Öresund

Værft: A. McMillan & Son, Dumbarton, Skotland.
Nybygning nr. 164.

Søsat: 18. april, 1871.
Leveret: 15. juni, 1871.

Status: Ophugget.

Navne

Lorne (15. juni, 1871 - 31. januar, 1873)
Öresund (31. januar, 1873 - 30. maj, 1874)
Øresund (30. maj, 1874 - 1902)

Rute

København - Malmö (juni, 1873 - 1900)

Rederier

Duncan Stewart, Glasgow, Skotland (15. juni, 1871 - 31. januar, 1873)
Det förenade Öresundska Ångfartygs AB, Malmö, Sverige (juni, 1873 - 30. maj, 1874)
Ångfartygs AB Öresund, Malmö, Sverige (31. juli, 1873 - juni, 1873)
Dampskibsselskabet Kjøbenhavn - Malmø, Kjøbenhavn, Danmark (30. maj, 1874 - 9. juli, 1874)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (9. juli, 1874 - 31. marts, 1900)
Dampskibsselskabet Øresund A/S (DSØ), København, Danmark (31. marts, 1900 - 30. juni, 1900)
Dampskibsselskabet Kysten A/S, Kjøbenhavn, Danmark (30. juni, 1900 - 12. december, 1901)
W. & E. Potenberg, Swinemünde, Tyskland (12. december, 1901 - 1902)

Hændelser og særlige begivenheder

maj, 1874 - marts, 1874
Indført fra Malmø under navnet Øresund.

9. juli, 1874
Skøde for salg til Det Forenede Dampskibs-Selskab.

1875
Nye kedler installeret ved B&W.

31. marts, 1900
Skøde for salg til Aktieselskabet Dampskibsselskabet Øresund. Anmeldt til registret 5. april, registreret 6. april.

30. juni, 1900 - 20. juni, 1900
Skøde for salg til Aktieselskabet Dampskibsselskabet Kysten. Anmeldt 27. juli, registreret 5. september.

22. maj, 1901
Maal Bevis udstedt, København.

25. maj, 1901
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

7. december, 1901
Fre registerbogen: Ifølge Anmeldelse, dat. Kjøbenhavn d. 7/12 1901, fra Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Øresund", ibd., i Henh. til Fuldmagt, dat. ibd d. 30/11 s.A., fra Ejerne, er dette Skib afhændet til Herren W & E Potenberg i Swinemünde, hvorfor det udslettes af Registret i Medfør af Bureauets Beslutning af 12/12 1901. Certifikatet er afleveret og ugyldiggjort.

1902
Ophugget i Slikkerveer, Holland.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

NLPF (30. maj, 1874 - 12. december, 1901)

Flag

Storbritannien's flagStorbritannien's flag
Storbritannien (15. juni, 1871 - 31. januar, 1873)
Sverige's flagSverige's flag
Sverige (31. januar, 1873 - 30. maj, 1874)
Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (30. maj, 1874 - 12. december, 1901)
Tyskland's flagTyskland's flag
Tyskland (12. december, 1901 - 1902)

Hjemsteder

Glasgow (15. juni, 1871 - 31. januar, 1873)
Malmö (31. januar, 1873 - 30. maj, 1874)
København (30. maj, 1874 - 12. december, 1901)
Swinemünde (12. december, 1901 - 1902)

Dimensioner

Længde overalt: 64,5 m, Bredde: 6,0 m, Dybgang: 2,1 m

Tonnage

BRT: 274,75, NRT: 137,15, DW: 72 (1874)
BRT: 231,47, NRT: 127,39 (1883)
BRT: 274,75, NRT: 106,20 (1901)
BRT: 287,13, NRT: 146,36 (1975)

Kapacitet

728 passagerer

Fart

Fart: 13 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret højtryks dampmaskine, 700 ihk
2 stk. sidehjul

Billeder af Öresund

 Öresund
ÖresundOprettet: 13. juni 2015. Senest revideret: 23. januar 2019.
165 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS