Prøven (ex. Falster)

Værft: E. C. Benzon, Nykøbing Falster, Danmark.

Søsat: 20. februar, 1963.
Leveret: 27. april, 1863.

Status: Forlist.

Navne

Falster (27. april, 1863 - februar, 1866)
Samsø (februar, 1866 - 30. maj, 1880)
Prøven (30. maj, 1880 - 27. december, 1898)

Ruter

København - Stubbekøbing - Nykøbing Falster - Nysted (forår 1863 - starten af 1866)
Århus - Samsø - Tunø (marts, 1866 - 1866)
Århus - Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (også) (marts, 1866 - oktober, 1866)
Århus - Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (marts, 1867 - 1867)
Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (også) (marts, 1867 - 1867)
Århus - Vejle - Fredericia - Kiel (marts, 1868 - 1868)
Vejle - Fredericia - Kiel (også) (marts, 1868 - 1868)
Transport af fisk (1869 - 1882)
Fragtskib (1883 - 27. december, 1898)

Rederier

Et Interessentskab i Nykøbing Falster v/ J. S. Gram, Nykøbing Falster, Danmark (27. april, 1863 - februar, 1866)
Et Aktieselskab i Aarhus v/ Rudolph Wullf, købmand, Århus, Danmark (februar, 1866 - 29. marts, 1869)
Johannes Sophus Paulsen, København, Danmark (29. marts, 1869 - 4. november, 1869)
Aktieselskabet Kjøbenhavns Fiskehandels Selskab, København, Danmark (4. november, 1869 - 10. juni, 1876)
Charter: De Jydsk-Fyenske Jernbaner, Århus, Danmark (1876)
Partrederi (I. P. E. Tuxen, H. A. Hammerich), Nakskov, Danmark (10. juni, 1876 - 30. maj, 1880)
Aktieselskabet Kjøbenhavns Fiskeri Selskab, København, Danmark (30. maj, 1880 - 5. juli, 1882)
Partrederi (T. H. Bonde, Købmand; E. C. Benzon, Skibsbygmester), Nykøbing Falster, Danmark (5. juli, 1882 - 10. juli, 1882)
Aktieselskabet Smaalandenes Dampskibsfart, Nykøbing Falster, Danmark (10. juli, 1882 - 10. maj, 1894)
Oscar V. Reimann, Vexelerer, København, Danmark (6. marts, 1894 - 10. marts, 1894)
Deutsch-Skandinaviecher Expressverkehr (Siegmund Levin), København, Danmark (10. marts, 1894 - 24. juli, 1895)
John Levin, Grosserer og Direktør, Malmö, Danmark (24. juli, 1895 - 17. marts, 1896)
Aktieselskabet Prøven, København, Danmark (17. marts, 1896 - 27. december, 1898)

Hændelser og særlige begivenheder

mandag 17. februar, 1868
Rubrikannonce i Aarhuus Stifts-Tidende (også bragt 24. februar): Dampskibet "Samsø". Saafremt Vinteren tillader det vil Dampskibet "Samsø" i Begyndelsen af Marts optage Routen fra ifjor: Aarhuus - Kiel og Veile - Kiel, anløbende Mellemstationerne. Afgangsdagene ville nærmere blive bekjendtgjorte. Skibet. der ifjor fik nyt Maskineri, er i Vinter blevet forsynet med tilsvarende ny Kjedel fra dHrr. Burmeister & Wain.

foråret 1869
Ombygget til fiskekvase, forsynet med brønd (dvs. transport af levende fisk).

lørdag 10. juni, 1876
Solgt på auktion til Tuxen og Hammerich.

søndag 30. maj, 1880
Skøde for salg til Kjøbenhavns Fiskeri Selskab.

onsdag 5. juli, 1882
Solgt på auktion til Th. Bonde og E. C. Benzon.

mandag 10. juli, 1882
Skøde for salg til Smaalandenes Dampskibsfart.

1883
Ombygget og forlænget i Svendborg.

tirsdag 6. marts, 1894
Anmeldt solgt til Oscar V. Reinmann. Registreret 10. marts.

fredag 16. marts, 1894
Anmeldt solgt til Deutsch-Skandinaviecher Expressverkehr . Registreret 7. maj.

tirsdag 21. maj, 1895
Kontrakt for salg til John Levin. Anmeldt 3. juli, registreret 24. juli.

onsdag 4. marts, 1896
Anmeldt solgt til A/S Prøven. Registreret 17. marts.

tirsdag 27. december, 1898
På vej fra Marstrand til Lübeck med 95 tons fersk fisk sprang Prøven læk ca, 4 kvm ud for Vinga under Vest-Sydvestlig storm. Lodskutteren fra Vinga forsøgte at bugsere Prøven ind på grundt vand, men Prøven sank på 16 favne vand. Besætningen blev reddet af lodskutteren.

fredag 20. januar, 1899
Anmeldt forlist. Slettet af registret 24. januar som forlist.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NCVR (1867 - 1899)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (27. april, 1863 - 27. december, 1899)

Hjemsteder

Nykøbing Falster (27. april, 1863 - februar, 1866)
Århus (februar, 1866 - 29. marts, 1869)
København (29. marts, 1869 - 10. juni, 1876)
Nakskov (10. juni, 1876 - 30. maj, 1880)
København (30. maj, 1880 - 1. juli, 1882)
Nykøbing Falster (5. juli, 1882 - 10. marts, 1894)
København (10. marts, 1894 - 12. december, 1899)

Dimensioner

Længde: 26,7 m, Bredde: 4,7 m, Dybde: 2,4 m (1863)
Længde: 32,13 m, Bredde: 5,0 m, Dybde: 2,3 m (1883)

Tonnage

BRT: 72,40, NRT: 32,71 (1863)
BRT: 97,49, NRT: 54,00 (1883)

Maskineri

1 stk. P. Hansen dampmaskine, 20 nhk (1863 - 1867)
1 stk. højtryks Møller & Jochumsen dampmaskine, 35 nhk (1867 - 1883)
1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 110 ihk (1883 - 1899)
1 stk. fastbladet propel

Skrog

træ, eg

Ingen billeder af Prøven (ex. Falster)

Der er i øjeblikket over 44000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Prøven (ex. Falster). Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail til

Fartplaner for Prøven (ex. Falster)

Oprettet: 5. august 2019.