Nord-Als Færgefart A/S

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Nord-Als Færgefart A/S, Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Jacob Nielsen (1959)
Jacob Nord-Als (1959-1980)
Legind Bjerge (1961)
Jacobine (1961-1976)
Jacobine (1976-1977)
Jacob-Sundeved (1977)
Jacob Hardeshøj (1977-1987)