Sjælland

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Sjælland

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Sjælland. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

onsdag 25. november, 1931
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier henvender sig til statsministeren med anmodning om at der igangsættes færgebyggeri for at modvirke krisen og arbejdsløsheden.

tirsdag 15. december, 1931
Trafikministeren får tilladelse af Finansudvalget til kontrahering af en ny færge.

onsdag 20. januar, 1932 - mandag 25. januar, 1932
En af disse dage er færgen udbudt til værfterne Nakskov, Orlogsværftet, B&W, Odense og Helsingør.

tirsdag 9. februar, 1932
Nakskov, B&W, Odense og Helsingør værfter har givet tilbud på bygning af den ny færge.

lørdag 20. februar, 1932
Kontraheret som nybygning nr. 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S.

lørdag 9. april, 1932
Køllagt på Helsingør værft.

fredag 16. december, 1932
Afholdt afprøvning på prøveplan af den ene hovedmaskine.

mandag 19. december, 1932
Afholdt afprøvning på prøveplan af den anden hovedmaskine.

mandag 19. december, 1932
Afholdt afprøvning på prøveplan af hjælpemotorer.

fredag 30. december, 1932
Afholdt afprøvning på prøveplan af hjælpemotorer.

lørdag 7. januar, 1933
Navngivet Sjælland af trafikminister Friis-Skottes unge datter og søsat kl. 12.15.

lørdag 6. maj, 1933
Prøvetur i Øresund, afsejlet Helsingør kl. 08.00.

tirsdag 9. maj, 1933
Prøvetur i Øresund.

tirsdag 9. maj, 1933
Afsejlet fra Helsingør værft til Korsør.

onsdag 10. maj, 1933
Sejlet prøvetur Korsør-Nyborg-Korsør.

onsdag 10. maj, 1933
Overtaget af DSB. Pris: 2.655.578,18 dkr. Værftets omkostninger: 2.519.300,48 dkr.

lørdag 13. maj, 1933
Korsør avis og tidsskriftet Motorship hævder at færgen denne dag blev sat i fart fra Korsør kl. 16.12.

mandag 15. maj, 1933
I hvert fald i fart fra denne dag på overfarten Korsør-Nyborg.

mandag 15. maj, 1933 - lørdag 5. august, 1933
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 5. august, 1933
Sejlet en udflugtssejlads i Storebælt ud for Omø og Agersø på i alt 4 timer, med 1400 passagerer ombord, afgik fra Korsør kl. 18.45.

søndag 6. august, 1933 - lørdag 21. oktober, 1933
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 21. oktober, 1933
Uheld ved Ombordsætning af Vogne i Korsør. Trækket, 24 Aksler, tørnede saa haardt mod Færgens Stoppebom, at dennes Buffer samt 2 Buffer paa yderste Vogn blev molesteret. Rangerlederen paa Færgen fløjtede "Giv Agt" i betimelig Tid, med dette Signal hørte Personalet paa Lokomotivet, paa hvilket Rangerlederen fra Stationen befandt sig, ikke: der var ingen Mellemmand tilstede til at repetere Signalerne, og der var saaledes ikke fornøden Rapport mellem Færgens Rangerleder og Rangermaskinen.

lørdag 21. oktober, 1933 - tirsdag 21. november, 1933
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 21. november, 1933
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

onsdag 22. november, 1933
Sejlede et selskab af internationale jernbanefolk fra Helsingør til København, hvorfra færgen returnerede til Helsingør.

torsdag 23. november, 1933 - tirsdag 28. november, 1933
Helsingør værft, blandt andet bundbehandling i dok.

torsdag 30. november, 1933 - mandag 2. april, 1934
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 4. april, 1934 - onsdag 9. maj, 1934
Helsingør værft, årligt eftersyn, garantieftersyn. Hele maskineriet har været adskilt. Også i dok for skiftning af drivskruer.

fredag 11. maj, 1934 - søndag 13. maj, 1934
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 13. maj, 1934
Kompasretning.

søndag 13. maj, 1934 - lørdag 22. september, 1934
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 23. september, 1934
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

søndag 23. september, 1934 - fredag 28. september, 1934
Helsingør værft for bundbehandling. Også i dok for skiftning af drivskruer.

fredag 28. september, 1934
Afgået Helsingør, ifølge Helsingør Avis til København?

mandag 1. oktober, 1934 - onsdag 13. marts, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 13. marts, 1935
På rejse fra Korsør til Nyborg med gods og passagerer kollideret med fiskefartøj Neptun af Kerteminde på Nyborg Fjord.
Søforklaring i Nyborg d. 25. marts, 1935.
Kl. ca. 11.15, da Neptun, der sejlede for sejl alene, i tæt tåge med flov SydØstlig brise befandt sig ca. 50 m Nord for fyret ud for Avernakke, hørtes tågesignal fra en færge for indgående. Fra Neptun blev der som svar på færgens tågesignal afgivet tågesignal med et mundhorn. Kort efter kom færgen i sigte drejende bagbord over og derefter styrbord over, og umiddelbart efter tørnede færgen, der viste sig at være M/F Sjælland af Korsør, med stævnen mod Neptuns bagbord side. Af den af Sjællands besætning afgivne forklaring fremgår, at Sjælland, hvis maskiner gik langsomt, var omtrent ved Avernakke fyrbaake, da Neptun, hvorfra intet tågesignal var hørt, kom i sigte ca. 2 streger om styrbord. Bagbords maskine beordredes forceret bak og kort efter beordredes styrbords maskine fuld kraft bak. Da Sjælland under bakningen drejede styrbord over, blev roret lagt styrbord; men umiddelbart efter skete kollisionen som ovenfor anført.
Anm. 1. Søretsmedlemmerne bemærkede, at de ikke fandt anledning til at fremsætte nogen særlig udtalelse i anledning af kollisionen, der er forårsaget på grund af tågen.
Anm. 2. Neptuns fører, mod hvem der var rejst tiltale i henhold til sølovens § 293 for ved slet sømandsskab at have foranlediget kollisionen, er ved en under 17/12 35 af Nyborg søret afsagt dom blevet frifundet for den mod ham rejste tiltale.

onsdag 13. marts, 1935 - lørdag 16. marts, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 17. marts, 1935
Forsejlet fra Korsør til København.

mandag 18. marts, 1935 - tirsdag 9. april, 1935
B&W værft i København, årligt eftersyn. Også i dok.

onsdag 10. april, 1935
Forsejlet fra København til Korsør med forventet ankomst kl. 22. Kompasrettet undervejs.

torsdag 11. april, 1935 - onsdag 24. april, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 24. april, 1935
Overførte det første lyntog til Sjælland, ankom i Korsør leje 1.

onsdag 24. april, 1935 - onsdag 15. maj, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 15. maj, 1935
Overførte det første lyntog ordinære lyntog Kronjyden fra Korsør kl. 09.14.

onsdag 15. maj, 1935 - søndag 28. juli, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 28. juli, 1935
Ved afgang Korsør kl. 19.14 i nordvestlig storm. Mistede styringen og drev ind i Korsør kommunale havn. Diverse skader på bolværk og kranhus. Fik assistance af Svitzer's Svava. Fortsatte kl. 21.40 rejsen til Nyborg.

søndag 28. juli, 1935 - mandag 9. december, 1935
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 10. december, 1935
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

onsdag 11. december, 1935 - lørdag 14. december, 1935
Helsingør værft, også i dok.

lørdag 14. december, 1935
Forsejlet fra Helsingør til Korsør.

søndag 15. december, 1935 - lørdag 7. marts, 1936
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 9. marts, 1936
Forsejlet fra Korsør til København.

mandag 9. marts, 1936 - lørdag 4. april, 1936
Orlogsværftet i København.

søndag 5. april, 1936
Forsejlet fra København til Korsør.

tirsdag 7. april, 1936 - tirsdag 28. april, 1936
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 28. april, 1936
Forsejlet fra Korsør til København om aftenen.

onsdag 29. april, 1936 - søndag 3. maj, 1936
B&W værft i København, også i dok.

søndag 3. maj, 1936
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 4. maj, 1936 - torsdag 22. oktober, 1936
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

fredag 23. oktober, 1936
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

lørdag 24. oktober, 1936 - tirsdag 27. oktober, 1936
Aalborg værft, også i dok.

tirsdag 27. oktober, 1936
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

onsdag 28. oktober, 1936 - tirsdag 5. januar, 1937
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 6. januar, 1937 - tirsdag 12. januar, 1937
Oplagt ved Fæstningen for et mindre eftersyn (onsdag-tirsdag).

onsdag 13. januar, 1937 - mandag 18. januar, 1937
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 19. januar, 1937
Sejlads i en orkan ca. denne dag giver så meget vand på dækket at salonerne under dæk beskadigedes meget.

tirsdag 19. januar, 1937 - lørdag 6. februar, 1937
Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is.

søndag 7. februar, 1937 - lørdag 13. februar, 1937
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 14. februar, 1937
Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is.

søndag 14. februar, 1937 - mandag 15. februar, 1937
I svær isgang drevet på grund om aftenen ud for Korsør (Revsandet). Passagererne blev overført til Freia.

mandag 15. februar, 1937
Kom selv flot af grunden efter ca. 12 timer.

mandag 15. februar, 1937 - tirsdag 16. februar, 1937
Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is.

tirsdag 16. februar, 1937 - tirsdag 30. marts, 1937
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 31. marts, 1937
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

torsdag 1. april, 1937 - torsdag 22. april, 1937
Aalborg værft. Færgen har været underkastet hovedsyn II med de deraf følgende adskillelser og eftersyn. Der er foretaget en ved et havari nødvendiggjort omfattende reparation af salonerne under hoveddæk tillige med de deri værende møbler. Maskineriet har været helt adskilt for eftersyn og reparation. Der er installeret en ekshauster med kanaler for udsugning af udstødsgas. Drivskruerne er skiftet.

torsdag 22. april, 1937 - torsdag 29. april, 1937
I dok på Aalborg værft.

torsdag 29. april, 1937 - mandag 3. maj, 1937
Aalborg værft.

mandag 3. maj, 1937
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

tirsdag 4. maj, 1937 - onsdag 10. november, 1937
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 11. november, 1937
Ankom til Nakskov værft kl. 10.00.

torsdag 11. november, 1937 - lørdag 13. november, 1937
I Nakskov værft's flydedok.

lørdag 13. november, 1937
Afgik Nakskov værft kl. 13.00.

søndag 14. november, 1937 - tirsdag 19. april, 1938
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 20. april, 1938
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

torsdag 21. april, 1938 - mandag 25. april, 1938
Aalborg værft.

mandag 25. april, 1938 - lørdag 30. april, 1938
I dok på Aalborg værft.

lørdag 30. april, 1938 - torsdag 19. maj, 1938
Aalborg værft.

fredag 20. maj, 1938
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

lørdag 21. maj, 1938
Oplagt.

søndag 22. maj, 1938 - onsdag 16. november, 1938
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 17. november, 1938
Forsejlet fra Korsør til København.

fredag 18. november, 1938 - tirsdag 22. november, 1938
I dok på B&W værft i København.

tirsdag 22. november, 1938 - torsdag 24. november, 1938
B&W værft i København.

torsdag 24. november, 1938
Forsejlet fra København til Korsør.

fredag 25. november, 1938 - søndag 15. januar, 1939
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 15. januar, 1939
På rejse fra Korsør til Nyborg med Passagerer. Kollideret kl. 02.08 i Store Bælt.
Søforhør i Korsør den 18. januar, 1939. Kl. 01.53 afgik Korsør fra færgelejet i Korsør. Vejret var tåget. Der blev bakket ud af havnen, og kl. ca. 02.00, da båkefyret passeredes, hørtes tågesignal fra et skib, der viste sig at være M/F Sjælland af Korsør. Da Korsør var i fyrets hvide vinkel, svajedes styrbord over, hvilket blev tilkendegivet ved 1 kort tone. Da Korsør lå Syd til Øst an, kom Sjællands toplanterner i sigte 3 streger om styrbord. Roret blev lagt bagbord, hvilket blev tilkendegivet ved 2 korte toner. Umiddelbart efter kom Sjællands røde lanterne i sigte, hvorfor maskinerne blev stoppet og kastet Fuld Kraft Bak, men ca. 1 minut senere tørnede Korsør med stævnen mod Sjællands bagbords side forude. Ved kollisionen fik Korsør stævnen knækket og konsollen revet bort, ligesom et skinnestykke om styrbord samt nogle bovplader blev beskadiget. Af den af Sjællands besætning afgivne forklaring fremgår, at farten, da Sjælland kl. ca. 02.06 var i nærheden af nævnte båkefyr, blev nedsat til halv kraft frem. Da Sjælland befandt sig ca. 10 skibslængder vest for båkefyret styrende Øst til Nord 1/2 Nord, kom Korsør, fra hvilken der var hørt tågesignaler, i sigte 3 streger om bagbord i ca. 4 skibslængders afstand. Fra Korsør hørtes 2 lange toner, hvorfor maskinerne Kl. 02.07 blev beordret fuld kraft frem. Umiddelbart efter, da der syntes fare for en kollision, blev maskinerne stoppet og kastet fuld kraft bak, men straks efter skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik Sjælland ca. 3 meter af bagbords fender knust, ligesom skanseklædningen og skibssiden blev beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge i forbindelse med den omstændighed, at man om bord i Sjælland opfattede de af Korsør afgivne 2 korte toner som 2 lange toner.
Auditøren: Sammenstød mellem motorfærgerne Korsør og Sjælland på svajepladsen ved Korsør, hvorved der skete skade på materiellet til et beløb af ca. 25000 kr. Føreren af Sjælland havde ikke rettet sig efter de særlige regler for sejlads i tåge, ligesom han ikke, således som han burde, gik ud fra, at den modgående færge måtte regne med, at disse regler blev overholdt. Føreren af Korsør begik den fejl uden videre at gå ud fra, at færgens signal (to korte Toner) var opfattet rigtig af Sjælland. Føreren begik endvidere en fejl ved at afgive en kort tone som tegn paa, at han drejede til styrbord, uagtet skibene ikke var i sigte af hinanden.

søndag 15. januar, 1939 - onsdag 25. januar, 1939
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 25. januar, 1939 - torsdag 26. januar, 1939
Forsejlet fra Korsør om aftenen den 25.01 til København.

torsdag 26. januar, 1939 - lørdag 4. februar, 1939
Orlogsværftet i København for reparation af kollisionsskader.

søndag 5. februar, 1939
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 6. februar, 1939 - tirsdag 11. april, 1939
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 12. april, 1939
Ankom til Nakskov værft kl. 12.30.

torsdag 13. april, 1939 - lørdag 29. april, 1939
Nakskov værft, også i dok. Ved dette værftsophold blev installeret omformere med ledninger og afbrydere til strømforsyning af lyntog.

lørdag 29. april, 1939 - torsdag 4. maj, 1939
I Nakskov værfts flydedok.

torsdag 4. maj, 1939 - fredag 12. maj, 1939
Nakskov værft.

lørdag 13. maj, 1939
Afsejlede fra Nakskov værft kl. 08.30.

søndag 14. maj, 1939 - lørdag 25. november, 1939
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 26. november, 1939
Forsejlet fra Korsør til København.

mandag 27. november, 1939 - onsdag 29. november, 1939
I dok på B&W værft i København (bundbehandling).

onsdag 29. november, 1939 - lørdag 2. december, 1939
B&W værft i København.

søndag 3. december, 1939
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 4. december, 1939 - fredag 19. januar, 1940
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

fredag 19. januar, 1940 - mandag 29. januar, 1940
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

tirsdag 30. januar, 1940 - onsdag 31. januar, 1940
Frigjort efter 31 timer i isen ved Knudshoved af isbryderen Storebjørn kl. 22.30, ankom til Nyborg ved midnatstid.

onsdag 31. januar, 1940 - tirsdag 5. marts, 1940
Oplagt i Nyborg på grund af isen (torsdag-tirsdag).

onsdag 6. marts, 1940 - søndag 31. marts, 1940
Fortsat vanskelig sejlads som følge af is en stor del af perioden.

mandag 1. april, 1940 - søndag 14. april, 1940
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 14. april, 1940 - mandag 15. april, 1940
Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger.

tirsdag 16. april, 1940
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 17. april, 1940 - lørdag 20. april, 1940
Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger.

lørdag 20. april, 1940
Få ture mellem Korsør og Nyborg.

lørdag 20. april, 1940 - lørdag 27. april, 1940
Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger. Sjælland lå oplagt i Nyborg.

søndag 28. april, 1940 - fredag 28. juni, 1940
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

fredag 28. juni, 1940 - lørdag 29. juni, 1940
Forsejlet fra Korsør om aftenen den 28. juni til Helsingør.

mandag 1. juli, 1940 - tirsdag 23. juli, 1940
Helsingør værft. Fik installeret minesikringskabel her. Færgen fik formentlig installeret højttaleranlæg.

tirsdag 23. juli, 1940 - lørdag 27. juli, 1940
I dok på Helsingør værft.

lørdag 27. juli, 1940 - torsdag 1. august, 1940
Helsingør værft.

fredag 2. august, 1940
Minesikringskabel afprøvet i Sundet, derefter forsejlet til Korsør.

lørdag 3. august, 1940 - lørdag 14. juni, 1941
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 15. juni, 1941
Forsejlet fra Storebælt til Aalborg.

mandag 16. juni, 1941 - søndag 6. juli, 1941
Aalborg værft. Minesikringskablet fornyet og omlagt efter de nye anordninger. Af hensyn til overgang til brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere i maskinrummet. Kabyskomfurerne er forandret fra oliefyring til kulfyring.

søndag 6. juli, 1941 - mandag 14. juli, 1941
I dok på Aalborg værft fra 6. juli kl. 14 til 14. juli kl. 19.

mandag 14. juli, 1941 - torsdag 17. juli, 1941
Aalborg værft.

fredag 18. juli, 1941
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

lørdag 19. juli, 1941
Minekablet prøvet på Nyborg fjord.

lørdag 19. juli, 1941 - mandag 5. januar, 1942
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden (er i fart nat efter 21. juli, 1941).

tirsdag 6. januar, 1942
Ankom til Nakskov værft kl. 14.30.

tirsdag 6. januar, 1942 - fredag 16. januar, 1942
Nakskov værft, ikke i dok.

fredag 16. januar, 1942
Afsejlede fra Nakskov værft kl. 08.30.

lørdag 17. januar, 1942 - søndag 25. januar, 1942
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 26. januar, 1942 - tirsdag 17. marts, 1942
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

onsdag 18. marts, 1942 - torsdag 19. marts, 1942
Overfarten Korsør-Nyborg indstillet som følge af is.

fredag 20. marts, 1942 - lørdag 28. marts, 1942
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

søndag 29. marts, 1942 - onsdag 8. april, 1942
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 9. april, 1942
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

fredag 10. april, 1942 - torsdag 30. april, 1942
Helsingør værft. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.

torsdag 30. april, 1942 - torsdag 7. maj, 1942
I dok på Helsingør værft.

torsdag 7. maj, 1942 - fredag 8. maj, 1942
Helsingør værft.

lørdag 9. maj, 1942
I København for at rette (måle) afmagnetiseringskabel.

lørdag 9. maj, 1942 - søndag 10. maj, 1942
Forsejlet fra København til Korsør.

søndag 10. maj, 1942 - tirsdag 10. november, 1942
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 11. november, 1942
Sejlet fra Korsør til København.

torsdag 12. november, 1942 - lørdag 21. november, 1942
I dok på B&W værft i København for bundbehandling fra 12. november kl. 10.30 til 21. november kl. 13.30.

lørdag 21. november, 1942 - mandag 23. november, 1942
B&W værft i København.

tirsdag 24. november, 1942
Forsejlet fra København til Korsør.

onsdag 25. november, 1942 - tirsdag 18. maj, 1943
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 19. maj, 1943
Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl. 09.00.

onsdag 19. maj, 1943 - onsdag 9. juni, 1943
Nakskov værft.

onsdag 9. juni, 1943 - torsdag 17. juni, 1943
I Nakskov værfts flydedok fra 9. juni kl. 09.30 til 17. juni kl. 08.50.

torsdag 17. juni, 1943 - mandag 21. juni, 1943
Nakskov værft.

tirsdag 22. juni, 1943
Forsejlet fra Nakskov værft kl. 05.00.

onsdag 23. juni, 1943
Orlogsværftet i København for afmagnetisering.

torsdag 24. juni, 1943
Formentlig forsejlet fra København til Korsør denne dag.

fredag 25. juni, 1943 - onsdag 3. november, 1943
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 3. november, 1943
På rejse fra Nyborg til Korsør. Havareret ved eksplosion og brændt i Storebælt; 3 omkomne.
Søforklaring og Søforhør i Korsør den 05.november, 1943. Kl. 14.47, da Sjælland med østlig Kurs befandt sig ca. 3 sømil fra Korsør, indtraf en voldsom eksplosion i den ubenyttede, aflåsede III klasses salon under vogndækket. En kraftig brand udbrød i denne salon, ligesom stikflammer fra eksplosionen tændte ild i nogle redningsveste på promenadedækket, hvor 7-8 af de rejsende blev såret. To læger blandt passagererne ydede de sårede en førstehjælp. Besætningen på Sjælland gik straks i gang med at bekæmpe ilden med færgens eget ildslukningsmateriel. Da det ved eftersyn af skibsskroget viste sig, at det ikke havde taget skade ved eksplosionen, fortsattes rejsen mod Korsør, medens man gennem radioanlægget rekvirerede læger, ambulancer, brandvæsen og Falcks Redningskorps. Ved ankomsten til Korsør leje 1 kl. ca. 15.10 blev de sårede straks kørt på hospitalet, og færgen blev rømmet for rejsende og jernbanevogne. Falcks Redningskorps, brandvæsenet, dampfærgen Odin, et tysk skib og færgens egen besætning bekæmpede nu Ilden, ligesom et lokomotiv blev kørt op på kajen for at hjælpe til at slukke med damp. Kl. ca. 16.15 var Ilden under kontrol. Kl. ca. 16.30 skete en ny eksplosion i forskibet om bagbord, antagelig i kosteskabet under trappen, der fører op til vingedækket. Ved denne eksplosion dræbtes 3 af redningsmandskabet, og 10-12 mand såredes. Da man frygtede flere eksplosioner, blev færgen nu rømmet, og kl. ca. 17.00 slæbt ud af havnen af to tyske krigsskibe og med hjælp fra den tyske havnekaptajn og den tyske marine, og sat på grund på Badstuerevet udfor Korsør havn, efter anvisning af færgens fører og 1. styrmand, og hvor øverste del af færgen nærmest udbrændte. Sjælland, der ved branden blev stærkt beskadiget, er senere taget af grunden.
Anm. 1. De omkomne er: Stationsleder de Neergaard af Skelskør, redder Johannes Nielsen af Slagelse og brandassistent Regnar Nielsen af Korsør.
Anm. 2. Ministeriet må antage, at eksplosionerne skyldes sabotage udført med tidsindstillede sprængladninger.

onsdag 3. november, 1943 - fredag 5. november, 1943
På grund på Badstue Rev ud for Korsør.

fredag 5. november, 1943
Slæbes ind til Fæstningen i Korsør, ankom om aftenen kl. ca. 19.30.

fredag 5. november, 1943 - søndag 7. november, 1943
Efterslukning og udpumpning af vand ved Falck's foranledning.

søndag 7. november, 1943 - fredag 12. november, 1943
Oprydning af færgen efter branden.

fredag 12. november, 1943
Ingen endelig afgørelse endnu om færgen skal istandsættes.

onsdag 24. november, 1943
Oprydningsarbejde på færgen efter brandskaderne.

lørdag 27. november, 1943
Besluttet at færgen skal istandsættes og moderniseres.

december, 1943
Der udsendes specifikation til værfterne af genopbygnings-opgaven.

onsdag 15. december, 1943
Vraget besigtiges af værfterne.

mandag 17. januar, 1944
Der afholdes licitation om repararation af færgen.

torsdag 17. februar, 1944
Der skrives kontrakt med Nakskov værft om genopbygningen.

fredag 18. februar, 1944 - søndag 20. februar, 1944
Færgen slæbes fra Korsør kl. 04.00 til Nakskov, ankom værft 20. februar kl. 13.30.

søndag 20. februar, 1944 - torsdag 4. maj, 1944
Genopbygning af færgen på Nakskov værft frem til 8. oktober, 1945. Færgen er ved genopbygningen og moderniseringen blevet forsynet med bevægelig bovport, med fuldstændig nyt ventilations- og opvarmningsanlæg og fuldt moderne restaurationsanlæg, ligesom skorstenenes placering er ændret, så de nu er anbragt i langskibs plan; Hoved- og hjælpemotorer er blevet forsynet med ferskvandskøling. For slukning af eventuel brand i de på hoveddækket holdende vogne er der under promenadedækket anbragt et sprinkleranlæg, inddelt i sektioner.

torsdag 4. maj, 1944 - lørdag 26. august, 1944
I dok på Nakskov værft fra 4. maj kl. 12.30 til 26. august kl. 09.45.

lørdag 26. august, 1944 - torsdag 2. november, 1944
Nakskov værft.

torsdag 2. november, 1944 - lørdag 25. november, 1944
I dok på Nakskov værft fra 2. november kl. 12.40 til 25. november kl. 10.00.

lørdag 25. november, 1944 - tirsdag 11. september, 1945
Nakskov værft.

tirsdag 11. september, 1945 - mandag 17. september, 1945
I dok på Nakskov værft fra 11. september kl. 09.00 til 17. september kl. 09.30.

mandag 17. september, 1945 - mandag 8. oktober, 1945
Nakskov værft.

mandag 8. oktober, 1945
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nakskov.

tirsdag 9. oktober, 1945
Prøvetur i Langelandsbælt, afsejlede kl. 07.15 fra Nakskov værft. Anløb af Korsør leje 3 kl. ca. 15 og afprøvning af alle 3 spor med et lyntog. Forsejlet til København ved 17-tiden med kompasretning undervejs.

tirsdag 9. oktober, 1945 - onsdag 10. oktober, 1945
Ankret ved Romsø om natten.

onsdag 10. oktober, 1945
Fortsat sejladsen til København.

torsdag 11. oktober, 1945
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

fredag 12. oktober, 1945
Forsejlet fra København til Korsør, ankom til Korsør kl. 23.

lørdag 13. oktober, 1945 - søndag 14. oktober, 1945
Formentlig ligget stille for tilrigning og instruktion, evt i fart som godsfærge.

mandag 15. oktober, 1945 - onsdag 17. april, 1946
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 17. april, 1946 - torsdag 18. april, 1946
Sejlet 2 dobbeltture denne nat.

torsdag 18. april, 1946 - fredag 19. april, 1946
Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden.

fredag 19. april, 1946
Sejlet 1 dobbelttur denne dag.

fredag 19. april, 1946 - lørdag 20. april, 1946
Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden.

lørdag 20. april, 1946 - søndag 21. april, 1946
Ikke i fart denne nat.

søndag 21. april, 1946 - mandag 22. april, 1946
Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden.

tirsdag 23. april, 1946 - søndag 2. juni, 1946
Oplagt ved Fæstningen, afventet slutning af værfts-strejke.

mandag 3. juni, 1946 - tirsdag 11. juni, 1946
I fart på Korsør-Nyborg overfarten, blandt andet i pinsetrafikken.

onsdag 12. juni, 1946
Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl. 10.4512.06.1946 30.07.1946 Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I.

tirsdag 30. juli, 1946 - tirsdag 6. august, 1946
I Nakskov værfts flydedok. (Tilsynsbog siger i dok til 4. august).

tirsdag 6. august, 1946 - fredag 9. august, 1946
Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I.

fredag 9. august, 1946
Forsejlet fra Nakskov værft kl. 15.00.

lørdag 10. august, 1946
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nyborg.

lørdag 10. august, 1946 - søndag 5. januar, 1947
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 6. januar, 1947 - mandag 13. januar, 1947
Oplagt ved Fæstningen (mandag-mandag).

tirsdag 14. januar, 1947 - onsdag 22. januar, 1947
Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is.

torsdag 23. januar, 1947 - onsdag 29. januar, 1947
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 30. januar, 1947 - fredag 7. februar, 1947
Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is. Sjælland har enten ligget i Nyborg eller sejlet til og fra Nyborg.

lørdag 8. februar, 1947
Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is.

søndag 9. februar, 1947 - tirsdag 11. februar, 1947
Færgesejlads gennemførtes alene med Holger Danske.

onsdag 12. februar, 1947 - tirsdag 25. februar, 1947
Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is.

onsdag 26. februar, 1947 - søndag 2. marts, 1947
Færgesejlads gennemførtes alene med Holger Danske. Sjælland oplagt i Nyborg på grund af isen.

mandag 3. marts, 1947 - søndag 30. marts, 1947
Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is.

mandag 31. marts, 1947 - onsdag 9. april, 1947
Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is.

torsdag 10. april, 1947 - onsdag 17. september, 1947
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 17. september, 1947
Overførte særtransport med kæmpekanon (Tirpitz).

onsdag 17. september, 1947 - lørdag 11. oktober, 1947
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 12. oktober, 1947
Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl. 15.00.

søndag 12. oktober, 1947 - tirsdag 4. november, 1947
Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I.

tirsdag 4. november, 1947 - mandag 17. november, 1947
I Nakskov værfts flydedok fra 04. november kl. 15.15 til 17. november kl. 09.00.

mandag 17. november, 1947 - lørdag 6. december, 1947
Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I. Radaranlæg blev installeret og sat i prøvedrift frem til endelig overtagelse den 9. januar, 1948.

lørdag 6. december, 1947 - søndag 7. december, 1947
Forsejlet fra Nakskov den 6. december kl. 08.30 til København.

mandag 8. december, 1947
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn.

tirsdag 9. december, 1947
Forsejlet fra København ved middagstid til Korsør.

onsdag 10. december, 1947 - onsdag 28. januar, 1948
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 28. januar, 1948
Kollision i Storebælt med Fyn kl. 09.34, i fart samme aften
På rejse fra Nyborg til Korsør med godsvogne og passagerer.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 05. februar, 1948, forundersøgelse i Korsør den 2. oktober, 1948 og 21. oktober, 1948. Kl. 09.11 afsejlede Fyn under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm fra Korsør. Da det var tæt tåge, sattes skibets radaranlæg i funktion, og der afgaves forskriftsmæssigt tågesignal. Farten var 11 knob. Efter svajning uden for Korsør havn styredes SydVest til Vest 1/2 Vest. Da et punkt, der antoges for at være bøje 3 i rute 28 b. sås på katodoskopets skærm tæt om tyrbord, ændredes kursen til SydVest til Vest 3/4 Vest, hvorefter punktet havdes om bagbord. Ca. 3 minutter efter svajningen sås på skærmen om bagbord et modgående skib, der antoges for at være en færge i en afstand, der ansloges til ca. 4000 m, tæt Syd for bøje 8. Da pejlingen ikke forandrede sig, ændredes kursen kl. ca. 09.26 til Vest til Nord, og kort efter hørtes tågesignal fra det andet skib ca. 3 streger om bagbord. Noget senere, da afstanden til det modgående skib, der hurtigt nærmede sig, antoges at være ca. 1000 meter, blev motorerne stoppet og ca. 1 minut efter, da det andet skib, der viste sig at være motorfærgen Sjælland, kom til syne forude om bagbord i en afstand af ca. 100 m styrende en kurs, der skar Fyns kurs under en vinkel på ca. 45°, blev motorerne beordret forceret fuld kraft bak samtidig med, at der blev afgivet 3 korte toner med sirenen. Umiddelbart efter, kl. 09.32, ramte Fyn med stævnen Sjællands styrbords side, hvorved bovporten krølledes sammen, og der opstod et hul i stævnen på ca. 1 meter højde. Da en undersøgelse viste, at Fyn var tæt, fortsattes rejsen. Af den af Sjællands besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib kl. 09.17 under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm i tæt tåge under afgivelse af forskriftsmæssigt tågesignal passerede Syd om bøje 4 i rute 28 b, ændredes kursen til NordØst til Øst 3/4Øst. Skibets radaranlæg var i funktion, og farten var 10 knob. Kort efter at Sjælland havde passeret bøje 4, sås på katodoskopets skærm et skib, der antoges at være en modgående færge, ca. 3/4 streg om styrbord styrende en kurs, der var parallel med Sjællands kurs. Lidt om bagbord sås bøje 3 i rute 28 b. Afstanden til det modgående skib måltes på skærmen til 5—6 sømil. Kl. 09.28, da afstanden til det andet skib måltes til ca. 1 sømil, sås dette ændre kurs til styrbord, hvorefter der blev slået klar på maskintelegrafen. Kl. 09.30, kort efter at Sjælland havde passeret tæt Syd om bøje 3, hørtes 1 lang tone ca. 4 streger om styrbord, og straks efter sås motorfærgen Fyn, der styrede en VestNordVestlig kurs, i en afstand af ca. 50 m. Motorerne blev straks beordret »fuld kraft bak« og roret lagt styrbord; men umiddelbart efter, kl.09.32, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led Sjælland en del ovenbords skade. Kl. 09.34 fortsattes rejsen til Korsør.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at begge færger gik med for stor fart og undlod at stoppe motoren, da der hørtes tågesignal.
Ved dom i Korsør byret den 27. januar, 1949 blev begge skibsførere frikendt for at have sejlet med for stor fart og det viste sig også at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion i brugen af radaranlægget hvorfor dette tiltalepunkt også blev frafaldet, hvorved sagen afsluttedes med en bøde til begge skibsførere på 100,- kr., hvilken dom blev stadfæstet ved landsrettens dom af 12.april 1949, dog blev bøden sat til 200,- kr.

onsdag 28. januar, 1948
Gik i fart igen om aftenen.

onsdag 28. januar, 1948 - lørdag 5. juni, 1948
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 5. juni, 1948
Eksplosion ombord i færgen? - sejladsen fortsat.

lørdag 5. juni, 1948 - søndag 22. august, 1948
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 23. august, 1948 - lørdag 28. august, 1948
Oplagt ved Fæstningen for kontrol af skraberinge i hovedmotorerne (mandag-lørdag).

søndag 29. august, 1948 - mandag 18. april, 1949
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 18. april, 1949
Grundstødt ca. kl. 18 i tæt tåge ved Nyborg, kom selv af grunden efter 35 min.

mandag 18. april, 1949 - onsdag 20. april, 1949
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 21. april, 1949
Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl. 16.55.

torsdag 21. april, 1949 - tirsdag 24. maj, 1949
Nakskov værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. De beskadigelser, der blev påført færgen ved kollisionen med Fyn den 28.januar 1948 er udbedret, og styrbord drivskrue er er udskiftet og erstattet med ny skrue af manganbronze.

tirsdag 24. maj, 1949 - fredag 3. juni, 1949
I Nakskov værfts flydedok.

fredag 3. juni, 1949 - onsdag 22. juni, 1949
Nakskov værft.

onsdag 22. juni, 1949
Forsejlet fra Nakskov værft kl. 15.15.

torsdag 23. juni, 1949
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nyborg Forsejlet fra Nyborg til København.

fredag 24. juni, 1949
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

lørdag 25. juni, 1949
Forsejlet fra København til Korsør.

søndag 26. juni, 1949 - mandag 24. oktober, 1949
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 24. oktober, 1949
Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af storm.

mandag 24. oktober, 1949 - lørdag 28. januar, 1950
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 29. januar, 1950
Forsejlet fra Korsør kl. 04.00 til København på 17 timer og 30 minutter (heraf 5½ time nat).

søndag 29. januar, 1950 - tirsdag 7. februar, 1950
B&W værft i København (nye landgangsporte på promenadedæk) og i dok.

tirsdag 7. februar, 1950 - fredag 10. februar, 1950
I dok på B&W værft for bundbehandling fra 07. oktober kl. 16.30 til 10. oktober kl. 14.35.

fredag 10. februar, 1950 - lørdag 11. februar, 1950
B&W værft i København.

lørdag 11. februar, 1950
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

søndag 12. februar, 1950
Forsejlet fra København til Korsør på 14 timer (heraf 2 timer nat).

mandag 13. februar, 1950 - søndag 10. september, 1950
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 11. september, 1950
Forsejlet fra Korsør til København.

tirsdag 12. september, 1950 - fredag 15. september, 1950
B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev færgen forsynet med to styk elektrisk styrede sidelandgangs­porte på promenadedækket, 50 meter skinner på fordækket blev fornyet, og der blev indrettet baderum for restaurationspersonalet.

fredag 15. september, 1950 - tirsdag 19. september, 1950
I dok på B&W værft for bundbehandling.

tirsdag 19. september, 1950 - torsdag 12. oktober, 1950
B&W værft i København.

fredag 13. oktober, 1950
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn.

lørdag 14. oktober, 1950
På rejse fra København til Korsør. Kollideretkl. 07.59 på Københavns red.
Søforhør den 23.10.1950 i København. Kl. 07.45 afgik Sjælland fra Frihavnen, og der bakkedes ud gennem Kronløbet. Da Sjælland passerede havnemolerne, sås motorfærgen Malmöhus af Malmø i ca. 1/2 sømils afstand forude om bagbord med kurs mod Kronløbet. Da Sjælland var umiddelbart nord for Middelgrunden, svajedes sydover, og da der var drejet så meget, at færgen lå på nordlig kurs, lagdes roret hårdt styrbord, og motoren beordredes fuld kraft frem. Samtidig hørtes Malmöhus afgive 2 korte toner med sirenen, og Malmöhus sås i en afstand af ca. 100 meter om styrbord på sydøstlig kurs. Sjælland afgav 2 korte toner med sirenen, og roret lagdes hårdt bagbord, men da Malmöhus nu sås bakke ind mod havnen, stoppedes motoren, der umiddelbart efter beordredes fuld kraft bak, idet der igen afgaves 2 korte toner. Malmöhus fortsatte imidlertid med at bakke, og ca. 1 1/2 minut efter sit først afgivne signal - kl. 07.59 - tørnede Sjælland med stævnen mod Malmöhus styrbords låring, hvorved begge færger blev noget beskadiget. Af den af Malmöhus besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib kl. 07.51 passerede Middelgrundsfortet på retvisende kurs 236°, og kort efter sås Sjælland bakke ud gennem Kronløbet. Da Sjælland var kommet uden for bølgebryderen, svajede Sjælland sydligt over. Kl. 07.55, da Malmöhus befandt sig omtrent ud for Stubbens l-kost og 600-700 m fra Sjælland, drejede Malmöhus bagbord over, hvilket tilkendegaves ved 2 korte toner med sirenen, og motoren blev stoppet. Kl. 07.58, da Malmöhus var svajet rundt med kurs mod indløbet til Københavns havn, blev nationalflaget skiftet fra agter til for for at markere, at færgen havde skiftet fremdrivningsretning. Samtidig beordredes motoren fuld kraft bak. Kort efter hørtes fra Sjælland, der nu befandt sig ca. 200 meter fra Malmöhus og var under fart fremover, 2 korte toner. Motoren blev nu beordret fuld kraft frem. Kort efter hørtes igen 2 korte toner fra Sjælland, men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at færgernes førere har misforstået hverandres manøvrer.

lørdag 14. oktober, 1950 - fredag 27. oktober, 1950
Fik repareret kollisionsskaderne på B&W værft i København. Ved færgens forsejling fra værftet til Korsør kolliderede den med m/f Malmöhus og måtte gå tilbage til værftet for udbedring af den skade, der var sket på konsollen.

fredag 27. oktober, 1950 - lørdag 28. oktober, 1950
Forsejlet fra København fredag aften til Korsør, ankomst lørdag.

lørdag 28. oktober, 1950 - lørdag 2. juni, 1951
I fart på Korsør-Nyborg overfarten.

søndag 3. juni, 1951
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

mandag 4. juni, 1951 - fredag 8. juni, 1951
I dok på Helsingør værft for bundbehandling.

fredag 8. juni, 1951 - onsdag 13. juni, 1951
Helsingør værft.

torsdag 14. juni, 1951
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

fredag 15. juni, 1951
Forsejlet fra København til Korsør.

lørdag 16. juni, 1951 - torsdag 5. juli, 1951
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 5. juli, 1951
Påsejlede lodsbåd der sank ved indsejlingen til Korsør.

torsdag 5. juli, 1951 - lørdag 13. oktober, 1951
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 14. oktober, 1951
Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl. 15.00.

søndag 14. oktober, 1951 - mandag 5. november, 1951
Nakskov værft. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder matrosbaderummet blev beklædt med fliser, og radiorummet og begge styrmandskamre blev forsynet med oplukkelige vinduer. Endvidere blev færgen forsynet med to sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere, i maskinen blev 1 stk. ballastpumpe fornyet. Nakskov værft.

mandag 5. november, 1951 - lørdag 10. november, 1951
I Nakskov værfts flydedok.

lørdag 10. november, 1951 - søndag 2. december, 1951
Nakskov værft.

søndag 2. december, 1951
Forsejlet fra Nakskov kl. 08.30 til København.

mandag 3. december, 1951
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn.

tirsdag 4. december, 1951 - torsdag 6. december, 1951
Forsejlet fra København til Korsør.

fredag 7. december, 1951 - fredag 18. april, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 14. januar, 1952 - torsdag 6. februar, 1958
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 18. april, 1952
På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer, jernbanevogne og automobiler. Kollideret den 02.20 i Storebælt.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 19.04.1952. Kl. 01.55 afsejlede Sjælland fra Korsør. Da Sjælland efter at have svajet ved Korsør båke vinkelfyr styrede devierende Vest til Syd 1/2Syd, sås forude om bagbord toplys og det grønne sidelys fra et modgående skib, der senere viste at være M/S »Annie Tramm« af Hamburg. Fra Sjælland afgaves opmærksomhedssignal. Da skibene var tæt ved hinanden, stoppedes. Sjællands motorer og beordredes umiddelbart efter forceret fuld kraft bak, samtidig med at der afgaves 3 korte toner med fløjten. Fra Annie Tramm hørtes nu 2 korte toner. Sjællands ror lagdes hårdt styrbord, hvilket tilkendegaves ved 1 kort tone, men umiddelbart efter tørnede Sjælland med boven mod Annie Tramm midtskibs. Kort tid efter sank Annie Tramm. Ved kollisionen led Sjælland mindre ovenbords skade.
Anm. Søforklaring fra Annie Tramm foreligger ikke.

fredag 18. april, 1952 - onsdag 14. maj, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 15. maj, 1952
Forsejlet fra Storebælt til Aalborg.

fredag 16. maj, 1952 - onsdag 21. maj, 1952
I dok på Aalborg værft.

onsdag 21. maj, 1952 - fredag 23. maj, 1952
Aalborg værft.

lørdag 24. maj, 1952
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

søndag 25. maj, 1952 - søndag 11. januar, 1953
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 12. januar, 1953
Forsejlet fra Korsør til København.

tirsdag 13. januar, 1953 - torsdag 12. februar, 1953
B&W værft i København (nye hjælpemotorer). Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder radaranlægget blev fornyet; for at undgå, at søvand slår op igennem ankerklyds, blev disse forsøgsvis dækket med skærme. 2 stk. hjælpemotorer blev udskiftet med 2 større aggregater. Endvidere installeredes 1 stk. elektrisk startluftkompressor samt ferskvandsstandere for vandpåfyldning af vogne i internationale tog. Under hensyn til før nævnte internationale konvention blev færgen forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysningsanlæg overalt i færgen, anordninger for stop af ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under brand at dræne brændselsolie fra forbrugstanken til bundtankene. Endelig blev et skumslukningsanlæg til brug alene i maskinrummet installeret.

torsdag 12. februar, 1953 - mandag 16. februar, 1953
I dok på B&W værft i København.

mandag 16. februar, 1953 - mandag 23. februar, 1953
B&W værft i København.

tirsdag 24. februar, 1953
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn. Gået til frihavnsfærgelejet.

onsdag 25. februar, 1953
Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs.

torsdag 26. februar, 1953 - lørdag 9. januar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 10. januar, 1954 - mandag 11. januar, 1954
Forsejlet fra Korsør til København, evt. nat efter 10. januar.

mandag 11. januar, 1954 - tirsdag 19. januar, 1954
B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn.

tirsdag 19. januar, 1954 - onsdag 27. januar, 1954
I dok på B&W værft i København.

onsdag 27. januar, 1954 - lørdag 13. februar, 1954
B&W værft i København.

lørdag 13. februar, 1954
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

søndag 14. februar, 1954
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 15. februar, 1954 - onsdag 17. februar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 18. februar, 1954 - fredag 5. marts, 1954
Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet sne og is.

lørdag 6. marts, 1954 - lørdag 3. april, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 3. april, 1954 - mandag 5. april, 1954
Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør.

tirsdag 6. april, 1954 - tirsdag 23. november, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 23. november, 1954
Motorfærgen Peter Wessel af Larvik på rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og automobiler. Grundstødt den i Nyborg Fjord efter passage af Sjælland.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 26. november, 1954. Kl. 02.05 afsejlede Peter Wessel under en hård sydøstlig kuling fra Nyborg havn. Da færgen var tværs af Dynen, beordredes maskinerne fuld kraft frem, og der styredes efter lystønden Lindholm Grund W. Forude om bagbord i en afstand af 400—600 m sås en udgående færge, der senere viste sig at være motorfærgen Sjælland af Korsør. Kursen ændredes 8—10° til styrbord for at passere vest om Sjælland. Kort efter, da Sjælland havdes omtrent tværs om bagbord, drejede færgen styrbord over, hvorefter Peter Wessels ror lagdes hårdt styrbord samtidig med, at maskinerne stoppedes. Da afstanden til Sjælland var ca. 40 meter, var Peter Wessel klar af Sjælland og styrbords maskine beordredes fuld kraft frem, samtidig med at roret lagdes bagbord. Lidt senere beordredes bagbords maskine fuld kraft frem, men umiddelbart efter, kl. 02.20, tog Peter Wessel grunden på Slotsgrund og blev stående. Kl. 06.20 kom Peter Wessel flot ved hjælp af bjergningsdamper. En senere undersøgelse viste, at begge skruer var blevet beskadiget.
Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at Peter Wessel under forsøg på at passere Sjælland på færgens styrbords side, kom for langt over i farvandets vestlige side.

tirsdag 23. november, 1954 - lørdag 8. januar, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 9. januar, 1955
Forsejlet fra Storebælt til Nakskov.

søndag 9. januar, 1955 - fredag 14. januar, 1955
Nakskov værft (skruer skiftet). Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder fornyedes den elektriske installation i mandskabsapteringen og gulvbelægningen i 1. kl. salon under dæk. Endvidere blev der installeret et dybfrysningsanlæg.

fredag 14. januar, 1955 - torsdag 3. februar, 1955
I Nakskov værfts flydedok.

torsdag 3. februar, 1955 - onsdag 16. februar, 1955
Nakskov værft.

torsdag 17. februar, 1955
Forsejlet fra Nakskov til København.

fredag 18. februar, 1955
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

lørdag 19. februar, 1955
Forsejlet fra København til Korsør.

søndag 20. februar, 1955 - lørdag 7. januar, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 8. januar, 1956
Forsejlet fra Korsør til B&W værft i København.

mandag 9. januar, 1956 - mandag 13. februar, 1956
B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder er alle kabler i spisesalon og rygesalon fornyet, og der er installeret to sæt tælleranlæg, ekkolod, decca og rorviseranlæg.

mandag 13. februar, 1956 - onsdag 15. februar, 1956
Lå ved B&W værft i København.

onsdag 15. februar, 1956
Afgik B&W værft kl. 07.30 for afmagnetisering.

torsdag 16. februar, 1956
Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn.

fredag 17. februar, 1956 - mandag 5. marts, 1956
Afventet isbryderassistance (Holger Danske) for sejlads til Korsør oplagt i Østre leje i Frihavnen.

mandag 5. marts, 1956
Kompasrettet.

tirsdag 6. marts, 1956
Forsejlet hjem for egen kraft fra København kl. 03.30 til Korsør.

onsdag 7. marts, 1956
Oplagt i Korsør (onsdag).

torsdag 8. marts, 1956 - onsdag 4. april, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 4. april, 1956 - fredag 6. april, 1956
Oplagt fra om eftermiddagen den 04.04 som følge af oliestrejke.

fredag 6. april, 1956 - onsdag 2. januar, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 3. januar, 1957
Forsejlet fra Storebælt til Nakskov, ankom 03.01 kl. 12.15.

fredag 4. januar, 1957 - tirsdag 22. januar, 1957
Færgen har været underkastet hovedsyn. Færgen har i 2.klasses salon under dæk fået installeret selvbetjeningsrestauration.

tirsdag 22. januar, 1957 - mandag 4. februar, 1957
I Nakskov værfts flydedok (skruer skiftet).

mandag 4. februar, 1957 - onsdag 6. februar, 1957
Nakskov værft.

torsdag 7. februar, 1957
Forsejlet fra Nakskov kl. 08.20 til København.

fredag 8. februar, 1957
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn.

lørdag 9. februar, 1957
Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 10. februar, 1957 - torsdag 7. februar, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 28. maj, 1957 - mandag 10. juni, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 10. juni, 1957
Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten.

mandag 10. juni, 1957 - søndag 16. juni, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 16. juni, 1957
Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten.

søndag 16. juni, 1957 - lørdag 13. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 13. juli, 1957
Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten.

lørdag 13. juli, 1957 - lørdag 20. juli, 1957
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 20. juli, 1957
Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten.

lørdag 20. juli, 1957 - onsdag 1. januar, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 2. januar, 1958
Forsejlet fra Storebælt til Aalborg.

fredag 3. januar, 1958 - torsdag 6. februar, 1958
Aalborg værft, årligt eftersyn. Enten her eller i januar 1959 fik færgen installation af radiokommando-anlæg (maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

mandag 6. januar, 1958 - tirsdag 14. januar, 1958
I dok på Aalborg værft fra 6. januar kl. 13.10 til 14. januar kl. 12.45.

fredag 7. februar, 1958
Forsejlet fra Aalborg kl. 07 til København.

lørdag 8. februar, 1958
Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn. Forsejlet fra København til Storebælt, kompasrettet undervejs.

søndag 9. februar, 1958 - lørdag 3. januar, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 4. januar, 1959
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

søndag 4. januar, 1959 - mandag 5. januar, 1959
Aalborg værft.

mandag 5. januar, 1959 - tirsdag 13. januar, 1959
I dok på Aalborg værft fra 5. januar kl. 08.40 til 13. januar kl. 13.00.

tirsdag 13. januar, 1959 - lørdag 31. januar, 1959
Aalborg værft, årligt eftersyn.

søndag 1. februar, 1959
Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs.

mandag 2. februar, 1959 - fredag 6. februar, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

fredag 6. februar, 1959
På rejse fra Nyborg til Korsør med godsvogne. Kollideret den i Storebælt.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 7. februar. Kl. 08.09 afsejlede Korsør under en svag sydsydøstlig luftning med svag nordgående strøm og meget tæt tåge fra Korsør. Der afgaves reglementeret tågesignal, og motoren gjorde noget under 130 omdrejninger i minuttet. Umiddelbart før færgen, der da styrede devierende 260 grader, nåede lys- og fløjtetønden ved punkt 5 i rute 28 b (55° 16’4nord, 10°50’9 øst), sås på radarskærmen et objekt for udgående på Nyborg Fjord. Det antoges, at der var tale om et mindre skib, der sejlede langs kysten. Kl. 09.12 passeredes bøje 5 om bagbord i ca. 0,1 sømils afstand, hvorefter der drejedes styrbord over, for først at komme på kurs 290 grader og derefter 306 grader. Under drejningen hørtestågesignal foran for tværs, og motorerne beordredes stoppet. Samtidig sås på radarskærmen et objekt ca. 20 grader om styrbord. Kl. 09.13 sås et andet skib, der senere viste sig at være motorfærgen Sjælland af Korsør, ca. 25 grader om styrbord i ca. 100 m afstand. Motorerne beordredes straks forceret fuld kraft bak, men ca. 1/2 minut efter tørnede Sjælland med stævnen mod Korsørs styrbord side under dækket ud for styrbord rygesalon, hvorved der fremkom en ca. 10 meter lang og 3 meter høj lækage i vandlinien. De vandtætte døre blev straks lukket, og Korsør trimmedes således, at lækken kom over vandet, hvorefter færgen for langsom fart sejlede til Nyborg. Af den af Sjællands besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge i tæt tåge afsejlede fra Nyborg kl. 08.53. Der afgaves reglementeret tågesignal. Da færgen, hvis motor gjorde 135 omdrejninger i minuttet, havde passeret lystønden „Lindholm Grund W.“ styredes devierende 140°, og samtidig sås på radarskærmen et objekt, der antoges for at være et skib, øst for bøjen ved punkt 5 i rute 28 b. Umiddelbart efter at Sjælland havde passeret Slipshavn, sås det andet skib på radarskærmen 24 grader om bagbord. Omtrent samtidig kl. 09.13, hørtes tågesignal fra denne retning og motorerne blev straks beordret stoppet. Ca. 1 minut senere var det andet skib ifølge radarobservation 12 grader om bagbord, afstand 0,5 sømil. Kursen ændredes da til 150 grader. Ca. 1/2 minut efter kursændringen sås et skib, der senere viste sig at være motorfærgen Korsør af Korsør, forude om bagbord i ca. 150 meters afstand. Korsør syntes at styre en vestlig kurs. Samtidig hørtes 3 korte toner fra Korsør, og Sjællands motorer beordredes forceret fuld kraft bak, idet der afgaves 3 korte toner med fløjten, og roret lagdes hårdt bagbord. Kl. 09.15, inden færgen var kommet i drej, indtraf kollisionen som ovenfor anført, idet kollisionsvinklen var ca. 70 grader. Sjælland led skader på bovport og stævn og på pladerne på bagbord side af stævnen over vandlinien.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge.

fredag 6. februar, 1959 - mandag 9. februar, 1959
Oplagt i Nyborg for reparation af skaderne, bovport fjernet permanent og erstattet af planker der afmonteredes og monteredes ved havneophold.

mandag 9. februar, 1959 - lørdag 2. januar, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 3. januar, 1960
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

mandag 4. januar, 1960 - fredag 8. januar, 1960
Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik installeret oplukkelige vinduer på promenadedæk. Endvidere fik færgen installeret halvautomatiske oliefyr for varmekedel.

fredag 8. januar, 1960 - torsdag 28. januar, 1960
I dok på Aalborg værft fra 8. januar kl. 14.00 til 28. januar kl. 17.00.

torsdag 28. januar, 1960 - tirsdag 9. februar, 1960
Aalborg værft, årligt eftersyn.

tirsdag 9. februar, 1960
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

onsdag 10. februar, 1960
Kompasrettet.

torsdag 11. februar, 1960 - mandag 26. december, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 27. december, 1960
Forsejlet fra Korsør til København.

tirsdag 27. december, 1960 - tirsdag 3. januar, 1961
B&W værft i København.

tirsdag 3. januar, 1961 - tirsdag 10. januar, 1961
I dok på B&W værft i København.

tirsdag 10. januar, 1961 - lørdag 21. januar, 1961
B&W værft i København.

lørdag 21. januar, 1961
Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 22. januar, 1961 - mandag 27. november, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 27. november, 1961
På grund.

mandag 27. november, 1961 - onsdag 27. december, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 27. december, 1961
Forsejlet fra Storebælt til Nakskov, ankomst kl. 15.30.

onsdag 27. december, 1961 - torsdag 11. januar, 1962
Nakskov værft, årligt eftersyn.

torsdag 11. januar, 1962 - torsdag 25. januar, 1962
I Nakskov værfts flydedok, skruer skiftet.

torsdag 25. januar, 1962 - lørdag 27. januar, 1962
Nakskov værft, årligt eftersyn.

lørdag 27. januar, 1962
Forsejlet fra Nakskov kl. 09.00 til Storebælt, kompasrettet undervejs.

søndag 28. januar, 1962 - onsdag 2. januar, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 3. januar, 1963
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

fredag 4. januar, 1963 - tirsdag 5. februar, 1963
Frederikshavn værft, årligt eftersyn, fik installeret nyt dieselaggregat/omformer til strømforsyning af de nye lyntog.

onsdag 23. januar, 1963 - tirsdag 5. februar, 1963
I tørdok III på Frederikshavn værft.

onsdag 6. februar, 1963
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs.

torsdag 7. februar, 1963 - lørdag 9. februar, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

søndag 10. februar, 1963 - mandag 11. februar, 1963
Alle færger oplagte på grund af is, kun isbryderen Holger Danske sejler.

tirsdag 12. februar, 1963 - lørdag 30. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

lørdag 30. marts, 1963 - tirsdag 16. april, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 17. april, 1963
Forsejlet fra Korsør til Nakskov, ankomst kl. 13.15.

onsdag 17. april, 1963 - fredag 19. april, 1963
Nakskov værft's flydedok, dokning og bundbehandling efter sejlads i is, skruer skiftet.

fredag 19. april, 1963
Forsejlet fra Nakskov kl. 13.30 til Korsør.

lørdag 20. april, 1963 - lørdag 28. december, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 29. december, 1963
Forsejlet fra Korsør til Svendborg.

mandag 30. december, 1963 - mandag 13. januar, 1964
Svendborg værft, årligt eftersyn, udskiftning af Engelhardt bådene.

mandag 13. januar, 1964 - mandag 20. januar, 1964
I dok på Svendborg værft.

mandag 20. januar, 1964 - lørdag 25. januar, 1964
Svendborg værft, årligt eftersyn, udskiftning af Engelhardt bådene.

lørdag 25. januar, 1964
Forsejlet fra Svendborg til Halsskov.

søndag 26. januar, 1964 - mandag 15. juni, 1964
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 16. juni, 1964 - mandag 12. oktober, 1964
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 12. oktober, 1964
Ud af drift på grund af rorskade (brækket rorstopbolt).

mandag 12. oktober, 1964 - onsdag 23. december, 1964
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 23. december, 1964 - torsdag 31. december, 1964
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 31. december, 1964 - lørdag 2. januar, 1965
Rorhavari, muligvis 31. december eller nat til 1. januar 1965.

fredag 1. januar, 1965 - søndag 3. januar, 1965
Rorhavari, slæbt til Fæstningen af Svitzer.

søndag 3. januar, 1965
Forsejlet fra Fæstningen i Korsør til Aarhus.

mandag 4. januar, 1965 - torsdag 7. januar, 1965
I dok på Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari.

torsdag 7. januar, 1965 - mandag 25. januar, 1965
Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari.

mandag 25. januar, 1965 - torsdag 4. februar, 1965
I dok på Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari.

torsdag 4. februar, 1965 - fredag 12. februar, 1965
Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari.

lørdag 13. februar, 1965
Forsejlet fra Aarhus til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 14. februar, 1965 - onsdag 26. maj, 1965
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 26. maj, 1965
Maskinhavari.

torsdag 27. maj, 1965 - fredag 28. maj, 1965
Maskinreparation.

lørdag 29. maj, 1965 - søndag 2. januar, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 3. januar, 1966
Forsejlet fra Storebælt til Aalborg.

tirsdag 4. januar, 1966 - fredag 14. januar, 1966
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 14. januar, 1966 - torsdag 27. januar, 1966
I dok på Aalborg værft.

torsdag 27. januar, 1966 - lørdag 29. januar, 1966
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 29. januar, 1966
Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 30. januar, 1966 - tirsdag 29. marts, 1966
2./3. færge på Storebæltsoverfarterne (skiftede dagligt).

onsdag 30. marts, 1966 - søndag 17. april, 1966
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

mandag 18. april, 1966
Forsejlet fra Storebælt til Svendborg.

mandag 18. april, 1966 - fredag 22. april, 1966
Svendborg værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is fra 18. april kl. 14 til 22. april kl. 11.05.

fredag 22. april, 1966
Forsejlet fra Svendborg til Storebælt.

lørdag 23. april, 1966 - lørdag 19. november, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 20. november, 1966
Forsejlet fra Korsør kl. 06.15 til Frederikshavn ankomst kl. 19.00.

mandag 21. november, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.

mandag 21. november, 1966 - tirsdag 29. november, 1966
I tørdok III på Frederikshavn værft fra 21. november kl. 07.30 til 29. november kl. 15.30.

tirsdag 29. november, 1966 - lørdag 17. december, 1966
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 17. december, 1966
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 18. december, 1966 - lørdag 4. februar, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 4. februar, 1967
Kl 19.44 havde færgen en kollision med en lystønde, ingen skader på færgen.

lørdag 4. februar, 1967 - torsdag 23. februar, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 23. februar, 1967 - fredag 24. februar, 1967
Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm. Færgen lå i Nyborg fra kl. 15.11 den 23. februar til kl. 9.36 den 24. februar.

fredag 24. februar, 1967 - torsdag 30. marts, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 30. marts, 1967 - torsdag 20. april, 1967
Oplagt i Halsskov havn, formentlig ved oplæggerpladsen fra 30. marts kl. 18.37 til 20. april kl. 09.55.

torsdag 20. april, 1967 - søndag 23. april, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 23. april, 1967 - fredag 12. maj, 1967
Oplagt i Halsskov havn, formentlig ved oplæggerpladsen fra 23. april til 12. maj.

fredag 12. maj, 1967 - mandag 29. maj, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 29. maj, 1967
Sejlet udflugtstur fra Nyborg ved 10-tiden til omkring kl. 15 med 550 pensionister fra Dalum kommune, der fik en tur sydpå gennem Storebælt langs Langeland og den fynske kyst.

mandag 29. maj, 1967 - søndag 3. september, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 3. september, 1967
Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt.

søndag 3. september, 1967 - tirsdag 17. oktober, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 17. oktober, 1967 - onsdag 18. oktober, 1967
Sejlads indstillet i 6-13 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm.

onsdag 18. oktober, 1967 - lørdag 18. november, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 19. november, 1967
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.18, ankomst Frederikshavn kl. 17.45.

mandag 20. november, 1967 - lørdag 2. december, 1967
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 2. december, 1967 - mandag 11. december, 1967
I tørdok III på Frederikshavn værft.

mandag 11. december, 1967 - tirsdag 12. december, 1967
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

tirsdag 12. december, 1967 - torsdag 14. december, 1967
I tørdok III på Frederikshavn værft (tilsynsbog siger ud af dok 13. december).

torsdag 14. december, 1967 - lørdag 16. december, 1967
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 16. december, 1967 - søndag 17. december, 1967
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 12.30, ankomst Fæstningen i Korsør kl. 0.35 kompasrettet undervejs.

søndag 17. december, 1967 - fredag 26. januar, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

fredag 26. januar, 1968
Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt.

fredag 26. januar, 1968 - søndag 3. marts, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 3. marts, 1968
Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt.

søndag 3. marts, 1968 - tirsdag 19. marts, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 19. marts, 1968 - tirsdag 9. april, 1968
Oplagt ved fæstningen i Korsør for reparation af bagbords fenderliste.

tirsdag 9. april, 1968 - lørdag 17. august, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 18. august, 1968
Forsejlet fra Storebælt til Helsingør.

mandag 19. august, 1968 - fredag 23. august, 1968
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik ombygget og udvidet styrehuset på forbroen (helt frem til brofronten).

fredag 23. august, 1968 - mandag 9. september, 1968
I dok på Helsingør værft.

mandag 9. september, 1968 - lørdag 14. september, 1968
Helsingør værft, årligt eftersyn.

lørdag 14. september, 1968
Forsejlet fra Helsingør til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 15. september, 1968 - torsdag 19. december, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

fredag 20. december, 1968 - lørdag 21. december, 1968
2./3.færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 21. december, 1968 - onsdag 1. januar, 1969
5.færge på Korsør-Nyborg overfarten.

onsdag 1. januar, 1969 - torsdag 2. januar, 1969
2./3.færge på Storebæltsoverfarterne.

fredag 3. januar, 1969 - tirsdag 25. marts, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 25. marts, 1969 - torsdag 27. marts, 1969
Reduceret fart (evt. slet ikke i fart) på grund af lokomotivførernes strejke.

torsdag 27. marts, 1969 - tirsdag 29. april, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 30. april, 1969 - torsdag 1. maj, 1969
2./3.færge på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 1. maj, 1969
5.færge på Korsør-Nyborg overfarten og 1 tur Halsskov-Knudshoved.

fredag 2. maj, 1969 - mandag 5. maj, 1969
5.færge på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 6. maj, 1969 - mandag 14. juli, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 15. juli, 1969
Forsejlet fra Halsskov kl. 04.00, ankomst Svendborg kl. 07.00.

tirsdag 15. juli, 1969 - onsdag 30. juli, 1969
I dok på Svendborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 30. juli, 1969 - fredag 8. august, 1969
Svendborg værft, årligt eftersyn.

fredag 8. august, 1969
Forsejlet fra Svendborg til Storebælt, kompasrettet undervejs.

lørdag 9. august, 1969 - onsdag 1. oktober, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 1. oktober, 1969 - torsdag 2. oktober, 1969
Uheld med rorstopbolt natten mellem 1. og 2. oktober.

torsdag 2. oktober, 1969 - lørdag 18. oktober, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 18. oktober, 1969 - torsdag 23. oktober, 1969
Tilsyneladende ligget oplagt disse dage.

torsdag 23. oktober, 1969 - mandag 30. marts, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 31. marts, 1970 - onsdag 1. april, 1970
Forsejlet fra Storebælt til København.

torsdag 2. april, 1970
B&W værft i København, årligt eftersyn.

torsdag 2. april, 1970 - onsdag 15. april, 1970
I tørdok 2 på B&W.

onsdag 15. april, 1970 - onsdag 29. april, 1970
B&W værft i København, kaj 10, årligt eftersyn. Færgen fik installeret radar nr. 2 i forreste styrehus.

torsdag 30. april, 1970
Kompasrettet, forsejlet fra København kl. 08.15.

fredag 1. maj, 1970
Tilsyneladende først forsejlet denne dag.

fredag 1. maj, 1970 - torsdag 25. februar, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

fredag 26. februar, 1971 - lørdag 27. februar, 1971
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 28. februar, 1971 - lørdag 20. marts, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 20. marts, 1971 - søndag 21. marts, 1971
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

mandag 22. marts, 1971 - mandag 12. april, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 13. april, 1971
Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn.

tirsdag 13. april, 1971 - fredag 16. april, 1971
I tørdok III på Frederikshavn værft (tilsynsbog siger i dok 14. - 16. april).

fredag 16. april, 1971 - onsdag 5. maj, 1971
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Dobbelttrappe salon­dæk/vingedæk fjernet i bagbords side og erstattet med enkelttrappe. Vindfang bygget om trapper til brodæk.

onsdag 5. maj, 1971
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 06.10 til Storebælt, kompasrettet undervejs, ankom Halsskov kl. 17.50 eller kl. 19.50.

torsdag 6. maj, 1971 - torsdag 13. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 13. maj, 1971
Rangeruheld under lastning i Korsør leje 3, hvorved trosserne sprængtes, og godsvognene afsporedes og en godsvogn styrtede i klapgraven.

torsdag 13. maj, 1971 - lørdag 22. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 23. maj, 1971
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 23. maj, 1971 - fredag 28. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 29. maj, 1971 - mandag 31. maj, 1971
3.færge på Storebæltsoverfarterne, i fart Korsør-Nyborg.

tirsdag 1. juni, 1971 - mandag 27. december, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

tirsdag 28. december, 1971
3.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

onsdag 29. december, 1971 - søndag 5. marts, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 6. marts, 1972 - torsdag 9. marts, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 10. marts, 1972 - fredag 17. marts, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

lørdag 18. marts, 1972 - søndag 19. marts, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

mandag 20. marts, 1972 - tirsdag 11. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

onsdag 12. april, 1972
3./2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

torsdag 13. april, 1972 - søndag 16. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

mandag 17. april, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

tirsdag 18. april, 1972
2./3.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

onsdag 19. april, 1972 - onsdag 26. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 27. april, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

torsdag 27. april, 1972
3.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 28. april, 1972 - onsdag 10. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

torsdag 11. maj, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 12. maj, 1972 - torsdag 18. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

fredag 19. maj, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 19. maj, 1972 - tirsdag 23. maj, 1972
3.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

tirsdag 23. maj, 1972
2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

onsdag 24. maj, 1972 - lørdag 27. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden.

søndag 28. maj, 1972 - lørdag 17. juni, 1972
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 17. juni, 1972 - søndag 18. juni, 1972
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for afrigning.

søndag 18. juni, 1972
Forsejlet fra Korsør kl. 07.05, ankomst Aalborg kl. 18.

mandag 19. juni, 1972 - mandag 3. juli, 1972
Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik indrettet cafeteria i 2.klasses salon agter på salondæk. Stopbuffer- og vognsurringsarrangement ændret for overførsel af 5-vognslyntog.

mandag 3. juli, 1972 - onsdag 12. juli, 1972
I dok på Aalborg værft.

onsdag 12. juli, 1972 - lørdag 15. juli, 1972
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 15. juli, 1972
Kompasrettet.

søndag 16. juli, 1972
Forsejlet fra Aalborg til Storebælt.

mandag 17. juli, 1972 - fredag 11. august, 1972
5.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 12. august, 1972 - søndag 8. oktober, 1972
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 8. oktober, 1972
Færgen sejlede en aflastningstur 2164.2 på biloverfarten, fra Knudshoved leje 2 kl. 16.40 med ankomst til Halsskov leje 3 kl. 17.40.

søndag 8. oktober, 1972 - fredag 8. december, 1972
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 9. december, 1972 - lørdag 30. december, 1972
5.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 30. december, 1972 - søndag 31. december, 1972
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskineftersyn.

mandag 1. januar, 1973
5.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

tirsdag 2. januar, 1973
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 3. januar, 1973 - lørdag 27. januar, 1973
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 28. januar, 1973 - lørdag 17. februar, 1973
5.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 17. februar, 1973
Maskinhavari under sejlads, færgen returnerede til Korsør.

søndag 18. februar, 1973 - lørdag 17. marts, 1973
Oplagt ved Fæstningen i Korsør på grund af havari på styrbord hovedmotor.

søndag 18. marts, 1973 - fredag 30. marts, 1973
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 30. marts, 1973
Rangeruheld under lastning af færge 52 i Nyborg.

fredag 30. marts, 1973 - lørdag 28. april, 1973
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

mandag 16. april, 1973 - onsdag 16. maj, 1973
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 28. april, 1973 - søndag 29. april, 1973
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation.

søndag 29. april, 1973 - onsdag 16. maj, 1973
4.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

torsdag 17. maj, 1973 - mandag 11. juni, 1973
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 12. juni, 1973 - fredag 15. juni, 1973
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 16. juni, 1973
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lørdag).

søndag 17. juni, 1973
Forsejlet fra Korsør til Aarhus.

søndag 17. juni, 1973 - mandag 18. juni, 1973
Aarhus værft, årligt eftersyn.

mandag 18. juni, 1973 - onsdag 25. juli, 1973
I dok på Aarhus værft fra 18. juni kl. 11.15 til 25. juli kl. 05.00.

onsdag 25. juli, 1973 - lørdag 28. juli, 1973
Aarhus værft, årligt eftersyn.

lørdag 28. juli, 1973
Forsejlet fra Aarhus kl. ca. 08.00 til Halsskov, kompasrettet på Aarhus-bugten.

lørdag 28. juli, 1973 - søndag 29. juli, 1973
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov (lørdag-søndag).

mandag 30. juli, 1973 - lørdag 4. august, 1973
9. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 4. august, 1973 - tirsdag 2. oktober, 1973
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 2. oktober, 1973 - onsdag 3. oktober, 1973
8. færge på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 3. oktober, 1973
Rangeruheld under lastning af færge turnummer 0810 i Nyborg.

onsdag 3. oktober, 1973 - mandag 22. oktober, 1973
8. færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 23. oktober, 1973 - lørdag 27. oktober, 1973
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 27. oktober, 1973
Let kollision med fiskefartøjet Aksel Emil kl. ca. 17.35.

lørdag 27. oktober, 1973 - mandag 12. november, 1973
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

mandag 12. november, 1973 - tirsdag 13. november, 1973
Under udsejling fra Korsør på tur 85 skete der havari på bagbord maskintelegraf, skaden udbedret i Nyborg, færgen i fart kl. 02.35.

tirsdag 13. november, 1973 - søndag 18. november, 1973
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

søndag 18. november, 1973 - tirsdag 20. november, 1973
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

søndag 18. november, 1973 - lørdag 24. november, 1973
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 20. november, 1973
Færgen oplagt i Nyborg fra kl. 07.14 til kl. 15.42 på grund af storm fra Nordvest styrke 10.

lørdag 24. november, 1973
Maskinreparation i Nyborg fra kl. 01.04 til kl. 02.35.

lørdag 24. november, 1973 - lørdag 15. december, 1973
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 15. december, 1973 - mandag 31. december, 1973
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lørdag-mandag).

tirsdag 1. januar, 1974 - fredag 11. januar, 1974
6. færge på Storebæltsoverfarterne.

fredag 11. januar, 1974
Fenderliste beskadiget under losning i Nyborg, færgen sejlet kl. 10.12 til Korsør, efter udlosning gået til Fæstningen i Korsør for reparation af fenderlisten.

fredag 11. januar, 1974 - søndag 27. januar, 1974
6. færge på Storebæltsoverfarterne.

søndag 27. januar, 1974 - mandag 28. januar, 1974
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

mandag 28. januar, 1974 - torsdag 7. februar, 1974
4. færge på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 7. februar, 1974 - lørdag 30. marts, 1974
5. færge på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 30. marts, 1974 - søndag 31. marts, 1974
Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lørdag-søndag).

mandag 1. april, 1974 - torsdag 4. april, 1974
8. færge på Storebæltsoverfarterne.

fredag 5. april, 1974 - søndag 7. april, 1974
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

mandag 8. april, 1974 - torsdag 11. april, 1974
9. færge på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 11. april, 1974 - søndag 14. april, 1974
Oplagt i Nyborg (torsdag-søndag).

mandag 15. april, 1974 - tirsdag 16. april, 1974
9. færge på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 16. april, 1974 - torsdag 9. maj, 1974
8. færge på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 9. maj, 1974
Sidste tur med passagerer var færge 85 denne aften med ankomst til Nyborg kl. 23.50.

torsdag 9. maj, 1974 - fredag 10. maj, 1974
9. færge på Storebæltsoverfarterne (en gods-dobbelttur).

fredag 10. maj, 1974
Oplagt i Nyborg leje 6 kl. 05.00.

fredag 10. maj, 1974 - søndag 26. maj, 1974
Oplagt i Nyborg leje 6.

søndag 26. maj, 1974
Nedklasset til godsfærge.

søndag 26. maj, 1974 - torsdag 18. juli, 1974
Oplagt i Nyborg leje 6.

torsdag 18. juli, 1974
Generaldirektoratet meddeler, at værftsophold i 1974 ikke skal finde sted.

torsdag 18. juli, 1974 - torsdag 29. august, 1974
Oplagt i Nyborg leje 6.

torsdag 29. august, 1974
Byttet redningsbåde med Dronning Ingrid.

torsdag 29. august, 1974 - mandag 28. oktober, 1974
Oplagt i Nyborg leje 6.

mandag 28. oktober, 1974
Afgik oplæggerplads kl. 13.55, ankom Nyborg leje 4 kl. 14.59, og afgik Nyborg kl. 15.42 på færgetur 7742.

mandag 28. oktober, 1974 - fredag 1. november, 1974
7. færge på Korsør-Nyborg overfarten med godsvogne i døgnsejlads i 4 ½ døgn fra mandag til fredag.

fredag 1. november, 1974
Sidste tur med godsvogne.

fredag 1. november, 1974 - mandag 30. juni, 1975
Oplagt i Nyborg leje 6.

mandag 30. juni, 1975
Generaldirektoratet meddeler, at værftsophold i 1975 ikke skal finde sted.

mandag 30. juni, 1975 - tirsdag 20. januar, 1976
Oplagt i Nyborg leje 6.

tirsdag 20. januar, 1976
Forhalet fra leje 6 i Nyborg til leje 1.

onsdag 21. januar, 1976
Forsøgt at sejle til oplægning i Korsør, men måtte opgive på grund af storm, hvor slæbewirerne knækkede selv om færgen lå i Korsør leje 3, gået tilbage til Nyborg leje 1.

onsdag 21. januar, 1976 - onsdag 28. januar, 1976
Oplagt i Nyborg (onsdag-onsdag).

onsdag 28. januar, 1976
Sejlet fra Nyborg til Korsør og oplagt i Korsør Nor (Halsskovbroen til Korsør Nor op kl. 12.17, ned igen kl. 12.31).

onsdag 28. januar, 1976
Sidste tur for egen kraft.

onsdag 28. januar, 1976 - onsdag 2. november, 1977
Oplagt i Korsør Nor.

onsdag 2. november, 1977
Skrivelse om at færgen skal udbydes til salg.

onsdag 2. november, 1977 - tirsdag 29. november, 1977
Oplagt i Korsør Nor.

tirsdag 29. november, 1977 - tirsdag 6. december, 1977
DSB-medarbejdere ombord i Korsør Nor for at afrigge færgen.

tirsdag 6. december, 1977
Indkøbskontoret skriver til relevante købere at færgen nu kan besigtiges i Korsør Nor.

tirsdag 6. december, 1977 - torsdag 8. december, 1977
DSB-medarbejdere ombord i Korsør Nor for at afrigge færgen.

torsdag 8. december, 1977 - tirsdag 31. januar, 1978
Oplagt i Korsør Nor, udbudt til salg.

tirsdag 31. januar, 1978
Solgt til Brdr Sørensen A/S i Stathelle i Norge gennem Contrade A/S Handelsfirma, Ålsgårde for ca. 625.000 kr.

tirsdag 31. januar, 1978
Overtaget af køberne i Korsør Nor.

lørdag 4. februar, 1978 - søndag 5. februar, 1978
Slæbt fra Korsør Nor til Skien ved Oslo af Svitzers Mjølner.

søndag 5. februar, 1978 - onsdag 24. oktober, 1979
Fungeret som papirlager, slæbt mellem Union Bruk, Skien og Porsgrunn.

onsdag 24. oktober, 1979
Solgt til firmaet Hughes Bolcow Ltd. Battleship Wharf, Blyth, Northumberland, U.K.

mandag 12. november, 1979
Afleveret i Porsgrunn i Norge.

fredag 30. november, 1979
Ankommet til England kl. 09.00 for ophugning.

fredag 30. november, 1979 - 1980
Ophugget i England.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Sjælland

Oprettet: 13. november 2019.