Partrederi (Jens Nielsen Svarrer, Kancelliraad, Birkefuldmægtig; Peder Pedersen Stærk, Rentier; Carl Emil Møller, Grosserer; William Levin Wulff, Grosserer; Carl Christian Wivel, Restauratør) (Danmark)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Partrederi (Jens Nielsen Svarrer, Kancelliraad, Birkefuldmægtig; Peder Pedersen Stærk, Rentier; Carl Emil Møller, Grosserer; William Levin Wulff, Grosserer; Carl Christian Wivel, Restauratør), Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Nordby (1898)


96 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS