Tranan (ex. Kirsten Piil)

Værft: Helsingør Jernskibs- og maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.
Nybygning nr. 222.
IMO nummer: 8976956.

Leveret: 10. april, 1935.

Navne

Kirsten Piil (10. april, 1935 - 22. oktober, 1947)
Kongedybet (22. oktober, 1947 - 1. april, 1951)
A 555, Kongedybet (1. april, 1951 - 18. december, 1969)
Tranan (1970 - )

Ruter

København - Bellevue (1935 - 19??)
København - Helsingborg (1938 - 194?)
Transportfartøj for det danske søværn (1945 - 1969)
Charter og tursejlads ved Stockholm (1970 - )

Rederier

Dampskibsselskabet Øresund A/S (DSØ), København, Danmark (10. april, 1935 - 16. marts, 1944)
Øresunds Kystfart A/S, København, Danmark (16. marts, 1944 - 8. november, 1945)
Marineministeriet, København, Danmark (8. november, 1945 - 18. december, 1969)
Skandinaviska Fartygsagenturen AB, Göteborg, Sverige (18. december, 1969 - 1970)
Rederi AB Stockholm - Fjärdlång, Stockholm, Sverige (1970 - 1998)
Ängsholmen Rederi AB, Solna, Sverige (1998 - )

Hændelser og særlige begivenheder

29. marts, 1935
Målebevis, København.

6. april, 1935
Bilbrev udstedt, Helsingør. Anmeldt 9. april, registreret 10. april.

18. oktober, 1935
Kongedybet kolliderede med paketbåden Langeland (ex. passagerbåden Mols). I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
Transportfartøj Kongedybet, 56 Reg. T. Br. Paa Rejse fra Lynette Havnen til Toldboden med Passagerer. Kollideret d. 18. oktober 1935 i Københavns Havn.
Søforhør i København d. 24. oktober 1935. Kl. 17.25 afgik Kongedybet fra Lynetten. Der blev bakket ud af Havnen, hvilket blev tilkendegivet ved 3 korte Toner med Fløjten. Da Kongedybet havde den vestligste hvide Prik tværs, blev Maskinen beordret Fuld Kraft Frem og Roret lagt Styrbord. Kort efter kom M/S »Langeland« af Rudkøbing i Sigte om Styrbord, styrende ret mod Kongedybet, hvorfra der blev givet 1 kort Tone med Fløjten. Da Langeland syntes at bibeholde sin Kurs, blev der givet 2 korte Toner med Fløjten, og Roret blev lagt Bagbord Da en Kollision syntes uundgaaelig, blev Roret lagt Styrbord, men umiddelbart efter tørnede Langeland med Stævnen imod Kongedybets Styrbords Side, hvorved Kongedybet fik Fenderlisten knust og gennemskaaret, Dækket trykket ind, Dæksplanker, Dæksstringerplade og -vinkler samt Rendestensvinkler sprængt og bøjet. Af den af Langelands Besætning afgivne Forklaring fremgaar. at da Langeland Kl. ca. 17.30 befandt sig udfor den sidste Fortøjningsbøje. inden Lynetteløbet saas Kongedybet bakke ud fra Lynettehavnen over til Styrbords Side af Lynetteløbet, tværs af den første røde Kost, hvor Kongedybet stoppede. Roret blev lagt Styrbord, hvilket blev tilkende- givet ved 1 kort Tone med Fløjten, og Farten blev mindsket til Langsomt. Fra Kongedybet hørtes 2 korte Toner. Da der syntes Fare for en Kollision, blev Maskinen kastet Fuld Kraft Bak, men umiddelbart efter skete Kollisionen. Ved Kollisionen blev Langelands Stævn bøjet til Styrbord
Anm. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Kollisionen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Kollisionen skyldes, dels at en Damper, der laa fortøjet ved Lynettehavnens V.-Mole, generede den frie Udsigt, dels at Kongedybet efter at være kommet ud af Havnen, blev holdt i Løbets Bagbords Side.

13. december, 1943
Skøde for salg til A/S Øresunds Kystfart. Anmeldt 14. april, registreret 16. april.

1. november, 1945
Skøde for salg til Marineministeriet. Anmeldt 7. november, registreret 8. november.

12. februar, 1948
Fra registerbogen: Iflg. Anmeldelse dat. København 12/2 1948, fra Marineministeriet anvendes dette Skib udelukkende til Troppetransport. I Henhold hertil udslettes Skibet af Skibsregistret i Medfør af Skibsregistreringskontorets Beslutning af 19/2 1948.

Søsterskibe

Irama (ex. Den Lille Havfrue)

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

OYKX (10. april, 1935 - 8. november, 1945)
OUDC (8. november, 1945 - 19. februar, 1948)
SFYW (1969 - )

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (10. april, 1935 - 18. december, 1969)
Sverige's flagSverige's flag
Sverige (18. december, 1969 - )

Hjemsted

København (10. april, 1935 - 8. november, 1945)

Dimensioner

Længde overalt: 33,86 m, Bredde: 6,0 m, Dybgang: 2,5 m

Tonnage

BRT: 88,46, NRT: 26,75 (1935)
BRT: 137, NRT: 98 (19??)

Kapacitet

200 passagerer (1935)
150 passagerer (19??)

Fart

Fart: 11 knob (1935)
Fart: 12,5 knob (1955)

Maskineri

1 stk. 4-cylindret 2-takt Tuxham råoliemotor, 270 hk (1935 - 1955)
1 stk. B&W Alpha diesel, 320 hk (1955 - )
1 stk. propel

Billeder af Tranan (ex. Kirsten Piil)

 Kirsten Piil
Kirsten Piil
 Kirsten Piil
Kirsten Piil
 Kirsten Piil
Kirsten Piil
 A 555, Kongedybet
A 555, Kongedybet
 Tranan
Tranan
 Tranan
Tranan
 Tranan
Tranan
 Tranan
TrananOprettet: 3. maj 2009. Senest revideret: 7. marts 2021.
36 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS