Charter- og tursejlads på Mälaren

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Charter- og tursejlads på Mälaren. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Björnön (1951-1997)
Lögaren (1953-1973)
Soten (1990-1991)
Mälarsund (1990-1991)
Enköping (1991-)