Passager- og stykgodssejlads

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Passager- og stykgodssejlads. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Mercur (1885-1938)
Möwe (1899)
Maagen (1899-1927)
Christiansted (1904-1909)
Chutatutch (1909-1932)
Stanley (1932-1948)