Depotskib I

Værft: Lobnitz, Coulborn & Co., Renfrew, Skotland.
Nybygning nr. 227.

Søsat: 24. april, 1883.
Leveret: juni, 1883.

Status: Ophugget.

Navne

Koldinghuus (juni, 1883 - 16. november, 1904)
Depotskib I (16. november, 1904 - 2. august, 1906)

Ruter

Esbjerg - Harwich (19. juli, 1883 - oktober, 1887)
København - Århus (23. juni, 1888 - april, 1889)
Esbjerg - Harwich (24. april, 1889 - november, 1892)
Esbjerg - Hamburg (25. november, 1892 - 26. marts, 1893)
Esbjerg - Harwich / Hamburg (29. marts, 1893 - 4. juni, 1893)
Esbjerg - Harwich (6. juni, 1893 - 5. januar, 1903)
Lager i København (16. november, 1904 - 1906)

Rederi

Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (juni, 1883 - 2. august, 1906)

Hændelser og særlige begivenheder

21. oktober, 1887
Ankom til København fra Esbjerg op oplagt. Herefter herefter forsynet med ekstra passagerfaciliteter hos Burmeister & Wain.

26. maj, 1888
Prøvesejlads efter ombygning.

11. april, 1897 - 30. april, 1897
Køleanlæg installeret hos Lobnitz & Co. i Renfrew.

5. januar, 1903
På en rejse fra Parkeston, Harwich med afgang 3. januar til Esbjerg strandede Koldinghuus på Fanøs sydvestkyst. Alle om bord blev reddet i land.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:Søforklaring i Esbjerg d. 14/1 03.
Kl. 5 1/4 FM., da K. ifølge Bestikket skulde være ca. 15 Kml. fra Barren ved Graadyb, blev Maskinen stoppet, for at Lodskud kunde tages. Strax efter, inden Lodningen endnu var udført, saa Kapt. K. i NNØ. et Lys, som af ham antoges at være Sædenstrand Fyr. Vejret var paa dette Tidspunkt tilsyneladende klart, men senere viste det sig, at der havde staaet Dis over Landet. Roret lagdes St, B., og Maskinen sattes paa «Langsom Frem». Da Skibet havde drejet ca. 3 Streger B. B. over, huggede det i Grunden omtr. samtidig med at Loddet gav 3 Fv. Vand. Maskinen kastedes «Fuld Kraft Bak», men K. kunde ikke bakkes flot, faldt efterhaanden tværs og drev længere ind paa Grunden. Nødsignal afgaves, Baadene klargjordes og Redningsbælter fordeltes til Passagerer og Besætning. Da K. viste sig at være tæt, besluttedes det efter afholdt Skibsraad at forblive om Bord og eventuelt afvente Redningsbaadens Ankomst. Alle Luger og Skylighter skalkedes, og ved Lempning af Vægte søgtes det at forhindre K. i at falde om paa Siden; tillige blev Fortanken fyldt med Vand, for at bringe Skibet til at hugge mindre i Grunden. Kl. 9 FM. landsattes Passagererne af Redningsbaaden fra Sønderho, som derpaa samme Dags EM. ogsaa bragte Besætningen i Land. Ved Assistance af «Svitzers B. B.» blev K. — som ved Lavvande stod omtr. tør, idet Grundstødningen havde fundet Sted ved en Vandstand, der var flere Fod over daglig Vande — efter et langvarigt og meget besværligt Arbejde bragt flot, og d. 7/4 indslæbt til Esbjerg. Bjærgeløn 60000 Kr.
Anm. Angaaende Aarsagen fandt Søretten Anledning til at udtale «at den skete Søulykke maa betragtes som hændelig og maa anses foranlediget ved, dels at Vandet paa Grund af det stærke Højvande har ført Skibet hurtigere frem end Loggen har vist og dels ved at det tilsyneladende var klart Vejr, medens det i Virkeligheden var diset inde over Land.»

2. august, 1906
Solgt til Petersen & Albeck, København for ophugning. Videresolgt til Harburg/Hamburg for ophugning. Bugseret fra København samme dag.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

NTRC (juni, 1883 - 2. august, 1906)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (juni, 1883 - 2. august, 1906)

Hjemsteder

København (juni, 1883 - 9. april, 1888)
Århus (9. april, 1888 - 20. april, 1895)
Esbjerg (20. april, 1895 - 16. november, 1904)
København (16. november, 1904 - 2. august, 1906)

Dimensioner

Længde: 82,0 m, Bredde: 12,0 m, Dybgang: 1,0 m

Tonnage

BRT: 1057, NRT: 610, DW: 450

Kapacitet

118 passagerer, 48 køjepladser

Fart

Fart: 12,5 knob

Maskineri

2 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 1600 ihk
2 stk. sidehjul

Billeder af Depotskib I

 Koldinghuus
Koldinghuus
 Koldinghuus
KoldinghuusOprettet: 29. maj 2019.
36 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS