Sverige - England

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Sverige - England. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Constantin (1880-1914)
Vesta (1894-1898)
Storebelt (1914-1915)
Nordjylland (1914-1916)
Britta Oden (1979-1988)
Tor Scandia (1988-1998)
Britta Oden (1998-2000)