Søgning på ENI nummer

Du kan søge i færgelejets skibe efter ENI nummer. Indtast hele ENI nummeret eller en del af ENI nummeret:


ENI numre er 8-cifrede numre, der entydigt identificerer skibe. Numrene tildeles af Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe til fartøjer i indre farvande. Selvom et skib ophugges eller på anden måde ophører med at eksistere, genbruges skibets ENI nummer aldrig til et andet skib.41 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS