Asger Ryg

Værft: Orlogsværftet, København, Danmark..

Leveret: 1890.

Status: Ophugget.

Navne

Patruljebaad Nr. 7 (1890 - 21. december, 1928)
Asger Ryg (21. december, 1928 - 15. maj, 1935)
Falken (15. maj, 1935 - 11. november, 1950)
Sportsfiskeren (11. november, 1950 - 26. oktober, 1956)

Rute

Orø - Holbæk (1940 - 1949)

Rederier

Det danske søværn, Danmark (1890 - 21. december, 1928)
Aktieselskabet Kystens Motorsejlads v/ J. S. Christensen, København, Danmark (21. december, 1928 - 23. november, 1929)
Christen Peter Christensen, Rentier, Rødovre, Danmark (23. november, 1929 - 26. juni, 1931)
Holger Albert Hindenburg, Overretssagfører, København, Danmark (26. juni, 1931 - 19. november, 1932)
Jens Peter Pedersen, Vognmand, København, Danmark (19. november, 1932 - 15. maj, 1936)
Partrederi (Rasmus Christopher Rasmussen, Maskinmester og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (15. maj, 1936 - 12. oktober, 1939)
Partrederi (Astrid Rasmussen, Enke og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (12. oktober, 1939 - 22. juli, 1940)
Jens Peder Pedersen, Rutebilejer, Valby, Danmark (22. juli, 1940 - 28. august, 1940)
Orø Kommune, Orø, Danmark (28. august, 1940 - 19. september, 1949)
Wolmer Noppenau, medhjælper, Næsny Mark, Orø, Danmark (19. september, 1949)
Niels Juel Poul Christian Nielsen, Fisker, Hvidovre, Danmark (19. september, 1949 - 4. februar, 1950)
Kaj Willy Hans Dahl, Automobilhandler, København, Danmark (4. februar, 1950 - 24. marts, 1950)
Werner Theilmann Petersen, Vognmand, København, Danmark (24. marts, 1950 - ca. 11. november, 1950)
Peter Beier Andersen, Fabrikant, Gentofte, Danmark (ca. 11. november, 1950 - 21. juli, 1954)
Carl Alexander Iversen, Fabrikant, København, Danmark (21. juli, 1954 - 26. oktober, 1957)

Hændelser og særlige begivenheder

1928: Ombygget på Nordhavnsværftet i København.

1. juni, 1928: Maal Bevis udstedt, København.

4. januar, 1929: Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

15. maj, 1936: Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

3. september, 1940: Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

194?: Fik på et tidspunkt under krigen installeret generator. Den blev placeret op skorstenens plads.

1944: Falken medvirkede i filmen Biskoppen som færge til øen "Snarø".

21. oktober, 1944: Embedet som sognepræst på Orø var blevet opslået ledigt. Nationaltidende kunne denne dag berette, at "indtil nu har i hvert Fald 43 Ansøgere meldt sig til Embedet". Måske var den populære film Biskoppen en del af årsagen til det store antal ansøgere. Hvor mange af de håbefunde præster, der tog turen over med Falken, vides ikke.

26. august, 1950: Slutseddel og kvittering for salg til Beter Beier Andersen. Anmeldt til registret 10. november, registreret 11. november.

29. november, 1950: Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

20. juli, 1954: Skøde for salg til Carl Alexander Iversen. Anmeldt 27. juli, registreret 21. juli.

26. oktober, 1956: Ophugget på land i Kalkbrænderihavnen. I registerbogen kan læses: Ifgl. attest, dat. København 26/10 1956, fra havnefogeden i Kalkbrænderihavnen er dette skib ophugget. I henhold hertil vil skibet være at udslette af skibsregistret i medfør af skibsregistreringskontorets beslutning af 20/2 1957.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NHBP (1928 - 1933)
OWCT (1934 - 1956)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1890 - 1957)

Hjemsteder

København (21. december, 1928 - 15. juni, 1936)
Randers (15. juni, 1936 - 28. august, 1940)
Orø (28. august, 1940 - 11. november, 1950)
København (11. november, 1950 - 1956)

Dimensioner

Længde: 18,33 m, Bredde: 3,20 m, Dybde: 2,10 m

Tonnage

BRT: 30,17, NRT: 22,40 (1928)

Maskineri

1 stk. 4-cylindret 4-takt Atlantic diesel, 58 ihk
1 stk. propel

Skrog

stål

Billeder af Asger Ryg

 Falken
Falken
 Falken
FalkenOprettet: 27. november 2016. Senest revideret: 10. marts 2019.
27 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS