American International Travel Service (AITS)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for American International Travel Service (AITS). Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Prins Hamlet (1968)
Prins Hamlet (1968-1969)


29 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS