Guldborg

Værft: Dansk Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi og Skibsbyggeri, Strandmøllen, Danmark.

Leveret: 20. juli, 1904.

Navn

Guldborg (20. juli, 1904 - april, 1939)

Ruter

Guldborgsund (1904 - 6. oktober, 1934)
Fejø - Kragenæs (reserve) (slutningen af 1934 - 1939)
Bogø - Stubbekøbing (reserve) (slutningen af 1934 - 1939)

Rederier

Maribo Amtsraad, Nykøbing Falster, Danmark (20. juli, 1904 - 29. november, 1934)
Anton Larsen, Færgemand, Fejø, Danmark (29. november, 1934 - april, 1939)

Hændelser og særlige begivenheder

1904
Guldborg afløste en tidligere trækfærge fra 1881, der kun havde plads til ét køretøj. Den nye motorfærge havde plads til to forspændte hestevogne (eller 3 biler) samt et uspecificeret antal cyklister.

20. juli, 1904
Bilbrev udstedt, København. Anmeldt til registret 17. september, registreret samme dag.

21. juli, 1904
Maal Bevis udstedt, København.

6. oktober, 1934
Efter Guldborgsundbroens indvielse blev færgen overflødig. Sidste sejlads kl. 15.30.

30. november, 1934
Notits i ??? Avis: Guldborg. Færgen gaar til Kragenæs. Som omtalt forleden er Færgen "Guldborg" solgt. Køberen er Færgemand Larsen, Kragenæs-Fejø. Den vil blive anvendt som Reservefærge.

15. april, 1939
Fra Lolland Falster Socialdemokrat: En Færges Endeligt. Blevet for lille - ophugget. Den lille Guldborg-Færge er slettet af Skibslisten som ophugget. Færgen blev bygget i Aaret 1904 i København og blev i 1934 arbejdsløs ved Guldborgbroens Indvielse. Senere solgtes den til Færgemand Larsen, Fejø, som lod Færgen ombygge og indgaa som Reserveskib ved Kragenæs-Fejø Overfarten. Den har også afløst på Ruten Stubbekøbing-Bogø Overfarten, men var blevet for lille og kunde ikke følge med Tiden. Nu har Færgemand Larsen solgt den til Maskinsnedker Hansen, Fejø Havn, som agter at bruge den 50 HK Motor til Drivkraft for sin Fabrik. Skroget er blevet solgt som gammelt Jern.

Supplerende oplysninger

Kontrolnummer

P 114 (1904 - 1939)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (20. juli, 1904 - april, 1939)

Dimensioner

Længde overalt: 11,8 m, Bredde: 3,7 m, Dybgang: 1,7 m

Tonnage

BRT: 19,98, NRT: 11,56

Kapacitet

3 personbiler

Maskineri

1 stk. petroleumsmotor, 30 ihk (1904)
1 stk. Forenede Maskinfabrikker råoliemotor, 24 hk (1908)
1 stk. Hera råoliemotor (1917)
1 stk. diesel (1929)
2 stk. fastbladet propel (1 for, 1 agter)

Skrog

eg på stål

Ingen billeder af Guldborg

Der er i øjeblikket over 42000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Guldborg. Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail tilOprettet: 24. januar 2013. Senest revideret: 26. oktober 2018.
28 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS