Søgning på ENI nummer

Du kan søge i færgelejets skibe efter ENI nummer. Indtast hele ENI nummeret eller en del af ENI nummeret:

Der skal indtastes mindst 3 cifre:

ENI numre er 8-cifrede numre, der entydigt identificerer skibe. Numrene tildeles af Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe til fartøjer i indre farvande. Selvom et skib ophugges eller på anden måde ophører med at eksistere, genbruges skibets ENI nummer aldrig til et andet skib.