Titanic

Værft: Harland & Wolff, Belfast, Nordirland.
Nybygning nr. 401.

Bestilt: 17. september, 1908.
Kølstrakt: 31. marts, 1909.
Søsat: 31. maj, 1911.
Leveret: 2. april, 1912.

Status: Forlist.

Navn

Titanic (2. april, 1912 - 15. april, 1912)

Rute

Southampton - New York (10. august, 1912 - 14. april, 1912)

Rederi

White Star Line, Liverpool, England (2. april, 1912 - 15. april, 1912)

Hændelser og særlige begivenheder

1911
Søsterskibet Olympic blev leveret 31. maj 1911. Titanic blev bygget parallelt med Olympic, kølen til de to skibe blev lagt med kun 3½ måneds mellemrum. Som bestilt skulle Titanic have været stort set identisk med Olympic, men da Olympic nogle måneder havde været i drift valgte man på baggrund af erfaringer herfra at få udført mindre ændringer på Titanic. Den mest synlige ændring var, at forreste del af promenadedækket på A-dækket blev afskærmet for at give bedre læ til passagererne på første klasse. Desuden blev noget af B-dækkets promenadedæk inddraget til fordel for flere første klasses kahytter, og der blev tilføjet Café Parisienne, en cafe i stil med en fransk fortovscafé.

oktober, 1911 - november, 1911
Mens Titanic stadig var under bygning hos Harland og Wolff i Belfast, var søsterskibet Olympic kollideret med den britiske krydser HMS Hawke. Resultatet var skader på skrog og styrbords skrueaksel. For at fremskynde reparationen og få Olympic hurtigt i drift igen, blev den tilsvarende aksel fra Titanic, anvendt som reservedel. Dette forsinkede Titanics færdiggørelse.

februar, 1912
Endnu en gang måtte Titanic indtage rollen som reservedelslager for søsterskibet Olympic, der på en rejse fra New York havde mistet et skrueblad på bagbords skrue. Hændelsen betød, at aflevering af Titanic atter blev udsat.

10. april, 1912
Titanic afgik fra Southampton på jomfrurejsen omkring kl. 12. Fire timer senere ud for Cherbourg blev Titanic mødt af tenderbåde, da Cherbourg ikke kunne anløbes af så stort et skib. Her forlod nogle passagerer, der kun havde købt en tur ober kanalen, Titanic, mens flere passagerer kom om bord.

11. april, 1912
Kl. 11.30 ankom Titanic til Cork. Da havnen ikke kunne anløbes af skibe af den størrelse blev der igen anvendt tenderbåde. Nogle få passagerer stod af her, mens flere kom om bord. Titanic afsejlede fra Cork kl. 13.30. Der hersker nogen usikkerhed om præcist hvor mange der var om bord, blandt andet fordi nogle aflyste deres rejse i sidste øjeblik, og nogle af forskellige grunde rejste under dæknavn. Det estimerede antal var 1237 passagerer og 987 besætningsmedlemmer.

14. april, 1912
Titanic havde modtaget advarsler fra 6 andre skibe, om at der var drivis i det nordlige Atlanterhavet. Ikke desto mindre valgte man at fortsætte med fuld fart, og satte lid til udkik og vagten på broen. Desuden havde man tillid til, at et så stort skib som Titanic ville kunne klare isen. Kl. 23.39 opdagede udkiksmanden et isbjerg ret forude og alarmerede broen, hvor styrmanden straks beordrede kursændring og standsning af maskinerne. Det var imidlertid for sent, og Titanic ramte isbjerget. De fem forreste af skibets vandtætte sektioner sprang læk, og skibet begyndte hurtigt at tage vand ind.

15. april, 1912
Det stod hurtigt klart, at skibet ville synke, og kaptajnen gav ordre til at redningsbådene skulle klargøres og passagererne skulle gå til samlingsstederne. Telegrafisten fik ordre til at sende nødsignal, desværre blev der opgivet forkert position, ca. 13,5 sømil fra det aktuelle sted. Omkring kl. 00.15 blev passagererne bedt om at tage redningsveste på og gå til bådedækket. Både ledelse og den menige besætning var uforberedt på en sådan hændelse. Det var ikke blevet øvet tilstrækkeligt, hvordan man skulle forholde sig. Evakueringen blev så småt påbegyndt omkring kl. 00.20, og man tog æren med "kvinder og børn først" så bogstaveligt, at de fleste redningsbåde blev sat i søen med mange tomme pladser. De første redningsbåde sejlede væk fra skibet omkring kl. 00.45. Titanic havde helt utilstrækkeligt redningsudstyr. Selvom skibet langt fra var fuldt, var der kun redningsbåde til omkring halvdelen af de ombordværende. Skibet var udstyret med kun 20 redningsbåde, de fire af dem var sammenklappelige Engelhardt både. Den samlede kapacitet for redningsbådene var 1178. Den sidste redningsbåd, der blev sat i vandet kl. ca. 02.05, var en af de sammenklappelige Engelhardt både, den havde 25 om bord. Da skaderne var i forreste del af skibet, var det stævnen, der begyndte at synke. Kl. 02.15 var fordækket under vand, og hastigeheden hvormed skibet sank øgedes. Omkring kl. 02.20 var Titanic sunket helt, kun ca. 2 timer og 40 minutter efter at have ramt isbjerget. Mange personer var på det tidspunkt i det iskolde vand, de overlevede kun få minutter. Kun 13 blev samlet op fra vandet fra nogle af redningsbådene. De overlevende blev taget om bord i Cunards passagerdamper Carpethia, der var sejlet til stedet med høj hastighed. 710 blev reddet, 1514 omkom.

Søsterskibe

Olympic
Britannic

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

HVMP (2. april, 1912 - 15. april, 1912)

Flag

Storbritannien's flagStorbritannien's flag
Storbritannien (2. april, 1912 - 15. april, 1912)

Hjemsted

Liverpool (2. april, 1912 - 15. april, 1912)

Dimensioner

Længde: 259,1 m, Længde overalt: 269,1 m, Bredde: 28,2 m, Dybgang: 10,5 m

Tonnage

BRT: 46328

Kapacitet

2435 passagerer, 2435 køjepladser

Fart

Servicefart: 21 knob, Topfart: 24 knob

Maskineri

2 stk. 4-cylindret tripple expansion dampmaskine, 30000 hk
1 stk. lavtryks dampturbine, 16000 hk
3 stk. fastbladet propel

Billeder af Titanic

 Titanic
(søsætning)
Titanic
 Titanic
(søsætning)
Titanic
 Titanic
(søsætning)
Titanic
 Titanic
Titanic
 Titanic
Titanic
 Olympic Titanic
(søsterskibe)
Olympic
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
(interiør)
Titanic
 Titanic
Titanic
 Titanic
Titanic
 Titanic
Titanic
 Titanic
Titanic

Fartplaner for Titanic

 Olympic Titanic
Olympic og Titanic
Olympic
TitanicOprettet: 30. april 2019.
51 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS