Falken

Værft: Orlogsværftet, København, Danmark..

Leveret: 1890.

Status: Ophugget.

Navne

Patruljebaad Nr. 7 (1890 - 21. december, 1928)
Asger Ryg (21. december, 1928 - 15. maj, 1935)
Falken (15. maj, 1935 - 11. november, 1950)
Sportsfiskeren (11. november, 1950 - 26. oktober, 1956)

Rute

Orø - Holbæk (1940 - 1949)

Rederier

Det danske søværn, Danmark (1890 - 21. december, 1928)
Aktieselskabet Kystens Motorsejlads v/ J. S. Christensen, København, Danmark (21. december, 1928 - 23. november, 1929)
Christen Peter Christensen, Rentier, Rødovre, Danmark (23. november, 1929 - 26. juni, 1931)
Holger Albert Hindenburg, Overretssagfører, København, Danmark (26. juni, 1931 - 19. november, 1932)
Jens Peter Pedersen, Vognmand, København, Danmark (19. november, 1932 - 15. maj, 1936)
Partrederi (Rasmus Christopher Rasmussen, Maskinmester og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (15. maj, 1936 - 12. oktober, 1939)
Partrederi (Astrid Rasmussen, Enke og Axel Hermann Frederiksen, Maskinmester), Randers, Danmark (12. oktober, 1939 - 22. juli, 1940)
Jens Peder Pedersen, Rutebilejer, Valby, Danmark (22. juli, 1940 - 28. august, 1940)
Orø Kommune, Orø, Danmark (28. august, 1940 - 19. september, 1949)
Wolmer Noppenau, medhjælper, Næsny Mark, Orø, Danmark (19. september, 1949)
Niels Juel Poul Christian Nielsen, Fisker, Hvidovre, Danmark (19. september, 1949 - 4. februar, 1950)
Kaj Willy Hans Dahl, Automobilhandler, København, Danmark (4. februar, 1950 - 24. marts, 1950)
Werner Theilmann Petersen, Vognmand, København, Danmark (24. marts, 1950 - ca. 11. november, 1950)
Peter Beier Andersen, Fabrikant, Gentofte, Danmark (ca. 11. november, 1950 - 21. juli, 1954)
Carl Alexander Iversen, Fabrikant, København, Danmark (21. juli, 1954 - 26. oktober, 1957)

Hændelser og særlige begivenheder

1928
Ombygget på Nordhavnsværftet i København.

1. juni, 1928
Maal Bevis udstedt, København.

4. januar, 1929
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

15. maj, 1936
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

3. september, 1940
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

194?
Fik på et tidspunkt under krigen installeret generator. Den blev placeret op skorstenens plads.

1944
Falken medvirkede i filmen Biskoppen som færge til øen "Snarø".

21. oktober, 1944
Embedet som sognepræst på Orø var blevet opslået ledigt. Nationaltidende kunne denne dag berette, at "indtil nu har i hvert Fald 43 Ansøgere meldt sig til Embedet". Måske var den populære film Biskoppen en del af årsagen til det store antal ansøgere. Hvor mange af de håbefunde præster, der tog turen over med Falken, vides ikke.

26. august, 1950
Slutseddel og kvittering for salg til Beter Beier Andersen. Anmeldt til registret 10. november, registreret 11. november.

29. november, 1950
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

20. juli, 1954
Skøde for salg til Carl Alexander Iversen. Anmeldt 27. juli, registreret 21. juli.

26. oktober, 1956
Ophugget på land i Kalkbrænderihavnen. I registerbogen kan læses: Ifgl. attest, dat. København 26/10 1956, fra havnefogeden i Kalkbrænderihavnen er dette skib ophugget. I henhold hertil vil skibet være at udslette af skibsregistret i medfør af skibsregistreringskontorets beslutning af 20/2 1957.

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

NHBP (1928 - 1933)
OWCT (1934 - 1956)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1890 - 1957)

Hjemsteder

København (21. december, 1928 - 15. juni, 1936)
Randers (15. juni, 1936 - 28. august, 1940)
Orø (28. august, 1940 - 11. november, 1950)
København (11. november, 1950 - 1956)

Dimensioner

Længde: 18,33 m, Bredde: 3,20 m, Dybde: 2,10 m

Tonnage

BRT: 30,17, NRT: 22,40 (1928)

Maskineri

1 stk. 4-cylindret 4-takt Atlantic diesel, 58 ihk
1 stk. propel

Skrog

stål

Billeder af Falken

 Falken
Falken
 Falken
FalkenOprettet: 27. november 2016. Senest revideret: 10. marts 2019.
65 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS