Ruten er endnu ikke registreret i færgelejet

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Ruten er endnu ikke registreret i færgelejet. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Skane Jet (2022)