Turisten


Leveret: 1928.

Navn

Turisten (19?? - 8. juli, 1959)

Rute

Haderslev - Damende (19?? - 8. juli, 1959)

Rederi

Hans Riistofte, Damende, Danmark (19?? - 8. juli, 1959)

Hændelser og særlige begivenheder

onsdag 8. juli, 1959
Fra Dansk Søulykke-Statistik 1959: Motorbåd TURISTEN af Haderslev, 10 B. R. T. Bygget 1928 af eg og fyr. På rejse fra restaurationen „Damende“, Haderslev Dam til Haderslev med passagerer. Brand om bord d. 8. juli på Haderslev Dam; 57 omkomne. Politirapport dat. 8. og 15. juli. Rapport fra statens skibstilsyn dat. 9. og 16. juli. Kl. ca. 17 afsejlede T., der havde 93 passagerer om bord, under en jævn ØSØ.-lig brise fra Damende. Kl. ca. 17.10 gik motoren i stå. En undersøgelse syntes at vise, at motorstoppet skyldtes svigtende brændstoftilførsel. Ved hjælp af en gummislange, der benyttedes som hævert, oprettedes forbindelse fra en dunk med ca. 4 l. benzin til brændstofrørledningen, der var blevet overskåret i kort afstand fra karburatoren, hvorefter benzin tilførtes karburatoren direkte fra dunken. 5—10 minutter senere, da T. befandt sig ca. 140 m fra den N.-lige bred, opdagedes det, at flammer slog op omkring motoren. Det forsøgtes at slukke ilden med en skumslukker, men ilden bredte sig hurtigt til forskibet. 40 af de ombordværende sprang i vandet og svømmede til land eller blev optaget af tililende både. Flere af de reddede måtte indlægges på hospital på grund af forbrændinger. De øvrige ombordværende omkom ved drukning eller forbrænding. Motorbåden udbrændte fuldstændigt. Ialt omkom 57 ved ulykken.
Anm. Ministeriet må antage, at ulykken skyldes, at T.s fører har undladt at iagttage tilbørlig forsigtighed med eksplosionsfarlig væske.

Supplerende oplysninger

Kontrolnummer

P 840 (19?? - 1959)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1928 - 8. juli, 1959)

Hjemsted

Haderslev (19?? - 8. juli, 1959)

Tonnage

BRT: 10

Kapacitet

35 passagerer

Maskineri

1 stk. benzinmotor
1 stk. propel

Skrog

træ, eg, fyr

Ingen billeder af Turisten

Der er i øjeblikket over 45000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Turisten. Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail til

Oprettet: 10. december 2017.