Allied Irish Banks Ltd. & Allied Irish Investment Banks Ltd.

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Allied Irish Banks Ltd. & Allied Irish Investment Banks Ltd., Nordirland. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Saint Colum I (1983-1990)