Bergen - Stavanger - Newcastle

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Bergen - Stavanger - Newcastle. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Black Prince (1970)
Venus (1971)
Black Prince (1971)
Black Prince (1972)
Venus (1972)
Venus (1973)
Black Prince (1973)
Black Prince (1974)
Venus (1974)
England (1974-1975)
Venus (1975)
Black Prince (1975)
Venus (1976)
Black Prince (1976)
Black Prince (1977)
Venus (1977)
Venus (1978)
Black Prince (1978)
Dana Sirena (1978)
Dana Sirena (1978-1979)
Black Prince (1979)
Venus (1979)
Black Prince (1980)
Venus (1980)
Venus (1981)
Black Prince (1981)
Black Prince (1982)
Venus (1982)
Black Prince (1983)
Venus (1983)
Venus (1984)
Black Prince (1984)
Black Prince (1985)
Venus (1985)
Venus (1986)
Black Prince (1986)
Jupiter (1987)
Jupiter (1988)
Jupiter (1989)
Venus (1990-1994)
Jupiter (1990)
Color Viking (1994-1998)
Jupiter (1998-2005)
Fjord Norway (2005-2006)
Princess of Norway (2006)