Broen

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Broen

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Broen. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

onsdag 7. juni, 1950
Finansudvalget bevilger 7 mio. kr til bygning af en ny bilfærge til Storebæltsoverfarten.

fredag 16. juni, 1950
Sorø Amtstidende skriver: Den nye bilfærge til Storebælt udbydes i licitation om en måned.

mandag 9. oktober, 1950
Frederikshavn Værft & Flydedok A/S fremsender tilbud på færgen.

mandag 23. oktober, 1950
Frederikshavn Værft & Flydedok A/S underskrev kontrakt om nybygning nr 218.

onsdag 25. oktober, 1950
DSB underskrev kontrakten.

tirsdag 27. februar, 1951
Køllagt i Frederikshavn.

torsdag 7. juni, 1951
Der tegnes en forsikring på 8.500.000 mellem Baltica og Danske Statsbaner for den under bygning værende færge, gældende indtil DSB overtager færgen.

fredag 23. november, 1951
DSB skriver til Frederikshavn værft, at generaldirektøren har besluttet, at færgen skal hedde Broen.

lørdag 8. december, 1951
Navngivet Broen af fru trafikchef Johnsen og søsat i Frederikshavn kl. 11.30.

lørdag 8. december, 1951 - fredag 21. december, 1951
I dok II på Frederikshavn værft.

fredag 21. december, 1951
Alle hjælpemotorerne afprøvet denne dag.

fredag 21. december, 1951 - lørdag 23. februar, 1952
I dok II på Frederikshavn værft.

lørdag 23. februar, 1952 - fredag 28. marts, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

fredag 28. marts, 1952 - tirsdag 15. april, 1952
I dok II på Frederikshavn værft.

lørdag 5. april, 1952
Værftet meddeler DSB, at færgen påregnes at sejle fra værftet 23. maj 1952.

tirsdag 15. april, 1952 - lørdag 17. maj, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

torsdag 24. april, 1952
Bilbrev udstedt, Frederikshavn.

fredag 2. maj, 1952
Målebrev udstedt i København.

lørdag 17. maj, 1952 - tirsdag 20. maj, 1952
I flydedokken på Frederikshavn værft.

tirsdag 20. maj, 1952 - tirsdag 3. juni, 1952
Ved udrustningskaj i vandet.

tirsdag 27. maj, 1952
Anmeldt til skibsregistret. Registreret samme dag. Også anmeldt til registret 6. december 1951 og 9. december 1951.

fredag 30. maj, 1952
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

tirsdag 3. juni, 1952
Færgen er færdig ved skibsværftet (kontrakten sagde 2.maj 1952).

onsdag 4. juni, 1952
Færgen afsejler fra værftet, planlagt til kl. 08, og foretager forskellige prøver undervejs, hvorefter der sejles til Helsingør, hvor der ankres.

torsdag 5. juni, 1952
Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen. Under denne prøvetur viser det sig at færgen ikke kan opnå den i kontrakten opnåede fart på 18 knob, idet der kun opnås 17,67 knob ved 5465 IHK. Der indgås derfor den 7. juni en tillægskontrakt, hvoraf det fremgår, at "Værftet foranlediger uden udgift for Statsbanerne levering og påsætning af 2 stk nye drivskruer af en konstruktion, der tillader overførsel af de til den kontraktlige fart nødvendige IHK ved højst 315 omdr/min, mod at Statsbanerne til gengæld afgiver færgen i den til udskiftningen nødvendige tid, samt lader afholde prøvetur med de nye drivskruer, hvilket formentlig kan udskydes til færgens garantieftersyn om et år. Da det i øvrigt under prøveturen og under sejladsen fra Frederikshavn til København har vist sig, at de nuværende drivskruer ved alle de forskellige omdrejningstal frembringer en meget genererende støj i agterskibet, må man alene af den grund, under henvisning til skibsspecifikationens side 6 foroven, være berettiget til uden beregning at forlange de nuværende drivskruer udskiftet med andre, der kan gå uden at "synge" ved såvel maximalt som normalt omdrejningstal".

torsdag 5. juni, 1952 - fredag 6. juni, 1952
Lå i Frihavnsfærgelejet om natten.

fredag 6. juni, 1952
Færgen afmagnetiseres, derefter Frihavnen.

lørdag 7. juni, 1952
Færgen forevises for pressen og indbudte gæster ved en sejlads med afgang fra Københavns Frihavn kl. 10.00, tilbage ca. kl. 14.00. Under sejladsen serveres frokost. Efter denne sejlads Kompasrettet og retning af radiopejler. Overtaget af DSB.

lørdag 7. juni, 1952 - søndag 8. juni, 1952
Ligget i Frihavnsfærgelejet om dagen (fejlretning med hjælp fra folk fra B&W) .

søndag 8. juni, 1952
Forsejlede til Korsør kl. ca. 23.00.

mandag 9. juni, 1952
Ankom til Korsør (bilfærgelejet) kl. ca. 10.30. Derefter foretoges afprøvning af et af jernbanefærgelejerne. Efter middag sejledes til Nyborg for at prøve lejer der.

tirsdag 10. juni, 1952
Formentlig instruktionssejlads.

onsdag 11. juni, 1952
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 12. juni, 1952 - fredag 13. juni, 1952
Instruktionssejlads og Kompasrettet.

fredag 13. juni, 1952 - lørdag 14. juni, 1952
Første tur på Storebæltsoverfarten, Korsør af kl. 21.20, Nyborg afgang kl. 01.30 med lastbiler.

lørdag 14. juni, 1952 - lørdag 21. juni, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 21. juni, 1952 - fredag 27. juni, 1952
Oplagt for maskinreparation, med hjælp fra folk fra B&W.

fredag 27. juni, 1952
Atter i fart, afgang Korsør kl. 13.00 efter en prøvetur Korsør-Nyborg og retur.

fredag 27. juni, 1952 - onsdag 2. juli, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 2. juli, 1952
På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Tørnet stensætning den 2. juli 1952.
Søforklaring i Nyborg den 4. juli 1952. Kl. ca. 14.15, da Broen under en jævn til frisk sydøstlig brise under bakning med langsom fart var for indgående til bilfærgelejet i Nyborg og befandt sig ved molehovedet, blev motorerne beordret langsomt frem. Da færgen var midt i lejet, blev agterenden af vinden tvunget op mod den østlige mole. Styrbords maskine blev nu beordret fuld kraft bak, og kort efter blev bagbords maskine beordret fuld kraft bak. Kort derefter beordredes først styrbords, derefter bagbords maskine fuld kraft frem; men et øjeblik senere tørnede Broen med agterenden mod stensætningen ved færgelejets vestlige side. Ved påsejlingen trykkedes konsol og agterstævn ind tillige med de tilstødende plader. Endvidere blev 15 automobiler beskadiget.
Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes, at færgen mistede styringen under påvirkning af vinden.

onsdag 2. juli, 1952 - torsdag 3. juli, 1952
Tømt for biler i lejet, derefter forhalet til et af jernbanefærgeleje 1 og midlertidigt repareret der med hjælp fra DSB's værksted i Nyborg.

torsdag 3. juli, 1952
Forsejlet tom fra Nyborg til Korsør, derfra til København kl. 09.50. Ankommet i Frihavnsfærgelejet, gået til B&W 4. juli kl. 06.30.

fredag 4. juli, 1952
Søforklaring i Nyborg i anledning af uheldet den 2 juli.

fredag 4. juli, 1952 - torsdag 17. juli, 1952
Repareret på B&W værft i København.

torsdag 17. juli, 1952 - fredag 18. juli, 1952
Forsejlet fra København om aftenen, prøvet leje i Nyborg, til Korsør og i fart.

torsdag 17. juli, 1952 - mandag 21. juli, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 21. juli, 1952
På grund af vinden blev Broen under afsejling fra Korsør først presset op ad Langelands-færgen Tranekjær, og derefter ramte man brohovedet ved 1. færgeleje.

mandag 21. juli, 1952 - onsdag 6. august, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 6. august, 1952
På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Kollideret den 6. august 1952 på Nyborg fjord.
Søforklaring og søforhør i Nyborg den 8. august 1952. Kl. 09.45 afgik Broen fra Korsør. Da færgen, der gjorde en fart af ca. 17 knob, kort efter at have passeret Knudshoved befandt sig i Nyborg Fjord ledefyrlinie, sås over land om styrbord to patruljebåde sejle ud fra slipshavn med kurs tværs over fyrlinien. Patruljebådene, der sejlede med en indbyrdes afstand af ca. 150 meter, trak tilsyneladende forefter på en sådan måde, at de begge ville gå foran Broen. Lidt senere, kl. 10.35, bemærkedes det, at pejlingen af den agterste patruljebåd, Y. 340, ikke ændrede sig, og der blev slået klar på begge maskintelegrafer samtidig med, at der afgaves en lang tone med sirenen. Kort efter blev motorerne beordret fuld kraft bak, hvilket tilkendegaves ved tre korte toner med sirenen, men umiddelbart efter tørnede Broen med stævnen mod Y 340, der sank øjeblikkelig.
Af den af Y 340's besætning afgivne forklaring fremgår, at kort efter, at dette fartøj var afsejlet fra Slipshavn, sås om bagbord færgen nærme sig. Y 340 holdt kurs og fart, indtil der hørtes 1 lang tone fra Broen, hvorefter motoren sattes på fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord. Umiddelbart derefter skete kollisionen som ovenfor anført. Y 340's besætning - 9 mand - blev reddet af tililende fartøjer.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes dels, at Broen, der havde vigepligt, ikke gik af vejen for Y 340, og dels, at der ikke om bord i Y 340 blev udvist tilstrækkelig agtpågivenhed.

onsdag 6. august, 1952 - fredag 8. august, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

fredag 8. august, 1952
Søforklaring og søforhør i Nyborg d. 8/8 52 i anledning af kollisionen den 6. august.

fredag 8. august, 1952 - mandag 1. september, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 2. september, 1952 - torsdag 4. september, 1952
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for mindre tilpasning af bovporten.

fredag 5. september, 1952 - søndag 21. september, 1952
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 22. september, 1952
På grund af storm måtte Broen vente et par timer med at afsejle fra Korsør, indtil Langelandsskibet Tranekjær var afsejlet kl. 10.

mandag 22. september, 1952 - søndag 22. februar, 1953
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 22. februar, 1953
Måtte anløbe lejet i Korsør over agterenden i kraftig blæst, da man ikke fik fat med trosser hurtigt nok under anløbet, og så drev færgen ud, bilerne måtte bakke i land.

søndag 22. februar, 1953 - tirsdag 7. april, 1953
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 8. april, 1953
Må være forsejlet denne dag fra Storebælt til Frederikshavn.

onsdag 8. april, 1953 - mandag 20. april, 1953
Frederikshavn værft, garantieftersyn.

mandag 20. april, 1953 - torsdag 30. april, 1953
I flydedokken på Frederikshavn værft, bl.a. skrueskift.

torsdag 30. april, 1953 - søndag 17. maj, 1953
Frederikshavn værft, garantieftersyn.

søndag 17. maj, 1953
Sejlads Frederikshavn-Øresund.

mandag 18. maj, 1953
Ny prøvetur i Øresund på Hveen-milen, denne gang sejlet 18,04 knob.

mandag 18. maj, 1953
Afmagnetisering i København.

tirsdag 19. maj, 1953
Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag.

onsdag 20. maj, 1953 - torsdag 7. januar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 7. januar, 1954
Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn.

torsdag 7. januar, 1954 - fredag 5. februar, 1954
Frederikshavn værft. I tørdok II 18-29. januar, bl.a. skrueskift

lørdag 6. februar, 1954
Afmagnetisering i København.

søndag 7. februar, 1954
Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag.

mandag 8. februar, 1954 - februar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

lørdag 13. februar, 1954 - søndag 14. februar, 1954
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

mandag 15. februar, 1954 - torsdag 18. februar, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

fredag 19. februar, 1954 - tirsdag 23. februar, 1954
Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is.

tirsdag 23. februar, 1954
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og motorkøretøjer. Kollideret 23.02.1954 på Nyborg fjord.
Søforklaring og søforhør i Nyborg 24. februar 1954. Sag i Søretten i Nyborg 25. november 1954. Kl 20.47 afgik Broen fra færgeleje 3 i Nyborg, hvorefter der styredes sydsydøst gennem en brudt rende i isen, med Nyborg røde ledefyr overet ret agter. Ca. 3 streger om bagbord sås isbryderen Holger Danske samt motorfærgen Sjælland i en afstand af ca. ½ sømil. Da Broen lidt senere befandt sig i nærheden af pladsen for lystønden "Lindholm Grund W." tre-fire skibslængder fra Holger Danske hørtes tre toner, der opfattedes som signal for indstilling af isbrydning, fra Holger Danske, der sås holde i bagbords side i farvandet foran om Broen. Motorerne, der gik fuld kraft frem, blev herefter, kl. 20.55, beordret stoppet og straks efter forceret fuld kraft bak samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord, og der blev afgivet tre korte toner med fløjten, men umiddelbart efter tørnede Broen med voldsom kraft med stævnen mod Holger Danskes styrbord side ud for kedelrummet, hvorved Holger Danskes skibsside blev revet op, og Broens bovport blev stærkt beskadiget. Broen returnerede til færgeleje 5 i Nyborg for udlosning.
Af den af Holger Danskes besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag kort før kl. 21.00 havde assisteret Sjælland gennem isen til den brudte rende ind til Nyborg, fortsattes sejladsen ind ad fjorden med Nyborg Fjord hvide ledefyr overet ret for. Kort efter at pladsen for lystønden „Lindholm Grund W.“ var passeret, afgaves 2 korte toner for at tilkendegive over for Broen, der sås for udgående, og hvis kurs antoges at ville skære Holger Danskes kurs et stykke foran for Holger Danske, at det var hensigten at fortsætte indefter i bagbords side af farvandet. Da Broen imidlertid holdt sin kurs og ikke som forventet drejede til bagbord for at passere mellem Holger Danske og Sjælland, afgaves, da afstanden mellem færgerne hurtigt mindskedes, en række korte toner, hvorefter maskinerne blev beordret fuld kraft bak og straks efter fuld kraft frem samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord. Umiddelbart efter, kl. ca. 21.00, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen mistede 2 fyrbødere livet, og en maskinmester kom til skade. Holger Danske der var læk, blev senere slæbt på grund af en tililende færge.

Anm. 1. De omkomne var: Fyrbøderne Frank Christian Thorvald Guldbrandsen og Erik Henning Krohøffer, begge af Korsør.
Anm. 2. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels at Holger Danske undlod at gå af vejen for Broen, dels at føreren af Broen undlod at træffe passende forsigtighedsregler og forsømte at foranledige behørig udkig.
Ved Nyborg sørets dom af 2. december 1954 blev Broens fører idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regler 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe. Holger Danskes fører frifundet for tiltale i medfør af sølovens § 289. Sagen er indanket for Østre Landsret.
Ved Østre Landsrets dom af 10. marts 1955 blev Broens fører, der ved Nyborg søret den 2. december 1954 var idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe fik dommen stadfæstet. Holger Danskes fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev idømt en bøde på 1.000 kr.
Ved Højesterets dom af 16. oktober 1956 var Broens fører, der ved Nyborg søret den 2. december 1954 var idømt en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29, samt af anordning nr 120 af 11. april 1953 om udkigstjeneste i danske skibe og fik dommen stadfæstet ved Østre landsret den 10. marts 1955. Holger Danskes fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev den 10. marts 1955 ved Østre Landsret idømt en bøde på 1.000 kr. Sagen indankedes for Højesteret af Holger Danskes fører til frifindelse og af anklagemyndigheden til skærpelse af straffen. Seks dommere har deltaget. Fire dommere finder ikke, at tiltalte ved de forhold, der i dommen er anset bevist, har begået grove fejl i tjenesten. Dom: Sørettens dom bør, såvidt påanket er, ved magt at stande. (Det vil sige at kun Broens fører dømtes.).

tirsdag 23. februar, 1954
Broen returneret til færgeleje 5 i Nyborg for udlosning.

tirsdag 23. februar, 1954 - fredag 26. februar, 1954
Ligget i færgeleje 5 i Nyborg.

fredag 26. februar, 1954
Sejlet fra Nyborg til Korsør, ankom Korsør kl. 16.30.

fredag 26. februar, 1954 - lørdag 27. februar, 1954
Ligget ved Fæstningen i Korsør.

lørdag 27. februar, 1954
Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft for reparation.

søndag 28. februar, 1954 - lørdag 10. april, 1954
Helsingør værft for reparation af bovporten efter kollisionen med Holger Danske.

lørdag 10. april, 1954
Afmagnetisering i København.

søndag 11. april, 1954
Forsejlet fra København til Korsør, hvortil den ankom om aftenen.

mandag 12. april, 1954
I fart på Korsør-Nyborg overfarten fra om morgenen.

mandag 12. april, 1954 - tirsdag 7. september, 1954
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 7. september, 1954
Forsejlet fra Storebælt til Kalundborg fjord tidligt om morgenen. Gæster til prøveturen ombord kl. 06.30 om morgenen.

tirsdag 7. september, 1954
Prøvesejlads mellem Kalundborg og Århus om formiddagen.
Afsejlede fra reden på Kalundborg fjord kl. 07.43.
Ankom reden ud for Århus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl. 10.42½.
Afsejlede reden ud for Århus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl. 12.02½.
Ankom til reden på Kalundborg fjord kl. 15.19½.
Forsejlet fra Kalundborg til Korsør samme aften.

tirsdag 7. september, 1954 - tirsdag 4. januar, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 4. januar, 1955 - søndag 9. januar, 1955
Ligget oplagt i Korsør.

søndag 9. januar, 1955 - søndag 30. januar, 1955
Frederikshavn værft.

søndag 30. januar, 1955 - lørdag 5. februar, 1955
I tørdok II på Frederikshavn værft.

lørdag 5. februar, 1955 - fredag 11. februar, 1955
Frederikshavn værft.

fredag 11. februar, 1955
Forsejlet fra Frederikshavn til København.

lørdag 12. februar, 1955
Kontrolmåling i København.

søndag 13. februar, 1955
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 14. februar, 1955 - tirsdag 12. april, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 13. april, 1955
Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn.

onsdag 13. april, 1955 - torsdag 14. april, 1955
Frederikshavn værft.

torsdag 14. april, 1955 - lørdag 16. april, 1955
I flydedokken på Frederikshavn værft.

lørdag 16. april, 1955
Frederikshavn værft.

lørdag 16. april, 1955 - søndag 17. april, 1955
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør med ankomst om formiddagen.

søndag 17. april, 1955
I fart om aftenen.

søndag 17. april, 1955 - tirsdag 8. november, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 8. november, 1955
Kl. 01.20 havde færgen en let bundberøring af "Dynen" i Nyborg fjord.

tirsdag 8. november, 1955 - tirsdag 22. november, 1955
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 22. november, 1955 - torsdag 24. november, 1955
Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 24. november, 1955 - søndag 1. januar, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

mandag 2. januar, 1956
Forsejlet fra Korsør til Århus.

mandag 2. januar, 1956 - onsdag 1. februar, 1956
Århus værft, færgen har været underkastet hovedsyn.

onsdag 1. februar, 1956
Færgen kontrolmåles i Århus med kompasretter ombord.

onsdag 1. februar, 1956 - torsdag 2. februar, 1956
Forsejlet fra Århus til København for afmagnetisering, derfra til Korsør.

fredag 3. februar, 1956 - mandag 13. februar, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 14. februar, 1956 - mandag 20. februar, 1956
Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne.

mandag 20. februar, 1956 - tirsdag 21. februar, 1956
Færgen afgik Nyborg ved 21-22 tiden. Måtte have hjælp af Holger Danske i nærheden af Gælle-grunden. Kom først fri i morgentimerne og ankom Korsør ved 09-tiden.

tirsdag 21. februar, 1956 - torsdag 23. februar, 1956
Oplagt på grund af isen, Holger Danske sejler alene.

torsdag 23. februar, 1956
I fart igen.

torsdag 23. februar, 1956 - mandag 5. marts, 1956
Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne.

mandag 5. marts, 1956 - tirsdag 13. marts, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 14. marts, 1956
Forsejlet fra Korsør kl. 10 til Helsingør værft.

onsdag 14. marts, 1956 - lørdag 17. marts, 1956
Helsingør værft, formentlig bundbehandling efter sejlads i is.

søndag 18. marts, 1956 - onsdag 21. marts, 1956
Ligget stille, eller fortsat ved Helsingør værft.

torsdag 22. marts, 1956 - fredag 23. marts, 1956
Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel.

lørdag 24. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

tirsdag 27. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

onsdag 28. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag.

onsdag 28. marts, 1956 - fredag 6. april, 1956
Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel.

lørdag 7. april, 1956 - søndag 22. april, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

torsdag 14. juni, 1956
I fart på tur 542 denne dag.

torsdag 14. juni, 1956 - søndag 22. juli, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 22. juli, 1956
Mistet styrbord anker og 15 fod kæde (sjækkel sprængt), kostede 20.000 kr.

søndag 22. juli, 1956 - søndag 29. juli, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 29. juli, 1956
Det mistede anker blev bjærget denne dag.

søndag 29. juli, 1956 - lørdag 10. november, 1956
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

søndag 11. november, 1956
Forsejlet fra Storebælt til Århus.

mandag 12. november, 1956 - onsdag 12. december, 1956
Århus værft, færgen har været underkastet hovedsyn. Her blev installeret et stk. ensretter for landtilslutning.

onsdag 12. december, 1956
Færgen kontrolmålt i Århus og forsejlet fra Århus til Korsør.

onsdag 12. december, 1956 - fredag 21. december, 1956
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

lørdag 22. december, 1956 - tirsdag 1. januar, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 2. januar, 1957
Forsejlet fra Korsør om morgenen til Gedser, i fart der om aftenen (kl. 18.55).

onsdag 2. januar, 1957 - søndag 13. januar, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten, (Deutschland på værft i Kiel).

søndag 13. januar, 1957
Bovporten beskadiget i dårligt vejr ud for Gedser. Midlertidigt repareret.

søndag 13. januar, 1957 - fredag 1. februar, 1957
Gedser-Grossenbrode overfarten, (Deutschland på værft i Kiel).

fredag 1. februar, 1957 - mandag 4. februar, 1957
Må have ligget i Gedser, måske som reserve hvis Deutschland havde problemer.

mandag 4. februar, 1957
Forsejlet fra Gedser til Nakskov værft, ankom kl. 09.30 .

mandag 4. februar, 1957 - torsdag 21. februar, 1957
Nakskov værft for endelig reparation af bovporten, (ikke i dok).

torsdag 21. februar, 1957
Forsejlet fra Nakskov kl. 14.30 til Fæstningen i Korsør.

fredag 22. februar, 1957 - onsdag 27. februar, 1957
Ligget oplagt i Korsør.

onsdag 27. februar, 1957 - onsdag 15. maj, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

onsdag 15. maj, 1957
Om eftermiddagen afprøvet lejer i de nye færgehavne i Halsskov og Knudshoved.

torsdag 16. maj, 1957 - mandag 27. maj, 1957
I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden.

tirsdag 28. maj, 1957 - onsdag 23. oktober, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

onsdag 23. oktober, 1957
Ud af fart kl. 07.21, forhalet fra Halsskov kl. 07.34, Fæstningen ankomst 07.58.

onsdag 23. oktober, 1957 - fredag 25. oktober, 1957
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af bovport.

fredag 25. oktober, 1957
Forhalet fra Fæstningen kl. 06.54, Halsskov ankomst 07.19, i fart 07.42.

fredag 25. oktober, 1957 - lørdag 14. december, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

lørdag 14. december, 1957
Enkelte færgeture måtte aflyses denne dag som følge af storm og lavvande.

lørdag 14. december, 1957 - onsdag 18. december, 1957
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

onsdag 18. december, 1957
Denne dag sejlet fra Halsskov kl. 10.10.

onsdag 18. december, 1957 - torsdag 2. januar, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

fredag 3. januar, 1958 - lørdag 4. januar, 1958
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 5. januar, 1958
Forsejlet fra Korsør kl 05.38, ved ankomst til Frederikshavn var det så stormende at lodsen ikke turde gå ind til Frederikshavn, så forsøgte man efter en hård sejlads at gå i læ af Læsø, det lykkedes heller ikke, så til sidst måtte man sejle tilbage så man kunne komme i læ af Djursland i Randers Fjord.

søndag 5. januar, 1958 - mandag 6. januar, 1958
Ankret i knap 24 timer ved Udbyhøj og afventet at stormen faldt til ro. Ankom til Frederikshavn den 6. januar kl 17.00/17.30.

mandag 6. januar, 1958 - tirsdag 7. januar, 1958
På grund af vejret kunne færgen ikke gå til værftets kaj, men måtte anløbe oliekajen.

tirsdag 7. januar, 1958 - torsdag 23. januar, 1958
Frederikshavn værft. I flydedokken 10-18. januar.

torsdag 23. januar, 1958
Aviserne omtaler, at DSB overvejer at forlænge færgen med 10 meter, denne ombygning blev dog aldrig udført.

torsdag 23. januar, 1958 - fredag 7. februar, 1958
Frederikshavn værft.

lørdag 8. februar, 1958
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 07.20, ankom Frihavnsfærgelejet kl. 17.53.

lørdag 8. februar, 1958 - søndag 9. februar, 1958
Ligget i Frihavnsfærgelejet om natten.

søndag 9. februar, 1958
Kontrolmålt kl. 08.55, rettet kompasser mellem 10.35 og 11.30, forsejlet fra København kl. 11.52, ankom Korsør kl. 21.10.

mandag 10. februar, 1958
Lå oplagt.

tirsdag 11. februar, 1958
Prøvesejlads i Halsskov.

onsdag 12. februar, 1958 - fredag 21. februar, 1958
Ligget oplagt.

fredag 21. februar, 1958 - mandag 24. februar, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved.

mandag 24. februar, 1958 - fredag 28. februar, 1958
Muligvis ikke i fart.

fredag 28. februar, 1958 - torsdag 27. marts, 1958
I fart for Halsskov på Halsskov-Knudshoved ruten?

fredag 28. marts, 1958 - tirsdag 20. maj, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 20. maj, 1958
Oplagt mellem kl. 07.15 og kl. 20.15 for maskinreparation.

tirsdag 20. maj, 1958 - tirsdag 21. oktober, 1958
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 21. oktober, 1958 - onsdag 22. oktober, 1958
Ud af fart kl. 17.15 for cylinderreparation, i fart 22.10 kl. 07.40.

onsdag 22. oktober, 1958 - mandag 5. januar, 1959
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 6. januar, 1959 - lørdag 10. januar, 1959
Ligget oplagt.

søndag 11. januar, 1959
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

mandag 12. januar, 1959 - lørdag 17. januar, 1959
Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg(Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

lørdag 17. januar, 1959 - fredag 23. januar, 1959
I flydedokken på Frederikshavn værft.

fredag 23. januar, 1959 - onsdag 11. februar, 1959
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 12. februar, 1959
Forsejlet fra Frederikshavn til Fæstningen i Korsør.

fredag 13. februar, 1959 - lørdag 28. februar, 1959
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

søndag 1. marts, 1959 - mandag 7. december, 1959
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

mandag 7. december, 1959 - onsdag 9. december, 1959
Stærkt uregelmæssig sejlads på grund af storm og stærkt snefald, som betød at Knudshoved ikke kunne anløbes efter færge 564 den 7. december, og 5 dobbeltture blev aflyst den 7. december. Først den 9. december kl. 11.30 var sejladsen normal.

onsdag 9. december, 1959 - mandag 4. januar, 1960
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 5. januar, 1960 - lørdag 9. januar, 1960
Oplagt i Korsør.

søndag 10. januar, 1960
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

søndag 10. januar, 1960 - fredag 15. januar, 1960
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

fredag 15. januar, 1960 - tirsdag 26. januar, 1960
I flydedokken på Frederikshavn værft.

tirsdag 26. januar, 1960 - fredag 12. februar, 1960
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

fredag 12. februar, 1960
Kompasrettet og forsejlet fra Frederikshavn til Korsør.

fredag 12. februar, 1960 - fredag 26. februar, 1960
Oplagt i Korsør. (bemandet om natten fra nat efter 16. februar til nat efter 19. februar?)

mandag 23. maj, 1960 - torsdag 10. november, 1960
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

torsdag 10. november, 1960
Reparation af styremaskine.

torsdag 10. november, 1960 - tirsdag 3. januar, 1961
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

onsdag 4. januar, 1961 - lørdag 7. januar, 1961
Oplagt i Korsør.

søndag 8. januar, 1961
Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft.

søndag 8. januar, 1961 - torsdag 19. januar, 1961
Frederikshavn værft.

torsdag 19. januar, 1961 - søndag 5. februar, 1961
I tørdok II på Frederikshavn værft.

fredag 3. februar, 1961 - onsdag 8. februar, 1961
Frederikshavn værft.

onsdag 8. februar, 1961 - torsdag 9. februar, 1961
Forsejlet fra Frederikshavn til Storebælt.

fredag 10. februar, 1961 - onsdag 3. januar, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

torsdag 4. januar, 1962 - søndag 7. januar, 1962
Oplagt i Korsør.

søndag 7. januar, 1962
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

mandag 8. januar, 1962 - fredag 19. januar, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

fredag 19. januar, 1962 - mandag 5. februar, 1962
I tørdok II på Frederikshavn værft.

mandag 5. februar, 1962 - tirsdag 6. februar, 1962
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

onsdag 7. februar, 1962
Kompasrettet. Forsejlet fra Frederikshavn til Halsskov.

torsdag 8. februar, 1962 - søndag 19. august, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

søndag 19. august, 1962
På rejse fra Halsskov til Knudshoved reddedes kl. 16.50 i nærheden af Knudshoved to mænd fra en kæntret piratjolle.

søndag 19. august, 1962 - torsdag 30. august, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 30. oktober, 1962
Forhalet fra Halsskov kl. 12.00 til Fæstningen i Korsør ankomst kl. 13.30, da færgen lå yderst uroligt i Halsskov havn på grund af stormende vejr.

tirsdag 30. oktober, 1962 - torsdag 20. december, 1962
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

fredag 21. december, 1962
Påsejlet inspektionsskibet Faros og Sprogø-båden Sprogø ved afgang fra Fæstningen i Korsør kl. ca. 09.30 på grund af stærk blæst fra sydost. Ingen skader på Broen.

fredag 21. december, 1962 - lørdag 5. januar, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

søndag 6. januar, 1963
Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til København.

mandag 7. januar, 1963 - lørdag 2. februar, 1963
B&W værft i København, årligt eftersyn, ændring i bovport til udkig.

søndag 3. februar, 1963
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 4. februar, 1963 - onsdag 20. februar, 1963
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 21. februar, 1963 - lørdag 30. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

søndag 31. marts, 1963 - tirsdag 4. juni, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

tirsdag 4. juni, 1963 - onsdag 5. juni, 1963
Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til Svendborg en af disse dage.

onsdag 5. juni, 1963 - fredag 14. juni, 1963
Svendborg værft, isdokning og skrueskift.

fredag 14. juni, 1963
Forsejlet fra Svendborg til Korsør (Halsskov?)

lørdag 15. juni, 1963 - fredag 13. september, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden.

lørdag 14. september, 1963 - torsdag 10. oktober, 1963
Oplagt.

fredag 11. oktober, 1963 - torsdag 17. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

fredag 18. oktober, 1963 - torsdag 24. oktober, 1963
Oplagt.

fredag 25. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

lørdag 26. oktober, 1963
Oplagt.

søndag 27. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

mandag 28. oktober, 1963 - tirsdag 29. oktober, 1963
Oplagt.

onsdag 30. oktober, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

torsdag 31. oktober, 1963
Oplagt.

fredag 1. november, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

lørdag 2. november, 1963 - fredag 20. december, 1963
Oplagt.

lørdag 21. december, 1963 - tirsdag 24. december, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

onsdag 25. december, 1963
Oplagt.

torsdag 26. december, 1963 - lørdag 28. december, 1963
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

lørdag 28. december, 1963 - tirsdag 31. december, 1963
Oplagt.

onsdag 1. januar, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

torsdag 2. januar, 1964 - lørdag 1. februar, 1964
Oplagt.

søndag 2. februar, 1964
Forsejlet fra Korsør til Orlogsværftet.

mandag 3. februar, 1964 - onsdag 4. marts, 1964
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn.

torsdag 5. marts, 1964
Forsejlet fra København til Korsør.

fredag 6. marts, 1964 - onsdag 11. marts, 1964
Oplagt i bilfærgelejet i Korsør.

onsdag 11. marts, 1964 - fredag 13. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

lørdag 14. marts, 1964 - torsdag 19. marts, 1964
Oplagt.

fredag 20. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

lørdag 21. marts, 1964 - tirsdag 24. marts, 1964
Oplagt.

onsdag 25. marts, 1964 - torsdag 26. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

fredag 27. marts, 1964 - lørdag 28. marts, 1964
Oplagt.

søndag 29. marts, 1964 - tirsdag 31. marts, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

onsdag 1. april, 1964 - torsdag 2. april, 1964
Oplagt.

fredag 3. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

lørdag 4. april, 1964 - torsdag 9. april, 1964
Oplagt.

fredag 10. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

lørdag 11. april, 1964 - torsdag 16. april, 1964
Oplagt.

fredag 17. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

lørdag 18. april, 1964 - onsdag 22. april, 1964
Oplagt.

torsdag 23. april, 1964 - fredag 24. april, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden.

lørdag 25. april, 1964 - torsdag 30. april, 1964
Oplagt.

fredag 1. maj, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

lørdag 2. maj, 1964 - torsdag 14. maj, 1964
Oplagt.

fredag 15. maj, 1964
Evt. i fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften.

lørdag 16. maj, 1964 - torsdag 25. juni, 1964
Oplagt.

fredag 26. juni, 1964 - mandag 29. juni, 1964
I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen.

tirsdag 30. juni, 1964
Oplagt.

onsdag 1. juli, 1964 - søndag 16. august, 1964
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

mandag 17. august, 1964 - lørdag 29. august, 1964
Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved.

søndag 30. august, 1964
Oplagt på grund af storm.

mandag 31. august, 1964 - mandag 28. september, 1964
Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved.

tirsdag 29. september, 1964 - søndag 25. oktober, 1964
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved, dog nok lidt i efterårsferien.

mandag 26. oktober, 1964 - lørdag 30. januar, 1965
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

søndag 31. januar, 1965 - lørdag 6. februar, 1965
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

søndag 7. februar, 1965
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

mandag 8. februar, 1965 - torsdag 11. februar, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 11. februar, 1965 - mandag 15. februar, 1965
I tørdok II på Frederikshavn værft.

mandag 15. februar, 1965 - onsdag 24. februar, 1965
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 25. februar, 1965
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør.

fredag 26. februar, 1965 - onsdag 12. maj, 1965
Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.

torsdag 13. maj, 1965 - lørdag 29. maj, 1965
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

søndag 30. maj, 1965 - tirsdag 17. august, 1965
Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl. 13.20 til kl. 20.25.

tirsdag 17. august, 1965
Afprøvede det nye færgeleje i Kalundborg.

tirsdag 17. august, 1965 - onsdag 22. september, 1965
Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl. 13.20 til kl. 20.25.

torsdag 23. september, 1965 - tirsdag 18. januar, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

tirsdag 18. januar, 1966
Anmeldt til skibsregistret navn ændret til Kalundborg, hjemsted Kalundborg.

tirsdag 25. januar, 1966
Skibsregistret registrerede navn og hjemsted ændret til Kalundborg af Kalundborg.

mandag 31. januar, 1966
Forsejlet fra Korsør til Århus.

mandag 31. januar, 1966 - søndag 6. marts, 1966
Århus værft, årligt eftersyn, færgen fik her installeret centralvarmeanlæg med radiatorer og skrueskift.

søndag 6. marts, 1966
Det er tilsyneladende denne dag at færgen udvendigt skifter navn til Kalundborg af Kalundborg.

søndag 6. marts, 1966 - torsdag 31. marts, 1966
Århus værft, på grund af fornyelse af tanktop med tilhørende adkomstarbejde blev værftsopholdet forlænget.

torsdag 31. marts, 1966
Kompasrettet og forsejlet fra Århus til Korsør.

fredag 1. april, 1966 - torsdag 5. maj, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved (i fart i påsketrafikken).

onsdag 6. april, 1966 - onsdag 13. april, 1966
I fart nogle af dagene i påsketrafikken, ellers oplagt ved Fæstningen.

torsdag 14. april, 1966 - tirsdag 3. maj, 1966
Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved.

onsdag 4. maj, 1966
I fart på Halsskov-Knudshoved ruten fra kl. 13.20 til kl. ca. 23.20 i samsejling med Prinsesse Benedikte (Store Bededagsferie-udrejse).

torsdag 5. maj, 1966 - fredag 6. maj, 1966
I fart på Halsskov-Knudshoved ruten.

fredag 6. maj, 1966 - lørdag 7. maj, 1966
Formentlig ligget oplagt.

søndag 8. maj, 1966
Evt. i fart på Halsskov-Knudshoved ruten for sidste gang.

mandag 9. maj, 1966 - mandag 16. maj, 1966
Formentlig ligget oplagt i Korsør.

tirsdag 17. maj, 1966
Sejlet fra Korsør om morgenen til Kolby Kås på Samsø på knap tre timer for at afprøve det nye færgeleje der, derefter tilbage til Korsør.

onsdag 18. maj, 1966 - fredag 20. maj, 1966
Ligget oplagt i Korsør.

lørdag 21. maj, 1966
Forsejlet fra Korsør til Kolby Kås og derfra videre til Århus.

søndag 22. maj, 1966
Første dag i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten med første afgang fra Århus.

søndag 22. maj, 1966 - mandag 23. maj, 1966
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

mandag 23. maj, 1966
På grund af storm vanskeligheder med at anløbe færgelejet i Kalundborg. Det lykkedes efter flere forsøg, men med en forsinkelse på 50 min..

mandag 23. maj, 1966 - tirsdag 14. februar, 1967
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

onsdag 15. februar, 1967 - fredag 10. marts, 1967
Århus værft, årligt eftersyn.

lørdag 11. marts, 1967
Kompasrettet.

søndag 12. marts, 1967 - lørdag 10. februar, 1968
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

søndag 11. februar, 1968
Formentlig forsejlet tom til Århus.

mandag 12. februar, 1968 - lørdag 9. marts, 1968
Århus værft, årligt eftersyn.

lørdag 9. marts, 1968
Kompasrettet.

søndag 10. marts, 1968 - mandag 11. marts, 1968
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

tirsdag 12. marts, 1968 - onsdag 5. februar, 1969
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

torsdag 6. februar, 1969
Ankommer til København.

fredag 7. februar, 1969 - lørdag 8. marts, 1969
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen fik her indrettet selvbetjeningssalg i enten hall og/eller forsalon.

lørdag 8. marts, 1969
Forsejlet fra Orlogsværftet til Kalundborg, kompasrettet undervejs.

søndag 9. marts, 1969 - lørdag 15. marts, 1969
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

søndag 16. marts, 1969 - onsdag 1. oktober, 1969
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

onsdag 1. oktober, 1969
Denne dag måtte en dobbelttur aflyses mellem Århus og Kolby Kås som følge af lavvande.

onsdag 1. oktober, 1969 - søndag 8. februar, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

søndag 8. februar, 1970
Ud af fart i Kalundborg kl. 14.15, forsejlet tom til Århus senere denne dag.

mandag 9. februar, 1970 - fredag 27. februar, 1970
Århus værft, årligt eftersyn.

lørdag 28. februar, 1970
Kompasrettet og forsejlet fra Århus til Kalundborg.

søndag 1. marts, 1970 - mandag 6. april, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten. (Ifølge søfartstjenestens bog i fart fra 1. marts kl. 14.35 og ikke først 7. marts).

lørdag 7. marts, 1970 - søndag 19. april, 1970
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

søndag 19. april, 1970 - mandag 20. april, 1970
Ankom til Kalundborg kl. 21.55, derefter forsejlet tom til Århus.

mandag 20. april, 1970 - torsdag 23. april, 1970
Århus værft, isdokning.

torsdag 23. april, 1970
Planlagt forsejlet fra Århus mellem 10 og 11 til Kalundborg, i fart kl. 18.52.

torsdag 23. april, 1970 - fredag 5. februar, 1971
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

lørdag 6. februar, 1971 - fredag 5. marts, 1971
Aalborg værft, årligt eftersyn, evt. til 13. marts (søfartstjenesten siger 8. februar - 4. marts).

fredag 5. marts, 1971
kompasrettet denne dag ifølge søfartstjenestens bog.

lørdag 6. marts, 1971 - lørdag 13. marts, 1971
Aalborg værft eller i fart eller oplagt? kompasretter udsat også 13. marts?

søndag 14. marts, 1971 - søndag 2. januar, 1972
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

mandag 3. januar, 1972 - torsdag 20. januar, 1972
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

torsdag 20. januar, 1972 - onsdag 26. januar, 1972
I tørdok III på Frederikshavn værft.

onsdag 26. januar, 1972 - fredag 28. januar, 1972
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 29. januar, 1972
Formentlig forsejlet til Kalundborg denne dag.

søndag 30. januar, 1972 - mandag 1. januar, 1973
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

tirsdag 2. januar, 1973 - onsdag 3. januar, 1973
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

onsdag 3. januar, 1973 - fredag 12. januar, 1973
I tørdok II på Frederikshavn værft.

fredag 12. januar, 1973 - fredag 26. januar, 1973
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

fredag 26. januar, 1973
Kompasrettet denne dag ifølge søfartstjenesten.

lørdag 27. januar, 1973 - fredag 2. februar, 1973
Færgen må have ligget oplagt.

lørdag 3. februar, 1973
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

søndag 4. februar, 1973 - onsdag 2. januar, 1974
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

torsdag 3. januar, 1974
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Århus denne dag.

torsdag 3. januar, 1974 - onsdag 16. januar, 1974
Århus værft, årligt eftersyn.

onsdag 16. januar, 1974 - tirsdag 22. januar, 1974
I dok på Århus værft.

tirsdag 22. januar, 1974 - torsdag 31. januar, 1974
Århus værft, årligt eftersyn.

fredag 1. februar, 1974
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

lørdag 2. februar, 1974 - onsdag 1. januar, 1975
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

torsdag 2. januar, 1975 - lørdag 4. januar, 1975
Enten Kalundborg eller Freia i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

søndag 5. januar, 1975 - lørdag 1. februar, 1975
Århus værft, også dokning, færgen fik her installeret VHF-anlæg for offentlige samtaler.

lørdag 1. februar, 1975
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

søndag 2. februar, 1975 - fredag 26. september, 1975
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

lørdag 27. september, 1975 - onsdag 1. oktober, 1975
Århus værft, bundbehandling.

torsdag 2. oktober, 1975 - tirsdag 20. april, 1976
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

onsdag 21. april, 1976 - onsdag 12. maj, 1976
Svendborg værft, årligt eftersyn.

onsdag 12. maj, 1976
Kompasrettet på Kalundborg fjord.

torsdag 13. maj, 1976 - fredag 15. april, 1977
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

fredag 15. april, 1977 - søndag 17. april, 1977
Enten Kalundborg eller Hälsingborg i fart.

mandag 18. april, 1977 - onsdag 20. april, 1977
Århus værft, bundbehandling.

torsdag 21. april, 1977 - torsdag 28. april, 1977
Færgen foretog eftersyn ved eget mandskab ved honnørkajen i Kalundborg.

fredag 29. april, 1977 - lørdag 27. august, 1977
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

søndag 28. august, 1977
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Svendborg denne dag.

søndag 28. august, 1977 - onsdag 21. september, 1977
Svendborg værft, årligt eftersyn, der blev etableret styrehus på agterbro af en konstruktion i 6 mm gl plade, fastskruet i lønning af trædæk (gl = galvalume?).

onsdag 21. september, 1977
Kompasrettet ud for Thurø rev.

torsdag 22. september, 1977 - lørdag 24. september, 1977
Enten Kalundborg eller Hälsingborg i fart.

søndag 25. september, 1977 - søndag 8. oktober, 1978
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

lørdag 8. oktober, 1977
Indsat som hurtigrutefærge på én afgang fra Kalundborg kl. 18.45 direkte til Århus, idet såvel Prinsesse Anne-Marie som Prinsesse Elisabeth havde maskinskade.

lørdag 8. oktober, 1977 - søndag 10. september, 1978
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

mandag 11. september, 1978 - fredag 29. september, 1978
Århus værft, årligt eftersyn, også i dok.

lørdag 30. september, 1978
Kompasretning i Århusbugten.

søndag 1. oktober, 1978 - tirsdag 30. januar, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

tirsdag 30. januar, 1979
Færgen sejlede så tæt som 200 meter på Tunø, så der kunne skaffes forbindelse til den indefrosne ø, (øens postbåd kunne ikke sejle i isen).

tirsdag 30. januar, 1979 - februar, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

februar, 1979 - tirsdag 27. februar, 1979
Sejlet med store forsinkelser og aflysninger på grund af meget is på ruten.

tirsdag 27. februar, 1979 - onsdag 28. februar, 1979
Maskinreparation, cylinderparti nr. 6 på styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti, enkelte ture aflyst.

torsdag 1. marts, 1979 - mandag 19. marts, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

mandag 19. marts, 1979 - tirsdag 20. marts, 1979
Århus værft, maskinreparation, cylinderparti nr 8, styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti. Trunkleje for stempel samt krumtapleje bagbord hovedmotor cylinder 3 udskiftet. Slagbolt i borde, cylinder 1 og 2 på styrbord hovedmotor udskiftet.

tirsdag 20. marts, 1979 - lørdag 26. maj, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Århus overfarten.

lørdag 26. maj, 1979
Sidste planlagte dag med sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Århus, men da nybygningen til Hou-Samsø ruten var forsinket, blev sejladsen fortsat til 15. juni.

fredag 15. juni, 1979
Sidste dag med normal sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

lørdag 16. juni, 1979 - lørdag 18. august, 1979
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 19. august, 1979 - lørdag 15. september, 1979
Helsingør værft, årligt eftersyn, også i dok.

lørdag 15. september, 1979
Kompasrettet under sejladsen fra Helsingør til Kalundborg.

søndag 16. september, 1979 - lørdag 16. august, 1980
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 17. august, 1980
Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Helsingør denne dag.

mandag 18. august, 1980 - onsdag 10. september, 1980
Helsingør værft, i dok, årligt eftersyn.

onsdag 10. september, 1980 - fredag 12. september, 1980
Helsingør værft, årligt eftersyn.

lørdag 13. september, 1980
Formentlig forsejlet fra Helsingør til Kalundborg denne dag.

søndag 14. september, 1980 - søndag 30. august, 1981
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 31. august, 1981 - torsdag 3. september, 1981
Århus værft, i dok, årligt eftersyn.

torsdag 3. september, 1981 - fredag 4. september, 1981
Århus værft, årligt eftersyn.

lørdag 5. september, 1981
Forsejlet fra Århus til Kalundborg.

lørdag 5. september, 1981 - mandag 11. januar, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

tirsdag 12. januar, 1982 - fredag 5. februar, 1982
Særlig sejlplan da færgen sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus efter et tidligere givet tilsagn om at sejle helt til Århus med en daglig dobbelttur når isen nødvendiggjorde indstilling af Hou-Sælvig overfarten.

lørdag 6. februar, 1982 - mandag 15. februar, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 15. februar, 1982
Særtur fra Kolby Kås til "Svanegrunden" med 150 politikere, som undervejs drøftede "Svanegrundsforbindelsen", der var på tale på dette tidspunkt. Efter et par timer returnerede færgen til Kolby Kås..

mandag 15. februar, 1982 - lørdag 21. august, 1982
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 22. august, 1982
Sejlet fra Kalundborg til Århus.

søndag 22. august, 1982 - lørdag 11. september, 1982
Århus værft, årligt eftersyn.

søndag 12. september, 1982 - lørdag 20. august, 1983
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 21. august, 1983 - lørdag 10. september, 1983
Århus værft, årligt eftersyn.

søndag 11. september, 1983 - lørdag 25. august, 1984
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 26. august, 1984 - lørdag 1. september, 1984
Århus værft.

søndag 2. september, 1984 - søndag 24. februar, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 25. februar, 1985 - tirsdag 12. marts, 1985
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

onsdag 13. marts, 1985 - torsdag 6. juni, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

fredag 7. juni, 1985 - tirsdag 11. juni, 1985
Fredericia værft, isdokning.

onsdag 12. juni, 1985 - søndag 1. september, 1985
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 2. september, 1985 - tirsdag 17. september, 1985
Fredericia værft.

onsdag 18. september, 1985 - søndag 23. februar, 1986
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 24. februar, 1986 - onsdag 5. marts, 1986
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

onsdag 5. marts, 1986 - torsdag 6. marts, 1986
Forsinkelserne ved sejlads i isen blev så store at færgen overnattede i Kolby Kås denne nat, og at afgangen fra Kalundborg kl. 06.00 torsdag blev aflyst.

torsdag 6. marts, 1986 - søndag 9. marts, 1986
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus (evt. helt til 16. marts).

mandag 10. marts, 1986 - onsdag 25. juni, 1986
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten (evt. fra 17. marts).

onsdag 25. juni, 1986
Forsejlet fra Kolby Kås til Bøjden.

torsdag 26. juni, 1986 - onsdag 20. august, 1986
Indsat på Bøjden-Fynshav overfarten (Fynshav indsat på Helsingør-Helsingborg).

torsdag 21. august, 1986 - fredag 29. august, 1986
Fredericia værft.

lørdag 30. august, 1986 - fredag 16. januar, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

ca. lørdag 17. januar, 1987 - torsdag 12. februar, 1987
Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Århus.

fredag 13. februar, 1987 - lørdag 4. april, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

lørdag 4. april, 1987
Kl. ca. 17.00 brand ombord i rygesalonen på promenadedækket, under oplægning i Kalundborg havn, (årsag til branden: fejl i landstrøm) (andet steds opgives årsagen at være overbelastning af kasseapparat).

lørdag 4. april, 1987 - torsdag 9. april, 1987
Oplagt i Kalundborg for reparation af brandskader (lørdag - torsdag).

torsdag 9. april, 1987
I fart kl. 09.55 denne torsdag fra Kalundborg.

torsdag 9. april, 1987 - søndag 6. september, 1987
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 7. september, 1987 - søndag 13. september, 1987
Foretaget maskineftersyn ved kaj i Kalundborg.

mandag 14. september, 1987 - søndag 17. april, 1988
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 18. april, 1988 - fredag 22. april, 1988
Fredericia værft.

lørdag 23. april, 1988 - søndag 30. april, 1989
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 1. maj, 1989 - fredag 12. maj, 1989
Fredericia værft.

lørdag 13. maj, 1989 - lørdag 2. februar, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

lørdag 2. februar, 1991
Aarhus Stiftstidende skriver at færgen måske skal være restaurationsskib i Århus fra engang i 1992.

lørdag 2. februar, 1991 - lørdag 27. april, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

søndag 28. april, 1991 - mandag 6. maj, 1991
Svendborg værft.

tirsdag 7. maj, 1991 - torsdag 8. august, 1991
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

torsdag 8. august, 1991
Kalundborg Folkeblad skriver at færgen sidst på året tages ud af drift og erstattes af Holger Danske, der kommer fra Helsingør-overfarten.

torsdag 8. august, 1991 - mandag 27. januar, 1992
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

mandag 27. januar, 1992
Under anløb af Kolby Kås kollideret med en mole. Faldt på tværs i havnen. Den ene skrue beskadiget..

mandag 27. januar, 1992 - lørdag 1. februar, 1992
I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten.

lørdag 1. februar, 1992
Sidste tur i fart, Kalundborg kl. 09.55 og tilbage fra Kolby Kås kl. 12.10. Efter udlosning forhalet til Kalundborg Østhavn for oplægning.

lørdag 1. februar, 1992 - fredag 1. maj, 1992
Oplagt i Kalundborg Østhavn.

fredag 1. maj, 1992
Sejlet fra Kalundborg (Østhavnen) til Århus for overlevering til ny ejer. og ombygning til restaurationsskib, i teorien omdøbt til Broen denne dag. I Århus modtaget af borgmesteren, havneudvalget og den nye direktør Jørgen Østergård og mange flere ved ankomsten til Honnørkajen kl. 11.

onsdag 6. maj, 1992
Solgt til Broen Århus ApS, Århus (Skive) for 2.5 mio kroner.

onsdag 26. august, 1992
Omdøbt til Broen, hjemsted Århus.

september, 1992 - 2010
Diskotek i Århus. En del af tiden i Århus fungerede Broen som diskotek for Crazy Daisy. En periode under navnet showboat, men diskoteket var også kendt under forskellige øgenavne, blandet Snowboat og Speedbåden.

september, 1992
Indviet som restaurantsskib og diskotek i Århus havn.

søndag 15. november, 1992
Solgt til Topcan A/S, Byggeselskabet, Højbjerg for 2.5 mio kroner.

søndag 15. november, 1992
Solgt til M/F Broen K/S, Højbjerg for 3.5 mio kroner.

tirsdag 29. december, 1992 - lørdag 9. januar, 1993
Århus værft, for demontering af skruerne og ændring til pram.

tirsdag 26. januar, 1993
Registreret som Pram - Teater/Rest/Hotel.

fredag 19. februar, 1993
Selskabet går konkurs på grund af for lille omsætning og rekonstrueres af de 6 af 7 hidtidige ejere (uden Jørgen Østergaard).

fredag 19. februar, 1993 - fredag 5. marts, 1993
Betinget skøde til Restaurationsselskabet af 18/2 1993 Århus C for 5 mio kr.

mandag 10. maj, 1993
Solgt til M/F Broen af 1. maj 1993 K/S, Århus C for 5.6 mio kr.

1995
Udlejet til diskotekskæden Crazy Daisy Aps, I Århus.

mandag 26. maj, 1997
Skiftet fra Honnørkaj til kaj 31 i Århus, nu som diskotek Crazy Daisy. blev trukket af slæbebådene Hermes og Aros fra Århus Havnevæsen.

1997 - 1998
Må have været dokket (5-års fristen).

2001
Udlejet til Diskotekskæden Showboat Aps, I Århus. Skorstenen fik påmalet Shorboat.

2001 - 2002
Må have været dokket (5-års fristen).

august, 2006 - september, 2006
I dok ved Århus Værft A/S for overhaling.

mandag 25. september, 2006
Skiftet til ny plads ved Pier 1, kaj 17 i Århus.

tirsdag 21. november, 2006
Solgt til Clips A/S, Thisted for 1.3 mio kr.

torsdag 1. april, 2010
Ligger fortsat som diskotek/natklub Broen i Århus havn.

torsdag 8. april, 2010
Skiftet navn til Spektrum.

søndag 10. oktober, 2010 - tirsdag 12. oktober, 2010
Slæbt fra Århus til Thisted af Egesund og Storesund.

tirsdag 12. oktober, 2010 - februar, 2011
Ændret til sejlende natklub under opholdet i Thisted.

2010
Solgt til Thomas Jørgensen og Poul Kjærgaard.

slutningen af februar, 2011
Slæbt fra Thisted til Oslo. Afgang fra Thisted var flere dage forsinket på grund af isen.

tirsdag 22. februar, 2011
Solgt til rederiet Spektrum of Scandinavia Ltd. i Saint Kitts and Newis.

fredag 4. marts, 2011 - marts, 2011
Natklub i Oslo.

onsdag 23. marts, 2011
Fik afslag på forlængelse af udskænkningsbevilling i Oslo.

tirsdag 29. marts, 2011
Under slæb fra Oslo mod Haugesund kollideret med forreste slæbebåd, derefter taget ind til Horten for reparation.

onsdag 1. juni, 2011 - lørdag 4. juni, 2011
STÖJ på Skive Festival.

juni, 2011 - søndag 19. juni, 2011
Bugseret fra Skive til Hobro. Ankom til Hobro 19. juni.

fredag 24. juni, 2011 - lørdag 25. juni, 2011
DGI Festival i Hobro.

onsdag 29. juni, 2011 - starten af september, 2011
Omkring 5 uger som diskotek i Hadsund.

søndag 14. august, 2011 - torsdag 22. september, 2011
I en del af denne periode har skibet været en tur i dok på Jeppe Ørskovs værft i Frederikshavn.

torsdag 22. september, 2011
Skiftet navnet til Spektrum of Scandinavia hjemmehørende i Belize City.

torsdag 10. maj, 2012
Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn.

onsdag 22. august, 2012
Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn.

2012
Flyttet fra Frederikshavn til København sidst i august eller først i september.

2012 - lørdag 17. november, 2012
Lå i København.

tirsdag 4. september, 2012 - september, 2012
Bugseret fra Frederikshavn til København.

lørdag 17. november, 2012 - mandag 17. december, 2012
Lå i København ihvert fald i denne periode. Lå på kajplads 114 i København.

tirsdag 9. april, 2013
Forlod Kajplads 114 i København i slæb af Storesund og Baltsund.

torsdag 11. april, 2013
Ankom til Odense.

ca. maj, 2013 - efteråret 2013
Diskotek i Odense.

fredag 22. maj, 2015 - søndag 24. maj, 2015
Bugseret fra Odense til Nyborg af Storesund. Ankommet til Nyborg pinsesøndag kl. ca. 09.30.

søndag 27. august, 2017
Bevaringsplan for færgen i Nyborg droppes af byrådet.

onsdag 4. juli, 2018
Bugseret fra Nyborg mod Grenå af slæbebådene Egesund og Hunter. Afgang kl. cs. 14.30.

torsdag 5. juli, 2018
Ankom til Grenå i slæb og lagt til kaj i det mellemste færgeleje, der i mange år blev benyttet af Lion Ferry, senere Stena Line. Det undersøges, om Grenå Havn kan definere et økonomisk realisabelt projekt for bevaring af færgen som museum og turistattraktion.

mandag 11. maj, 2020
Slagelse kommune underskrev købsaftale.

fredag 15. maj, 2020
Bugseret til Nordhavnen i Grenå og lagt langs kaj ved Nordre Kajgade. Blandt andet skal inventar fra diskotekstiden fjernes.

maj, 2020 - lørdag 1. august, 2020
Uoriginalt inventar fjernet under opholdet i Grenå. Skroget vasket under vandlinjen. Højtryksrenset over vandlinjen - huller, der herved opstod, lappet. Malet udvendigt over fenderlisten. Færgen er ikke registreret, men har fået malet navnet Broen på siderne.

søndag 2. august, 2020 - mandag 3. august, 2020
Bugseret fra Grenå mod Halsskov af slæbebådene Nadir (IMO 7401277) og Valdemar (IMO 8108121). Afgang fra Grenå 2. august kl. 12.00. Ankom til færgehavnen i Halsskov 3. august kl. 10.30, og var på plads i færgelejet ved middagstid.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Broen

Oprettet: 15. marts 2020. Senest revideret: 6. august 2020.