J. C. Jacobsen

Værft: Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.
Nybygning nr. 156.

Bestilt: 12. december, 1888.
Søsat: 16. november, 1889.
Leveret: 27. januar, 1890.

Status: Forlist.

Navn

J. C. Jacobsen (27. januar, 1890 - 4. februar, 1947)

Ruter

Baltiske havne - København - Antwerpen - Spanien / det vestlige Middelhav (29. januar, 1890 - 1925)
Danmark - England - Frankrig (også) (1920 - 1921)
Liepāja - København - London (også) (1922 - 1924)
København - Danzig (Gdansk) (hovedsageligt) (1925 - 1931)
Danzig (Gdansk) / Gotenhafen (Gdynia) - København (hovedsageligt) (1932 - 1935)
København - Riga - Liepaja - Klaipeda - København (hovedsageligt) (1936 - 1939)
Danmark - England (1939 - 1940)
Stettin - København - Göteborg - Norges østkyst (1941 - 1944)
København / Esbjerg - Antwerpen (1946 - 4. februar, 1947)

Rederier

Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (27. januar, 1890 - 4. februar, 1947)
Charter: Fragtnævnet (den danske stat), København, Danmark (31. juli, 1917 - 17. november, 1918)
Charter: Den britiske regering, England (11. december, 1918 - 23. juni, 1919)

Hændelser og særlige begivenheder

23. marts, 1945
Beslaglagt af tyskerne. Blev dog frigivet igen samme dag, til gengæld blev Seine i stedet beslaglagt.

4. februar, 1947
Forlist på vej fra Antwerpen til København med 1200 ton jernplader og andet gods.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses: Paa Rejse fra Antwerpen til København med Stykgods.
Forlist d. 4. februar 1947 i Nordsøen; 2 Omkomne.
Søforhør i København d. 11. februar 1947. Forlisanmeldelse dat. København d. 17. februar 1947. Kl. ca. 01.30, da J. C. Jacobsen under en Østlig Storm med høj Sø befandt sig 3 Sømil Nordøst af Pit Fyrskib, sprængtes Rorledningens Skildpaddeblok i Bagbords Side paa. Broen, hvorved Rorledningen blev gjort ubrugelig. Maskinen blev straks stoppet, og Haandstyreapparatet agter koblet, til. Kl. ca. 200 blev Maskinen sat paa Halv Kraft Frem og Skibet drejet under. I Løbet af Natten blev 3 Rorgængere kvæstet og en Del opstaaende blev slaaet løs af Braadsøer; Kl. 07.00 opdagedes det, at Skibet var læk. og at Vandet i Rendestenene steg trods stadig Pumpning, og en Undersøgelse syntes at vise, at der var opstaaet en Lækage ved Bagbords Bunkerrum. Skibet havde efterhaanden faaet megen Slagside, og da Vandet i Rendestenene stadig steg, tilkaldtes Hjælp pr. Radio. Kursen blev derefter sat mod Pit Fyrskib og Maskinen sat paa Fuld Kraft Frem, og Kl. ca. 11.00 saas S/S A. P. Bernstorff af Esbjerg, der var blevet anmodet om at gaa til Assistance. Kort forinden var Bagbords Redningsbaad blevet slaaet over Bord, og J. C. Jacobsens Besætning, ialt 21 Mand, forlod Kl. 12.30 Skibet i Styrbords Redningsbaad. Da Baaden nærmede sig A. P. Bernstorff, rejste et Par Mand af Besætningen sig for at holde Baaden klar af Skibssiden, men herved kæntrede Baaden, og de ombordværende faldt i Vandet. Fra A. P. Bernstorff blev der kastet Liner ud, og det lykkedes at redde 19 Mand af Besætningen, medens de øvrige 2 druknede. Kl. 13.30 sank J. C. Jacobsen
Anm. 1. De omkomne var: Kaptajn Otto Peter Vestholdt og 1. Maskinmester Thor Frode Valentin, begge af København.
Anm. 2. Ministeriet maa antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Søen.

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

NBRK (1890 - 1933)
OUHM (1934 - 4. februar, 1947)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (27. januar, 1890 - 4. februar, 1947)

Hjemsted

København (27. januar, 1890 - 4. februar, 1947)

Dimensioner

Længde: 66,4 m, Længde overalt: 69,6 m, Bredde: 9,45 m, Dybgang: 5,2 m, Dybde: 7,0 m

Tonnage

BRT: 1227, NRT: 887, DW: 1478

Kapacitet

12 passagerer, 12 køjepladser

Fart

Fart: 10,3 knob

Maskineri

1 stk. tripple expansion B&W dampmaskine, 620 ihk
1 stk. fastbladet propel

Ingen billeder af J. C. Jacobsen

Der er i øjeblikket over 42000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af J. C. Jacobsen. Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail tilOprettet: 5. juni 2021.
29 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS