Skibe ved navn Grossherzog Friedrich August

Herunder ses en liste over skibe, der har båret navnet Grossherzog Friedrich August, og som der findes billeder af i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet haft navnet. Hvis et skib har haft navnet flere gange, er det listet flere gange. Listen er sorteret efter årstal.

Grossherzog Friedrich August (1914-1924)


28 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS