FOB SWATH AS (Offshore Windservice A/S) (Norge)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for FOB SWATH AS (Offshore Windservice A/S), Norge. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Sea Breeze (2013-2016)
Sea Gale (2013-2017)
Sea Storm (2013-2017)
Sea Hurricane (2013-2017)
Lina (2014-2017)
FOB Swath 2 (2016)


59 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS