Sportsfiskeren (ex. Patruljebaad Nr. 7)

Bookmark and Share
Værft: Orlogsværftet, København, Danmark..

Leveret: 1890.

Status: Ophugget.

Navne

Patruljebaad Nr. 7 (1890 - 21. december, 1928)
Asger Ryg (21. december, 1928 - 15. maj, 1935)
Falken (15. maj, 1935 - 11. november, 1950)
Sportsfiskeren (11. november, 1950 - 1957)

Rute

Orø - Holbæk (1940 - 1949)

Rederier

Det danske søværn, Danmark (1890 - 21. december, 1928)
Aktieselskabet Kystens Motorsejlads v/ J. S. Christensen, København, Danmark (21. december, 1928 - 23. november, 1929)
Christen Peter Christensen, Rentier, Rødovre, Danmark (23. november, 1929 - 26. juni, 1931)
Holger Albert Hindenburg, Overretssagfører, København, Danmark (26. juni, 1931 - 19. november, 1932)
Jens Peter Pedersen, Vognmand, København, Danmark (19. november, 1932 - 15. maj, 1936)
Partrederi (Rasmus Christopher Rasmussen, Maskinmester og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (15. maj, 1936 - 12. oktober, 1939)
Partrederi (Astrid Rasmussen, Enke og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (12. oktober, 1939 - 22. juli, 1940)
Jens Peder Pedersen, Rutebilejer, Valby, Danmark (22. juli, 1940 - 28. august, 1940)
Orø Kommune, Orø, Danmark (28. august, 1940 - 19. september, 1949)
Wolmer Noppenau, medhjælper, Næsny Mark, Orø, Danmark (19. september, 1949)
Niels Juel Poul Christian Nielsen, Fisker, Hvidovre, Danmark (19. september, 1949 - 4. februar, 1950)
Kaj Willy Hans Dahl, Automobilhandler, København, Danmark (4. februar, 1950 - 24. marts, 1950)
Werner Theilmann Petersen, Vognmand, København, Danmark (24. marts, 1950 - ca. 11. november, 1950)
P. B. Andersen, Gentofte, Danmark (ca. 11. november, 1950 - 1954)
C. A. Iversen, København, Danmark (1954 - 1957)

Hændelser og særlige begivenheder

194?: Fik på et tidspunkt under krigen installeret generator. Den blev placeret op skorstenens plads.

1944: Falken medvirkede i filmen Biskoppen som færge til øen "Snarø".

21. oktober, 1944: Embedet som sognepræst på Orø var blevet opslået ledigt. Nationaltidende kunne denne dag berette, at "indtil nu har i hvert Fald 43 Ansøgere meldt sig til Embedet". Måske var den populære film Biskoppen en del af årsagen til det store antal ansøgere. Hvor mange af de håbefunde præster, der tog turen over med Falken, vides ikke.

1957: Ophugget på land i Kalkbrænderihavnen. Udslettet som ophugget.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NHBP (1928 - 1933)
OWCT (1934 - 1957)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1890 - 1957)

Hjemsteder

København (21. december, 1928 - 1935)
Randers (1935 - 1940)
Orø (1940 - 1950)
København (1950 - 1957)

Dimensioner

Længde: 18,3 m, Bredde: 3,2 m, Dybde: 2,1 m

Tonnage

BRT: 30,17, NRT: 22,40

Maskineri

1 stk. maskine, 58 ihk
1 stk. propel

Skrog

stål

Billeder af Sportsfiskeren (ex. Patruljebaad Nr. 7)

 Falken
Falken
 Falken
FalkenOprettet: 27. november 2016. Senest revideret: 30. december 2017.
67 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS