Kronborg

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Kronborg

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Kronborg. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

søndag 29. januar, 1933
Motororganisationerne kritiserer forholdene for biloverførsel Helsingør-Helsingborg, og de første forhandlinger om en ny bilfærge er i gang med svenskerne.

onsdag 2. maj, 1934
Dansk Jernbaneblad skriver at DSB og de svenske statsbaner er enige om at anskaffe en autobilfærge til Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 8. august, 1934
Generaldirektør, trafikchef og søfartschef rejser hjem fra afsluttede forhandlinger med de svenske statsbaner i Stockholm om kontrahering af en automobilfærge til Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 14. august, 1934
Færgen kontraheres ved A/S Nakskov Skibsværft som nybygning nr. 66 for en pris på ca. 700.000 kr (værftets underskrift).

fredag 17. august, 1934
DSB's underskrift på kontrakten.

fredag 25. januar, 1935
Køllagt.

lørdag 23. marts, 1935
Navngivet Kronborg af generaldirektør Peter Knutzens datter og søsat kl. ca. 15.

onsdag 24. april, 1935 - fredag 26. april, 1935
I flydedokken fra 24. april kl. 14.00 til 26. april kl. 18.00.

tirsdag 30. april, 1935
Prøvetur.

lørdag 4. maj, 1935
Afsejlet fra værftet til Helsingør kl. 12.00, ankom Helsingør om aftenen.

mandag 6. maj, 1935
Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen. Overtaget af DSB.

onsdag 8. maj, 1935
Prøvesejlads (-er) Helsingør-Helsingborg.

mandag 13. maj, 1935
Præsentationssejlads mellem Helsingør og Helsingborg.

onsdag 15. maj, 1935 - tirsdag 21. maj, 1935
I fart Helsingør-Helsingborg.

tirsdag 21. maj, 1935
Aflyste to dobbeltture for maskinreparation.

onsdag 22. maj, 1935 - torsdag 23. maj, 1935
I fart Helsingør-Helsingborg.

torsdag 23. maj, 1935 - fredag 24. maj, 1935
I fart Helsingør-Helsingborg, men begge aftener vrøvl med maskineriet.

fredag 24. maj, 1935 - tirsdag 28. maj, 1935
I fart Helsingør-Helsingborg.

onsdag 29. maj, 1935
Påsejlet færgelejet, en dobbelttur aflyst.
Auditøren: Ved indsejling i Helsingør havn påsejlet bolværket ved siden af dens anløbsplads. Af årsag som ikke har kunnet opklares, bakkede færgens forreste skrue ikke, eller i alt fald ikke normalt, da farten skulle tages af færgen under indsejlingen.

torsdag 30. maj, 1935 - søndag 28. juli, 1935
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 28. juli, 1935
Hård påsejling af mole i Helsingborg i kraftig vind.

søndag 28. juli, 1935 - søndag 22. september, 1935
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 22. september, 1935
Påsejlet færgelejet i Helsingborg med stor kraft i storm, måtte derefter bruge det andet færgeleje.

søndag 22. september, 1935 - mandag 30. september, 1935
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 30. september, 1935
Sidste dag i fart i den sæson.

mandag 30. september, 1935 - november, 1935
Ikke i fart.

tirsdag 19. november, 1935
Ud fra Helsingør på lille prøvetur i Øresund.

mandag 2. december, 1935 - torsdag 5. december, 1935
Helsingør værft, dokning på bedding for bundbehandling.

torsdag 12. december, 1935
Afgået til Masnedsund kl. 17 for at assistere der efter Masnedsundbroens påsejling, formentlig til 22. december.

fredag 27. december, 1935
Senest denne dag vendt tilbage til Helsingør.

lørdag 28. december, 1935 - onsdag 18. marts, 1936
Ikke i fart.

torsdag 19. marts, 1936
Forsejlet fra Helsingør til Orlogsværftet.

torsdag 19. marts, 1936 - torsdag 26. marts, 1936
Årligt eftersyn på Orlogsværftet (på grund af lockout på Nakskov værft blev garantieftersynet, der skulle have fundet sted der, udsat).

torsdag 26. marts, 1936 - mandag 30. marts, 1936
I dok på Orlogsværftet fra 26. marts kl. 09 til 30. marts kl. 11.15.

mandag 30. marts, 1936 - tirsdag 7. april, 1936
Årligt eftersyn på Orlogsværftet.

tirsdag 7. april, 1936
Passeret bommen i Københavns havn for udgående.

onsdag 8. april, 1936
Ankom til Helsingør fra København.

onsdag 8. april, 1936 - tirsdag 16. juni, 1936
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 16. juni, 1936
Kl. ca. 15.35 kollision med Dan ved Helsingør. På rejse fra Helsingborg til Helsingør med passagerer.
Søforklaring og Søforhør i Helsingør den 18. juni 1936: Kl. ca. 15.32, da Dan var ved indløbet til Helsingør Havn, blev der givet 1 lang Tone med dampfløjten. Umiddelbart efter hørtes fra M/F Kronborg 1 kort tone som signal for, at denne færge var for udgående. I Dan blev den agterste maskine stoppet og den forreste maskine beordret fuld kraft bak, hvilket blev tilkendegivet ved 3 korte toner med dampfløjten. Kl. ca. 15.35, da Dan lå omtrent stille ca. 2 skibslængder fra søndre havnemole, hørtes 1 kort tone fra Kronborg, der var lige indenfor havnemolerne. Da Kronborg havde passeret havnemolen, sås færgen først dreje styrbord over, derefter bagbord over ned mod Dan. Da der syntes fare for en kollision, beordredes Dans agterste maskine fuld kraft bak, men umiddelbart efter tørnede Kronborg, med stor kraft mod Dan, der gik agterover, hvorved den forreste konsol blev stærkt beskadiget. Af den af Kronborgs besætning afgivne forklaring fremgår, at da Kronborg Kl. 15.33 afgik fra Helsingør, sås Dan udenfor Havnen. Fra Kronborg blev der først givet 1 lang tone, derefter 1 kort tone med fløjten, hvilket signal fra Dan blev besvaret med 3 korte toner. Kronborgs ror blev lagt hårdt styrbord, men da skibet ikke lystrede roret, blev maskinen beordret langsomt bak og umiddelbart efter fuld kraft bak. Kort efter tørnede Kronborgs konsol mod Dans konsol, hvorved Kronborgs konsol, fenderliste og bovport blev beskadiget. Ved kollisionen faldt et barn om på dækket og kom til skade.
Anm. Søretten har intet udtalt om årsagen til kollisionen. Ministeriet må efter det i sagen oplyste antage, at Kronborg mistede styret som følge af skruevandet fra en damper, der lå ved kajen og rørte maskinen.

onsdag 17. juni, 1936 - fredag 19. juni, 1936
Reparereret på Helsingør værft.

lørdag 20. juni, 1936 - fredag 10. juli, 1936
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 10. juli, 1936
Overførte det danske kronprinspar til Sverige.

fredag 10. juli, 1936 - torsdag 30. juli, 1936
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 30. juli, 1936
Overførte det danske kronprinspar fra Sverige.

torsdag 30. juli, 1936 - søndag 4. oktober, 1936
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 5. oktober, 1936
Forsejlet fra Helsingør mod Nakskov.

tirsdag 6. oktober, 1936 - onsdag 7. oktober, 1936
Nakskov værft, ankom 6. oktober kl. 07.30. (Evt. i dok fra 6. oktober). Færgen har været underkastet garantisyn, og derunder er indrettet et kammer for toldvæsenet i agterlasten samt foretaget forskellige apteringsforandringer i saloner. I maskinen har alt været adskilt for eftersyn, og to tachometre, et for hver drivskrue, er anbragt på hver side af maskintelegrafen. Drivskruerne er blevet skiftet.

onsdag 7. oktober, 1936 - torsdag 15. oktober, 1936
I Nakskov værfts flydedok fra 7. oktober kl. 09.30 til 15. oktober kl. 11.30.

torsdag 15. oktober, 1936 - fredag 23. oktober, 1936
Nakskov værft, afgik 23. oktober kl. 07.00, ventet til Helsingør kl. 22.

lørdag 24. oktober, 1936 - tirsdag 26. januar, 1937
Ikke i fart.

onsdag 27. januar, 1937
Noteres i fart denne ene dag på Helsingør-Helsingborg.

torsdag 28. januar, 1937 - mandag 15. februar, 1937
Ikke i fart.

tirsdag 16. februar, 1937
Forsejlet fra Helsingør kl. 04.30 til Orlogsværftet.

tirsdag 16. februar, 1937 - torsdag 18. februar, 1937
Orlogsværftet i København.

torsdag 18. februar, 1937
I dok på Orlogsværftet i København fra 18. februar kl. 09.45 til 22. februar kl. 12.

mandag 22. februar, 1937 - søndag 28. februar, 1937
Orlogsværftet i København.

søndag 28. februar, 1937
Kompasrettet i Øresund.

mandag 1. marts, 1937
Ankommet til Helsingør fra København.

tirsdag 2. marts, 1937 - mandag 15. marts, 1937
Ikke i fart.

tirsdag 16. marts, 1937 - torsdag 18. marts, 1937
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 19. marts, 1937
Ikke i fart.

lørdag 20. marts, 1937
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 21. marts, 1937 - tirsdag 23. marts, 1937
Ikke i fart.

onsdag 24. marts, 1937 - mandag 29. marts, 1937
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten (påske).

tirsdag 30. marts, 1937 - lørdag 17. april, 1937
Ikke i fart.

søndag 18. april, 1937 - torsdag 20. maj, 1937
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 20. maj, 1937
Lille kollision med Dan, begge færger kunne fortsætte i fart.

torsdag 20. maj, 1937 - lørdag 7. august, 1937
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 7. august, 1937
Kollision med Helsingborg ved Helsingør kl. 08.23.
Søforklaring i Helsingør d. 13. august. Kl 08.11 afsejlede Helsingborg i tæt tåge fra Helsingør. Fra havnemundingen styredes Øst½Syd. Der sejledes med mindsket fart, og der blev afgivet forskriftsmæssigt tågesignal med dampfløjten. Kort efter at Kronborg pynt var passeret, hørtes forude om bagbord tågesignal fra motorfærgen Kronborg af Helsingør, begge maskiner blev straks beordret langsomt frem, samtidig med at kursen ændredes til Øst til Syd. Ca. 2 minutter efter kom Kronborg i sigte lidt foran for tværs om bagbord i ca. ½ skibslængdes afstand tilsyneladende med kurs mod Helsingborg. Da der syntes fare for en kollision, blev roret lagt hårdt styrbord, men kl. 08.23 da færgen var drejet ca. 4 streger til styrbord, tørnede Kronborg med stævnen mod Helsingborgs bagbords side lidt foran midtskibs. Ved kollisionen fik Helsingborg fenderlisten knust og vingehuset trykket ind.
Af den af Kronborgs besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib var afsejlet fra Helsingborg kl. 08.14. Der styredes Vest til Syd. Maskinen gik langtsomt frem og forskriftsmæssigt tågesignal med luftfløjten blev afgivet. Kl. ca. 08.20 hørtes tågesignal fra Helsingborg ca. 3 Streger om styrbord. Maskinen beordredes fuld kraft bak og kort efter, da Helsingborg kom i sigte, forceret bak, samtidig med at der blev afgivet 3 korte toner med fløjten; men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik Kronborg tre konsolbærere og bagbords bovport beskadiget og en bule i bagbords bovplade.
Anm. Ministeriet maa antage, at den væsentligste årsag til kollisionen var tåge.

mandag 16. august, 1937 - fredag 20. august, 1937
Ikke i fart - reparation af skaderne fra kollisionen?

lørdag 21. august, 1937 - søndag 3. oktober, 1937
Færgen er i daglig fart mellem Helsingør og Helsingborg.

mandag 4. oktober, 1937 - mandag 25. oktober, 1937
Ikke i fart.

mandag 25. oktober, 1937 - tirsdag 26. oktober, 1937
En af disse dage forsejlet fra Helsingør til Masnedø for oplægning.

tirsdag 26. oktober, 1937 - søndag 6. marts, 1938
Oplagt i Masnedø.

mandag 7. marts, 1938
Indgået til Helsingør fra oplægning i Masnedø.

mandag 7. marts, 1938
Helsingør værft.

mandag 7. marts, 1938 - torsdag 10. marts, 1938
I dok på Helsingør værft fra 07.03 kl. 13.30 til 10.0 kl. 13.

mandag 7. marts, 1938 - torsdag 10. marts, 1938
I dok på Helsingør værft fra 7. marts kl. 13.30 til 10. marts kl. 13.

torsdag 10. marts, 1938 - torsdag 24. marts, 1938
Helsingør værft.

fredag 25. marts, 1938
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 31. marts, 1938 - lørdag 2. april, 1938
Ikke i fart.

søndag 3. april, 1938
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 4. april, 1938 - fredag 8. april, 1938
Ikke i fart.

lørdag 9. april, 1938 - søndag 29. maj, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 30. maj, 1938 - torsdag 2. juni, 1938
Ikke i fart.

fredag 3. juni, 1938 - fredag 29. juli, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 30. juli, 1938 - søndag 31. juli, 1938
Ikke i fart.

mandag 1. august, 1938 - søndag 2. oktober, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 3. oktober, 1938 - fredag 7. oktober, 1938
Ikke i fart.

lørdag 8. oktober, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 9. oktober, 1938 - fredag 14. oktober, 1938
Ikke i fart.

lørdag 15. oktober, 1938 - søndag 16. oktober, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. oktober, 1938 - torsdag 20. oktober, 1938
Ikke i fart.

fredag 21. oktober, 1938 - søndag 23. oktober, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 24. oktober, 1938 - fredag 28. oktober, 1938
Ikke i fart.

lørdag 29. oktober, 1938
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 30. oktober, 1938 - tirsdag 21. februar, 1939
Formentlig ikke i fart i denne periode.

tirsdag 21. februar, 1939 - onsdag 22. februar, 1939
En af disse dage forsejlet fra Helsingør til Orlogsværftet.

onsdag 22. februar, 1939
Passeret bommen i Københavns havn for indgående fra Helsingør.

onsdag 22. februar, 1939 - mandag 27. februar, 1939
Orlogsværftet i København. Der blev foretaget afdrejning af hovedmotorens svinghjul.

mandag 27. februar, 1939 - lørdag 4. marts, 1939
I dok på Orlogsværftet i København fra 27. februar kl. 15.00 til 4. marts kl. 18.30.

lørdag 4. marts, 1939 - torsdag 16. marts, 1939
Orlogsværftet i København.

fredag 17. marts, 1939
Passeret bommen i Københavns havn for udgående til Helsingør.

lørdag 18. marts, 1939 - fredag 24. marts, 1939
Ikke i fart.

lørdag 25. marts, 1939
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 26. marts, 1939 - lørdag 1. april, 1939
Ikke i fart.

søndag 2. april, 1939 - torsdag 22. juni, 1939
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 22. juni, 1939
På en aftentur fra Helsingborg til Helsingør bjærget en kæntret kajakroer.

torsdag 22. juni, 1939 - søndag 9. juli, 1939
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 9. juli, 1939
Aflyst den første morgen-dobbelttur for maskinreparation.

søndag 9. juli, 1939 - lørdag 2. september, 1939
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 3. september, 1939 - fredag 13. december, 1940
Formentlig oplagt på grund af krigen, sejlads med færgen opgivet.

lørdag 14. december, 1940 - fredag 20. december, 1940
På bedding på Helsingør værft fra 14. december kl. 12.00 til 20. december kl. 13.00.

lørdag 21. december, 1940 - tirsdag 28. oktober, 1941
Formentlig oplagt på grund af krigen.

onsdag 29. oktober, 1941 - lørdag 1. november, 1941
På bedding på Helsingør værft fra 29. oktober kl. 08.30 til 1. november kl. 14.00.

søndag 2. november, 1941 - onsdag 13. januar, 1943
Formentlig oplagt på grund af krigen.

torsdag 14. januar, 1943 - fredag 22. januar, 1943
På bedding på Helsingør værft fra 14. januar kl. 14.30 til 22. januar kl. 10.00.

fredag 22. januar, 1943 - lørdag 30. januar, 1943
Helsingør værft. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.

søndag 31. januar, 1943
Forsejlet fra Helsingør til Københavns Frihavn.

mandag 1. februar, 1943
Fra Københavns Frihavn til Orlogsværftet i København. I orlogsværftets afmagnetiseringsanlæg fra kl. 10 til kl. 12, fra 13.20 til 15.10 foretoges kompasretning. Fra Orlogsværftet til Københavns frihavn.

1943 - onsdag 13. marts, 1946
Ligget i Masnedsund som reserve, hvis der skete Storstrømsbroen noget.

mandag 18. marts, 1946 - tirsdag 2. april, 1946
Helsingør værft.

tirsdag 2. april, 1946 - mandag 8. april, 1946
På bedding på Helsingør værft fra 2. april kl. 15.00 til 8. april kl. 07.00.

mandag 8. april, 1946 - lørdag 13. april, 1946
Helsingør værft. Færgen blev underkastet hovedsyn II.

søndag 14. april, 1946
Afmagnetiseret fra kl. 09.20 til kl. 10.30 i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København.

mandag 15. april, 1946 - fredag 19. april, 1946
Ikke i fart.

lørdag 20. april, 1946 - mandag 22. april, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 23. april, 1946 - fredag 3. maj, 1946
Ikke i fart.

lørdag 4. maj, 1946 - søndag 5. maj, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 6. maj, 1946 - fredag 10. maj, 1946
Ikke i fart.

lørdag 11. maj, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 12. maj, 1946 - onsdag 15. maj, 1946
Ikke i fart.

torsdag 16. maj, 1946 - søndag 19. maj, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 20. maj, 1946 - fredag 24. maj, 1946
Ikke i fart.

lørdag 25. maj, 1946 - søndag 26. maj, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 27. maj, 1946 - tirsdag 28. maj, 1946
Ikke i fart.

onsdag 29. maj, 1946 - torsdag 30. maj, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 31. maj, 1946
Ikke i fart.

lørdag 1. juni, 1946 - søndag 2. juni, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 3. juni, 1946 - fredag 7. juni, 1946
Ikke i fart.

lørdag 8. juni, 1946 - mandag 10. juni, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 11. juni, 1946 - fredag 14. juni, 1946
Ikke i fart.

lørdag 15. juni, 1946 - søndag 16. juni, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. juni, 1946 - fredag 21. juni, 1946
Ikke i fart.

lørdag 22. juni, 1946 - mandag 24. juni, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 25. juni, 1946 - fredag 5. juli, 1946
Ikke i fart.

lørdag 6. juli, 1946 - søndag 7. juli, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 8. juli, 1946 - fredag 12. juli, 1946
Ikke i fart.

lørdag 13. juli, 1946 - mandag 15. juli, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 16. juli, 1946 - onsdag 17. juli, 1946
Ikke i fart.

torsdag 18. juli, 1946 - mandag 22. juli, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 23. juli, 1946 - onsdag 24. juli, 1946
Ikke i fart.

torsdag 25. juli, 1946 - mandag 29. juli, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 30. juli, 1946 - onsdag 31. juli, 1946
Ikke i fart.

torsdag 1. august, 1946 - mandag 5. august, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 6. august, 1946 - torsdag 8. august, 1946
Ikke i fart.

fredag 9. august, 1946 - mandag 12. august, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 13. august, 1946
Ikke i fart.

onsdag 14. august, 1946 - mandag 19. august, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 20. august, 1946 - torsdag 22. august, 1946
Ikke i fart.

fredag 23. august, 1946 - mandag 26. august, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 30. august, 1946 - mandag 2. september, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 3. september, 1946 - torsdag 5. september, 1946
Ikke i fart.

fredag 6. september, 1946 - mandag 9. september, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 10. september, 1946 - torsdag 12. september, 1946
Ikke i fart.

fredag 13. september, 1946 - mandag 16. september, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 17. september, 1946 - torsdag 19. september, 1946
Ikke i fart.

fredag 20. september, 1946 - mandag 23. september, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 24. september, 1946 - torsdag 26. september, 1946
Ikke i fart.

fredag 27. september, 1946 - tirsdag 1. oktober, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 2. oktober, 1946 - torsdag 3. oktober, 1946
Ikke i fart.

fredag 4. oktober, 1946 - søndag 6. oktober, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 7. oktober, 1946 - fredag 18. oktober, 1946
Ikke i fart.

lørdag 19. oktober, 1946 - mandag 21. oktober, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 22. oktober, 1946 - fredag 25. oktober, 1946
Ikke i fart.

lørdag 26. oktober, 1946 - onsdag 30. oktober, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 31. oktober, 1946 - fredag 1. november, 1946
Ikke i fart.

lørdag 2. november, 1946 - mandag 4. november, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 5. november, 1946 - fredag 8. november, 1946
Ikke i fart.

lørdag 9. november, 1946 - mandag 11. november, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 12. november, 1946 - fredag 15. november, 1946
Ikke i fart.

lørdag 16. november, 1946 - mandag 18. november, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 19. november, 1946 - fredag 22. november, 1946
Ikke i fart.

lørdag 23. november, 1946 - mandag 25. november, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 26. november, 1946 - torsdag 28. november, 1946
Ikke i fart.

fredag 29. november, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 30. november, 1946
Ikke i fart.

søndag 1. december, 1946 - mandag 2. december, 1946
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 3. december, 1946 - fredag 6. december, 1946
Ikke i fart.

lørdag 7. december, 1946 - mandag 6. januar, 1947
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 7. januar, 1947 - tirsdag 11. marts, 1947
Oplagt i Helsingør havn.

onsdag 12. marts, 1947 - mandag 31. marts, 1947
Helsingør værft fra 12. marts kl. 13.40. Færgen blev underkastet hovedsyn I.

mandag 31. marts, 1947 - fredag 11. april, 1947
På bedding på Helsingør værft fra 31. marts kl. 10.30 til 11. april kl. 08.15.

fredag 11. april, 1947 - fredag 18. april, 1947
Helsingør værft til 18. april kl. 16.

lørdag 19. april, 1947 - fredag 2. maj, 1947
Ikke i fart.

lørdag 3. maj, 1947 - mandag 29. december, 1947
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 30. december, 1947 - onsdag 21. januar, 1948
Ikke i fart.

torsdag 22. januar, 1948
Helsingør værft fra 22.01 kl. 12.50, færgen blev underkastet hovedsyn I.

torsdag 22. januar, 1948 - mandag 26. januar, 1948
På bedding på Helsingør værft fra 22. januar kl. 14.20 til 26. januar kl. 09.30.

mandag 26. januar, 1948 - mandag 2. februar, 1948
Helsingør værft.

mandag 2. februar, 1948 - onsdag 11. februar, 1948
På bedding på Helsingør værft fra 2. februar kl. 12.35 til 11. februar kl. 08.20.

onsdag 11. februar, 1948 - lørdag 6. marts, 1948
Helsingør værft til 6. marts kl. 12.15.

søndag 7. marts, 1948
Formentlig forsejlet til København denne dag.

mandag 8. marts, 1948
Afmagnetiseret i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København.

tirsdag 9. marts, 1948
Kompasretning i Skudehavnen og derefter forsejlet fra København til Helsingør.

onsdag 10. marts, 1948
I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 11. marts, 1948
Ikke i fart.

fredag 12. marts, 1948 - søndag 3. oktober, 1948
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 4. oktober, 1948 - søndag 16. januar, 1949
Ikke i fart, i hvert fald noget af perioden oplagt i bilfærgelejet i Helsingør.

mandag 17. januar, 1949 - mandag 31. januar, 1949
Helsingør værft fra 17. januar kl. 08.40. Færgen blev underkastet hovedsyn.

mandag 31. januar, 1949 - torsdag 17. februar, 1949
På bedding på Helsingør værft fra 31. januar kl. 16.00 til 17. fabruar kl. 13.40.

torsdag 17. februar, 1949 - onsdag 16. marts, 1949
Helsingør værft til 16. marts kl. 14.30.

torsdag 17. marts, 1949
Afmagnetiseret i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København.

fredag 18. marts, 1949 - tirsdag 12. april, 1949
Ikke i fart.

onsdag 13. april, 1949 - søndag 2. oktober, 1949
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 3. oktober, 1949 - fredag 14. oktober, 1949
Ikke i fart.

lørdag 15. oktober, 1949 - søndag 16. oktober, 1949
I fart disse dage på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. oktober, 1949 - fredag 21. oktober, 1949
Ikke i fart.

lørdag 22. oktober, 1949 - søndag 23. oktober, 1949
I fart disse dage på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 24. oktober, 1949 - onsdag 14. december, 1949
Ikke i fart.

torsdag 15. december, 1949 - lørdag 11. marts, 1950
Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder er færgen blevet udstyret med højttaleranlæg. Hovedmotorens cylinderstativ er fornyet og en ekstra starteluftbeholder installeret.

lørdag 11. marts, 1950 - lørdag 18. marts, 1950
På bedding på Nordhavnsværftet fra 11. marts kl. 15.00 til 18. marts kl. 11.00.

torsdag 23. marts, 1950
Kl. 10 deviationsundersøgelse og kompasretning i Øresund af stmd H P Nielsen.

torsdag 23. marts, 1950 - fredag 24. marts, 1950
En af disse dage forsejlet fra København til Helsingør.

lørdag 25. marts, 1950 - lørdag 1. april, 1950
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 2. april, 1950 - mandag 3. april, 1950
Ikke i fart.

tirsdag 4. april, 1950 - fredag 23. juni, 1950
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 24. juni, 1950
Ikke i fart denne dag.

søndag 25. juni, 1950 - mandag 25. september, 1950
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 26. september, 1950 - torsdag 8. februar, 1951
Ikke i fart.

fredag 9. februar, 1951
Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder blev en 60 kilowatt dieseldynamo og en fra forreste drivskrueaksel dreven starteluftkompressor installeret.

fredag 9. februar, 1951 - torsdag 22. februar, 1951
På bedding på Helsingør værft fra 9. fabruar kl. 12 til 22. februar kl. 09.

torsdag 22. februar, 1951 - lørdag 10. marts, 1951
Helsingør værft.

søndag 11. marts, 1951
Ikke i fart, forsejlet til København?

mandag 12. marts, 1951
Afmagnetiseret i København.

tirsdag 13. marts, 1951
Kompasrettet i Øresund af stmd Svensson.

onsdag 14. marts, 1951 - mandag 19. marts, 1951
Ikke i fart.

tirsdag 20. marts, 1951 - onsdag 28. marts, 1951
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 29. marts, 1951 - torsdag 19. april, 1951
Ikke i fart.

fredag 20. april, 1951 - søndag 22. april, 1951
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 23. april, 1951 - fredag 27. april, 1951
Ikke i fart.

lørdag 28. april, 1951 - søndag 28. oktober, 1951
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 29. oktober, 1951 - mandag 24. marts, 1952
Ikke i fart. Gennemført maskineftersyn med overhaling af hovedmotoren og begge hjælpemotorer overhalede, ved eget personale.

tirsdag 25. marts, 1952
I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 25. marts, 1952 - torsdag 27. marts, 1952
Kompasretning.

fredag 28. marts, 1952
Ikke i fart denne dag.

lørdag 29. marts, 1952
Helsingør værft fra 29. marts kl. 7.30.

lørdag 29. marts, 1952 - onsdag 2. april, 1952
På bedding på Helsingør værft fra 29. marts kl. 8.30 til 2. april kl. 12.25.

onsdag 2. april, 1952 - mandag 7. april, 1952
Helsingør værft til 7. april kl. 15.45.

tirsdag 8. april, 1952
Ikke i fart denne dag.

onsdag 9. april, 1952 - onsdag 9. juli, 1952
I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 10. juli, 1952 - torsdag 9. oktober, 1952
Ikke i fart (hvorfor?) er det maskinhavari?

fredag 10. oktober, 1952
Passeret bommen i Københavns havn for udgående til Helsingør.

lørdag 11. oktober, 1952 - søndag 12. oktober, 1952
Ikke i fart denne dag.

mandag 13. oktober, 1952
Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder et "politikammer" blev indrettet.

mandag 13. oktober, 1952 - tirsdag 28. oktober, 1952
I dok på Helsingør værft fra 13. oktober kl. 15 til 28. oktober kl. 14.

tirsdag 28. oktober, 1952 - torsdag 18. december, 1952
Helsingør værft.

fredag 19. december, 1952
Afmagnetiseret i København.

fredag 19. december, 1952 - lørdag 20. december, 1952
En af disse dage kompasrettet i Øresund.

lørdag 20. december, 1952 - torsdag 7. maj, 1953
Ikke i fart.

fredag 8. maj, 1953
Kompasretning.

lørdag 9. maj, 1953 - tirsdag 12. maj, 1953
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 12. maj, 1953
På rejse fra Helsingborg til Helsingør. Kollideret i Helsingør havn.
Søforklaring og søforhør i Helsingør den 16. juni og 8. juli. Kl. 09.46 afsejlede Kronborg fra Helsingborg. Da færgen under en let nordlig brise var tværs af Kronborg Pynt, gaves fløjtesignal for indsejling. Da molerne passeredes, beordredes motoren, der gik fuld kraft frem, langsomt frem, og roret lagdes let bagbord. Da Kronborg befandt sig midt i havnen, blev motoren beordret langsomt bak, og roret lagdes hårdt bagbord. Umiddelbart efter varskoede rorsmanden, at skibet ikke lystrede roret. Motoren beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter, forceret fuld kraft bak, men inden farten var gået af Kronborg, tørnede færgen kl. 10.05 mod slæbebåd Uranus af Helsingør, der lå fortøjet ved vestkajen. Af den af Uranus besætning afgivne forklaring fremgår, at medens dette fartøj kl. 10.05 lå fortøjet ved kajstrækning nr. 3, blev det påsejlet af Kronborg, som ovenfor angivet. Ved kollisionen fik Uranus skanseklædningen stærkt beskadiget, og skibssiden fik en mindre lækage.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at færgen mistede styringen, fordi et skib ved Helsingør skibsværft var i færd med at røre skruen.

tirsdag 12. maj, 1953 - tirsdag 26. maj, 1953
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 27. maj, 1953 - søndag 7. juni, 1953
Ikke i fart.

mandag 8. juni, 1953 - tirsdag 1. september, 1953
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 2. september, 1953 - tirsdag 22. september, 1953
Ikke i fart.

onsdag 23. september, 1953 - torsdag 8. oktober, 1953
Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Ved hovedsynet blev trædækket over salonen agter erstattet af stål­dæk, og bovportene for og agter blev udskiftet med nye med større gennemkørselsåbning.

torsdag 8. oktober, 1953 - lørdag 17. oktober, 1953
På ophalerbedding fra 8. oktober kl. 10 til 17. oktober kl. 6.30.

lørdag 17. oktober, 1953 - onsdag 28. oktober, 1953
Nordhavnsværftet i København.

onsdag 28. oktober, 1953
Afmagnetiseringssejlads fra kl. 8.00 til kl. 10.20, derefter kompasrettet under forsejling til Helsingborg for oplægning der.

torsdag 29. oktober, 1953 - lørdag 31. oktober, 1953
Ikke i fart.

søndag 1. november, 1953 - mandag 2. november, 1953
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten?

tirsdag 3. november, 1953 - fredag 2. april, 1954
Ikke i fart.

lørdag 3. april, 1954 - mandag 12. april, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 13. april, 1954
Ikke i fart.

onsdag 14. april, 1954 - onsdag 21. april, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 22. april, 1954 - fredag 14. maj, 1954
Ikke i fart.

lørdag 15. maj, 1954 - mandag 17. maj, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 18. maj, 1954 - fredag 4. juni, 1954
Ikke i fart.

lørdag 5. juni, 1954 - søndag 6. juni, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 7. juni, 1954 - onsdag 30. juni, 1954
Ikke i fart.

torsdag 1. juli, 1954 - onsdag 18. august, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 18. august, 1954
På rejse fra Helsingborg til Helsingør med passagerer. Kollideret den i Helsingborg havn.
Søforklaring og søforhør i Helsingør den 26. august. Kl. 20.15 afsejlede Kronborg fra færgelejet i Helsingborg med motoren gående langsomt frem, og umiddelbart efter beordredes motoren fuld kraft frem. Da Kronborg befandt sig omtrent midtvejs mellem færgelejet og det nordlige havneindløb, sås et skib, der senere viste sig at være M/S Romany Rye af Stockholm, på sydlig kurs ud for nordre ydermole, hvorfor motoren beordredes langsomt frem. Kort efter, da Romany Rye sås dreje ind mod havneindløbet, stoppedes motoren og roret lagdes bagbord, hvilket tilkendegaves ved 2 korte toner med sirenen. Fra Romany Rye hørtes 2 korte toner. Da Romany Rye syntes at have vanskeligt ved at dreje til bagbord og Romany Rye's fart tiltog, beordredes motoren fuld kraft bak, hvilket tilkendegaves ved 3 korte toner med sirenen, men umiddelbart efter tørnede Romany Rye med stævnen mod styrbords side af Kronborgs stævn, hvorved stævnen beskadigedes. Af den af Romany Ryes lods afgivne forklaring fremgår, at da nævnte skib, hvis motor gik halv kraft frem, og som var for indgående til Helsingborg, befandt sig ved det nordlige indløb til havnen, blev der afgivet 1 kort tone med sirenen. Da skibet var ved at passere molehovederne, hørtes 2 tomer fra Kronborg, der sås dreje til bagbord. Der afgaves nu 2 korte toner, og roret lagdes bagbord, men umiddelbart efter skete kollisionen som ovenfor anført.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at skibene har misforstået hinandens manøvrer.

torsdag 19. august, 1954
Helsingør værft.

torsdag 19. august, 1954 - tirsdag 31. august, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 1. september, 1954 - fredag 3. september, 1954
Ikke i fart.

lørdag 4. september, 1954 - mandag 6. september, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 7. september, 1954 - lørdag 11. september, 1954
Ikke i fart.

søndag 12. september, 1954 - mandag 13. september, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 14. september, 1954 - lørdag 18. september, 1954
Ikke i fart.

søndag 19. september, 1954 - mandag 20. september, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 21. september, 1954 - fredag 24. september, 1954
Ikke i fart.

lørdag 25. september, 1954 - mandag 27. september, 1954
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 28. september, 1954 - lørdag 2. oktober, 1954
Ikke i fart.

søndag 3. oktober, 1954 - fredag 15. oktober, 1954
Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Nødlyslamper blev installeret overalt i færgen; energikilden består af 2 stk. 24 volt batterier. Brændselsolieforbrugstanken blev forsynet med hurtigåbnende ventil, således at olien i tilfælde af brand kan ledes fra forbrugstanken til bundtanke.

fredag 15. oktober, 1954 - tirsdag 26. oktober, 1954
På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 15. oktomer kl. 06.40 til 26. oktober kl. 16.

tirsdag 26. oktober, 1954 - søndag 31. oktober, 1954
Nordhavnsværftet i København.

søndag 31. oktober, 1954
Kl. 08.45 til kontrolmåling ved Lynetten, slut kl. 10.50 hvor kontrolmåling og afmagnetisering var afsluttet, og færgen afgik til Helsingør.

mandag 1. november, 1954
Kl. 08.35 afgik færgen til kompasretning i Sundet, og oplagdes kl. 09.55 i Helsingborg.

tirsdag 2. november, 1954 - tirsdag 5. april, 1955
Ikke i fart.

onsdag 6. april, 1955 - torsdag 7. april, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 8. april, 1955 - torsdag 14. april, 1955
Ikke i fart.

fredag 15. april, 1955
Passeret bommen i Københavns havn for indgående.

fredag 15. april, 1955 - 1955
Oplagt i gasværkshavnen.

fredag 27. maj, 1955 - tirsdag 31. maj, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 1. juni, 1955 - torsdag 9. juni, 1955
Ikke i fart.

fredag 10. juni, 1955 - mandag 20. juni, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 21. juni, 1955 - torsdag 23. juni, 1955
Ikke i fart.

fredag 24. juni, 1955 - mandag 27. juni, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 28. juni, 1955 - torsdag 30. juni, 1955
Ikke i fart.

fredag 1. juli, 1955 - søndag 18. september, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 19. september, 1955 - onsdag 21. september, 1955
Ikke i fart.

torsdag 22. september, 1955 - søndag 25. september, 1955
I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 26. september, 1955 - fredag 30. september, 1955
Ikke i fart.

lørdag 1. oktober, 1955
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 2. oktober, 1955 - onsdag 14. december, 1955
Ikke i fart.

torsdag 15. december, 1955 - tirsdag 27. december, 1955
Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn, der blev lagt ståldæk over forreste salon.

tirsdag 27. december, 1955 - onsdag 4. januar, 1956
På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 27. december kl. 10.00 til 4. januar kl. 9.10..

onsdag 4. januar, 1956 - mandag 23. januar, 1956
Nordhavnsværftet i København.

mandag 23. januar, 1956
Afmagnetiseret, slut kl. 10.24, derfter forsejlet til Helsingør, ankom kl. ca. 13.00.

tirsdag 24. januar, 1956
Afgået Helsingør kl. 09.05 for kompasretning, kl. 10.45 oplagt i Helsingborg.

onsdag 25. januar, 1956 - tirsdag 27. marts, 1956
Ikke i fart.

onsdag 28. marts, 1956 - lørdag 7. april, 1956
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 8. april, 1956 - søndag 20. maj, 1956
Ikke i fart.

mandag 21. maj, 1956 - tirsdag 22. maj, 1956
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 23. maj, 1956
Ikke i fart, til oplægning.

torsdag 24. maj, 1956 - lørdag 2. juni, 1956
Ikke i fart.

lørdag 2. juni, 1956
Forsejlet fra Helsingborg til billejet i Helsingør.

søndag 3. juni, 1956
I fart som 5. færge.

søndag 3. juni, 1956 - mandag 17. september, 1956
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. september, 1956 - tirsdag 18. september, 1956
Helsingør værft.

tirsdag 18. september, 1956 - søndag 30. september, 1956
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 1. oktober, 1956 - torsdag 18. oktober, 1956
Ikke i fart (12. oktober ligger skibet oplagt i Helsingborg).

fredag 19. oktober, 1956 - mandag 22. oktober, 1956
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 23. oktober, 1956 - lørdag 27. oktober, 1956
Ikke i fart.

søndag 28. oktober, 1956
Forsejlet fra Helsingør kl. 08.00, ankom København kl. 11.15.

søndag 28. oktober, 1956 - onsdag 7. november, 1956
Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn.

onsdag 7. november, 1956 - torsdag 22. november, 1956
På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 7. november kl. 08.25 til 22. november kl. 10.05.

torsdag 22. november, 1956 - mandag 26. november, 1956
Nordhavnsværftet i København.

tirsdag 27. november, 1956
Formentlig forsejlet denne dag, (afmagnetisering/kompasretning).

onsdag 28. november, 1956 - fredag 11. januar, 1957
Lå formentlig oplagt.

fredag 11. januar, 1957
Denne dag afholdt syn på færgen, noteres som sket i Helsingør.

fredag 11. januar, 1957 - onsdag 10. april, 1957
Lå formentlig oplagt.

onsdag 10. april, 1957
Kontrolmålt mellem kl. 11 og 12 i København.

torsdag 11. april, 1957 - søndag 14. april, 1957
nok forsejlet til Helsingør en af dagene.

mandag 15. april, 1957 - tirsdag 16. april, 1957
Lå formentlig oplagt.

onsdag 17. april, 1957 - tirsdag 23. april, 1957
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 24. april, 1957 - torsdag 16. maj, 1957
Ikke i fart.

fredag 17. maj, 1957 - søndag 19. maj, 1957
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 20. maj, 1957 - lørdag 1. juni, 1957
Ikke i fart.

lørdag 1. juni, 1957 - mandag 17. juni, 1957
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. juni, 1957 - torsdag 20. juni, 1957
Helsingør værft for reparation, i fart 20. juni kl. 08.00.

torsdag 20. juni, 1957 - tirsdag 9. juli, 1957
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 9. juli, 1957
Fra denne dag sejlet 2 ekstra ture dagligt.

tirsdag 9. juli, 1957 - søndag 21. juli, 1957
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 21. juli, 1957
Alvorligt maskinhavari, brud på hovedmotorens krumtapaksel, taget ud af drift.

mandag 22. juli, 1957 - onsdag 28. august, 1957
Helsingør værft.

onsdag 28. august, 1957 - onsdag 2. oktober, 1957
På bedding på Helsingør værft fra 28. august kl. 12 til 2. oktober kl. 08.45.

onsdag 2. oktober, 1957 - torsdag 3. oktober, 1957
Helsingør værft.

torsdag 3. oktober, 1957 - tirsdag 8. oktober, 1957
Må være bugseret til Helsingborg en af disse dage.

tirsdag 8. oktober, 1957
Oplagt i Helsingborg.

onsdag 9. oktober, 1957 - søndag 2. marts, 1958
Ikke i fart.

mandag 3. marts, 1958
Bugseret fra Helsingborg til Helsingør værft.

mandag 3. marts, 1958 - torsdag 27. marts, 1958
Helsingør værft, ilægning af motor (ny krumtapaksel færdiginstalleret).

torsdag 27. marts, 1958
Forhalet fra værftet til billejet.

fredag 28. marts, 1958 - mandag 31. marts, 1958
Ikke i fart.

mandag 31. marts, 1958
På prøvetur.

tirsdag 1. april, 1958
Ikke i fart.

onsdag 2. april, 1958
I fart fra Helsingør kl. 08.00.

onsdag 2. april, 1958 - tirsdag 8. april, 1958
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 9. april, 1958 - onsdag 30. april, 1958
Ikke i fart.

torsdag 1. maj, 1958 - søndag 4. maj, 1958
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 5. maj, 1958 - onsdag 14. maj, 1958
Ikke i fart.

torsdag 15. maj, 1958
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 16. maj, 1958 - torsdag 22. maj, 1958
Ikke i fart.

fredag 23. maj, 1958 - tirsdag 27. maj, 1958
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 28. maj, 1958 - lørdag 31. maj, 1958
Ikke i fart.

søndag 1. juni, 1958 - lørdag 27. september, 1958
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 28. september, 1958 - tirsdag 14. oktober, 1958
Ikke i fart.

tirsdag 14. oktober, 1958
Denne dag lå færgen oplagt i Helsingborg.

tirsdag 14. oktober, 1958 - lørdag 1. november, 1958
Ikke i fart.

søndag 2. november, 1958
Forsejlet fra Helsingborg til Nordhavnsværftet.

mandag 3. november, 1958 - onsdag 5. november, 1958
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).

onsdag 5. november, 1958 - torsdag 13. november, 1958
På Nordhavnsværftets bedding fra 5.november kl. 08.30 til 13. november kl. 15.10.

torsdag 13. november, 1958 - onsdag 26. november, 1958
Nordhavnsværftet i København.

torsdag 27. november, 1958
Forsejlet fra Nordhavnsværftet til Helsingborg for oplægning.

fredag 28. november, 1958 - torsdag 23. april, 1959
Ikke i fart.

fredag 24. april, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 25. april, 1959
Ikke i fart.

søndag 26. april, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 27. april, 1959 - torsdag 30. april, 1959
Ikke i fart.

fredag 1. maj, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

lørdag 2. maj, 1959 - onsdag 6. maj, 1959
Ikke i fart.

torsdag 7. maj, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 8. maj, 1959 - torsdag 14. maj, 1959
Ikke i fart.

fredag 15. maj, 1959 - tirsdag 19. maj, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 20. maj, 1959 - lørdag 30. maj, 1959
Ikke i fart.

søndag 31. maj, 1959 - mandag 5. oktober, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 6. oktober, 1959 - mandag 19. oktober, 1959
Ikke i fart.

tirsdag 20. oktober, 1959 - søndag 1. november, 1959
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (Helsingør på værft).

mandag 2. november, 1959 - mandag 29. februar, 1960
Ikke i fart.

tirsdag 1. marts, 1960 - torsdag 10. marts, 1960
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn, fik radar installeret.

torsdag 10. marts, 1960 - tirsdag 22. marts, 1960
På Nordhavnsværftets bedding.

tirsdag 22. marts, 1960 - torsdag 31. marts, 1960
Nordhavnsværftet i København.

fredag 1. april, 1960 - mandag 11. april, 1960
Ikke i fart.

tirsdag 12. april, 1960
Kompasretning.

onsdag 13. april, 1960 - tirsdag 19. april, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 20. april, 1960 - lørdag 30. april, 1960
Ikke i fart.

søndag 1. maj, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 2. maj, 1960 - lørdag 7. maj, 1960
Ikke i fart.

søndag 8. maj, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 9. maj, 1960 - torsdag 12. maj, 1960
Ikke i fart.

fredag 13. maj, 1960 - søndag 15. maj, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 16. maj, 1960 - lørdag 21. maj, 1960
Ikke i fart.

søndag 22. maj, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 23. maj, 1960 - onsdag 25. maj, 1960
Ikke i fart.

torsdag 26. maj, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 27. maj, 1960 - lørdag 28. maj, 1960
Ikke i fart.

søndag 29. maj, 1960 - lørdag 1. oktober, 1960
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

søndag 2. oktober, 1960 - tirsdag 28. marts, 1961
Ikke i fart.

onsdag 29. marts, 1961 - onsdag 5. april, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

torsdag 6. april, 1961 - torsdag 27. april, 1961
Ikke i fart.

fredag 28. april, 1961 - mandag 1. maj, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 2. maj, 1961 - lørdag 6. maj, 1961
Ikke i fart.

søndag 7. maj, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 8. maj, 1961 - onsdag 10. maj, 1961
På vognen på Helsingør værft for bundbehandling.

torsdag 11. maj, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 12. maj, 1961
Ankerprøve og bådprøve i Øresund.

fredag 12. maj, 1961 - lørdag 13. maj, 1961
Ikke i fart.

søndag 14. maj, 1961 - mandag 15. maj, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 16. maj, 1961 - fredag 19. maj, 1961
Ikke i fart.

lørdag 20. maj, 1961 - tirsdag 23. maj, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 24. maj, 1961 - lørdag 27. maj, 1961
Ikke i fart.

søndag 28. maj, 1961 - torsdag 31. august, 1961
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 1. september, 1961 - fredag 29. september, 1961
Ikke i fart.

lørdag 30. september, 1961 - søndag 1. oktober, 1961
Tilsynsbog siger at færgen ankom værftet 30. september.

mandag 2. oktober, 1961 - lørdag 18. november, 1961
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn, modernisering af saloner. Agtersalonen er blevet ombygget og moderniseret.

søndag 19. november, 1961
Kompasrettet.

mandag 20. november, 1961 - onsdag 18. april, 1962
Ikke i fart.

torsdag 19. april, 1962 - tirsdag 24. april, 1962
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 25. april, 1962 - onsdag 16. maj, 1962
På Helsingør værfts bedding, bundbehandling og udskiftning af rorstammen.

torsdag 17. maj, 1962
Ikke i fart.

fredag 18. maj, 1962 - søndag 20. maj, 1962
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 21. maj, 1962 - torsdag 14. juni, 1962
Ikke i fart.

fredag 15. juni, 1962 - tirsdag 31. juli, 1962
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

onsdag 1. august, 1962 - mandag 20. august, 1962
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten, 190 dobbeltture i august.

tirsdag 21. august, 1962 - onsdag 10. april, 1963
Ikke i fart.

torsdag 11. april, 1963
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 12. april, 1963 - mandag 15. april, 1963
Ikke i fart.

tirsdag 16. april, 1963
Forsejlet fra Helsingør til Nordhavnsværftet i København.

onsdag 17. april, 1963 - onsdag 24. april, 1963
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Der blev foretaget en ombygning af salgskioskerne.

onsdag 24. april, 1963 - tirsdag 30. april, 1963
På Nordhavnsværftets bedding.

onsdag 1. maj, 1963 - onsdag 29. maj, 1963
Nordhavnsværftet i København.

torsdag 30. maj, 1963
Kompasrettet og forsejlet fra København til Helsingør.

fredag 31. maj, 1963 - torsdag 20. juni, 1963
Ikke i fart.

fredag 21. juni, 1963 - søndag 18. august, 1963
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 19. august, 1963 - mandag 2. marts, 1964
Ikke i fart.

tirsdag 3. marts, 1964
Denne dag lå færgen oplagt.

onsdag 4. marts, 1964 - tirsdag 31. marts, 1964
Ikke i fart.

onsdag 1. april, 1964
Forsejlet fra Helsingør til København.

torsdag 2. april, 1964 - torsdag 30. april, 1964
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn.

torsdag 30. april, 1964
Kompasrettet.

fredag 1. maj, 1964 - torsdag 14. maj, 1964
Ikke i fart.

fredag 15. maj, 1964 - mandag 18. maj, 1964
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 19. maj, 1964 - torsdag 18. juni, 1964
Ikke i fart.

fredag 19. juni, 1964 - søndag 16. august, 1964
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

mandag 17. august, 1964 - onsdag 14. april, 1965
Ikke i fart.

torsdag 15. april, 1965
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 16. april, 1965 - tirsdag 20. april, 1965
Ikke i fart.

onsdag 21. april, 1965 - onsdag 12. maj, 1965
Orlogsværftet i København, årligt eftersyn.

onsdag 12. maj, 1965
Kompasrettet.

torsdag 13. maj, 1965 - søndag 16. maj, 1965
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

mandag 17. maj, 1965 - torsdag 17. juni, 1965
Ikke i fart.

fredag 18. juni, 1965 - søndag 15. august, 1965
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

fredag 27. august, 1965 - tirsdag 31. august, 1965
Evt. i fart?

onsdag 1. september, 1965 - onsdag 6. april, 1966
Ikke i fart.

torsdag 7. april, 1966
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

fredag 8. april, 1966 - onsdag 13. april, 1966
Ikke i fart.

torsdag 14. april, 1966 - tirsdag 17. maj, 1966
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Kompasrettet inden færgen gik i fart.

onsdag 18. maj, 1966 - torsdag 16. juni, 1966
Ikke i fart.

fredag 17. juni, 1966 - søndag 14. august, 1966
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

mandag 15. august, 1966 - onsdag 5. oktober, 1966
Ikke i fart.

torsdag 6. oktober, 1966 - mandag 10. oktober, 1966
Aarhus værft.

tirsdag 11. oktober, 1966 - søndag 2. april, 1967
Ikke i fart.

mandag 3. april, 1967 - torsdag 11. maj, 1967
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn.

torsdag 11. maj, 1967
Kompasrettet.

fredag 12. maj, 1967 - lørdag 27. maj, 1967
Ikke i fart.

søndag 28. maj, 1967 - mandag 29. maj, 1967
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 30. maj, 1967 - fredag 23. juni, 1967
Ikke i fart.

lørdag 24. juni, 1967 - mandag 14. august, 1967
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

tirsdag 15. august, 1967 - torsdag 18. april, 1968
Ikke i fart.

fredag 19. april, 1968 - onsdag 8. maj, 1968
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn.

torsdag 20. juni, 1968 - søndag 11. august, 1968
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

mandag 12. august, 1968 - tirsdag 31. december, 1968
Ikke i fart.

torsdag 29. maj, 1969 - tirsdag 17. juni, 1969
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn.

tirsdag 17. juni, 1969 - søndag 10. august, 1969
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

onsdag 18. juni, 1969
Kompasrettet. (Helsingborg havn siger i fart fra 17. juni).

mandag 11. august, 1969 - søndag 12. april, 1970
Ikke i fart.

mandag 13. april, 1970
Forsejlet fra Helsingborg (oplægning) til København.

tirsdag 14. april, 1970 - torsdag 30. april, 1970
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn.

torsdag 30. april, 1970
Forsejling fra København til Helsingør, kompasrettet undervejs.

fredag 1. maj, 1970 - onsdag 17. juni, 1970
Ikke i fart.

torsdag 18. juni, 1970 - onsdag 5. august, 1970
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

torsdag 6. august, 1970
Ikke i fart.

fredag 7. august, 1970 - mandag 10. august, 1970
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten.

tirsdag 11. august, 1970 - søndag 14. marts, 1971
Ikke i fart.

mandag 15. marts, 1971 - fredag 2. april, 1971
Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn.

lørdag 3. april, 1971 - 1971
Ikke i fart.

1971 - fredag 18. juni, 1971
Helsingør værft.

fredag 18. juni, 1971 - søndag 8. august, 1971
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

mandag 9. august, 1971 - september, 1971
Ikke i fart.

september, 1971
Oplagt i Helsingborg, da sommertrafikken var slut.

mandag 12. juni, 1972 - torsdag 22. juni, 1972
Helsingør værft, årligt eftersyn.

torsdag 22. juni, 1972
Kompasrettet.

fredag 23. juni, 1972 - tirsdag 15. august, 1972
I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer).

tirsdag 15. august, 1972
Færgen sejlede sin sidste tur på Helsingør-Helsingborg overfarten med ankomst til Helsingborg kl. 17.55.

onsdag 16. august, 1972
Forsejlet fra Helsingør til Østre leje i Københavns Frihavn, ankom kl. 13.00.

tirsdag 5. september, 1972
Solgt til Østfold Skipsopphugning i Sarpsborg i Norge for 101.500 dkr.

mandag 11. september, 1972
Overleveret til køberen i Frihavnen kl. 15.00.

mandag 11. september, 1972 - tirsdag 12. september, 1972
Slæbt fra Frihavnsfærgelejet af bugserbåden Frode til Halmstad, hvortil færgen ankom 12. september kl. 02. Overbygningen sat på land i Halmstad og solgt til Nissans Varv i Halmstad, hvor den tjente i mange år som bygning med kantine og klubhus, menes ophugget i år 2005. Skroget lavet om til en lægter, og beholdt navnet Kronborg og solgt til Brødrene Sørensen, Stathelle (de kendes også fra Sjælland (1933) og Storebælt (1939)).

1985
Lægteren fortsat i drift, ankom til Trosvik Mekaniske Verksted i Frierfjorden med ankerkæder til en nybygning.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Kronborg

Oprettet: 14. december 2019.