Flensburg-Ekensunder Dampfschiffs-Gesellschaft

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Flensburg-Ekensunder Dampfschiffs-Gesellschaft, Tyskland. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Moby Dick (1970)
Jürgensby (1996-1998)