Viking

Værft: Lobnitz, Coulborn & Co., Renfrew, Skotland.
Nybygning nr. 230.

Søsat: 11. juli, 1883.
Leveret: 1883.

Status: Forlist.

Navne

Achille (1883 - 18. marts, 1891)
Viking (18. marts, 1891 - 3. januar, 1917)

Ruter

Baltikum - København - Nordsøen / Frankrig / Portugal / Antwerpen (hovedsageligt) (1891 - 1916)
Baltikum - København - Manchester - Liverpool (januar, 1894)
Esbjerg - Harwich / Altona (også) (1904)
Stettin - København - Christiania (Oslo) (også) (1907 - 1915)
Stettin - København - Norges vestkyst (også) (1907 - 1915)
København - Sankt Petersborg (også) (1913)

Rederier

A. Grandchamp, Fils & Co., Dieppe, Frankrig (1883 - 18. marts, 1891)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (18. marts, 1891 - 3. januar, 1917)

Hændelser og særlige begivenheder

18. marts, 1891
Skøde for salg til DFDS. Købspris £ 8000.

3. januar, 1917
På rejse fra Sunderland til Setúbal med kul, sænket af tysk ubåd i Biscayabugten. Der var 18 besætningsmedlemmer om bord, ingen omkomne.
I "Statistisk Oversigt over de i Aaret 1917 for danske Skibe I danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker" kan læses:
Søforklaring dat. Gibraltar d. 6. januar 1917. Søforhør dat. Kjøbenhavn d. 1. februar 1917. Anmeldelse fra Rederiet dat. Kjøbenhavn d. 12. maj 1917. Omtr. Kl. 7½ Formiddag blev Viking beskudt af en tysk Undervandsbaad. Maskinen blev straks standset, og Baad afsendtes med Viking's Skibspapirer til Undervandsbaaden. Fra denne blev der imidlertid givet Signal til, at Viking straks skulde forlades, og da dette var sket, blev Skibet omtr. Kl. 10 Formiddag sænket ved Beskydning og Eksplosion af Bomber, hvorpaa Undervandsbaaden forsvandt. Besætningen optoges kort efter af engelsk Hospitalsskib — »Warrior« — og landsattes derfra d. 5. februar i Gibraltar.
Anm. Aarsagen til Forliset fremgaar af det ovenanførte.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NLMH (18. marts, 1981 - 3. januar, 1917)

Flag

Frankrig's flagFrankrig's flag
Frankrig (1883 - 18. marts, 1891)
Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (18. marts, 1891 - 3. januar, 1917)

Hjemsteder

Dieppe (1883 - 18. marts, 1891)
København (18. marts, 1891 - 3. januar, 1917)

Dimensioner

Længde: 62,8 m, Længde overalt: 66,2 m, Bredde: 8,7 m, Dybgang: 5,0 m, Dybde: 5,4 m

Tonnage

BRT: 760,97, NRT: 458,67, DW: 917 (1883)
BRT: 761, NRT: 453, DW: 900 (1916)

Kapacitet

41 passagerer, 6 køjepladser

Fart

Fart: 10 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 520 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

jern

Billeder af Viking

 Viking
VikingOprettet: 12. februar 2021.
28 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS