Mols

Værft: Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg, Sverige.
Nybygning nr. 120.

Leveret: 28. januar, 1901.

Status: Forlist.

Navne

Mols (28. januar, 1901 - 16. marts, 1925)
Helene (19. marts, 1925 - 28. juni, 1933)
Langeland (28. juni, 1933 - 10. oktober, 1945)

Ruter

Passager- og stykgodssejlads fra Århus (1901 - 1925)
Kreaturtransport (1925 - 1933)
Langeland - København (paketbåd) (1933 - 10. oktober, 1945)

Rederier

Aarhusbugtens Dampskibsselskab, Danmark (28. januar, 1901 - 16. marts, 1925)
Christian Clausen, Haderslev, Danmark (16. marts, 1925 - 28. juni, 1933)
J. Hansen, Rudkøbing, Danmark (28. juni, 1933 - 10. oktober, 1945)

Hændelser og særlige begivenheder

1925
Ombygget til kreaturtransport.

1933
Motoriseret.

18. oktober, 1935
Langeland kolliderede med passagerbåden Kongedybet ved Lynetten.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
M/S Langeland af Rudkøbing, 98 Reg. T. Br. Bygget 1900 af Staal. Paa Rejse fra København til Rudkøbing med Stykgods.
Søforhør i København d. 24. oktober 1935. Kl. 17.25 afgik Kongedybet fra Lynetten. Der blev bakket ud af Havnen, hvilket blev tilkendegivet ved 3 korte Toner med Fløjten. Da Kongedybet havde den vestligste hvide Prik tværs, blev Maskinen beordret Fuld Kraft Frem og Roret lagt Styrbord. Kort efter kom M/S »Langeland« af Rudkøbing i Sigte om Styrbord, styrende ret mod Kongedybet, hvorfra der blev givet 1 kort Tone med Fløjten. Da Langeland syntes at bibeholde sin Kurs, blev der givet 2 korte Toner med Fløjten, og Roret blev lagt Bagbord Da en Kollision syntes uundgaaelig, blev Roret lagt Styrbord, men umiddelbart efter tørnede Langeland med Stævnen imod Kongedybets Styrbords Side, hvorved Kongedybet fik Fenderlisten knust og gennemskaaret, Dækket trykket ind, Dæksplanker, Dæksstringerplade og -vinkler samt Rendestensvinkler sprængt og bøjet. Af den af Langelands Besætning afgivne Forklaring fremgaar. at da Langeland Kl. ca. 17.30 befandt sig udfor den sidste Fortøjningsbøje. inden Lynetteløbet saas Kongedybet bakke ud fra Lynettehavnen over til Styrbords Side af Lynetteløbet, tværs af den første røde Kost, hvor Kongedybet stoppede. Roret blev lagt Styrbord, hvilket blev tilkende- givet ved 1 kort Tone med Fløjten, og Farten blev mindsket til Langsomt. Fra Kongedybet hørtes 2 korte Toner. Da der syntes Fare for en Kollision, blev Maskinen kastet Fuld Kraft Bak, men umiddelbart efter skete Kollisionen. Ved Kollisionen blev Langelands Stævn bøjet til Styrbord

Anm. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Kollisionen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Kollisionen skyldes, dels at en Damper, der laa fortøjet ved Lynettehavnens V.-Mole, generede den frie Udsigt, dels at Kongedybet efter at være kommet ud af Havnen, blev holdt i Løbets Bagbords Side.

oktober, 1945
Forsvandt på vej fra Rudkøbing til København efter passage af Møn. Antagelig minesprængt. Der var 5 omkomne.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
M/S Langeland af Rudkøbing, 97 Reg. T. Br. Bygget 1900 af Staal. Paa Rejse fra Rudkøbing til København med Stykgods.
Forlist i Oktober 1945 i Østersøen; 5 Omkomne.

Søforhør i København d. 8. november 1945. D. 9. oktober Kl. ca. 21.00 afsejlede Langeland fra Lohals. Kl. 19.00 passerede Langeland Hellehavn Nakke Fyr. D. 15. oktober fandtes ved Falsterbo 10 Jerntromler fra Langelands Dækslast. D. 22. oktober fandtes Agterenden af en Redningsbaad, der genkendtes som hidrørende fra Langeland, ilanddrevet paa Møns Sydkyst. Senere er 2 Redningskranse, mærket »Langeland«, fundet paa Sjællands ØstKyst og Dele af Dækslasten drevet i Land i Skaane. D. 5. november drev Liget af Føreren i Land ved Trekroner, og d. 7. november drev Liget af Motorpasseren i Land paa Saltholm. Det maa derfor antages, at Skibet er forlist og Besætningen omkommet. Skibet er sunket paa 55°22'51" N. Brd. 12°37'42" Ø. Lgd.
Anm. 1. De Omkomne var: Skibsfører Gothar Madsen, Bedstemand Willy Chr. Jacobsen, Motorpasser Axel Chr. Jensen samt Matroserne Thomas Olsen og Peter Niels Petersen, alle af Rudkøbing.
Anm. 2. Ministeriet maa antage, at Forliset skyldes Krigsaarsager.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NLFR (28. januar, 1901 - 1933)
OYEU (1934 - 10. oktober, 1945)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (28. januar, 1901 - 10. oktober, 1945)

Hjemsteder

Århus (28. januar, 1901 - 25. februar, 1925)
Haderslev (25. februar, 1925 - juni, 1933)
Rudkøbing (juni, 1933 - 10. oktober, 1945)

Dimensioner

Længde: 31,3 m, Bredde: 6,0 m, Dybde: 2,6 m (1901)
Længde: 31,4 m, Bredde: 6,0 m, Dybde: 2,6 m (1925)

Tonnage

BRT: 158, NRT: 72, DW: 50 (1901)
BRT: 123, NRT: 44, DW: 50 (1925)
BRT: 97, NRT: 48, DW: 120 (1933)

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound Eriksberg dampmaskine, 243 ihk (1901 - 1933)
1 stk. diesel, 153 ihk (1933 - )
1 stk. fastbladet propel

Billeder af Mols

 Mols
Mols
 Mols
Mols
 Mols Helgenæs
Mols
Helgenæs
 Helene
(i dok)
Helene
 Helene
Helene
 Langeland
LangelandOprettet: 15. november 2015. Senest revideret: 7. marts 2021.
28 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS