Sjökronan

Værft: Kjøbenhavn Flydedok & Skibsværft A/S, København, Danmark.
Nybygning nr. 123.

Leveret: 29. maj, 1914.

Navne

Turisten (29. maj, 1914 - 3. april, 1919)
Syltholm (3. april, 1919 - 26. april, 1935)
Th. Søeborg (26. april, 1935 - 30. marts, 1936)
Samsø (30. marts, 1936 - 7. maj, 1937)
Turisten (7. maj, 1937 - 21. november, 1969)
Kolmgården (11. november, 1969 - 1988)
Mälarö (1988 - 1. januar, 1990)
Sjökronan (1. januar, 1990 - )

Ruter

København - Saltholm (1914 - 1919)
Bugserbåd (også) (1919 - 1925)
Bandholm - Askø / Fejø / Femø (1. april, 1919 - 31. marts, 1920)
Arbejds- og transportfartøj (1920 - 192?)
København - Klampenborg (1925 - 1935)
Næstved - Karrebæksminde (1935)
Skærgårdstrafik ved Göteborg (1939 - 1940)
Skærgårdstrafik ved Göteborg (1946 - 196?)
Skærgårdstrafik ved Göteborg (1967 - 1969)
Norrköping - Kolmårdens djurpark (1970 - 198?)

Rederier

Aktieselskabet Turisten, København, Danmark (29. maj, 1914 - 3. april, 1919)
Charter: Dampskibsselskabet Smaalandshavet A/S, Bandholm, Danmark (1. april, 1919 - 31. marts, 1920)
Aktieselskabet Rødby - Fehmarn Transport- og Bugserselskab, Rødby Havn, Danmark (3. april, 1919 - 10. december, 1925)
Aktieselskabet Em. Z. Svtizer´s Bjergnings-Enterprise, København, Danmark (10. december, 1925 - 3. juli, 1928)
Christen Peter Christensen, Gårdejer, Hvidovre, Danmark (3. juli, 1928 - 21. april, 1934)
Partrederi (Søren Georg Morten Havkur-Knudsen, Skibsfører og Kristen Jørgen Kristensen, Skibsfører), København, Danmark (21. april, 1934 - 26. april, 1935)
Th. Søeborg, Konditor, Næstved, Danmark (26. april, 1935 - 30. marts, 1936)
Sander Nielsen, Skibsfører, Bandholm, Danmark (30. marts, 1936 - 1. juni, 1937)
Partrederi (Julius Eliassen, Skibsfører og Karl Erik Larsson, Kaptajn), Öckerö / Långedrag, Sverige (1. juni, 1937 - maj, 1938)
Trafik AB Öckerö Skärgård, Hälsö, Sverige (maj, 1938 - 21. november, 1969)
Rederi AB Sightseeingbåtar, Norrköping, Sverige (21. november, 1969 - 1979)
Kolmårdens Rederi AB, Norrköping, Sverige (1979 - 1988)
Wäddö Kanalbolag HB, Stockholm, Sverige (1988 - 1. januar, 1990)
Sjö & Land i Stockholm AB, Stockholm, Danmark (1. januar, 1990 - 1993)
Carolina af Uppsala Rederi AB, Uppsala, Danmark (1993 - 19. maj, 2004)
Charter: Berga Örlogsskolor (BÖS), Berga, Danmark (1997 - 2000)
Restaurang Restaurangen, Arvika, Sverige (19. maj, 2004 - oktober, 2005)
Rolfs Skafferi AB, Arvika, Sverige (oktober, 2005 - november, 2005)
Johan Sköld og Roger Hesselius, Stockholm, Sverige (november, 2005 - 2. november, 2008)
Per Konrad Selin, Sollentuna, Sverige (2. november, 2008 - 1. oktober, 2016)
Sven Peter Sederlin, Stockholm, Sverige (1. oktober, 2016 - )

Hændelser og særlige begivenheder

tirsdag 18. februar, 1919
Solgt til Aktieselskabet Rødby - Fehmarn Transport- og Bugserselskab. Skøde 18. februar. Anmeldt til register 21. februar, registreret 3. april.

fredag 28. marts, 1919
Lolland-Falsters Folketidende:Farten paa Øerne. Ved et Møde i Gaar vedtog man at søge dannet et Aktieselskab med en Aktiekapital af 100.000 kr. med det Formaal at overtage Forbindelsen med Øerne. Til den foreløbige Bestyrelse valgtes foruden Sogneraadsformændene paa de tre Øer endvidere Chr. Jørgen Jensen, Fejø, Statsraadsformand Joh. Dein, Købmand Faber og Sagfører Bang i Maribo. Til Farten har man sikret sig Motorskibet „Syltholm“, tilhørende Mægler Andersen, Rødby Havn.

torsdag 8. maj, 1919
Lolland-Falsters Stifts-Tidende: Nyt Uheld med Postskibet. Da Motorskibet Syltholm i Formiddags paa Tilbagevejen fra Femø var naaet omtrent til Fejø, indtraf der et Maskinuheld, idet Olietilførslen til Cylinderen standsede, saa at denne maatte skilles ad. En Motorbaad blev derefter med Passagerer og Post sendt til Bandholm.

fredag 28. november, 1919
Lolland-Falsters Stifts-Tidende: Forbindelsen med Øerne. I Dag overtages Motorskibet „Syltholm“s Fart af en Motorbaad fra Fejø, der netop naaede Forbindelse med Middagstoget fra Bandholm til Maribo. „Syltholm“ skal atter til Reparation paa Skibsværft.

mandag 5. januar, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Ruten paa Øerne. Motorskibet „Syltholm“, der i længere Tid, grundet paa Ishindring, ikke har kunnet gennemføre sin planmæssige Rute til Øerne, men har måttet afgaa om Morgenen, har nu optaget Turen til sædvanlig Tid med Afgang fra Bandholm om Eftermiddagen.

onsdag 7. januar, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Et Uheld paa Sejlturen. Da Motorskibet „Syltholm“ i Gaar Morges skulde starte sin Motor ved Afgangen fra Femø, sprang Pakningen, saa der maatte pakkes om, hvorved Skibet blev 3 timer forsinket til Bandholm. Hvis det kolde Vejr med Frost vedbliver, er det muligt, at Skibet snart kommer til at holde sig til Dagture.

fredag 9. januar, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Vejret generer Øruten. „Syltholm“ havde i Gaar ingen Eftermiddagsforbindelse paa Grund af Storm, Lavvande og Is. Motorskibet vil først afgaa Fredag Morgen, om Vejret da tillader det.

mandag 26. januar, 1920
Ærø Avis: Sydfyenske Dampskibsselskab vil ikke overtage Bandholm-Ruten. En Henvendelse Herom er afslaaet af Selskabets Bestyrelse. Da der i nogen Tid har hersket udbredt Misfornøjelse med Motorskibet „Syltholm“, der besørger Trafikken mellem Bandholm og Øerne, har Skibets Ejer, Dampskibsselskabet „Smaalandshavet“ - efter et forgæves Forsøg paa at købe et bedre Skib - rettet en Henvendelse til „Sydfynske Dampskibsselskab“ i Svendborg for at formaa dette Selskab til at overtage Ruten og lade Damperen „Rudkøbing“ besørge Trafikken. Selskabets Bestyrelse har imidlertid afslaaet at overtage denne sejlads igen. Sydfynske Dampskibsselskab har som bekendt haft Bandholm-Ruten i adskillige Aar, indtil Sejladsen for et Aars Tid siden blev indstillet, da Selskabet satte Penge til paa Ruten.

onsdag 28. januar, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Ruten paa Øerne. Dampskibsselskabet „Smaalandshavet“ afholdt i Gaar Bestyrelsesmøde, hvor det besluttedes at købe Sydfynske D.S.s Damper Rudkøbing, som tidligere sejlede Ruten. Baaden vil antagelig blive besigtiget i Svendborg i næste Uge. Hvis den er tilfredsstillende, vil den dog ikke blive sat ind i Ruten før 1. april, da Selskabet er bundet til „Syltholm“ til den Tid. „Rudkøbing“ er en ældre Baad, men vel vedligeholdt, og den passer til Ruten baade i Størrelse og Dybtgaaende.

fredag 13. februar, 1920
Lolland-Falsters Stifts-Tidende: „Syltholm“ har Uheld. I den haarde Storm i Onsdags Aftes gik „Syltholm“s Maskine i Stykker mellem Fejø og Femø, saa Baaden maatte ankre. Passagererne blev landsat af Lodsen paa Femø. Da Maskinen kom i Orden og Baaden skulde lette, kunde Ankrene paa Grund af Stormen ikke hives Ind. Man maatte derfor lade Ankrene ligge. „Syltholm“ maatte laane to nye Ankre på Femø og blev en Del forsinket, men naaede dog Toget i Bandholm. Lods Hansen, Bandholm, er for Tiden Fører af „Syltholm“, da Kaptajnen er syg.

lørdag 2. februar, 1985
Sank i Norrköping på grund af læk som følge af isskruninger. Hævet efter et par uger.

søndag 23. maj, 2004
Sjökronan sejlede ind i stenkajen ved slusen ved Sjöbacka bro i Göta Kanal. Skadens omfang blev vurderet til 1½ - 2 millioner skr. Ejeren, der ikke selv var skibsfører, havde hyret en lods til at sejle skibet. Forinden havde ejeren ansøgt om tilladelse til at flytte skibet. Tilladelsen blev afslået, indtil søfartsmyndignederne havde synet skibet. Dette syn var ikke blevet foretaget. Desuden var Sjökronan ikke forsikret.

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

NSTJ (1914 - 1933)
OWYZ (1934 - 1. juni, 1937)
SFIG (1. juni, 1937 - )

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (29. maj, 1914 - 1. juni, 1937)
Sverige's flagSverige's flag
Sverige (1. juni, 1937 - )

Hjemsteder

København (29. maj, 1914 - 8. marts, 1919)
Bandholm (8. marts, 1919 - 3. juli, 1928)
København (3. juli, 1934 - 26. april, 1935)
Næstved (26. april, 1935 - 30. marts, 1936)
Hou (30. marts, 1936 - 7. maj, 1937)
Bandholm (7. maj, 1937 - 1. juni, 1937)
Hälsö (1938 - 1969)
Norrköping (1969 - 1988)
Stockholm (1988 - )

Dimensioner

Længde overalt: 24,46 m, Bredde: 5,2 m (1914)
Længde overalt: 25,0 m, Bredde: 5,2 m, Dybgang: 2,2 m (19??)

Tonnage

BRT: 48,34, NRT: 17,69 (1914)

Kapacitet

235 passagerer (1939)
150 passagerer (19??)

Fart

Fart: 13 knob (1959)
Fart: 15 knob (1967)

Maskineri

1 stk. 2-takt Bolinder semidiesel, 120 ehk (1914 - 1923)
1 stk. 2-cylindret 2-takt Bolinder semidiesel, 132 hk (1923 - 1959)
2 stk. Rolls-Royce diesel, 380 hk (1959 - 1967)
2 stk. DS11 Scania Vabis diesel, 360 hk (1967 - )
1 stk. fastbladet propel (1914 - 1967)
2 stk. propel med justerbare skrueblade (1967 - )

Skrog

stål

Billeder af Sjökronan

Oprettet: 29. december 2012. Senest revideret: 5. maj 2020.