Første fartplan for Dampbaaden Mols 1873

Første fartplan for Dampbaaden Mols 1873
Den første fartplan for Dampbaaden Mols. Kort efter blev sejladsen indskrænket ad flere omgange, så den efter få uger kun omfattede Århus - Knebelvig. Fartplan fra Brian Krauses samling, 14. august, 1873.

Skib på fartplan

Mols

Ruter på fartplan

Kalø - Vosnæsgaard - Knebelvig - Århus
Århus - Norsminde - Saxild - Hou

Rederi på fartplan

Selskabet for Dampskibsfart paa Aarhusbugten A/S

226 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS