Dampskibsselskabet Øresund A/S (DSØ) og Adler Schiffe GmbH & Co. KG

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Dampskibsselskabet Øresund A/S (DSØ) og Adler Schiffe GmbH & Co. KG. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Draupner (1996)