Aktieselskabet Det Jydsk-Engelske Dampskibs-Selskab (Danmark)

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Aktieselskabet Det Jydsk-Engelske Dampskibs-Selskab, Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Hengest (1868-1876)
Hengest (1897-1900)
Frejr (1898-1900)


41 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS