Agda

Værft: Howaldtswerke AG, Kiel, Tyskland..
Nybygning nr. 313.

Leveret: 25. august, 1896.

Status: Forlist.

Navn

Agda (12. september, 1896 - 15. januar, 1944)

Rute

Horsens - Snaptun - Endelave (1896 - 15. januar, 1944)

Rederier

Horsens Dampbaadsselskab A/S, Horsens, Danmark (25. august, 1896 - 13. oktober, 1919)
Horsens Dampskibsselskab A/S, Horsens, Danmark (13. oktober, 1919 - 15. januar, 1944)

Hændelser og særlige begivenheder

25. august, 1896
Afleveret til Horsens Dampbaadsselskab jfr Beilbrief dat. Kiel 25. august 1896. Anmeldt til skibsregistret 11. september, registreret 12. september.

4. september, 1896
Maal Bevis udstedt, Horsens.

12. september, 1896
Nationalitets- og Registreringscertifikat udstedt.

13. oktober, 1919
Skøde for salg til Horsens Dampskibsselskab dateret 27. april 1918, anmeldt til registret 10. april 1918, registreret 13. oktober 1919.

5. november, 1919
Maal Bevis udstedt, Horsens.

13. november, 1919
Nationelitets- og Registringscertifikat udstedt.

15. januar, 1944
Forlist på vej fra Snaptun til Endelave, formentlig på grund af minesprængning. Alle 14 om bord omkom.

Fra Registerbogen: Jfr. Anmeldelse, dat. Horsens 1/5 1944, fra Selskabet er dette Skib paa Rejse fra Horsens til Endelave forlist 15/1 1944 ca. 1½ sømil S.O. for H???grunden som Følge af Mineeksplosion. I Henhold hertil udslettes Skibet af Skibsregistret i Medfør af Skibsregistreringskontorets Beslutning af 13/5 1944. Certifikatet er gaaet tabt.

Fra Dansk Søulykke-Statistik: Paa Rejse fra Snaptun til Endelave med Passagerer. Forlist efter Eksplosion d. 15/1 44 ved Jyllands Ø.-Kyst; 14 Omkomne.

Søforhør i Horsens d. 26/2 44. Forlisanmeldelse dat. Horsens d. 1/5 44. Kl. ca. 1900, da A. befandt sig i Farvandet mellem Hjarnø og Endelave ca. 2,5 Sm. NNV. af Endelave Havn hørtes fra Endelave en voldsom Eksplosion, hvorefter A. var forsvundet. Skibe, der sejlede ud til Assistance, fandt kun Vragrester af A.

Anm. 1. De omkomne var: Skibsfører Carl Edv. Mortensen af Endelave, Maskinmester Leo Jensen og Matros O. K. Lundgren, begge af Horsens, samt Matros Harald Petersen af Endelave. Endvidere Passagererne Gaardejer Ejner Hoe, Skoleelev Carl Johan Hoe, Fru Agnes Johanne Rasmussen, Poul Hansen Zederkopff, Skibsfører Valdemar Sørensen samt Frk. Laura Edith Petersen alle af Endelave, Fabrikant Darling Nielsen af Horsens, Mejerist Svend E. Petersen af Nørre Vium, Frk. Karen Margrethe Røgler af Faster pr. Skern og Missionær Anna Søndberg af Hellerup.

Anm. 2. Ministeriet maa antage, at Eksplosionen skyldes Krigsaarsager.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NHTB (12. september, 1896 - 1933)
OXZG (1934 - 15. januar, 1944)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (12. september, 1896 - 15. januar, 1944)

Hjemsted

Horsens (12. september, 1896 - 15. januar, 1944)

Dimensioner

Længde overalt: 20,8 m, Bredde: 5,0 m, Dybgang: 2,0 m (1896)
Længde overalt: 20,9 m, Bredde: 5,0 m, Dybde: 2,0 m (1919)

Tonnage

BRT: 48,50, NRT: 21,61 (1896)
BRT: 48,50, NRT: 20,64 (1919)

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 80 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

stål

Billeder af Agda

 Agda
Agda
 Agda
Agda
 Agda
AgdaOprettet: 4. oktober 2018.
24 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS