Fæmøsund (ex. Rudkjøbing)

Værft: Arentz & Rosenfeldt (Kjøbenhavn Flydedok & Skibsværft), København, Danmark.
Nybygning nr. 40.

Leveret: 1897.

Navne

Rudkjøbing (26. oktober, 1897 - 25. november, 1920)
Fæmøsund (25. november, 1920 - 10. august, 1934)

Ruter

Svendborg - Aasø - Dageløkke - Lohals (1897 - 1904)
Kystfart på Langeland (1905 - 191?)
Bandholm - Askø / Fejø / Femø (1. april, 1912 - 1919)
Bandholm - Askø / Fejø / Femø (1. april, 1920 - 193?)

Rederier

Dampskibsselskabet Langeland, Rudkøbing, Danmark (26. oktober, 1897 - 13. februar, 1905)
Sydfyenske Dampskibsselskab A/S (SFDS), Svendborg, Danmark (13. februar, 1905 - 25. november, 1920)
Dampskibsselskabet Smaalandshavet A/S, Bandholm, Danmark (25. november, 1920 - 10. august, 1934)
P. Christensen, Nakskov, Danmark (10. august, 1934)

Hændelser og særlige begivenheder

26. oktober, 1897
Anmeldt og registreret.

1. januar, 1905
Skøde for salg til Sydfyenske Dampskibsselskab. Anmeldt og registreret 13. februar.

26. januar, 1920 - 16. januar, 1920
Ærø Avis: Sydfyenske Dampskibsselskab vil ikke overtage Bandholm-Ruten. En Henvendelse Herom er afslaaet af Selskabets Bestyrelse. Da der i nogen Tid har hersket udbredt Misfornøjelse med Motorskibet „Syltholm“, der besørger Trafikken mellem Bandholm og Øerne, har Skibets Ejer, Dampskibsselskabet „Smaalandshavet“ - efter et forgæves Forsøg paa at købe et bedre Skib - rettet en Henvendelse til „Sydfynske Dampskibsselskab“ i Svendborg for at formaa dette Selskab til at overtage Ruten og lade Damperen „Rudkøbing“ besørge Trafikken. Selskabets Bestyrelse har imidlertid afslaaet at overtage denne sejlads igen. Sydfynske Dampskibsselskab har som bekendt haft Bandholm-Ruten i adskillige Aar, indtil Sejladsen for et Aars Tid siden blev indstillet, da Selskabet satte Penge til paa Ruten.

28. januar, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Ruten paa Øerne. Dampskibsselskabet „Smaalandshavet“ afholdt i Gaar Bestyrelsesmøde, hvor det besluttedes at købe Sydfynske D.S.s Damper Rudkøbing, som tidligere sejlede Ruten. Baaden vil antagelig blive besigtiget i Svendborg i næste Uge. Hvis den er tilfredsstillende, vil den dog ikke blive sat ind i Ruten før 1. april, da Selskabet er bundet til „Syltholm“ til den Tid. „Rudkøbing“ er en ældre Baad, men vel vedligeholdt, og den passer til Ruten baade i Størrelse og Dybtgaaende.

30. marts, 1920
Lolland-Falsters Folketidende: Den ny Rutedamper - „Rudkøbing“ ankom Mandag Eftermiddag til Bandholm og blev afleveret til Akties. „Smaalandshavet“.

1. april, 1920
Skøde for salg til Dampskibsselskabet Smaalandshavet. Anmeldt 25. oktober, registreret 25. november.

10. august, 1934
Anmeldt og registreret solgt til P. Christensen, Nakskov.

10. august, 1934
Anmeldt og registreret solgt til udlandet. Videre skæbne ukendt.

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

NJGO (26. oktober, 1897 - 1933)
OYDN (1934 - 10. august, 1934)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (26. oktober, 1897 - 10. august, 1934)

Hjemsteder

Rudkøbing (26. oktober, 1897 - 22. marts, 1912)
Bandholm (22. marts, 1912 - 10. august, 1934)

Dimensioner

Længde: 22,3 m, Bredde: 5,2 m, Dybde: 2,0 m (1897)
Længde: 22,9 m, Bredde: 5,2 m, Dybde: 2,0 m (1922)

Tonnage

BRT: 60, NRT: 19, DW: 22 (1897)
BRT: 60, NT: 22, DW: 22 (1922)

Kapacitet

? passagerer

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 20 nhk
1 stk. fastbladet propel

Ingen billeder af Fæmøsund (ex. Rudkjøbing)

Der er i øjeblikket over 42000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Fæmøsund (ex. Rudkjøbing). Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail tilOprettet: 5. maj 2020.
118 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS