Finnsbo - Skår

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Finnsbo - Skår. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Färja 61/298 (1976-1988)
Färja 61/299 (1976-1988)
Färja 61/328 (1988-2014)
Gullmari (1992-1995)
Gullmaj (1992-2014)
Gullbritt (1996-2020)
Färja 61/332 (1996-2020)
Marie (2006-2007)
Saturnus (2014-2017)
Färja 61/352 (2014-2017)
Färja 61/357 (2017-)
Neptunus (2017-)
Färja 61/358 (2019-)
Tellus (2019-)


39 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS