Frigga

Værft: Kjøbenhavn Flydedok & Skibsværft A/S, København, Danmark.
Nybygning nr. 45.

Søsat: 1. december, 1903.
Leveret: 19. februar, 1904.

Status: Forlist.

Navne

A. L. B. (31. maj, 1904 - 14. maj, 1932)
Frigga (14. maj, 1932 - 1945)

Ruter

Svendborg - Rudkøbing - Marstal (1904 - 1932)
Minestryger (1940 - 1945)

Rederier

Sydfyenske Dampskibsselskab A/S (SFDS), Svendborg, Danmark (19. februar, 1904 - 14. maj, 1932)
Kolding Fjorddampere A/S, Kolding, Danmark (14. maj, 1932 - 1945)
Beslaglagt: Deutsche Kriegsmarine (det tyske søværn), Tyskland (1940 - 1945)

Hændelser og særlige begivenheder

tirsdag 16. februar, 1904
Maal Brev udstedt, København.

fredag 19. februar, 1904
Bilbrev udstedt, København. Anmeldt til skibsregistret 30. maj, registreret 31. maj.

mandag 25. oktober, 1920
Maal Brev udstedt, Svendborg.

torsdag 31. marts, 1932
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

torsdag 21. april, 1932
Skøde for salg til Kolding Fjorddampere. Anmeldt 13. maj, registreret 14. maj.

1940 - 1945
Lejet ud til tyskerne, blandt andet anvendt som minestryger under betegnelserne JE 07, D WO 28 og VS 120-45.

onsdag 15. december, 1948
Noteret i registerbog: Jfr. anmeldelse, dateret Kolding 15/12, fra Kolding Fjorddampere A/S må dette skib, der i 1940 blev udlejet til de tyske myndigheder, og hvorom det siden Tysklands kapitulation ikke har været muligt at erholde nogensomhelst oplysning, anses for at være gået tabt. I henhold hertil udslettes skibet af skibsregistret i medfør af skibsregisterkontorets beslutning af 30/12 1948.

1953
Vraget af Frigga blev fundet i Østersøen. Skibet var forlist under flygtningetransport fra Østpreussen i 1945. Det var udbrændt efter bombeangreb. Vraget blev hævet og ophugget i Tyskland.

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

NMQC (14. maj, 1904 - 1933)
OYDJ (1934 - 1945)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (14. maj, 1904 - 1945)

Hjemsteder

Svendborg (14. maj, 1904 - 15. maj, 1926)
Rudkøbing (15. maj, 1926 - 1945)

Dimensioner

Længde overalt: 30,95 m, Bredde: 5,68 m, Dybde: 2,20 m

Tonnage

BRT: 97,26, NRT: 36,15 (1904)
BRT: 97,26, NRT: 44,18 (1920)

Kapacitet

? passagerer

Fart

Fart: 10 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 205 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

stål

Billeder af Frigga

Oprettet: 30. oktober 2018.