet Korsør kl. 01.10-Rødby kl. 05.39 med 9 læssede og 9 tomme godsvogne.

lørdag 24. februar, 1979 - mandag 26. februar, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

mandag 26. februar, 1979
Forsejlet fra Rødby kl. 13.50 til Halsskov ankomst 18.50.

tirsdag 27. februar, 1979 - søndag 4. marts, 1979
2./1. InterCityfærge (skifter dagligt) (Prins Henriks skruehavari).

søndag 4. marts, 1979
Forsejlet fra Korsør kl. 09.37, ankom Rødby kl. 18.13.

søndag 4. marts, 1979 - mandag 2. april, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

mandag 2. april, 1979 - tirsdag 3. april, 1979
Ud af fart kl. 22.21, forsejlet fra Rødby kl. 23.00 til Nakskov værft, ankret fra kl. 01.30 til kl. 05.34, ankom Nakskov kl. 07.10.

tirsdag 3. april, 1979 - torsdag 5. april, 1979
Nakskov værft (ikke i dok), reparation af fenderliste.

torsdag 5. april, 1979
Forsejlet fra Nakskov kl. 14.03, Puttgarden kl. 17.52 til kl. 18.19, Rødby ankomst kl. 19.07, i fart kl. 19.52.

torsdag 5. april, 1979 - torsdag 12. april, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

torsdag 12. april, 1979
Turene 6012-5032 blev aflyst for lokalisering af havari på bagbord spil for hækport.

torsdag 12. april, 1979 - lørdag 14. april, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

søndag 15. april, 1979
Til søs fra kl. 07.26 til kl. 08.53, ved ankomst havari på bovport da øverste klap ikke var hejst højt nok op. Forsejlet fra Rødby kl. 11.09, ankom Nakskov kl. 16.11 med delvis åben bovport.

søndag 15. april, 1979 - torsdag 19. april, 1979
Nakskov værft, reparation af havari på bovportmaskineri (ikke i dok).

søndag 15. april, 1979 - torsdag 19. april, 1979
Nakskov værft, forsejlet 19. april kl. 14.00, Rødby ankomst kl. 18.35, i fart kl. 19.11.

torsdag 19. april, 1979 - lørdag 21. april, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

lørdag 21. april, 1979 - søndag 22. april, 1979
Forsejlet fra Rødby kl. 23.06, ankom Korsør kl. 03.53.

søndag 22. april, 1979 - mandag 30. april, 1979
8. Storebæltsfærge, sejlede på begge overfarter.

mandag 30. april, 1979
2. Storebæltsfærge = InterCity 108, Nyborg afgang kl. 07.55, Korsør ankomst kl. 09.00. Forhalet Korsør kl. 09.30, Halsskov kl. 09.55, forsejlet fra Halsskov kl. 13.00, Rødby ankomst kl. 18.44, i fart kl. 19.23.

mandag 30. april, 1979 - tirsdag 22. maj, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

onsdag 23. maj, 1979
Forsejlet fra Rødby kl. 01.00-Korsør ankomst kl. 06.29.

onsdag 23. maj, 1979 - torsdag 24. maj, 1979
7. Storebæltsfærge.

fredag 25. maj, 1979 - lørdag 26. maj, 1979
8. Storebæltsfærge.

søndag 27. maj, 1979 - mandag 11. juni, 1979
7. Storebæltsfærge.

mandag 11. juni, 1979
Da der ved afgang fra oplæggerpier i Halsskov skulle røres, ville bagbord maskine ikke starte. Efter flere forsøg lykkedes det at få maskinen i gang kl. 18.10. Afgang måtte udsættes på grund af mangel på starteluft. Afgang Halsskov kl. 19.06, ankom Korsør kl. 19.30, afgik på tur 7751 kl. 19.52, 58 minutter forsinket.

mandag 11. juni, 1979 - onsdag 11. juli, 1979
7. Storebæltsfærge.

onsdag 11. juli, 1979 - torsdag 12. juli, 1979
Forhalet fra Halsskov kl. 21.02-Korsør kl. 21.30, forsejlet fra Korsør kl. 22.00, Rødby ankomst kl. 03.42, Rødby afgang kl. 04.39, Gedser ankomst kl. 07.19, i fart kl. 10.00.

torsdag 12. juli, 1979 - mandag 16. juli, 1979
I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde på værft).

mandag 16. juli, 1979
Forsejlet fra Gedser kl. 08.30, Rødby kl. 11.04 til kl. 11.30, Halsskov ankomst kl. 17.25.

mandag 16. juli, 1979 - onsdag 18. juli, 1979
7. Storebæltsfærge (sejlads på begge overfarter).

onsdag 18. juli, 1979 - torsdag 19. juli, 1979
Sejlads blev aflyst fra kl. 17.39 til kl. 08.22 på grund af fagligt møde blandt matroser.

torsdag 19. juli, 1979
Anmeldt navneændring til Sjælland til skibsregistret.

torsdag 19. juli, 1979 - mandag 23. juli, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

mandag 23. juli, 1979 - tirsdag 24. juli, 1979
3. Intercityfærge fra tur 183 kl. 19.24 til tur 7311 kl. 04.32 i Nyborg.

tirsdag 24. juli, 1979
7. Storebæltsfærge fra kl. 05.03 til kl. 13.42. Forsejlet fra Knudshoved kl. 13.47 til Nyborg ankomst kl. 14.17. 3. Intercityfærge fra tur 148 kl. 14.51 til tur 160 kl. 18.52 i Korsør.

tirsdag 24. juli, 1979 - mandag 30. juli, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

mandag 30. juli, 1979
Navneændring til Sjælland registreret af skibsregistret.

mandag 30. juli, 1979 - tirsdag 31. juli, 1979
6. Storebæltsfærge fra kl. 16.46 den 30. juli til kl. 08.04 den 31. juli.

tirsdag 31. juli, 1979 - mandag 6. august, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

mandag 6. august, 1979
Færgen's navn ændret på skibet til Sjælland denne dag.

mandag 6. august, 1979 - tirsdag 7. august, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

tirsdag 7. august, 1979 - torsdag 23. august, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter) til 23. august kl. 06.13 (7. august til 9. august aflyst 1101.2 og 2113.2, 10. august aflyst 7721 og 7722).

torsdag 23. august, 1979 - fredag 24. august, 1979
Forsejlet fra Halsskov kl. 22.00, Rødby ankomst kl. 03.40 til kl. 04.28. Ud på strømmen fra kl. 04.28 til kl. 05.19. I Rødby fra kl. 05.19 til kl. 06.05, Gedser ankomst kl. 08.22.

fredag 24. august, 1979 - tirsdag 28. august, 1979
I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde på værft).

tirsdag 28. august, 1979 - onsdag 29. august, 1979
Forsejlet fra Gedser kl. 21.05, ankom Puttgarden kl. 00.33, i fart kl. 01.06.

onsdag 29. august, 1979 - onsdag 12. september, 1979
5. færge Rødby-Puttgarden og Rødby-Warnemünde overfarten med passagerer (Kong Frederik IX på Helsingør værft).

onsdag 12. september, 1979
Forsejlet fra Rødby Færge kl. 06.10 til Svendborg værft, ankomst kl. 13.35. I dok med det samme, stod tør kl. 14.35.

onsdag 12. september, 1979 - mandag 17. september, 1979
Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is.

mandag 17. september, 1979
Forsejlet fra Svendborg kl. 15.36 til Korsør ankomst kl. 18.21.

mandag 17. september, 1979 - fredag 21. september, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlede på begge overfarter).

fredag 21. september, 1979
Sejlede fra Halsskov kl. 10.54, Nyborg ankomst kl. 12.00, overført IC 136, Nyborg afgang kl. 12.12, Korsør ankomst kl. 13.18.

fredag 21. september, 1979 - lørdag 22. september, 1979
7. Storebæltsfærge (sejlads på begge overfarter).

lørdag 22. september, 1979 - mandag 24. september, 1979
Ligget ved Fæstningen i Korsør fra kl. 06.59 lørdag til kl. 18.18 mandag.

mandag 24. september, 1979 - onsdag 26. september, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

onsdag 26. september, 1979
Under anløb af Knudshoved havn kl. ca. 05.12 for lastning af tur 2053.1 virkede agterporten ikke. Færgen blev stoppet i lejet uden at porten berørte ledeværket. Maskinen udbedrede defekten, et relæ der hængte for firing, således at løfterelæet slog ud, og porten derfor ikke kunne løftes. Afgik Knudshoved kl. 05.59 med fuld last. Porten var afprøvet.

onsdag 26. september, 1979 - lørdag 29. september, 1979
7. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter).

lørdag 29. september, 1979 - søndag 30. september, 1979
Forsejlet fra Korsør kl. 17.55, Rødby ankomst kl. 22.17, i fart kl. 01.55.

søndag 30. september, 1979 - søndag 14. oktober, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

søndag 14. oktober, 1979
Sejlede 2 dobbeltture Rødby-Puttgarden i stedet for Warnemünde-turen.

søndag 14. oktober, 1979 - mandag 12. november, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

mandag 12. november, 1979 - tirsdag 13. november, 1979
Sejlede for anden færge fra den 12. november kl. 22.32 til den 13. november kl. 18.33.

tirsdag 13. november, 1979 - torsdag 13. december, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

torsdag 13. december, 1979
Oplagt fra kl. 18.48 til kl. 22.19 på grund af storm.

fredag 14. december, 1979
Forsejlet fra Rødby kl. 02.32, Warnemünde ankomst kl. 05.49. I fart Gedser-Warnemünde (Warnemünde havde skrueproblemer).

fredag 14. december, 1979 - lørdag 15. december, 1979
Oplagt i Puttgarden på grund af vejret fra kl. 23.53 den 14. december til kl. 17.28.

lørdag 15. december, 1979 - fredag 21. december, 1979
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

fredag 21. december, 1979 - søndag 23. december, 1979
Rødby-Puttgarden overfarten til 23. december kl. 12.20 i Puttgarden.

søndag 23. december, 1979
Forsejlet fra Puttgarden kl. 12.36, Nakskov ankomst kl. 15.36.

søndag 23. december, 1979 - søndag 6. januar, 1980
Nakskov værft (ikke i dok).

søndag 6. januar, 1980
Forsejlet fra Nakskov kl. 11.03, ankom Rødby kl. 15.54, i fart kl. 19.38.

søndag 6. januar, 1980 - søndag 27. januar, 1980
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

søndag 27. januar, 1980 - mandag 28. januar, 1980
Oplagt i Puttgarden på grund af vejret fra kl. 12.25 til kl. 17.33 og fra kl. 20.58 til kl. 05.25.

mandag 28. januar, 1980 - tirsdag 5. februar, 1980
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

tirsdag 5. februar, 1980
Forsejlet fra Rødby kl. 11.17 til Korsør, ankomst kl. 17.35.

tirsdag 5. februar, 1980 - lørdag 1. marts, 1980
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 1. marts, 1980
Forsejlet fra Korsør kl. 11.15, ankomst Rødby kl. 15.27, til søs fra kl. 17.23 til kl. 18.37, i fart kl. 19.13.

lørdag 1. marts, 1980 - fredag 16. maj, 1980
Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne.

fredag 16. maj, 1980
Sidste sejlads på Rødby-Puttgarden overfarten. Forsejlet fra Rødby kl. 19.58, ankomst Fæstningen i Korsør kl. 23.58.

fredag 16. maj, 1980 - søndag 18. maj, 1980
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 18. maj, 1980 - onsdag 28. maj, 1980
5. Storebæltsfærge.

onsdag 28. maj, 1980 - onsdag 18. juni, 1980
7. Storebæltsfærge.

onsdag 18. juni, 1980 - tirsdag 1. juli, 1980
Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede) (tilsynsbog siger oplagt uden besætning fra 18. juni til 31. juli).

tirsdag 1. juli, 1980 - onsdag 2. juli, 1980
7. Storebæltsfærge.

onsdag 2. juli, 1980 - fredag 4. juli, 1980
Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede).

fredag 4. juli, 1980 - lørdag 5. juli, 1980
7. Storebæltsfærge.

søndag 6. juli, 1980 - torsdag 31. juli, 1980
Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede).

torsdag 31. juli, 1980 - torsdag 28. august, 1980
7. Storebæltsfærge.

torsdag 28. august, 1980 - søndag 31. august, 1980
Oplagt i Halsskov.

søndag 31. august, 1980
Forhalet fra Halsskov kl. 07.08-Korsør kl. 07.40, forsejlet fra Korsør afgang kl. 08.07, lods ombord kl. 16.45, Aalborg ankomst kl. 19.20.

mandag 1. september, 1980 - mandag 22. september, 1980
I dok på Aalborg værft fra 1. september kl. 12.15 til 22. september kl. 06.35.

mandag 22. september, 1980 - lørdag 27. september, 1980
Aalborg værft, årligt eftersyn og klasning.

lørdag 27. september, 1980
Forsejlet Aalborg kl. 05.12-Korsør ankomst kl. 17.29, forhalet fra Korsør kl. 17.55, Halsskov oplæggerplads ankomst kl. 18.31. Radiopejler og alle kompasser er rettet under sejlads mod Korsør 27. september.

lørdag 27. september, 1980 - søndag 26. oktober, 1980
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov for indbygning af centralvarmeanlæg.

søndag 26. oktober, 1980 - mandag 27. oktober, 1980
9. storebæltsfærge.

mandag 27. oktober, 1980 - mandag 10. november, 1980
6. Storebæltsfærge.

mandag 10. november, 1980
Driftsområdet bekræfter at kabel til strømforsyning af lyntog skal retableres.

mandag 10. november, 1980 - tirsdag 11. november, 1980
6. Storebæltsfærge.

tirsdag 11. november, 1980
Konstateret at der manglede en dør til redningsbælteskab nr. 7 på styrbord vingedæk, ligesom der manglede 10. stk. redningsbælter.

tirsdag 11. november, 1980 - søndag 16. november, 1980
6. Storebæltsfærge.

søndag 16. november, 1980
Kl. 20.35 konstateredes det, at der manglede 1 stk redningskrans var fjernet fra promenadedæk agter på styrbord side.

søndag 16. november, 1980 - fredag 21. november, 1980
6. Storebæltsfærge.

fredag 21. november, 1980
Efter afgang fra Nyborg kl. 23.13 på tur 7662 observeredes bøjen ved Østlige puller på Vesterrenden tæt om styrbord. Maskinen blev stoppet og roret lagt hårdt styrbord for at få agterenden klar af bøjen. Bøjen blev observeret agterude efter at have berørt færgen ca. midtskibs.

fredag 21. november, 1980 - lørdag 22. november, 1980
6. Storebæltsfærge.

søndag 23. november, 1980
1. Storebæltsfærge = InterCity.

søndag 23. november, 1980 - onsdag 10. december, 1980
6. Storebæltsfærge.

onsdag 10. december, 1980 - mandag 15. december, 1980
5. Storebæltsfærge.

mandag 15. december, 1980 - tirsdag 16. december, 1980
Grundet SV vind på ca. 20 m/sek kunne færgen ikke forhales fra Fæstningen kl. 18.45. Kl. 20.15 ankom slæbebåd Bjarke, men det besluttedes at vente til vinden flovede lidt af. Færgen afgik Fæstningen kl 01.03 assisteret af Bjarke, ankom Korsør leje 1 kl. 01.44, og gik i fart efter lastning kl. 01.58.

tirsdag 16. december, 1980 - fredag 19. december, 1980
5. Storebæltsfærge.

fredag 19. december, 1980
Forsejlet fra Korsør kl. 06.55, Svendborg ankomst kl. 10.11.

fredag 19. december, 1980 - søndag 4. januar, 1981
Svendborg værft, for reparation af hækport.

søndag 4. januar, 1981
Forsejlet fra Svendborg kl. 08.45, Halsskov ankomst kl. 11.20.

søndag 4. januar, 1981 - tirsdag 10. februar, 1981
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 10. februar, 1981
Ved anløb af Knudshoved på tur 1193 kl. 20.30 slingrede færgen så meget, at adskillige porcelænsting, øl og sodavand m.m. i skabe knustes. En smørrebrødsjomfru fik knust et par briller og en kioskdame slog højre arm. Vind i Nord styrke 9/10, ind imellem i SydØst styrke 10/11.

tirsdag 10. februar, 1981 - tirsdag 17. februar, 1981
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 17. februar, 1981 - onsdag 18. februar, 1981
Reparation i Halsskov leje 3.

onsdag 18. februar, 1981 - onsdag 1. april, 1981
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 1. april, 1981 - lørdag 4. april, 1981
5. Storebæltsfærge.

lørdag 4. april, 1981 - mandag 18. maj, 1981
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 18. maj, 1981 - fredag 22. maj, 1981
Reparation i Halsskov.

lørdag 23. maj, 1981 - tirsdag 26. maj, 1981
Oplagt i Halsskov.

onsdag 27. maj, 1981
7. Storebæltsfærge.

onsdag 27. maj, 1981 - fredag 19. juni, 1981
Oplagt i Halsskov.

fredag 19. juni, 1981
7. Storebæltsfærge.

fredag 19. juni, 1981 - fredag 26. juni, 1981
Oplagt i Halsskov.

fredag 26. juni, 1981
7. Storebæltsfærge.

lørdag 27. juni, 1981 - mandag 6. juli, 1981
Oplagt i Halsskov.

mandag 6. juli, 1981 - torsdag 9. juli, 1981
5. Storebæltsfærge.

torsdag 9. juli, 1981 - søndag 26. juli, 1981
Oplagt i Halsskov.

søndag 26. juli, 1981
Forsejlet fra Halsskov kl. 12.15, ankom Svendborg kl. 16.13.

søndag 26. juli, 1981 - mandag 27. juli, 1981
Svendborg værft, bundbehandling og eftersyn.

mandag 27. juli, 1981 - juli, 1981
I dok på Svendborg værft.

juli, 1981 - fredag 31. juli, 1981
Svendborg værft, bundbehandling og eftersyn.

fredag 31. juli, 1981
Forsejlet fra Svendborg kl. 16.24, oplæggerpladsen i Halsskov ankomst kl. 19.27.

søndag 2. august, 1981 - fredag 2. oktober, 1981
5. Storebæltsfærge.

fredag 2. oktober, 1981
7. Storebæltsfærge.

fredag 2. oktober, 1981 - fredag 9. oktober, 1981
Oplagt i Halsskov.

fredag 9. oktober, 1981
7. storebæltsfærge.

fredag 9. oktober, 1981 - mandag 12. oktober, 1981
Oplagt i Korsør leje 1.

mandag 12. oktober, 1981
Forsejlet fra Korsør leje 1 afgang kl. 09.08, ankomst Gedser kl. 16.25.

mandag 12. oktober, 1981 - torsdag 15. oktober, 1981
I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge.

torsdag 15. oktober, 1981
Forsejlet fra Gedser afgang kl. 11.20, Halsskov ankomst kl. 17.27, forhalet Halsskov afgang kl. 18.01, oplæggerpladsen i Halsskov ankomst kl. 18.24.

torsdag 15. oktober, 1981 - fredag 16. oktober, 1981
Oplagt i Halsskov.

fredag 16. oktober, 1981
8. Storebæltsfærge.

fredag 16. oktober, 1981
Grundberøring i Halsskovhavn under anløb af oplæggerpladsen kl. ca. 20.30.

fredag 16. oktober, 1981 - søndag 8. november, 1981
Oplagt i Halsskov.

søndag 8. november, 1981
Forhalet fra Halsskov kl. 09.41 til Korsør ankomst kl. 10.03, forsejlet fra Korsør kl. 10.57, Gedser ankomst kl. 16.52.

søndag 8. november, 1981 - torsdag 12. november, 1981
I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge.

torsdag 12. november, 1981
Forsejlet fra Gedser kl. 13.36, Halsskov ankomst kl. 20.00.

fredag 13. november, 1981 - søndag 15. november, 1981
Oplagt i Halsskov.

mandag 16. november, 1981 - tirsdag 1. december, 1981
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 1. december, 1981 - mandag 7. december, 1981
5. Storebæltsfærge.

mandag 7. december, 1981
Forsejlet fra Halsskov kl. 09.25, Gedser ankomst kl. 15.56, i fart kl. 16.45.

mandag 7. december, 1981 - fredag 11. december, 1981
I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge.

fredag 11. december, 1981 - lørdag 12. december, 1981
Forsejlet fra Gedser afgang kl. 22.05, Halsskov ankomst kl. 04.45, forhalet fra kl. 05.20 til oplæggerpladsen, ankomst kl. 05.41.

lørdag 12. december, 1981 - onsdag 23. december, 1981
5. Storebæltsfærge (19. december 1981 udsat "rørevagt").

torsdag 24. december, 1981 - mandag 4. januar, 1982
Oplagt i Halsskov.

mandag 4. januar, 1982 - mandag 8. marts, 1982
5. Storebæltsfærge.

mandag 8. marts, 1982 - fredag 2. april, 1982
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. april, 1982
3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 3. april, 1982
8. Storebæltsfærge.

søndag 4. april, 1982
Oplagt i Halsskov.

mandag 5. april, 1982 - tirsdag 6. april, 1982
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. april, 1982
8. Storebæltsfærge.

onsdag 7. april, 1982 - mandag 12. april, 1982
Oplagt i Halsskov.

mandag 12. april, 1982
8. Storebæltsfærge.

tirsdag 13. april, 1982
Forsejlet fra Korsør kl. 14.50, Gedser ankomst kl. 23.44.

onsdag 14. april, 1982 - onsdag 5. maj, 1982
I fart Gedser-Warnemünde (Kong Frederik IX værft i Svendborg).

onsdag 5. maj, 1982
Forsejlet fra Gedser til Rødby for afrigning.

torsdag 6. maj, 1982
Afgået fra Rødby Færge kl. ca. 0.00 til Halsskov.

torsdag 6. maj, 1982
7. storebæltsfærge.

fredag 7. maj, 1982 - søndag 16. maj, 1982
Oplagt i Halsskov.

søndag 16. maj, 1982
Planlagt forhalet fra Halsskov oplæggerplads til Korsør leje 3 kl. ca. 10.40, og forsejling til værft kl. ca. 11.30, Aarhus ankomst sidst på eftermiddagen.

søndag 16. maj, 1982 - tirsdag 18. maj, 1982
Aarhus værft.

tirsdag 18. maj, 1982 - mandag 14. juni, 1982
I dok på værftet, stod tør i dokken fra 18. maj kl. 14.31 til den 14. juni kl. 05.45.

mandag 14. juni, 1982 - onsdag 16. juni, 1982
Aarhus værft.

torsdag 17. juni, 1982
Planlagt forsejlet fra Aarhus til oplæggerpladsen i Halsskov ankomst kl. ca. 16.

torsdag 17. juni, 1982 - søndag 15. august, 1982
Oplagt i Halsskov.

søndag 15. august, 1982 - mandag 16. august, 1982
Planlagt forsejlet fra oplæggerpladsen i Halsskov kl. ca. 19 til Frihavnen med ankomst kl. ca. 04.30.

mandag 16. august, 1982 - tirsdag 24. august, 1982
Frihavnen-Malmø overfarten, som assistancefærge.

tirsdag 24. august, 1982 - onsdag 25. august, 1982
Planlagt forsejlet fra Frihavnen kl. ca. 21.00 til Halsskov.

onsdag 25. august, 1982 - søndag 5. september, 1982
Oplagt i Halsskov.

søndag 5. september, 1982 - fredag 24. september, 1982
5. Storebæltsfærge.

fredag 24. september, 1982 - mandag 13. december, 1982
Oplagt i Halsskov.

mandag 13. december, 1982 - onsdag 15. december, 1982
5. Storebæltsfærge.

onsdag 15. december, 1982 - onsdag 19. januar, 1983
Oplagt i Halsskov.

onsdag 19. januar, 1983 - fredag 21. januar, 1983
6. storebæltsfærge.

fredag 21. januar, 1983
Sidste sejlads med passagerer og på biloverfarten.

fredag 21. januar, 1983 - lørdag 22. januar, 1983
6. storebæltsfærge, sidste sejlads på Storebælt.

lørdag 22. januar, 1983 - tirsdag 15. februar, 1983
Oplagt i Halsskov.

tirsdag 15. februar, 1983
Forsejlet fra Halsskov kl. ca. 07.00 til Warnemünde, ankomst kl. ca. 14.30.

tirsdag 15. februar, 1983 - fredag 18. februar, 1983
I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge.

fredag 18. februar, 1983
Planlagt forsejlet fra Gedser kl. ca. 12 med ankomst Halsskov kl. ca. 18.30.

fredag 18. februar, 1983 - tirsdag 8. marts, 1983
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 8. marts, 1983
Forhalet fra Halsskov til Korsør leje 2 for klargøring til sejlads.

torsdag 10. marts, 1983
Forhalet fra Korsør leje 2 til Halsskov efter klargøring til sejlads.

torsdag 10. marts, 1983 - søndag 13. marts, 1983
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 13. marts, 1983 - mandag 14. marts, 1983
Planlagt forsejlet fra oplæggerpladsen i Halsskov kl. ca. 19 til Frihavnen.

mandag 14. marts, 1983 - onsdag 23. marts, 1983
Frihavnen-Malmø overfarten, (Malmøhus på værft) (4 dobbeltture på mandage-fredage).

onsdag 23. marts, 1983 - torsdag 24. marts, 1983
Forsejlet fra Frihavnen kl. ca. 22.00 til Warnemünde ankomst kl. ca. 07.00.

torsdag 24. marts, 1983 - fredag 25. marts, 1983
I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge. Udførte 5 dobbeltture i dette 1½ døgn på Gedser-Warnemünde.

fredag 25. marts, 1983
Sidste sejlads som færge.

fredag 25. marts, 1983 - lørdag 26. marts, 1983
Forsejlet fra Gedser kl. ca. 18.15 til Halsskov ankomst kl. ca. 02.00.

lørdag 26. marts, 1983 - onsdag 31. oktober, 1984
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

onsdag 31. oktober, 1984 - torsdag 1. november, 1984
Forsejlet om natten fra Halsskov til København, ankomst kl. ca. 13.

torsdag 1. november, 1984 - fredag 10. januar, 1986
Oplagt på kajplads 114 i København, udlejet til Danmarks Radio (TV-studie). DSB-besætning ombord, og alt maskineri afprøvet 1985: 13/5, 17/6, 15/7, 26/8, 12/9, 7/10, 4/11, 1986: 13/1-22/1, 27/1, 25/2, 24/3, 24/4.

fredag 10. januar, 1986
Tilbageleveret til DSB, oplagt på kajplads 114 i København.

onsdag 15. januar, 1986
Forsejlet fra kajplads 114 midt på formiddagen til Helsingør.

onsdag 15. januar, 1986 - onsdag 22. januar, 1986
I dok i Helsingør.

onsdag 22. januar, 1986 - lørdag 24. maj, 1986
Oplagt på kajplads 114 i København.

lørdag 24. maj, 1986 - søndag 25. maj, 1986
Besat af besættere fra det autonome miljø.

søndag 25. maj, 1986
Besætterne blev fjernet af politiet ved middagstid. Slæbt til Helsingør (uofficielt: Forsejlet sidste tur for egen kraft). København afgang kl. 18.20 - Helsingør værft ankomst kl. 22.15.

søndag 25. maj, 1986 - september, 1987
Helsingør værft (omdannet til pram og flydende restaurant).

tirsdag 8. september, 1987 - onsdag 9. september, 1987
Færgen var med i filmoptagelser ved kaj 202 i København.

september, 1987 - torsdag 26. november, 1987
Helsingør værft (omdannet til pram og flydende restaurant).

torsdag 26. november, 1987
Slæbt fra Helsingør kl. ca. 09 til Frihavnsfærgelejet, ankomst kl. 14.00.

torsdag 26. november, 1987 - torsdag 2. juni, 1988
Færdiggørelse til flydende restaurant i det gamle Frihavns færgeleje.

torsdag 2. juni, 1988
Slæbt fra Frihavnen til kajplads 114 i København.

torsdag 2. juni, 1988 - onsdag 15. juni, 1988
Klargøring til brug som flydende restaurant på kajplads 114.

onsdag 15. juni, 1988
Indviet som restaurationsskib (Færgen Sjælland).

onsdag 15. juni, 1988 - mandag 20. juni, 1988
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

mandag 20. juni, 1988
Registreret som pram ved skibsregistret.

mandag 20. juni, 1988 - juni, 1989
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

juni, 1989
Færgen fungerede som flydende pressecenter i forbindelse med Pavens besøg i Danmark.

juni, 1989 - søndag 22. december, 1991
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

søndag 22. december, 1991 - søndag 12. januar, 1992
Fredericia værft, pris 581.800 kr.

søndag 12. januar, 1992 - onsdag 7. juni, 1995
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

onsdag 7. juni, 1995
I færgens tilsynsbog er indført: Dags dato besigtiget "halvdel" på agterdæk og rum under bagbord side. De af branden berørte områder under dæk agter må ikke tages i brug før rum og installation er godkendt af Søfartsstyrelsen.

onsdag 7. juni, 1995 - tirsdag 8. august, 1995
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

tirsdag 8. august, 1995
Ejerskabet anmeldt som overgået til DSB Rederi A/S.

tirsdag 8. august, 1995 - fredag 11. august, 1995
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

fredag 11. august, 1995
I færgens tilsynsbog er indført: Dags dato afholdt kontrolsyn på toiletrum agter efter genopbygning efter brand med tilfredsstillende resultat. Kan herefter igen tages i brug.

fredag 11. august, 1995 - tirsdag 14. november, 1995
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

tirsdag 14. november, 1995
Ejerskabet registreret som overgået til DSB Rederi A/S.

tirsdag 14. november, 1995 - onsdag 1. januar, 1997
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

onsdag 1. januar, 1997
DSB Rederi A/S skiftede formelt navn til Scandlines A/S.

onsdag 1. januar, 1997 - juli, 1997
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

onsdag 21. maj, 1997
Generalforsamlingsbeslutning om navneændring fra DSB Rederi A/S til Scandlines A/S.

torsdag 19. juni, 1997
Rederiets navneændring til Scandlines A/S registreret.

juli, 1997
Landskrona værft, slæbt derover af Vølund og Valkyrien tilbage i København før 26. juli.

juli, 1997 - 1999
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

1999
Ejerskabet overgået til Scandlines Danmark A/S, Korsør.

1999 - december, 2001
Restaurationsskibet Færgen Sjælland på kajplads 114.

december, 2001
Restaurationsskibet lukker.

december, 2001 - 2002
Oplagt for salg på kajplads 114 i København.

mandag 22. april, 2002
Solgt til Eagle Shipping Gibraltar, San Lorenzo.

2002 - torsdag 2. maj, 2002
Overtaget af Eagle Chartering Ltd. og klargjort til slæb.

torsdag 2. maj, 2002
Slæbt af Jens A (Susanne A?) fra kajplads 114 kl. 20.30 til Tilbury Docks i England.

onsdag 15. maj, 2002 - oktober, 2002
Oplagt i Tilbury Docks/Chatham i det sydlige England. (ankom før 15. maj 2002).

oktober, 2002
I denne periode omdøbt til Selandia.

oktober, 2002 - 2004
Oplagt i Tilbury Docks/Chatham i det sydlige England.

2004 - torsdag 13. oktober, 2005
Klargøring til restaurationsskib i Barrow i Furness. I denne periode omdøbt til Princess Selandia.

2004
Solgt til Rick & Jacky Lucas for 26 mio. dkk.

2004
Slæbt fra Tilbury Docks til Barrow i Furness i Cumbria.

fredag 14. oktober, 2005
Indviet som restaurationsskib (Princess Selandia) under navnet "Blue Lagoon" med muligheder for 2.400 personer.

fredag 14. oktober, 2005 - 2010
Oplagt som restaurationsskib i Barrow i Furness til ca. år 2010.

2010 - 2013
Oplagt for salg Barrow i Furness.

2013 - mandag 13. juli, 2015
Solgt til ophugger i Frederikshavn, afventet udførselstilladelse.

tirsdag 14. juli, 2015
Slæbt fra Barrow i Furness kl. 06.30 af slæbebåden Westsund mod Frederikshavn.

onsdag 22. juli, 2015
Ankommet til Frederikshavn.

torsdag 1. oktober, 2015
Skrotning påbegyndt i Frederikshavn.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Princess Selandia (ex. Dronning Ingrid)Oprettet: 2. marts 2020. Senest revideret: 14. november 2020.
36 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS