Blümlisalp

Værft: Escher, Wyss & Cie, Zürich, Schweiz (specialopført værft ved Thuner See).

Bestilt: marts, 1905.
Søsat: 13. februar, 1906.
Leveret: 31. juli, 1906.

Navne

Blümlisalp (1. juli, 1906 - 1. august, 1971)
Blümlisalp (1992 - )

Ruter

Tursejlads på Thuner See (1906 - 1917)
Tursejlads på Thuner See (1922 - 1. august, 1971)
Tursejlads på Thuner See (21. maj, 1992 - )

Rederier

Oberländischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, Thun, Schweiz (1906 - 13. november, 1989)
Genossenschaft VAPORAMA, Thun, Schweiz (13. november, 1989 - )
BLS AG, Schifffahrt Berner Oberland, Thun, Schweiz (maj, 1992 - )

Supplerende oplysninger

Flag

Schweiz's flagSchweiz's flag
Schweiz (1. juli, 1906 - )

Hjemsted

Thun (1. juli, 1906 - )

Dimensioner

Længde overalt: 60,45 m, Bredde: 13,15 m, Dybgang: 1,58 m

Kapacitet

800 passagerer

Maskineri

1 stk. dampmaskine (1906 - 1964)
1 stk. diesel (15. maj, 1964 - 1971)
1 stk. dampmaskine (1992 - )
sidehjul

100 år på Thuner See

Bygningen af Blümlisalp var en udfordring for værftet "Escher, Wyss & Cie", da der på ingen måde kunne være tale om at transportere så stort et skib fra værftet ved Zürich til Thuner See. Derfor måtte der opføres et lokalt værft ved Thuner See til opgaven.

Blümlisalp blev færdig i 1906, og sejlede i mange år på Thuner See. Dog var der en pause under og efter den første verdenskrig. De første krigsår sejledes mindre, og fra 1917 og frem til 1922 var driften helt indstillet.

Efterhånden kom der dog igen gang i sejladsen, og driften var regelmæssig i mange år.

I 1955 blev dampmaskinen udskiftet med en dieselmotor, og 14. maj kunne man sejle første tur med den nye maskine, og sejladsen fortsatte endnu mange år. Imidlertid besluttede rederiet på et møde 20. oktober 1969, at det gamle skib skulle erstattes af et moderne motorskib.

2 år senere, 1. august 1971 sejlede Blümlisalp sin sidste tur, og måtte aflevere såvel navn som opgave til sin afløser, et moderne motorskib.

Blümlisalp, der herefter var uden navn, blev oplagt, og i de følgende knap tyve år forfaldt den langsomt, men sikkert til en vraglignende tilstand.

Vaporama - Schweizerisches Dampfmaschinen-Museum Thun

Et par år efter Blümlisalp var blevet lagt op, dannedes gruppen "Freunde des Thunerseedampfschiffes Blümlisalp" med formålet at bevare Blümlisalp. Gennem et imponerende arbejde forsøgte man at at skabe opbakning til at skaffe midler til bevarelse og renovering af den gamle damper. Blandt andet indsamlede man 50.000 underskrifter for bevarelse. Disse bestræbelser dannede grobunden for det senere bevaringsprojekt, men det lykkedes ikke på det tidspunkt at enes med rederiet om betingelserne for overtagelse af Blümlisalp.

Rederiet krævede blandt andet, at skibet inden 30. april 1975 skulle fjernes fra kajpladsen, og at det aldrig mere måtte komme i trafik på Thuner See. Det var ikke muligt med så kort frist at skaffe midler, hvorfor Blümisalp blev forflyttet til en udgravning i Kanderdelta. Resultatet blev, at Blümlisalp langsomt, men sikkert forfaldt og blev rustens bytte.

Siden - i 1983 - dannedes "Vaporama - Schweizerisches Dampfmaschinen-Museum Thun", og langt om længe lykkedes det at enes om overdragelse af den nu helt forfaldne damper.

Vaporama består af to dele. Den ene del er Genossenschaft vaporama, som er kooperativet, der restaurerede og ejer hjuldamperen Blümlisalp. Den anden del er Stiftung vaporama, som er organisationen, der forestår dampmaskinesamlingen på dampmaskinemuseet.

Efter ihærdigt arbejde lykkedes det endeligt at skaffe midler til renovering af Blümlisalp. Den 1. april 1992 kunne man for første gang sætte damp på de nye kedler, og 24. april kunne Blümlisalp atter prøve vandet i Thuner See. 31. maj 1992 kom Blümlisalp atter i drift.

I anledning af den gamle hjupdampers genfødsel, generhvervede den navnet Blümlisalp fra sin moderne afløser. Denne blev derfor omdøbt til Stadt Thun.

I vinteren 2005/2006 blev Blümlisalp hovedistandsat i anledning af 100 års fødselsdagen. Et af hovedmålene med denne renovering var at bringe den gamle hjuldamper tilbage til sin originale skikkelse. Således fremstår Blümlisalp i dag næsten som da den var helt ny.

Billeder af Blümlisalp

 Blümlisalp
Blümlisalp
 Blümlisalp
Blümlisalp
 Blümlisalp
BlümlisalpOprettet: 30. april 2009.
130 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS