Halsskov

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Halsskov

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Halsskov. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

1954 - 195?
I løbet af sommeren 1954 meddelt at DSB ville udbyde en 2-dækker bilfærge.

mandag 18. oktober, 1954 - onsdag 20. oktober, 1954
En af disse to datoer er færgen udbudt til værfterne.

lørdag 6. november, 1954
Kontraheret som nybygning nr. 327, værftets underskrift.

fredag 19. november, 1954
Kontraheret som nybygning nr. 327, ved Helsingør Jernskibs- og maskinbyggeri A/S, DSBs underskrift.

fredag 30. september, 1955
Køllagt på Helsingør værft, vestre bedding.

fredag 3. februar, 1956
Navngivet Halsskov af Maja Lindberg (gift med trafikministeren) og søsat ved Helsingør værft kl. 12.00.

lørdag 4. februar, 1956
Afleveringsprøve af den styrbords hovedmotor efter 35 timers kørsel.

fredag 2. marts, 1956
Afleveringsprøve af den bagbords hovedmotor efter 32 timers kørsel.

fredag 8. juni, 1956
Teknisk prøvetur i Øresund (11 ½ time), blandt andet med løb over Hveen milen Helsingør afgang 08.00.

lørdag 9. juni, 1956
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 5 timer 52 minutter. Kontrolmålt kl. 07.00. Præsenteret for H.M.Kongen ved en sejlads fra Frihavnen kl. 12.00 og ud i Øresund med frokost undervejs.

søndag 10. juni, 1956
Kompasrettet kl. 10.00.

søndag 10. juni, 1956 - mandag 11. juni, 1956
Forsejlet kl. 22.00 fra Frihavnen til Grossenbrode på 7 timer 3 minutter.

mandag 11. juni, 1956
Afprøvet lejet i Grossenbrode, afgik 11.00, forsejlet i 17 timer 20 minutter i alt. Ankom til Korsør sidst på eftermiddagen, gik til Fæstningen i Korsør.

tirsdag 12. juni, 1956
Gået fra Fæstningen i Korsør til leje 3 for at medtage gæsterne til præsentationsturen. Efter afprøvning af lejerne i Korsør og Nyborg. Overtaget af DSB under en præsentationstur, pris 18.348.944,62 dkr.

onsdag 13. juni, 1956
Sejlads med turistforening og Politiken i 3 timer og 11 minutter, i alt 700 gæster.

torsdag 14. juni, 1956
Manøvreprøver i 3 timer og 49 minutter. Om aftenen var københavnske rejsebureaufolk ombord til fremvisning.

fredag 15. juni, 1956
Gik i fart fra Korsør kl. 08.55.

fredag 15. juni, 1956 - mandag 17. september, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 17. september, 1956 - tirsdag 18. september, 1956
Forsejlet fra Korsør til Helsingør, ankomst 18. september kl. 06 (10 timer og 15 minutter).

tirsdag 18. september, 1956 - lørdag 22. september, 1956
Helsingør værft.

lørdag 22. september, 1956 - søndag 23. september, 1956
Forsejlet fra Helsingør til Korsør (13 timer og 50 minutter).

søndag 23. september, 1956 - søndag 2. december, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 3. december, 1956 - søndag 9. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 10. december, 1956
Fartprøver på Halsskov-Knudshoved ruten i 5 timer og 20 minutter.

tirsdag 11. december, 1956 - fredag 14. december, 1956
Oplagt i Nyborg.

lørdag 15. december, 1956
Manøvreprøver på Storebælt, i fart 1 time og 52 minutter.

søndag 16. december, 1956 - torsdag 20. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 21. december, 1956 - søndag 3. februar, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 3. februar, 1957
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer.
Kollideret den 3.februar på Korsør Red.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 7.februar.Kl. 18.45 afgik Dronning Ingrid under tæt tåge fra færgeleje 1 i Korsør på rejse mod Nyborg, afgivende tågesignaler. Da Dronning Ingrid passerede molerne sås på radarskærmen et ekko fra en genstand, der befandt sig 10 grader om bagbord i en afstand af ca. 1 ½ sømil, og som senere viste sig at hidrøre fra motorfærgen Halsskov af Korsør. Da Dronning Ingrid kort efter med stoppet maskine havde passeret Korsør båke (Koen), sås Halsskovs toplys tæt om bagbord, hvorefter roret lagdes hårdt styrbord, og bagbords maskine beordredes fuld kraft frem, idet der samtidig afgaves en kort tone med fløjten. Umiddelbart herefter hørtes tre korte toner fra Halsskov, som nu sås ca. 45 grader om bagbord i en afstand af ca. 30 meter, og styrbords og bagbords maskiner beordredes henholdsvis fuld kraft frem og fuld kraft bak. Umiddelbart efter tørnede Halsskovs bagbords side mod Dronning Ingrids bagbord side, hvorved Dronning Ingrids fender blev beskadiget over en længde af ca. to meter.
Af den af Halsskovs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag styrende 68 grader havde "Koen" ret for i en afstand af 0,4 sømil sås på radarskærmen ekkoet fra Dronning Ingrid sammenfaldende med ekkoet fra "Koen". Maskinen, der gik fuld kraft frem, beordredes halv kraft frem. Da det af ekkoet syntes at fremgå, at Dronning Ingrid herefter trak sydover, beordredes maskinen langsomt frem. Kl. 18.53 sås Dronning Ingrids ekko trække nordover, og begge maskiner beordredes stop. Kl. 18.55 sås Dronning Ingrids toplanterne og røde sidelys, hvorefter begge maskiner beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter forceret bak. Kl. ca. 18.58 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at Halsskov sejlede med for stærk fart og undlod at stoppe sine motorer, da tågesignal fra Dronning Ingrid hørtes forude.
Nyt retsmøde i sagen om kollisionen med Dronning Ingrid den 3. februar 1957 afholdtes den 26.september 1957.
Ved dom i Korsør søret den 3. oktober 1957 blev Halsskovs fører idømt en bøde på 200 kroner for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16.

søndag 3. februar, 1957 - onsdag 27. februar, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 27. februar, 1957 - torsdag 28. februar, 1957
Forsejlet fra Korsør til Helsingør på 10 timer 28 minutter (til ankers kl. 03.00 - 06.07).

torsdag 28. februar, 1957 - tirsdag 19. marts, 1957
Helsingør værft, færgen har været underkastet garantieftersyn.

tirsdag 19. marts, 1957 - torsdag 28. marts, 1957
I dok på Helsingør værft ifølge Jønnes optegnelser.

torsdag 28. marts, 1957 - onsdag 3. april, 1957
Helsingør værft, færgen har været underkastet garantieftersyn.

onsdag 3. april, 1957
Forsejlet fra Helsingør kl. 16.00 til København på 4 timer 25 minutter undervejs foretaget manøvreprøver og bakprøver.

torsdag 4. april, 1957
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 2 timer 36 minutter. Kontrolmålt kl. 08.00.

fredag 5. april, 1957
Forsejlet fra København til Korsør på 11 timer 10 minutter (manøvreprøver undervejs).

lørdag 6. april, 1957 - onsdag 15. maj, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 15. maj, 1957 - torsdag 16. maj, 1957
En af disse to dage har færgen formentlig prøvet lejer i Halsskov og Knudshoved, mest sandsynligt den 16. maj.

torsdag 16. maj, 1957 - mandag 27. maj, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 27. maj, 1957
Foretaget indvielsessejladsen på Halsskov-Knudshoved ruten ved at sejle en dobbelttur med indbudte gæster.

tirsdag 28. maj, 1957
Indsat i ordinær fart på Halsskov-Knudshoved ruten.

tirsdag 28. maj, 1957 - fredag 14. juni, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

fredag 14. juni, 1957
Meldt beskadiget på bladtip på bagbords skrue.

fredag 14. juni, 1957 - søndag 16. juni, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 16. juni, 1957
Færgen dykkerundersøges.

søndag 16. juni, 1957 - torsdag 29. august, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 29. august, 1957
Ingeniør Thiele dykker for undersøgelse af Halsskov's skruer.

torsdag 29. august, 1957 - mandag 11. november, 1957
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 12. november, 1957
Forsejlet fra Korsør til Aalborg på 9 timer 30 minutter.

tirsdag 12. november, 1957 - tirsdag 10. december, 1957
Aalborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 11. december, 1957
Forsejlet fra Aalborg kl. ca. 07 til København på 9 timer 47 minutter.

torsdag 12. december, 1957
Afmagnetisering, sejlads på "sløjfen" i Københavns Havn i 4 timer 30 minutter.

fredag 13. december, 1957
Forsvaret siger afmagnetisering denne dato?

fredag 13. december, 1957
Forsejlet fra København til Korsør på 9 timer 13 minutter.

lørdag 14. december, 1957
Kompasretning og i fart på Halsskov-Knudshoved.

søndag 15. december, 1957 - søndag 2. februar, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 2. februar, 1958
Turene 511 og 512 udgået på grund af motorskade.

søndag 2. februar, 1958 - fredag 21. februar, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

fredag 21. februar, 1958
Ud af fart om aftenen for reparation af gangskiftningen på styrbord hovedmotor.

fredag 21. februar, 1958 - søndag 23. februar, 1958
Reparation af gangskiftningen på styrbord hovedmotor i Halsskov leje 1.

mandag 24. februar, 1958 - mandag 17. marts, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 17. marts, 1958
Forhalet fra Halsskov til Fæstningen i Korsør på 27 minutter.

mandag 17. marts, 1958 - onsdag 26. marts, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af fenderlisten.

onsdag 26. marts, 1958
Forhalet fra Fæstningen i Korsør til Halsskov på 27 minutter.

torsdag 27. marts, 1958
I fart om aftenen på Halsskov-Knudshoved.

torsdag 27. marts, 1958 - tirsdag 10. juni, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 10. juni, 1958 - onsdag 11. juni, 1958
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 21.55, Helsingør ankomst kl. 06.30.

onsdag 11. juni, 1958
I dok på Helsingør værft, dokken læns kl. 09.45.

onsdag 11. juni, 1958 - mandag 16. juni, 1958
Helsingør værft (reparation af rorskade).

mandag 16. juni, 1958
Ud af dokken lidt før kl. kl. 18.00.

mandag 16. juni, 1958 - tirsdag 17. juni, 1958
Forsejlet fra Helsingør kl. 17.57, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 01.55.

tirsdag 17. juni, 1958
I fart på tur 511.

tirsdag 17. juni, 1958 - onsdag 8. oktober, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

onsdag 8. oktober, 1958
Denne dag planlagt ankomst Halsskov kl. 09.25, afgang Halsskov kl. 09.50.

onsdag 8. oktober, 1958 - tirsdag 21. oktober, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 21. oktober, 1958
Revnet topstykke på den ene hovedmotor, turene 571-572 aflyst.

onsdag 22. oktober, 1958
I fart igen fra kl. 00.05.

onsdag 22. oktober, 1958 - torsdag 13. november, 1958
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 13. november, 1958
Forsejlet til Nakskov værft på 4 timer, 21 minutter, ankom 13. november kl. 14.35.

fredag 14. november, 1958 - november, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

november, 1958 - lørdag 29. november, 1958
I Nakskov værfts dok I fra 2x. november til 29. november.

lørdag 29. november, 1958 - tirsdag 16. december, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

tirsdag 16. december, 1958
På prøvetur i Langelandsbælt på 6 timer og 20 minutter.

tirsdag 16. december, 1958 - onsdag 17. december, 1958
Nakskov værft, årligt eftersyn.

onsdag 17. december, 1958
Forsejlet til Halsskov(Korsør) på 5 timer og 30 minutter, afgik kl. 08.45. Kompasretning undervejs.

torsdag 18. december, 1958 - søndag 4. oktober, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 4. oktober, 1959
Maskinreparation.

mandag 5. oktober, 1959 - mandag 26. oktober, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 26. oktober, 1959
Udført turene, på grund af stærk storm måtte der køres med halv kraft mod broklappen under ophold i havn.

mandag 26. oktober, 1959 - søndag 15. november, 1959
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 16. november, 1959
Forsejlet fra Halsskov til Råå (hvor der ankredes) på 8 timer og 14 minutter.

tirsdag 17. november, 1959
Forsejlet fra Råå til Helsingør værft på 2 timer og 18 min.

tirsdag 17. november, 1959 - onsdag 25. november, 1959
Helsingør værft, årligt eftersyn.

onsdag 25. november, 1959 - lørdag 5. december, 1959
I dok på Helsingør værft ifølge Jønnes optegnelser.

lørdag 5. december, 1959 - mandag 14. december, 1959
Helsingør værft, årligt eftersyn.

mandag 14. december, 1959
Forsejlet fra Helsingør til Knudshoved på 8 timer 50 minutter.

tirsdag 15. december, 1959
Forsejlet fra Knudshoved til Halsskov på 3 timer med kompasretning.

tirsdag 15. december, 1959 - søndag 13. november, 1960
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 13. november, 1960
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør på 8 timer og 10 minutter.

søndag 13. november, 1960 - lørdag 17. december, 1960
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik på bådedækket påbygget en ny kabys med elektrisk udstyr.

lørdag 17. december, 1960 - søndag 18. december, 1960
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør) på 10 timer og 32 minutter.

søndag 18. december, 1960 - tirsdag 10. januar, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 10. januar, 1961
På rejse fra Halsskov til Knudshoved med biler og passagerer.
Tørnet færgeleje den 10. januar i Knudshoved havn.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 23. januar. Kl. ca. 22.25, da Halsskov under en let nordnordøstlig brise var under indsejling til Knudshoved havn, blev maskinerne for at stoppe skibet beordret forceret fuld kraft bak. Under udførelsen af manøvren gik bagbord maskine på grund af svigtende lufttilførsel ned i omdrejninger og kort efter tørnede Halsskov med stor kraft mod færgelejet. Ved kollisionen skete der en del skade på færgeleje og skib samt på flere af de ombordværende biler.
Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes fejlbedømmelse af Halsskovs fart og afstand til færgelejet i forbindelse med fejlbetjening af bagbord motor.

tirsdag 10. januar, 1961 - søndag 19. marts, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 19. marts, 1961 - mandag 20. marts, 1961
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør på 9 timer og 45 minutter.

mandag 20. marts, 1961 - lørdag 25. marts, 1961
Helsingør værft.

lørdag 25. marts, 1961 - søndag 26. marts, 1961
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør) på 8 timer og 55 minutter.

søndag 26. marts, 1961 - onsdag 7. juni, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. juni, 1961
Denne dag sejlet 3 dobbeltture mindre end normalt - hvorfor?

onsdag 7. juni, 1961 - torsdag 22. juni, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

fredag 23. juni, 1961 - lørdag 15. juli, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved (8/9 dobbeltture sammen med Knudshoved).

lørdag 15. juli, 1961
Ifølge Freia's journal har færgen Halsskov rorhavari denne dag.

lørdag 15. juli, 1961 - søndag 13. august, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved (8/9 dobbeltture sammen med Knudshoved).

mandag 14. august, 1961 - onsdag 15. november, 1961
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 16. november, 1961
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

torsdag 16. november, 1961 - onsdag 20. december, 1961
Helsingør værft, årligt eftersyn.

onsdag 20. december, 1961
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør).

torsdag 21. december, 1961 - søndag 11. november, 1962
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 12. november, 1962
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn værft.

tirsdag 13. november, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

tirsdag 13. november, 1962 - lørdag 1. december, 1962
I tørdok III på Frederikshavn værft.

lørdag 1. december, 1962 - lørdag 8. december, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 8. december, 1962
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 04.47, ankom Fæstningen i Korsør kl. 14.40.

søndag 9. december, 1962 - søndag 16. december, 1962
Færgen lå oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 17. december, 1962
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør til Knudshoved for at afprøve det nye færgeleje, kompasrettet undervejs.

mandag 17. december, 1962 - torsdag 3. januar, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 3. januar, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

torsdag 3. januar, 1963 - lørdag 9. februar, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

lørdag 9. februar, 1963 - tirsdag 12. februar, 1963
Ud af drift midt på dagen 09. februar kl. ?, repareret til 12. februar kl. ?

tirsdag 12. februar, 1963 - lørdag 2. marts, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

lørdag 2. marts, 1963
På rejse fra Knudshoved til Halsskov.
Kollideret den 2.marts i Storebælt.
Søforklaring i Korsør den 4. marts. Kl. 01.54 afgik Halsskov i stille vejr med tæt tåge og svær drivis fra Knudshoved. På radaren sås forude ekkoet af et objekt, der antoges at være en medgående færge, motorfærgen Korsør af Korsør. Da afstanden til Korsør ved hjælp af radaren bestemtes til 1/2 sømil, beordredes kursen ændret fra 70 grader til 40 grader. Da Halsskov på grund af is ikke lystrede roret, forsøgtes det at ændre kursen styrbord over. Da Korsør samtidig sås forude, stoppedes maskinerne, og kort efter beordredes der fuld kraft bak. Kl. 02.37 på en position ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø tørnede Halsskov imidlertid med stævnen mod Korsørs styrbords side. Af den af Korsørs besætning afgivne forklaring fremgår, at Korsør afgik fra Nyborg den 1. marts kl. 23.55 i tæt tåge med svær is. Den 2. marts kl. ca. 02.35, da Korsør, der da befandt sig ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø, efter at have bakket en skibslængde og derpå gik fuld kraft frem for at forcere svær is, sås Halsskov agten for tværs om styrbord, og kort efter indtraf kollisionen, som ovenfor anført. Ved kollisionen fik Korsør mindre ovenbords skader.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes isforholdene i forbindelse med tåge.

lørdag 2. marts, 1963 - fredag 29. marts, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

fredag 29. marts, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

lørdag 30. marts, 1963
"Forskelligt som følge af sejlads i is".

lørdag 30. marts, 1963 - torsdag 18. april, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 18. april, 1963
På rejse fra Halsskov til Knudshoved med passagerer og biler.
Tørnet mole den 18. april i Knudshoved havn.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 23. april. Kl. ca. 19.50, da Halsskov, som under en svag sydvestlig luftning med tæt tåge var under indsejling til Knudshoved havn, efter Deccaobservation befandt sig lidt syd for fyrlinien sejlende med agterenden forrest i sejlretningen, blev kursen ændret til 280 grader retvisende. Da færgen efter Decca befandt sig i fyrlinien ændredes kursen til 265 grader retvisende. Da det nordlige molehoved på radar sås ret forude ændredes kursen til 260 grader retvisende. Kort efter sås tågelyset på det nordlige molehoved ret forude, hvorfor kursen ændredes til 250 grader retvisende. Da færgen stadig ikke trak sydover blev først forroret og kort efter agterroret lagt hårdt bagbord samtidig med at styrbord maskine blev stoppet. Kort efter beordredes begge maskiner fuld kraft frem, men umiddelbart efter tørnede Halsskov med agterstævnen mod det nordlige molehoved. Ved kolisionen kvæstedes 3 personer, ligesom der skete en del skade på Halsskov.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes strømsætning.

torsdag 18. april, 1963 - fredag 19. april, 1963
En af disse dage forsejlet fra Knudshoved/Halsskov(Korsør) til Svendborg.

fredag 19. april, 1963 - torsdag 9. maj, 1963
Reparation af havari efter påsejling af molen i Knudshoved samt dokning efter sejlads i is på Svendborg værft.

torsdag 9. maj, 1963
Forsejlet fra Svendborg til Knudshoved for lejeafprøvning, derfra til Halsskov(Korsør).

torsdag 9. maj, 1963 - mandag 21. oktober, 1963
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 22. oktober, 1963
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Aalborg.

onsdag 23. oktober, 1963 - lørdag 16. november, 1963
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 16. november, 1963 - søndag 17. november, 1963
Forsejlet til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

søndag 17. november, 1963 - torsdag 26. november, 1964
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 26. november, 1964
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

fredag 27. november, 1964 - lørdag 19. december, 1964
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik installeret centralsamtaleanlæg.

søndag 20. december, 1964
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

søndag 20. december, 1964 - mandag 11. januar, 1965
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 11. januar, 1965
Åbenbart reparation denne dag frem til kl. ca. 15.00.

mandag 11. januar, 1965 - søndag 24. oktober, 1965
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 25. oktober, 1965
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

tirsdag 26. oktober, 1965 - torsdag 4. november, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 4. november, 1965 - lørdag 13. november, 1965
I tørdok III på Frederikshavn værft.

lørdag 13. november, 1965 - lørdag 20. november, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 20. november, 1965
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

søndag 21. november, 1965 - tirsdag 30. august, 1966
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 30. august, 1966
Maskinreparation.

tirsdag 30. august, 1966 - mandag 24. oktober, 1966
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 24. oktober, 1966
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn på 9 timer 50 minutter.

tirsdag 25. oktober, 1966 - fredag 4. november, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

fredag 4. november, 1966 - onsdag 9. november, 1966
I tørdok III på Frederikshavn værft.

onsdag 9. november, 1966 - fredag 18. november, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 19. november, 1966
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør) i 12 timer 40 minutter. Kompasrettet undervejs.

søndag 20. november, 1966 - søndag 8. januar, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 8. januar, 1967
Maskinrepareret.

mandag 9. januar, 1967 - torsdag 23. februar, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 23. februar, 1967 - fredag 24. februar, 1967
Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm.

fredag 24. februar, 1967 - torsdag 15. juni, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 15. juni, 1967 - fredag 16. juni, 1967
Maskinrepareret om natten.

fredag 16. juni, 1967 - mandag 31. juli, 1967
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 31. juli, 1967 - tirsdag 1. august, 1967
Maskinrepareret om natten.

tirsdag 1. august, 1967 - tirsdag 2. januar, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 2. januar, 1968 - onsdag 3. januar, 1968
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 23.54, ankomst Frederikshavn kl. 09.54.

onsdag 3. januar, 1968 - onsdag 24. januar, 1968
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

onsdag 24. januar, 1968 - onsdag 31. januar, 1968
I tørdok III på Frederikshavn værft.

onsdag 31. januar, 1968 - tirsdag 6. februar, 1968
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

onsdag 7. februar, 1968
Forsejlet fra Frederikshavn via Knudshoved til Halsskov (Korsør) i 12 timer 30 minutter, kompasrettet undervejs.

torsdag 8. februar, 1968 - tirsdag 27. februar, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 27. februar, 1968
På rejse fra Halsskov til Knudshoved.
Kollideret den 27. februar i Storebælt.
Søforklaring i Korsør den 1. marts. Kl. 17.46 afgik Halsskov i tæt tåge fra færgeleje 1 i Halsskov havn. Inden færgen passerede molerne foretoges en svajning, hvorefter der styredes 220 grader samtidig med, at maskinerne beordredes fuld kraft frem. Da det på radar observeredes at Dronning Ingrid kom nærmere, blev roret lagt styrbord, og maskinerne blev beordret langsomt frem. Da Dronning Ingrid fortsat kom nærmere, blev maskinerne beordret fuldt kraft bak, og roret blev lagt midtskibs. Kort efter tørnede Halsskov kl. 17.54 med styrbords bov mod Dronning Ingrids styrbords bov. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Halsskov.
Af den af Dronning Ingrids besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge kl. ca. 17.45 i tæt tåge befandt sig ca. 1,2 sømil fra Tyren fyrbåke, hvorefter maskinerne blev stoppet. Over radio modtoges oplysning om at Halsskov var under svajning i havnen, hvorefter der fortsattes mod havnen under langsom fart og på vekslende kurser. Da Halsskov på radar observeredes under udsejling fra havnen tæt forude om styrbord blev roret lagt styrbord, og kort efter blev maskinerne beordret fuld kraft bak. Kl. 17.54 indtraf kollisionen som ovenfor anført.

Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på Dronning Ingrid. Skaderne på Dronning Ingrid blev midlertidigt udbedret ved doblinger og påsvejsning af nye spanteknæ mellem spant 160 og spant 156 samt svejsning af spanteknæ mellem spant 146 og spant 140. Fenderlisten svejset ved spant 158.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldtes tåge.

tirsdag 27. februar, 1968 - søndag 3. marts, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 4. marts, 1968 - fredag 8. marts, 1968
Reparation af skibsside for samt udskifte bagbord store kæde i Halsskov.

onsdag 3. juli, 1968
Maskinreparation.

onsdag 3. juli, 1968 - tirsdag 16. juli, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 16. juli, 1968
Maskinreparation.

tirsdag 16. juli, 1968 - mandag 21. oktober, 1968
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 21. oktober, 1968
Ud af fart kl. 02.47, forsejlet fra Halsskov kl. 07.00, Aalborg ankomst kl. 17.25.

mandag 21. oktober, 1968 - tirsdag 22. oktober, 1968
Aalborg værft, årligt eftersyn.

tirsdag 22. oktober, 1968 - mandag 11. november, 1968
I dok på Aalborg værft ifølge Jønnes notater, årligt eftersyn.

mandag 11. november, 1968 - fredag 15. november, 1968
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 16. november, 1968
Forsejlet fra Aalborg kl. 07.00, Halsskov ankomst kl. 19.20, kompasrettet undervejs.

søndag 17. november, 1968 - tirsdag 28. januar, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 28. januar, 1969
Aflyst 1 dobbelttur midt på dagen for reparation af bovporten.

tirsdag 28. januar, 1969 - fredag 14. marts, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

fredag 14. marts, 1969 - lørdag 15. marts, 1969
Fra midt på dagen den 14/3 til midt på dagen den 15/3 sejlet Halsskov-Nyborg på grund af storm.

lørdag 15. marts, 1969 - mandag 27. oktober, 1969
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 27. oktober, 1969
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 06.20, Frederikshavn ankomst kl. 20.48.

tirsdag 28. oktober, 1969 - mandag 3. november, 1969
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget baderum for chauffører på mellemdæk forskibs.

mandag 3. november, 1969 - fredag 14. november, 1969
I tørdok III på Frederikshavn værft.

fredag 14. november, 1969 - fredag 21. november, 1969
Frederikshavn værft.

lørdag 22. november, 1969
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 06.00, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 18.42, kompasrettet undervejs.

søndag 23. november, 1969 - mandag 27. april, 1970
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 27. april, 1970
Forsejlet kl. 05.30 fra Halsskov til København, hvm i gang i 10 timer og 12 minutter.

mandag 27. april, 1970 - onsdag 29. april, 1970
B&W værft i København,dokning og bundbehandling efter sejlads i is, cylinderskift.

onsdag 29. april, 1970 - torsdag 30. april, 1970
Forsejlet kl. 16.00 fra København til Halsskov(Korsør), hvm i gang 9 timer 27 minutter.

fredag 1. maj, 1970 - søndag 29. november, 1970
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 29. november, 1970 - mandag 30. november, 1970
I disse døgn sejlet 1 dobbelttur hver dag på Korsør-Nyborg, hvorfor?

mandag 30. november, 1970 - lørdag 30. januar, 1971
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 31. januar, 1971
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov.

mandag 1. februar, 1971
Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 31. januar kl. 12.00. Radar nr. 2 installeret på forbro.

mandag 1. februar, 1971 - tirsdag 16. februar, 1971
I Nakskov værfts dok I.

tirsdag 16. februar, 1971 - fredag 26. februar, 1971
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 26. februar kl. 15.30.

fredag 26. februar, 1971
Forsejlet, kompasrettet, planlagt ankomst Halsskov leje 2 kl. ca. 20.00 for tilrigning.

lørdag 27. februar, 1971 - lørdag 26. februar, 1972
I fart Halsskov-Knudshoved.

søndag 27. februar, 1972
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov værft, ankomst kl. 12.30.

mandag 28. februar, 1972 - mandag 13. marts, 1972
Nakskov værft, årligt eftersyn.

mandag 13. marts, 1972 - onsdag 22. marts, 1972
I Nakskov værfts dok I.

onsdag 22. marts, 1972 - fredag 24. marts, 1972
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 24. marts kl. 16.00.

fredag 24. marts, 1972
Forsejlet fra Nakskov til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

lørdag 25. marts, 1972 - søndag 26. november, 1972
I fart Halsskov-Knudshoved.

mandag 27. november, 1972
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg.

mandag 27. november, 1972 - fredag 1. december, 1972
Svendborg værft, reparation af fender-beklædning samt maskinreparationer.

fredag 1. december, 1972
Forsejlet fra Svendborg til Halsskov(Korsør).

fredag 1. december, 1972 - torsdag 5. april, 1973
I fart Halsskov-Knudshoved.

torsdag 5. april, 1973
Aflyst en dobbelttur 2108-2121 for maskinreparation.

torsdag 5. april, 1973 - mandag 30. april, 1973
I fart Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 1. maj, 1973 - fredag 4. maj, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 4. maj, 1973
Aflyst en dobbelttur 2121-2132 for maskinreparation.

fredag 4. maj, 1973 - mandag 21. maj, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 22. maj, 1973
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Nakskov.

tirsdag 22. maj, 1973 - torsdag 24. maj, 1973
Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 22. maj kl. 06.30. Færgen fik udvidet elevatorforbindelse mellem kabys og hovedstirrids fra 1 til 2 elevatorer.

torsdag 24. maj, 1973 - tirsdag 19. juni, 1973
I Nakskov værfts dok I.

tirsdag 19. juni, 1973 - torsdag 21. juni, 1973
Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 21. juni kl. 15.40.

torsdag 21. juni, 1973
Forsejlet fra Nakskov til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

fredag 22. juni, 1973 - mandag 16. juli, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 16. juli, 1973 - tirsdag 17. juli, 1973
Aflyst 3 dobbeltture om natten for reparation af defekt strømkoblingsaggregat til forror.

tirsdag 17. juli, 1973 - mandag 30. juli, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 30. juli, 1973 - tirsdag 31. juli, 1973
Ude af drift fra kl. 22.00 den 30. juli til kl. 09.54 den 31. juli for udbedring af maskinhavari (utæt stempeltop på styrbords hovedmotor cylinder 2).

tirsdag 31. juli, 1973 - onsdag 12. september, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 12. september, 1973 - torsdag 13. september, 1973
Reparation i Halsskov.

torsdag 13. september, 1973 - tirsdag 30. oktober, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 30. oktober, 1973
turene 1001-2012-1022-2033 blev aflyst for udskiftning af en defekt udstødsventil på bagbord hovedmotor cylinder nr. 1.

tirsdag 30. oktober, 1973 - onsdag 7. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. november, 1973 - torsdag 8. november, 1973
Udførte en ekstra dobbelttur på grund af maskinhavari på Arveprins Knud.

torsdag 8. november, 1973 - lørdag 17. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 17. november, 1973
Skrivelse fra færgen: Vedrørende beskadigelse af oplæggerpier i Halsskov havn. Under anløb og fortøjning af M/F Halsskov ved oplægger-pieren i Halsskov havn dags dato kl. 17.20 beskadigedes beklageligvis yderste nordlige del af betondæk samt dettes gelænder under følgende omstændigheder: Færgen blev under anløbet lagt "død" - bilagets position 1 - med diametralplanet dannende en vinkel på ca. 20 grader med pieren. Under forhalingen frem til fortøjningspositionen - bilagets position II - skrænsede styrbords låring, ca. 1 meter under fenderlisten, under stærkt vindpres, mod pierens betondæk og gelænder, som beskadigedes ret stærkt under en nedadbøjning. Færgen påførtes, udover afskrabning af maling, ingen skade. Årsagen til uheldet skyldes dels den årsag, at vinden var Vest til Nord styrke 6-7 i byger, hvorfor den beskrevne anløbskurs benyttedes, og dels pierens uhensigtsmæssige konstruktion med de lange ubeskyttede betondæk mellem de tre lodrette friholdere.

lørdag 17. november, 1973 - torsdag 29. november, 1973
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 29. november, 1973
Aflyst en dobbelttur 1143-2155 for at reparere på strømomskifteren mellem for- og agterbro for agterroret.

torsdag 29. november, 1973 - mandag 4. marts, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 4. marts, 1974
Skrivelse fra færgen: Dags dato tur 1120 kl. 12.14 efter endt svaj på svajeplads Halsskov og efter passage af "Revkrog SW" lystønde berørte færgen kant af pullen. Efter endt svaj blev der slået fuld kraft frem på begge maskiner, langsomt rundt til kurs 210 devierende. Tværs af lystønden ville færgen luve op hvorfor slået stop på styrbord maskine for at komme rundt til kurs 235 devierende af hensyn til indgående færge. Efter passage af lystønde langsomt frem på begge maskiner på grund af tværgående fiskefartøj, sydgående. Herefter berørte færgen pullen, let berøring, hvorfor det må antages, at der ingen skade er sket. Pejlede tomme tanke kl. 14.30. Ingen ændring i disses tilstand. Kurs 240 devierende, vind Øst 6, strøm jævnt nordgående, vandstand minus 25 cm.

mandag 4. marts, 1974 - lørdag 9. marts, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 9. marts, 1974
Cylinderskift denne dag.

lørdag 9. marts, 1974 - onsdag 10. april, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 10. april, 1974
kl. ca. 14.16 på tur 2133 tørnede færgen kajmuren mellem leje 1 og leje 2 i Halsskov havn, og fik nogen skade, ligesom 3 biler fik skader, og en del restaurationsgods blev smadret, og to medarbejdere fra restaurationen måtte på skadestuen. Færgen repareret og genoptog sejladsen kl. 17.05.

onsdag 10. april, 1974 - tirsdag 16. april, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 16. april, 1974
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

tirsdag 16. april, 1974 - fredag 3. maj, 1974
Reparation af havari i forstævn samt udskiftning af trædæk på Helsingør værft.

fredag 3. maj, 1974
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

fredag 3. maj, 1974 - torsdag 9. maj, 1974
Reparation i Halsskov.

torsdag 9. maj, 1974 - mandag 22. juli, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 22. juli, 1974
Skrivelse fra skibet: Under svajning i Revkrogen på tur 1022 Halsskov afgang kl. 02.25, opstod maskinsvigt på styrbord maskine, fortsatte sejladsen til Knudshoved på bagbord maskine. Styrbord maskine atter i gang kl. 03.25, ankomst Knudshoved kl. 03.38. Afgang Knudshoved kl. 03.44, minus 14 minutter.
Maskinen skriver: På tur 1022 fik færgen havari på gangskiftningsmekanismen på styrbord hovedmotor, overfartstiden forlænget da kun bagbord hovedmotor var i drift. På tur 2033 blev afgang fra Knudshoved forsinket i 15 minutter for på grund af reparation af ovenstående.

mandag 22. juli, 1974 - lørdag 28. september, 1974
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 29. september, 1974
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

mandag 30. september, 1974 - fredag 25. oktober, 1974
Frederikshavn værft, årligt eftersyn (ikke i dok). Færgen har fået installeret gyroanlæg. Færgen har fået indrettet cafeteria i agtersalon på salondæk. Omformer 3 x 380/220 volt til strømforsyning af cafeteriaanlæg installeret. Køleskabskapacitet udvidet i kabys og smørrebrødsbord med kølegrav installeret i smørrebrødsstue. Færgen har fået installeret VHF-anlæg til offentlige samtaler.

lørdag 26. oktober, 1974
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov(Korsør), kompasrettet undervejs.

søndag 27. oktober, 1974 - onsdag 8. januar, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 9. januar, 1975
Fenderreparation i Halsskov.

fredag 10. januar, 1975 - lørdag 14. juni, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 14. juni, 1975 - søndag 15. juni, 1975
Reparation i Halsskov.

søndag 15. juni, 1975 - lørdag 26. juli, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 26. juli, 1975 - søndag 27. juli, 1975
Reparation i Halsskov.

søndag 27. juli, 1975 - lørdag 23. august, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 23. august, 1975 - søndag 24. august, 1975
Reparation i Halsskov.

søndag 24. august, 1975 - lørdag 27. september, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 28. september, 1975
Planlagt til at afsejle fra Halsskov leje 3 kl. ca. 10.00 til Nakskov, men åbenbart forhalet til Korsør denne dag.

mandag 29. september, 1975
Forsejlet fra Korsør til Nakskov.

mandag 29. september, 1975 - tirsdag 30. september, 1975
Nakskov værft, ankom 29. september kl. 06.15, hvm i gang i 5 timer 26 min.

tirsdag 30. september, 1975 - onsdag 22. oktober, 1975
I Nakskov værfts dok I.

onsdag 22. oktober, 1975 - lørdag 25. oktober, 1975
Nakskov værft, afsejlede 25. oktober kl. 07.00, hvm i gang i 4 timer 39 min.

søndag 26. oktober, 1975 - mandag 27. oktober, 1975
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 27. oktober, 1975 - mandag 10. november, 1975
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 11. november, 1975 - fredag 7. maj, 1976
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 8. maj, 1976 - søndag 9. maj, 1976
Reparation i Halsskov.

søndag 9. maj, 1976 - lørdag 16. oktober, 1976
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 17. oktober, 1976 - tirsdag 19. oktober, 1976
Nakskov værft, ankom 17. oktober kl. 15.15 fra Halsskov.

tirsdag 19. oktober, 1976 - onsdag 10. november, 1976
I Nakskov værfts dok I.

onsdag 10. november, 1976 - lørdag 13. november, 1976
Nakskov værft, afsejlede 13. november kl. 08.00 til Halsskov.

søndag 14. november, 1976 - tirsdag 3. maj, 1977
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 3. maj, 1977 - torsdag 5. maj, 1977
Reparation i Halsskov.

torsdag 5. maj, 1977 - lørdag 15. oktober, 1977
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 16. oktober, 1977
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Frederikshavn.

søndag 16. oktober, 1977 - tirsdag 18. oktober, 1977
Frederikshavn værft.

tirsdag 18. oktober, 1977 - onsdag 2. november, 1977
I Frederikshavn værfts tørdok.

onsdag 2. november, 1977 - fredag 11. november, 1977
Frederikshavn værft.

søndag 13. november, 1977
Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov.

søndag 13. november, 1977 - tirsdag 22. november, 1977
Fik lagt nyt overflade på nederste bildæk i Halsskov.

tirsdag 22. november, 1977 - mandag 2. januar, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 2. januar, 1978 - torsdag 23. februar, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 23. februar, 1978 - torsdag 13. april, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 13. april, 1978 - søndag 16. april, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 16. april, 1978 - torsdag 27. april, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 27. april, 1978 - søndag 7. maj, 1978
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 7. maj, 1978 - mandag 7. august, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 7. august, 1978 - tirsdag 8. august, 1978
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 8. august, 1978 - mandag 14. august, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 14. august, 1978 - torsdag 17. august, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 17. august, 1978 - søndag 10. september, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 11. september, 1978 - lørdag 16. september, 1978
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 17. september, 1978 - lørdag 30. september, 1978
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 1. oktober, 1978
Forsejlet kl. 09.57 fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

søndag 1. oktober, 1978 - mandag 2. oktober, 1978
Svendborg værft.

mandag 2. oktober, 1978 - mandag 9. oktober, 1978
I flydedok på Svendborg værft.

mandag 9. oktober, 1978 - torsdag 12. oktober, 1978
Svendborg værft.

torsdag 12. oktober, 1978
Forsejlet fra Svendborg værft til Storebælt, ankom kl. 14.12, kompasretning foretaget syd for Knudshoved.

fredag 13. oktober, 1978 - tirsdag 2. januar, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 2. januar, 1979 - torsdag 15. februar, 1979
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 15. februar, 1979 - mandag 19. februar, 1979
Oplagt fra 15. februar i løbet af dagen til 19. februar i løbet af dagen som følge af at isen havde lukket Storebælt til.

mandag 19. februar, 1979 - fredag 16. marts, 1979
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 16. marts, 1979 - mandag 30. april, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 1. maj, 1979
Oplagt i Halsskov.

onsdag 2. maj, 1979
Forsejlet kl. 03.00 fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

onsdag 2. maj, 1979 - tirsdag 8. maj, 1979
Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is.

tirsdag 8. maj, 1979
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør), ankom kl. 23.00.

onsdag 9. maj, 1979 - søndag 13. maj, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 14. maj, 1979 - lørdag 19. maj, 1979
I fart Halsskov-Knudshoved i 8. færges bilture.

søndag 20. maj, 1979 - torsdag 21. juni, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. juni, 1979
Oplagt, formentlig på grund af overenskomstansattes strejke.

lørdag 23. juni, 1979 - søndag 28. oktober, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 29. oktober, 1979 - torsdag 1. november, 1979
I fart Halsskov-Knudshoved i 1. bilfærges ture.

torsdag 1. november, 1979 - mandag 19. november, 1979
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 20. november, 1979
Forsejlet kl. 01.00 fra Halsskov(Korsør) til Aarhus værft.

tirsdag 20. november, 1979 - tirsdag 18. december, 1979
I flydedok på Aarhus værft.

tirsdag 18. december, 1979 - onsdag 19. december, 1979
Aarhus værft.

onsdag 19. december, 1979 - torsdag 20. december, 1979
Forsejlet fra Aarhus værft, ankom Halsskov(Korsør) kl. 01.00.

torsdag 20. december, 1979 - lørdag 2. februar, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 3. februar, 1980 - lørdag 1. marts, 1980
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 2. marts, 1980 - fredag 7. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 7. marts, 1980 - søndag 9. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 9. marts, 1980 - fredag 14. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 14. marts, 1980 - søndag 16. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 16. marts, 1980 - fredag 21. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 22. marts, 1980
I fart Halsskov-Knudshoved i 8. færges bilture (turene 1082……2170).

søndag 23. marts, 1980 - fredag 28. marts, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. marts, 1980 - søndag 30. marts, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 30. marts, 1980 - fredag 4. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 4. april, 1980 - søndag 6. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 6. april, 1980 - fredag 11. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 11. april, 1980 - søndag 13. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 13. april, 1980 - fredag 18. april, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 18. april, 1980 - søndag 20. april, 1980
Oplagt i Halsskov (fr aften-sø middag).

søndag 20. april, 1980 - onsdag 18. juni, 1980
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 18. juni, 1980 - fredag 1. august, 1980
Oplagt i Knudshoved på grund af arbejdsnedlæggelse af ikke-tjenestemandsansatte sømænd.

fredag 1. august, 1980 - lørdag 3. januar, 1981
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 4. januar, 1981 - torsdag 19. marts, 1981
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 19. marts, 1981
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

torsdag 19. marts, 1981 - onsdag 1. april, 1981
Svendborg værft ( I dok).

onsdag 1. april, 1981
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

onsdag 1. april, 1981 - fredag 13. november, 1981
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 14. november, 1981
ligget oplagt.

søndag 15. november, 1981
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Fredericia værft.

søndag 15. november, 1981 - fredag 18. december, 1981
Fredericia værft, årligt eftersyn.

fredag 18. december, 1981
Forsejlet fra Fredericia værft til Halsskov(Korsør).

fredag 18. december, 1981 - onsdag 23. december, 1981
Oplagt i Halsskov.

onsdag 23. december, 1981 - torsdag 24. december, 1981
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 24. december, 1981 - søndag 3. januar, 1982
Oplagt i Halsskov.

søndag 3. januar, 1982 - tirsdag 12. januar, 1982
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 12. januar, 1982 - søndag 7. marts, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 7. marts, 1982 - lørdag 3. april, 1982
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 3. april, 1982 - søndag 4. april, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 4. april, 1982 - tirsdag 6. april, 1982
I fart som 3. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. april, 1982 - torsdag 8. april, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 9. april, 1982
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

fredag 9. april, 1982 - søndag 11. april, 1982
Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is.

søndag 11. april, 1982
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

mandag 12. april, 1982 - mandag 24. maj, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 24. maj, 1982 - fredag 28. maj, 1982
Oplagt i Korsør.

fredag 28. maj, 1982
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. maj, 1982 - mandag 31. maj, 1982
Oplagt i Halsskov.

mandag 31. maj, 1982 - lørdag 26. juni, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 26. juni, 1982 - lørdag 28. august, 1982
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 29. august, 1982 - fredag 5. november, 1982
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 5. november, 1982 - mandag 3. januar, 1983
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for indbygning af centralvarmeanlæg.

mandag 3. januar, 1983 - tirsdag 18. januar, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 18. januar, 1983
Oplagt i Halsskov som følge af storm.

tirsdag 18. januar, 1983 - fredag 28. januar, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. januar, 1983 - søndag 30. januar, 1983
Oplagt i Halsskov.

søndag 30. januar, 1983
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Svendborg værft.

søndag 30. januar, 1983 - søndag 6. februar, 1983
Svendborg værft.

søndag 6. februar, 1983
Forsejlet fra Svendborg værft til Halsskov(Korsør).

søndag 6. februar, 1983 - mandag 7. februar, 1983
Oplagt i Korsør.

mandag 7. februar, 1983 - mandag 14. februar, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 14. februar, 1983 - fredag 4. marts, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 5. marts, 1983 - tirsdag 22. marts, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 22. marts, 1983 - onsdag 23. marts, 1983
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 23. marts, 1983 - tirsdag 29. marts, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 29. marts, 1983
sejlet instruktionssejlads i 4 timer 37 min (demonstration af redningsflåder).

tirsdag 29. marts, 1983 - tirsdag 5. april, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 5. april, 1983 - torsdag 21. april, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. april, 1983 - torsdag 28. april, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 29. april, 1983 - fredag 6. maj, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 7. maj, 1983 - søndag 3. juli, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 4. juli, 1983 - lørdag 30. juli, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 31. juli, 1983 - tirsdag 2. august, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 2. august, 1983 - torsdag 4. august, 1983
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 4. august, 1983 - mandag 29. august, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 29. august, 1983 - torsdag 1. september, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. september, 1983 - lørdag 10. september, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 11. september, 1983 - lørdag 8. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 9. oktober, 1983 - mandag 10. oktober, 1983
I fart i 6. færges bilture på Halsskov-Knudshoved.

mandag 10. oktober, 1983 - torsdag 13. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 14. oktober, 1983 - søndag 23. oktober, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 24. oktober, 1983 - fredag 28. oktober, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. oktober, 1983 - søndag 20. november, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 21. november, 1983 - lørdag 26. november, 1983
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 27. november, 1983 - fredag 2. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. december, 1983 - onsdag 7. december, 1983
Oplagt i Knudshoved leje 2.

onsdag 7. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. december, 1983 - fredag 9. december, 1983
Oplagt i Knudshoved leje 2.

fredag 9. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 9. december, 1983 - fredag 16. december, 1983
Oplagt i Knudshoved.

fredag 16. december, 1983
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 16. december, 1983 - søndag 1. januar, 1984
Oplagt i Knudshoved.

søndag 1. januar, 1984
Forsejlet fra Knudshoved til Fredericia værft.

søndag 1. januar, 1984 - lørdag 21. januar, 1984
Fredericia værft.

lørdag 21. januar, 1984
Forsejlet fra Fredericia værft til Halsskov(Korsør).

søndag 22. januar, 1984
Oplagt.

mandag 23. januar, 1984 - onsdag 1. februar, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 2. februar, 1984 - onsdag 8. februar, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 8. februar, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 8. februar, 1984 - fredag 24. februar, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

fredag 24. februar, 1984
Sejlet fra Korsør til Nyborg leje 2 for at ombordtage stole fra den oplagte Fyn, derefter tilbage til Korsør.

fredag 24. februar, 1984 - mandag 27. februar, 1984
Oplagt i Korsør.

mandag 27. februar, 1984 - torsdag 29. marts, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 30. marts, 1984 - fredag 13. april, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 13. april, 1984 - torsdag 26. april, 1984
Oplagt i Knudshoved.

torsdag 26. april, 1984 - tirsdag 8. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 8. maj, 1984
En dobbelttur Korsør-Nyborg? Hvorfor?

tirsdag 8. maj, 1984 - søndag 20. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 20. maj, 1984 - fredag 25. maj, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 25. maj, 1984 - onsdag 30. maj, 1984
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 30. maj, 1984 - fredag 8. juni, 1984
Oplagt i Knudshoved.

fredag 8. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 8. juni, 1984 - tirsdag 12. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

tirsdag 12. juni, 1984 - tirsdag 19. juni, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 19. juni, 1984 - fredag 22. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

fredag 22. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. juni, 1984 - mandag 25. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

mandag 25. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 26. juni, 1984 - onsdag 27. juni, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 27. juni, 1984 - fredag 29. juni, 1984
Oplagt i Korsør.

fredag 29. juni, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 29. juni, 1984 - mandag 2. juli, 1984
Oplagt i Korsør.

mandag 2. juli, 1984 - fredag 3. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. august, 1984 - mandag 6. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

mandag 6. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (mandag).

mandag 6. august, 1984 - fredag 10. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

fredag 10. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 10. august, 1984 - fredag 17. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

fredag 17. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 17. august, 1984 - fredag 24. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

fredag 24. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 24. august, 1984 - fredag 31. august, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag middag).

fredag 31. august, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 31. august, 1984 - fredag 7. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

fredag 7. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 7. september, 1984 - søndag 9. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

søndag 9. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

mandag 10. september, 1984 - onsdag 12. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (mandag-onsdag morgen).

onsdag 12. september, 1984 - fredag 14. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (onsdag-fredag).

fredag 14. september, 1984 - søndag 16. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

søndag 16. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

søndag 16. september, 1984 - torsdag 20. september, 1984
Oplagt i Knudshoved leje 2 (søndag-torsdag formiddag).

torsdag 20. september, 1984 - fredag 21. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (torsdag-fredag).

fredag 21. september, 1984 - fredag 28. september, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag morgen).

fredag 28. september, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 28. september, 1984 - fredag 5. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-fredag formiddag).

fredag 5. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 5. oktober, 1984 - onsdag 10. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-onsdag formiddag).

onsdag 10. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (onsdag).

onsdag 10. oktober, 1984 - fredag 12. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (onsdag aften-fredag formiddag).

fredag 12. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 12. oktober, 1984 - tirsdag 16. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-tirsdag morgen).

tirsdag 16. oktober, 1984
Forhalet fra Korsør leje 1 til Halsskov leje 3 i løbet af formiddagen for udskiftning af redningsflåder, derefter til Korsør leje 1 for oplægning.

tirsdag 16. oktober, 1984 - fredag 19. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (tirsdag aften-fredag formiddag).

fredag 19. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 19. oktober, 1984 - søndag 21. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (fredag aften-søndag middag).

søndag 21. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag).

søndag 21. oktober, 1984 - fredag 26. oktober, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (søndag aften-fredag formiddag).

fredag 26. oktober, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 26. oktober, 1984 - søndag 28. oktober, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

søndag 28. oktober, 1984 - fredag 2. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-fredag aften).

fredag 2. november, 1984 - søndag 4. november, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

søndag 4. november, 1984 - fredag 16. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-fredag aften).

fredag 16. november, 1984 - søndag 18. november, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-søndag middag).

søndag 18. november, 1984 - tirsdag 20. november, 1984
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag middag-tirsdag aften).

tirsdag 20. november, 1984 - fredag 23. november, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (tirsdag aften-fredag formiddag).

fredag 23. november, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 23. november, 1984 - fredag 30. november, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fredag aften-fredag formiddag).

fredag 30. november, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (fredag).

fredag 30. november, 1984 - søndag 9. december, 1984
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fredag aften-søndag formiddag).

søndag 9. december, 1984 - fredag 14. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (søndag-fredag).

fredag 14. december, 1984 - mandag 17. december, 1984
Oplagt i Halsskov leje 3 (fredag aften-mandag morgen).

mandag 17. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved (mandag).

mandag 17. december, 1984 - fredag 21. december, 1984
Oplagt i Korsør leje 1 (mandag aften-fredag formiddag).

fredag 21. december, 1984 - lørdag 22. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 22. december, 1984 - onsdag 26. december, 1984
Oplagt i Korsør leje 1.

onsdag 26. december, 1984
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 26. december, 1984 - søndag 6. januar, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i Korsør leje 1.

søndag 6. januar, 1985
Forsejlet fra Korsør leje 1 til Helsingør, planlagt til afgang ca. kl. 06.00.

søndag 6. januar, 1985 - lørdag 19. januar, 1985
Helsingør værft.

lørdag 19. januar, 1985
Forsejlet fra Helsingør til Halsskov(Korsør).

søndag 20. januar, 1985 - fredag 22. marts, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. marts, 1985 - fredag 29. marts, 1985
Oplagt i Korsør leje 1.

fredag 29. marts, 1985
Åbenbart forhalet til Fæstningen i Korsør denne dag.

fredag 29. marts, 1985 - torsdag 4. april, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 4. april, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 4. april, 1985 - mandag 8. april, 1985
Oplagt i Halsskov.

mandag 8. april, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 9. april, 1985 - onsdag 1. maj, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 1. maj, 1985 - torsdag 2. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 2. maj, 1985 - mandag 6. maj, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 6. maj, 1985 - tirsdag 14. maj, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 15. maj, 1985 - torsdag 16. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 16. maj, 1985 - fredag 24. maj, 1985
Oplagt i Halsskov.

fredag 24. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 24. maj, 1985 - mandag 27. maj, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 27. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 31. maj, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 31. maj, 1985 - søndag 2. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 2. juni, 1985 - tirsdag 11. juni, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 11. juni, 1985 - torsdag 13. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

torsdag 13. juni, 1985 - fredag 14. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 14. juni, 1985 - lørdag 15. juni, 1985
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) til Helsingør.

fredag 14. juni, 1985 - torsdag 20. juni, 1985
Helsingør værft, begge drivskruer skiftet.

fredag 21. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 21. juni, 1985 - mandag 24. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 24. juni, 1985 - fredag 28. juni, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. juni, 1985 - søndag 30. juni, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 30. juni, 1985 - fredag 5. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 5. juli, 1985 - mandag 8. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 8. juli, 1985 - fredag 12. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 12. juli, 1985 - mandag 15. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 15. juli, 1985 - fredag 19. juli, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. juli, 1985 - mandag 22. juli, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 22. juli, 1985 - fredag 2. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. august, 1985 - søndag 4. august, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 4. august, 1985 - fredag 9. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 9. august, 1985 - søndag 11. august, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 11. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 11. august, 1985 - torsdag 15. august, 1985
Oplagt i Korsør.

torsdag 15. august, 1985 - fredag 16. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 16. august, 1985 - søndag 18. august, 1985
Oplagt i Korsør.

mandag 19. august, 1985 - fredag 23. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 24. august, 1985 - søndag 25. august, 1985
Oplagt i Halsskov.

mandag 26. august, 1985 - onsdag 28. august, 1985
Oplagt for malerarbejde i Halsskov.

torsdag 29. august, 1985 - fredag 30. august, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 31. august, 1985 - søndag 1. september, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 1. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 1. september, 1985 - torsdag 5. september, 1985
Oplagt i Korsør.

torsdag 5. september, 1985 - fredag 6. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 6. september, 1985 - søndag 8. september, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 8. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 8. september, 1985 - tirsdag 10. september, 1985
Oplagt i Korsør.

tirsdag 10. september, 1985 - fredag 13. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 13. september, 1985 - søndag 15. september, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 15. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 15. september, 1985 - torsdag 19. september, 1985
Oplagt i Korsør.

torsdag 19. september, 1985 - fredag 20. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 20. september, 1985 - søndag 22. september, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 22. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 22. september, 1985 - onsdag 25. september, 1985
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 25. september, 1985 - fredag 27. september, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 27. september, 1985 - søndag 29. september, 1985
Oplagt i Korsør.

søndag 29. september, 1985 - fredag 11. oktober, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 11. oktober, 1985 - tirsdag 15. oktober, 1985
Oplagt i Korsør.

tirsdag 15. oktober, 1985 - torsdag 19. december, 1985
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 19. december, 1985 - lørdag 21. december, 1985
Oplagt i Korsør.

lørdag 21. december, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 21. december, 1985 - torsdag 26. december, 1985
Oplagt i Korsør.

torsdag 26. december, 1985
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 26. december, 1985 - mandag 6. januar, 1986
Oplagt i Korsør.

mandag 6. januar, 1986 - tirsdag 25. marts, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 26. marts, 1986 - torsdag 27. marts, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 27. marts, 1986 - mandag 31. marts, 1986
Oplagt i Korsør.

mandag 31. marts, 1986 - søndag 13. april, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 14. april, 1986 - torsdag 17. april, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 17. april, 1986 - fredag 18. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 19. april, 1986 - mandag 21. april, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 21. april, 1986 - tirsdag 22. april, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 22. april, 1986 - torsdag 24. april, 1986
Oplagt i Korsør.

torsdag 24. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 25. april, 1986 - søndag 27. april, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 27. april, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 28. april, 1986 - onsdag 7. maj, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 7. maj, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 8. maj, 1986
Forsejlet fra Halsskov(Korsør) kl. 12.58, Fredericia ankomst kl. 17.30.

torsdag 8. maj, 1986 - lørdag 17. maj, 1986
Fredericia værft.

lørdag 17. maj, 1986
Forsejlet fra Fredericia kl. 06.43, Halsskov(Korsør) ankomst kl. 11.14.

søndag 18. maj, 1986 - tirsdag 20. maj, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 20. maj, 1986 - tirsdag 27. maj, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 27. maj, 1986 - fredag 30. maj, 1986
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 30. maj, 1986
Reparation i Knudshoved.

fredag 30. maj, 1986
I fart som 1. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 30. maj, 1986 - tirsdag 24. juni, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 25. juni, 1986 - lørdag 19. juli, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 19. juli, 1986 - søndag 20. juli, 1986
Reparation i Korsør.

søndag 20. juli, 1986 - torsdag 31. juli, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 1. august, 1986 - onsdag 6. august, 1986
Oplagt i Korsør.

torsdag 7. august, 1986 - søndag 10. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 10. august, 1986 - tirsdag 12. august, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 12. august, 1986 - fredag 15. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 15. august, 1986 - tirsdag 19. august, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 19. august, 1986 - fredag 22. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. august, 1986 - lørdag 23. august, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 24. august, 1986
Muligvis i fart på 3 dobbeltture.

mandag 25. august, 1986 - tirsdag 26. august, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 26. august, 1986 - fredag 29. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 29. august, 1986 - søndag 31. august, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 31. august, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 1. september, 1986 - tirsdag 2. september, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 2. september, 1986 - fredag 5. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 5. september, 1986 - søndag 7. september, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 7. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 7. september, 1986 - tirsdag 9. september, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 9. september, 1986 - fredag 12. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 12. september, 1986 - søndag 14. september, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 14. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 14. september, 1986 - tirsdag 16. september, 1986
Oplagt i Korsør.

tirsdag 16. september, 1986 - fredag 19. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. september, 1986 - søndag 21. september, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 21. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 22. september, 1986
Oplagt for flådeskift i Halsskov.

tirsdag 23. september, 1986 - fredag 26. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 26. september, 1986 - søndag 28. september, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 28. september, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 28. september, 1986 - tirsdag 30. september, 1986
Oplagt i Halsskov.

tirsdag 30. september, 1986 - fredag 3. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 3. oktober, 1986 - søndag 5. oktober, 1986
Oplagt i Korsør.

søndag 5. oktober, 1986 - fredag 10. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 10. oktober, 1986 - søndag 12. oktober, 1986
Oplagt i Halsskov.

søndag 12. oktober, 1986
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 12. oktober, 1986 - torsdag 16. oktober, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 16. oktober, 1986 - fredag 17. oktober, 1986
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 17. oktober, 1986 - tirsdag 28. oktober, 1986
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

tirsdag 28. oktober, 1986 - mandag 22. december, 1986
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 22. december, 1986
På rejse fra Halsskov til Knudshoved.
Påsejlet molehoved i Knudshoved havn kl. 15.54, under anløb af færgeleje. Kraftig tværgående vind. Ud af fart med det samme. Beskadiget agterporten. Der blev vistnok slået hul i skroget ved vandlinien.

mandag 22. december, 1986 - tirsdag 23. december, 1986
Oplagt i Knudshoved for midlertidig reparation af skader.

tirsdag 23. december, 1986
Sejlet tom fra Knudshoved kl. 16.27, ankom Halsskov kl. 17.30.

tirsdag 23. december, 1986 - søndag 28. december, 1986
Oplagt i Halsskov.

søndag 28. december, 1986
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.40, Fredericia værft ankomst kl. 14.01.

søndag 28. december, 1986 - lørdag 17. januar, 1987
Fredericia værft for udbedring af skader m.v.

lørdag 17. januar, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 11.20, til Fæstningen i Korsør ankomst kl. 17.50.

søndag 18. januar, 1987
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl. 11.08, til Knudshoved for lejeprøve fra kl. 12.40 til kl. 12.56, derefter forsejlet tom Knudshoved afgang kl. 12.56, Halsskov ankomst kl. 13.53.

mandag 19. januar, 1987 - onsdag 4. februar, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 5. februar, 1987 - fredag 6. februar, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 7. februar, 1987 - søndag 8. februar, 1987
Eventuelt i fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 8. februar, 1987 - tirsdag 10. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 10. februar, 1987
Eventuelt i fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 10. februar, 1987 - torsdag 12. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

torsdag 12. februar, 1987 - fredag 13. februar, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 13. februar, 1987 - søndag 15. februar, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 15. februar, 1987 - onsdag 18. februar, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 18. februar, 1987 - torsdag 19. februar, 1987
Forsejlet fra Halsskov til Fredericia ankomst kl. 06.27, hovedmotor i gang i 7 timer 38 min.

torsdag 19. februar, 1987 - lørdag 21. februar, 1987
Fredericia værft.

lørdag 21. februar, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 08.14, Korsør leje 1 ankomst kl. 12.56.

søndag 22. februar, 1987 - fredag 6. marts, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 7. marts, 1987 - torsdag 12. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

torsdag 12. marts, 1987 - fredag 13. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 14. marts, 1987 - mandag 16. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 17. marts, 1987
Muligvis i fart på 4 dobbeltture.

onsdag 18. marts, 1987 - torsdag 19. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

torsdag 19. marts, 1987 - fredag 20. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 21. marts, 1987 - torsdag 26. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

torsdag 26. marts, 1987 - fredag 27. marts, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 28. marts, 1987 - søndag 29. marts, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 29. marts, 1987 - mandag 30. marts, 1987
Forsejlet fra Korsør til Fredericia på 6 timer 28 min nat efter 29. marts.

mandag 30. marts, 1987 - tirsdag 31. marts, 1987
Fredericia værft.

tirsdag 31. marts, 1987
Forsejlet fra Fredericia kl. 18.05, Korsør leje 1 ankomst kl. 22.57.

onsdag 1. april, 1987 - fredag 10. april, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 10. april, 1987 - onsdag 15. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 15. april, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 16. april, 1987 - torsdag 23. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 23. april, 1987 - fredag 24. april, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 24. april, 1987 - søndag 26. april, 1987
Oplagt i Halsskov.

søndag 26. april, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 26. april, 1987 - torsdag 30. april, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 30. april, 1987 - fredag 1. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 1. maj, 1987 - søndag 3. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 3. maj, 1987 - tirsdag 5. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 5. maj, 1987 - torsdag 7. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 7. maj, 1987 - fredag 8. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 8. maj, 1987 - søndag 10. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 10. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 11. maj, 1987 - torsdag 14. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i Korsør leje 1.

torsdag 14. maj, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 14. maj, 1987 - søndag 17. maj, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 17. maj, 1987 - mandag 18. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 18. maj, 1987 - onsdag 20. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

onsdag 20. maj, 1987
Åbenbart i fart, da der aflyses en dobbelttur for maskinreparation.

onsdag 20. maj, 1987 - torsdag 21. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

torsdag 21. maj, 1987 - fredag 22. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. maj, 1987 - mandag 25. maj, 1987
Oplagt i Korsør.

mandag 25. maj, 1987 - onsdag 27. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 27. maj, 1987 - søndag 31. maj, 1987
Oplagt i Halsskov.

søndag 31. maj, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 31. maj, 1987 - tirsdag 2. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 2. juni, 1987 - fredag 5. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 5. juni, 1987 - mandag 8. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

mandag 8. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 9. juni, 1987 - fredag 12. juni, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 13. juni, 1987 - mandag 15. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

mandag 15. juni, 1987 - torsdag 18. juni, 1987
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. juni, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 20. juni, 1987 - søndag 21. juni, 1987
Oplagt i Korsør.

mandag 22. juni, 1987 - søndag 5. juli, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 6. juli, 1987 - mandag 20. juli, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 20. juli, 1987
Aflyste en dobbelttur for maskinreparation.

mandag 20. juli, 1987 - torsdag 13. august, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 13. august, 1987 - fredag 14. august, 1987
Maskinreparation om natten, skifte Bagbord 6 cylinder.

fredag 14. august, 1987 - mandag 17. august, 1987
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 18. august, 1987 - søndag 23. august, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved. 22. august - skifte Bagbord 5 cylinder dæksel.

søndag 23. august, 1987 - tirsdag 25. august, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 25. august, 1987 - fredag 28. august, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 28. august, 1987 - søndag 30. august, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 30. august, 1987 - fredag 4. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 4. september, 1987 - søndag 6. september, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 6. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 6. september, 1987 - tirsdag 8. september, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 8. september, 1987 - fredag 11. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 11. september, 1987 - søndag 13. september, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 13. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 13. september, 1987 - tirsdag 15. september, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 15. september, 1987 - fredag 18. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 18. september, 1987 - søndag 20. september, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 20. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 20. september, 1987 - tirsdag 22. september, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 22. september, 1987 - fredag 25. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 26. september, 1987
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.34, Orehoved ankomst kl. 11.47. Sejlede fra kl. 13.15 med de indbudte gæster en tur og landsatte de indbudte gæster ved 15-tiden i Masnedøværkets havn (ankomst kl. 14.46). Om aftenen sejlede færgen "Showboat", Masnedø afgang kl. 18.15, med gæster og dans ombord, og direkte transmission i Danmarks Radio. Var på Storstrømmen kl. 23.08.

søndag 27. september, 1987
Gæsterne blev ilandsat efter midnat. Forsejlet fra Masnedø havn kl. 02.46, ankomst Halsskov kl. 05.29.

søndag 27. september, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 28. september, 1987
Flådeskift i Halsskov.

tirsdag 29. september, 1987 - fredag 2. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 3. oktober, 1987 - søndag 4. oktober, 1987
Oplagt i Halsskov.

søndag 4. oktober, 1987 - fredag 9. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 9. oktober, 1987 - søndag 11. oktober, 1987
Oplagt i Halsskov.

søndag 11. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 11. oktober, 1987 - tirsdag 13. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 13. oktober, 1987 - fredag 16. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 16. oktober, 1987 - søndag 18. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 18. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 18. oktober, 1987 - tirsdag 20. oktober, 1987
Oplagt i Korsør.

tirsdag 20. oktober, 1987 - torsdag 22. oktober, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 22. oktober, 1987 - tirsdag 3. november, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

tirsdag 3. november, 1987 - søndag 8. november, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 8. november, 1987 - søndag 29. november, 1987
Oplagt og reparationer ved Fæstningen i Korsør.

søndag 29. november, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 30. november, 1987
Til søs i Storebælt, dykkerundersøgelse gennemført, hovedmotor i gang 2 timer 27 min.

tirsdag 1. december, 1987 - fredag 4. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 4. december, 1987 - søndag 6. december, 1987
Oplagt i Korsør.

søndag 6. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 6. december, 1987 - tirsdag 8. december, 1987
Oplagt i Halsskov.

tirsdag 8. december, 1987 - fredag 11. december, 1987
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 11. december, 1987 - onsdag 23. december, 1987
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 23. december, 1987
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

onsdag 23. december, 1987 - torsdag 7. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 7. januar, 1988 - fredag 8. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 8. januar, 1988 - torsdag 14. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 14. januar, 1988 - fredag 15. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 15. januar, 1988 - torsdag 21. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 21. januar, 1988 - fredag 22. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. januar, 1988 - torsdag 28. januar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 28. januar, 1988 - fredag 29. januar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 29. januar, 1988 - mandag 1. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 1. februar, 1988 - fredag 5. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 5. februar, 1988 - mandag 8. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 8. februar, 1988 - fredag 12. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 12. februar, 1988 - mandag 15. februar, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

mandag 15. februar, 1988 - torsdag 18. februar, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. februar, 1988 - fredag 18. marts, 1988
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 19. marts, 1988
Eventuelt oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 20. marts, 1988
I fart som 2. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 21. marts, 1988 - onsdag 30. marts, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør, herunder foretaget maskinreparationer.

onsdag 30. marts, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 31. marts, 1988 - onsdag 6. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 6. april, 1988 - fredag 8. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 8. april, 1988 - søndag 10. april, 1988
Oplagt i Korsør.

søndag 10. april, 1988 - fredag 15. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 15. april, 1988 - søndag 17. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 17. april, 1988 - fredag 22. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 22. april, 1988 - søndag 24. april, 1988
Oplagt i Korsør leje 1.

søndag 24. april, 1988 - tirsdag 26. april, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 26. april, 1988 - onsdag 27. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 27. april, 1988
Menes observeret i fart, ifølge anden kilde oplagt ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 27. april, 1988 - torsdag 28. april, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 28. april, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

torsdag 28. april, 1988 - tirsdag 3. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør. Forsejlet?

tirsdag 3. maj, 1988 - tirsdag 10. maj, 1988
Udchartret til Dansk Arbejde's udstilling i Haderslev. Forsejlet?

tirsdag 10. maj, 1988 - søndag 15. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 15. maj, 1988 - fredag 20. maj, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 21. maj, 1988 - mandag 23. maj, 1988
Oplagt i Korsør leje 2.

mandag 23. maj, 1988 - fredag 27. maj, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 27. maj, 1988 - søndag 29. maj, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 29. maj, 1988 - fredag 3. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 4. juni, 1988 - søndag 5. juni, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 5. juni, 1988 - fredag 10. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 12. juni, 1988
I fart som 5. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

søndag 12. juni, 1988 - onsdag 22. juni, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 23. juni, 1988
Udlånt til udflugtssejlads i anledning af at det første spadestik til Storebæltsbroen skulle tages i Halsskov og i Knudshoved.

torsdag 23. juni, 1988 - torsdag 7. juli, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 7. juli, 1988 - tirsdag 12. juli, 1988
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved. Forsejlet?

onsdag 13. juli, 1988 - torsdag 14. juli, 1988
Fredericia værft. Forsejlet?

torsdag 14. juli, 1988 - søndag 7. august, 1988
I fart som 4. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

mandag 8. august, 1988 - fredag 19. august, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør eller i leje 1 i Korsør?

fredag 19. august, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

fredag 19. august, 1988 - lørdag 3. september, 1988
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

lørdag 3. september, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved.

lørdag 3. september, 1988 - fredag 9. september, 1988
Oplagt i Knudshoved.

fredag 9. september, 1988
I fart som 6. bilfærge Halsskov-Knudshoved. Sidste dag i fart på Storebælt.

fredag 9. september, 1988
Hårdt anløb i Knudshoved på tur 1162 kl. ca. 17.20 gav nogle skader på færgen, der derfor gik ud af fart og forsejlede til Nyborg leje 1.

fredag 9. september, 1988 - 1988
Skaderne udbedret i Nyborg leje 1.

1988
Udbudt til salg.

onsdag 12. oktober, 1988
Solgt til Brothers Shipping Co. Ltd. (Nausimar General Marine Enterprises) i Valletta, der omdøbte den til Melody.
Andet sted står solgt til Nausimar Shipping S.A. Piræus, men registreret hos Brothers Shipping.

fredag 28. oktober, 1988
Overtaget af rederiet.

lørdag 5. november, 1988
Sejlet fra Nyborg som Melody af Valletta.

søndag 6. november, 1988
Kl. 06.05 kommet ud af slusen ved Brunsbüttel.

mandag 7. november, 1988
Registreret at den er under Malta-flag.

fredag 11. november, 1988
Passeret Gibraltar.

onsdag 16. november, 1988
Ankom til Piræus denne dag, for ombygning til natfærge, samt ny stævn, og indretning af 350 køjepladser.

fredag 9. juni, 1989
Set ved Nea Molea I Keratsini i Grækenland af Bent Mikkelsen.

1989 - 1990
I fart mellem Brindisi-Igoumenitsa-Patras og Sidon-Larnaca. Menes også at have besejlet Corfu.

1990 - 1991
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

1991
Management overgået til European Seaways Inc. (Nikolaos Arkoumanis).

1991 - 1993
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

1993
Chartret ud til Topas Maritime Lines, Tyrkiet, for service i sommer-trafikken mellem Ancona, Piræus og Cesme.

1993 - mandag 30. januar, 1995
I fart mellem Patras-Igoumenitsa-Brindisi.

tirsdag 31. januar, 1995 - juni, 1995
Oplagt.

juni, 1995
Skiftet navn til Al Madina, registreret den 1. september og under Panama-flag.

juni, 1995 - mandag 3. juli, 1995
Oplagt.

mandag 3. juli, 1995
Ejet af Dr. Khalid Foudi, Cairo.

mandag 3. juli, 1995 - torsdag 7. september, 1995
Oplagt.

torsdag 7. september, 1995 - september, 1997
I fart mellem Indien og De Forenede Arabiske Emirater (Golfen) og mellem Suez og Jeddah.

september, 1997 - torsdag 16. april, 1998
Management nu Maily Vely Shipping Co.; Cairo, hjemsted ændret til San Lorenzo.

søndag 21. september, 1997
Under Honduras flag.

fredag 17. april, 1998 - tirsdag 29. december, 1998
Oplagt.

1998
Solgt til Gulf Cruise & Transport S.A., Panama, Open Sea Open Sea Investment & Ship Management, Gizan, Egypten og omdøbt til Al Qamar.

torsdag 25. november, 1999
Fotograferet oplagt i Suez-kanalen.

2000
Så vidt vides oplagt i dette år.

onsdag 19. april, 2000
Skulle være sunket i en havn denne dag.

2013
Video viser vraget af ex. Halsskov liggende på havets bund, formentlig i Rødehavet. Videoen kaster ikke lys over de nærmere omstændigheder om forliset eller position, men stedet angives til "Red Sea". Samme video viser videoklip af Halsskov i drift med stedangivelsen "Norway". Det sunkne skib kan dog med rimelig sikkerhed identificeres som værende Al Qamar, dvs. den tidligere DSB-færge Halsskov.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om HalsskovOprettet: 10. maj 2020. Senest revideret: 18. juni 2020.
63 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS