Rochester Ferry Co. (City of Rochester)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Rochester Ferry Co. (City of Rochester), USA. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Spirit of Ontario I (2005-2007)