Esbern Snare (ex. Esbjerg)

Værft: Cunliffe & Dunlop, Glasgow, Skotland.
Nybygning nr. 85.

Søsat: 5. november, 1872.
Leveret: december, 1872.

Status: Forlist.

Navne

Esbjerg (december, 1872 - 12. september, 1928)
Esbern Snare (12. september, 1928 - 4. marts, 1930)

Ruter

Esbjerg - Thameshaven (1876 - 1. juni, 1880)
Esbjerg - Harwich (2. juni, 1880 - 1883)
Esbjerg - Hamburg (også) (1883 - 1890)
Danmark - Newcastle / Leith (hovedsageligt) (1883 - 1900)
Esbjerg - Grimsby (også) (1883 - 1900)
Danmark - Hamburg (også) (1883 - 1900)
Sverige - Newcastle (1900 - 1902)
Jylland - Hamburg (1903 - 1908)
København - Leith - Færøerne (også) (1903 - 1908)
Stettin - København - Norges vestkyst (også) (1903 - 1908)
København - Libau (Liepāja) (hovedsageligt) (1909 - 1914)
Stettin - København - Norge (hovedsageligt) (1914 - 1918)
Danmark - England (også) (1914 - 1918)
København - Island (også) (1915)
København - Antwerpen (hovedsageligt) (1919 - 1920)
Stettin - København - Göteborg (1922)
Stettin - København - Christiania (Oslo) (også) (1922)
Aalborg / Århus - Hamburg (hovedsageligt) (1922 - 1930)
København - Danzig (Gdansk) / Königsberg (Kaliningrad) - Libau (Liepāja) (også) (1928)

Rederier

Aktieselskabet Esbjerg Dampskibsselskab, Nordby, Danmark (december, 1872 - 5. januar, 1876)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (5. januar, 1876 - 4. marts, 1930)

Hændelser og særlige begivenheder

torsdag 12. december, 1872
Bilbrev udstedt.

fredag 14. februar, 1930
Paa Rejse fra Hamburg til Aalborg i Ballast, Kollideret med S/S Carl paa Elben ud for Altona.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses under S/S Carl:
Indberetning fra Konsulatet i Hamburg dat. 17., 18., 19., 20., 21. og 22. februar 1930. Søforklaring i Altona d. 17. februar 1930. Meddelelse fra Udenrigsministeriet dat. 18. februar 1930. Søforklaring i Hamburg d. 19. og 21. februar 1930. Søforhør i Aalborg d. 11. marts 1930. Søforhør i Kolding d. 24. marts 1930.
Kl. 23 skiftedes Lods ved Seemannahøft og Rejsen fortsattes med vekslende Fart. Vinden var flov af Syd-Sydvest, Vejret var letdiset, hvorfor Taagesignaler blev afgivet, Da Carl befandt sig paa Vest-Siden af Indsejlingen til Köhlbrander, kom en Dampers Top- og grønne Sidelanterne i Sigte 2 Str. om Styrbord. Carls Maskine stoppedes, men efter Lodsens Raad beordredes Maskinen atter Frem, og Carl drejedes lidt Bagbord over, hvilket blev tilkendegivet ved 2 korte Toner med Dampfløjten. Umiddelbart efter drejede den modgaaende Damper - der senere viste sig at være S/S Esbern Snare af Aalborg - Styrbord over, saaledes at dens røde Sidelanterne kom i Sigte. Afstanden mellem Skibene var ca. 100 m, og da en Kollision syntes uundgaaelig, stoppedes Carls Maskine, hvorefter den kastedes Fuld Kraft Bak samtidig med, at man lod Bagbords Anker falde. Bakmanøvren blev tilkendegivet ved 3 korte Toner med Dampfløjten. Umiddelbart efter - Kl. 23.30 - tørnede Carls Styrbords Bov imod Esbern Snares Bagbords Bov. Carl, der havde faaet Boven beskadiget, opankredes i ca. 20 Minutter, hvorefter Rejsen fortsattes.
Af den af Esbern Snares Besætning afgivne Forklaring fremgaar, at dette Skib Kl. ca. 23.30 var udfor Altonas Havn, da Carls Top- og grønne Sidelanterne kom i Sigte om Bagbord. Da der syntes Fare for en Kollision, blev Esbern Snares Fart reduceret til Langsomt, samtidig med at Roret blev lagt haardt Styrbord, hvilket blev tilkendegivet ved 1 kort Tone med Dampfløjten. Umiddelbart efter hørtes fra Carl 2 korte Toner, og da en Kollision syntes uundgaaelig, beordredes Maskinen først Langsomt, derefter Fuld Kraft Bak samtidig med, at der blev givet Ordre til at purre ud og gøre Baadene klar. Umiddelbart efter kolliderede Skibene som ovenfor nævnt. Esbern Snare, der ved Kollisionen fik et stort Hul i Boven, hvorigennem Vandet strømmede ind, førtes ind til Altonas Kajmur, hvor Skibet sank. Skibet blev senere kondemneret.

Anm. 1. Ved en under 21. februar afsagt Kendelse i Sagen, har Søretten i Hamburg udtalt, at Aarsagen til Kollisionen dels er, at Carl ikke holdtes i Farvandets rigtige Side, dels at Carl søgte at passere Esbern Snare med grønt mod grønt. Skylden for Kollisionen maa saaledes tillægges Carls Fører og Lods. Der kan derhos ikke tillægges Esbern Snares Fører nogen Skyld for Kollisionen.
Anm. 2. Søretsmedlemmerne ved det under 24. marts i Kolding afholdte Søforhør har udtalt, at de ikke fandt, at der fra det Offentliges Side var Anledning til at foretage videre i Sagen.

februar, 1930
Hævet af Bugsier Reederei und Bergungs A.G. og slæbt til Köhlbrand, Hamburg.

tirsdag 4. marts, 1930
Vraget solgt til Leth & Co., Hamburg for ophugning.

marts, 1930
Ophugget.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NKTP (december, 1878 - 4. marts, 1930)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (december, 1872 - 4. marts, 1930)

Hjemsteder

Esbjerg (december, 1872 - 5. januar, 1878)
København (5. januar, 1878 - 3. juli, 1890)
Århus (3. juli, 1890 - 18. december, 1926)
Aalborg (18. december, 1926 - 4. marts, 1930)

Dimensioner

Længde: 53,2 m, Længde overalt: 55,6 m, Bredde: 8,1 m, Dybgang: 3,9 m

Tonnage

BRT: 485, NRT: 296, DW: 534 (1872)
BRT: 487,55, NRT: 297,57 (1877)
BRT: 478,01, NRT: 333,95 (1877)

Kapacitet

23 passagerer, ? køjepladser

Fart

Fart: 8,5 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 300 ihk
1 stk. fastbladet propel

Ingen billeder af Esbern Snare (ex. Esbjerg)

Der er i øjeblikket over 43000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Esbern Snare (ex. Esbjerg). Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail til

Oprettet: 3. december 2021.