Falken

Værft: Lindholmens Mekaniska Verkstad, Göteborg, Sverige.
Nybygning nr. 214.
Værft (skroget): P. Eliasson, Göteborg, Sverige

Leveret: 9. juli, 1871.

Status: Ophugget.

Navne

Ejdern (9. juli, 1871 - 26. juli, 1880)
Falken (26. juli, 1880 - 14. juli, 1924)

Ruter

Fragt- og passagersejlads ved Göteborg (1871 - 1880)
Vejle Fjord (passager- og stykgodssejlads) (sommer 1880 - 1921)

Rederier

Göteborgs Ångslups AB, Göteborg, Sverige (9. juli, 1871 - 1872)
Göteborgs Nya Ångslups AB, Göteborg, Sverige (1872 - 26. juli, 1880)
Interessentskab (Jens Peter Møller, Konsul; Carl Christian Hansen, Købmand; N.F.Petersens Enke Hansine f. Wissing; Jens Christian Christiansen, Købmand; Christopher Holm, Mægler; Simon Lindtner, Skibsbygger; Johan Fr. Leth Christiansen, Skibsbygger), Vejle, Danmark (26. juli, 1880 - 7. marts, 1894)
Veile Dampbaade, Vejle, Danmark (7. marts, 1894 - 25. maj, 1921)
Johannes Fritz Thorman, Grosserer, København, Danmark (19. juli, 1921)
Georg Kristian Herman Landsperg, Direktør, Holbæk, Danmark (19. juli, 1921 - 14. juli, 1924)

Hændelser og særlige begivenheder

23. juni, 1871
Bilbrev udstedt af C. A. Möller (Lindholmens Varv), Göteborg.

5. juni, 1880
Solgt til Interessentskab i Vejle jfr. Dokument dateret Göteborg 5/6 1880 og Skøde dateret Vejle 24. juli 1880. Registreret 26. juli 1880.

1880
Indført fra Sverige under navn Ejdern.

1. januar, 1894
Registreret i Henhold til Lovens § 69.

19. februar, 1894
Ifølge 12 overdragelsesbeviser overgået til Veile Dampbaade. Anmeldt til registret 5. marts, registreret 7. marts.

20. oktober, 1896
Maal Bevis udstedt, Vejle.

3. november, 1896
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

18. marts, 1919
Skøde for salg til grosserer Johannes Fritz Thorman. Anmeldt til registret 25. maj 1921, registreret 19. juli 1921.

25. maj, 1921
Skøde for salg til direktør George Kristian Herman Landsberg. Anmeldt til registret 5. juli, registreret 19. juli.

28. juli, 1921
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

14. juli, 1924
Slettet fra skibsregistret som ophugget. I registerbogen kan læses: Jf. Anm. dat Holbæk d. 21. Maj 1924 fra Ejeren samt Attest dat. Ourø Toldkontor d. 9. Juli s. A. er den Direktør J. K. Landsberg tilhørende Skruedampbaad "Falken" ophugget, hvorfor den udslettes af Skibsregistret i Medfør af Registreringsbureauets Beslutning af 14. Juli 1924. Certifikatet afleveret og ugyldiggjort.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NHTV (26. juli, 1880 - 14. juli, 1924)

Flag

Sverige's flagSverige's flag
Sverige (juli, 1871 - 26. juli, 1880)
Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (26. juli, 1880 - 14. juli, 1924)

Hjemsteder

Göteborg (juli, 1871 - 26. juli, 1880)
Vejle (26. juli, 1880 - 192?)
Holbæk (19. juli, 1921 - 14. juli, 1924)

Dimensioner

Længde overalt: 18,77 m, Bredde: 3,83 m, Dybde: 1,85 m

Tonnage

BRT: 23,79, NRT: 19,44 (1894)
BRT: 23,79, NRT: 13,20 (1896)

Kapacitet

130 passagerer

Maskineri

1 stk. 1-cylindret højtryks Lindholmen dampmaskine, 32 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

træ, eg, fyr

Billeder af Falken

 Falken
Falken
 Falken
FalkenOprettet: 25. januar 2016. Senest revideret: 8. november 2018.
119 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS