D/S A/S Lister

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for D/S A/S Lister, Norge. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Lister (1905-1906)