Kronan 2 (ex. Salgjerhøj)

Værft: Sømand Mads Thorvald Madsen, Thisted, Danmark.

Leveret: 1910.

Status: Ophugget.

Navne

Salgjerhøj (1910 - 17. december, 1915)
Kronan 2 (17. december, 1915 - 11. november, 1929)

Ruter

Passager- og fragtsejlads på og omkring Mors (1911 - 1915)
Transport af svin (også) (1911 - 1915)
Transport af fisk (1916 - senest 1929)

Rederier

Mads Thorvald Madsen, Sømand, Thisted, Danmark (1910 - 17. december, 1915)
Andreas Ahasverussen, Fisker og Espen Iversen, Fisker, Nykøbing Mors, Danmark (17. december, 1918 - 11. november, 1929)

Hændelser og særlige begivenheder

Bygget i Thisted af sømand Mads Thorvald Madsen, Thisted, til sig selv (selvbygger).

tirsdag 27. december, 1910
Målebrev udstedt, dateret Thisted Toldkammer. Bemærkning på målebrevet: ”Baaden er opklodset i Bunden og Siderne ved at der i hele Baadens Længde og Bredde paa Spanterne er fastspigret Klodser, hvortil Inderklædningern er fastgjort, saaledes at denne og Klodserne ikke kunne fjernes uden at Baaden bliver ubrugelig til specielle Øjemed, hvortil den er bygget, Passagerfart og Fart efter Svin fra Mors.

mandag 16. januar, 1911
Optaget i Thisted Fartøjsfortegnelse som nybygget åben båd med hjælpeskrue, indrettet til fart med passagerer og svin. Beskrivelse af båden por.: Åben båd med hjælpeskrue, storsejl og fok. Udfaldende stævn, dæk i ca. 1/3 længde, bygget på klink af eg og fyr, platgattet, fuldstændig inderklædning. Lukaf forskibs, men kun indrettet til dagsejlads, derfor ingen faste køjer. Bænkene i lukafet kan dog bruges af skipper til at overnatte på, men der er intet varmeanlæg. Sejles af 1 mand. Dagfart og lystsejlads med passagerer, samt fragtfart, alt på og omkring Mors.

fredag 28. juli, 1911
Annonce i Morsø Folkeblad: Første Dyrskuedag, Fredag 28., afgaar Motorbaaden "Salgjerhøj" fra Gullerup Kl. 9½ Formd. Anden Dyrskuedag, Lørdag d. 29., afgaar "Salgjerhøj" og "Eshøj" fra Gullerup Kl. 8½ og 10½.

torsdag 18. juli, 1912
Annonce i Morsø Folkeblad: Gullerup-Thisted sejler Motorbaaden "Salgjerhøj" i Anledning af Dyrskuet i Thisted. Lørdag den 20. kl. 8, 10 og 12 præcis.

fredag 17. december, 1915
Solgt til fiskerne Andreas Ahasverussen og Espen Iversen, Nykøbing Mors.

lørdag 18. december, 1915
I forbindelse med salg til Nykøbing/ombygning til fisketransportbåd udskrift af Thisted Baadefortegnelse.

fredag 7. januar, 1916
Registreret som fiskefartøj A 2864. Beregnet til transport af fisk. (ikke direkte fiskeri).

mandag 10. januar, 1916
Målebrev. Omregistreret/ombygget til A 2864. Navn: Kronan 2, Hjemsted: Nykøbing Mors. Ny måling: 4,98 BRT, Længde 27,10 x 10,00 x 3,10 ef. Motoreffekt opgivet til 4 eHK.

mandag 11. november, 1929
Andreas K. Ahasverussen meddeler Toldkammeret i Nykøbing Mors, at A 2864, Kronan 2 er ophugget, og papirerne bortkommet.

januar, 1930
A 2864, Kronan 2 slettet af fiskerifortegnelsen som ophugget.

Supplerende oplysninger

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1910 - 1929)

Hjemsteder

Thisted (1910 - 1915)
Nykøbing Mors (1915 - 1929)

Dimensioner

Længde: 8,7 m, Bredde: 3,3 m, Dybde: 0,7 m (1910)
Længde: 8,3 m, Bredde: 3,0 m, Dybde: 0,9 m (1916)

Tonnage

BRT: 4,15, NRT: 2,47 (1910)
BRT: 4,98 (1916)

Maskineri

1 stk. 1-cylindret, 4-takts Dan petroleumsmotor, 8 hk (1910)
1 stk. omstyrbar skrue

Skrog

træ, eg, fyr

Ingen billeder af Kronan 2 (ex. Salgjerhøj)

Der er i øjeblikket over 45000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Kronan 2 (ex. Salgjerhøj). Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail til

Oprettet: 9. april 2018.