Peter Emil Sigurd Meyer (Meyers Kystrute) (Danmark)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Peter Emil Sigurd Meyer (Meyers Kystrute), Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Expres I (1912-1916)
Expres II (1912-1916)
Expres III (1915-1916)
Expres IV (1915-1916)


85 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS